Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODOLOGIE DE EVALUARE din 12 aprilie 2021  a studiilor universitare de doctorat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 METODOLOGIE DE EVALUARE din 12 aprilie 2021 a studiilor universitare de doctorat

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 414 din 20 aprilie 2021
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.651 din 12 aprilie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 414 din 12 aprilie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Evaluarea studiilor doctorale
    (1) Evaluarea studiilor universitare de doctorat se realizează în scopul acreditării sau menţinerii acreditării, modalitate de asigurare a calităţii prin care se certifică respectarea standardelor de funcţionare de către instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat, conform art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care un domeniu de studii universitare de doctorat este organizat de mai multe şcoli doctorale din cadrul aceleiaşi instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD), evaluarea se realizează o singură dată, la nivelul IOSUD.
    (3) Procesul de evaluare a studiilor doctorale, în vederea acreditării sau menţinerii acreditării, după caz, se realizează în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (2)-(5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi implică parcurgerea următoarelor etape:
    a) evaluarea componentei organizatorice, denumită IOSUD, organizată în condiţiile art. 132 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza elementelor prevăzute de art. 13 lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) evaluarea domeniilor de studii universitare de doctorat în care sunt organizate programele de studii universitare de doctorat.


    ART. 2
    Entităţi care realizează evaluarea studiilor doctorale
    (1) Procesele de evaluare prevăzute la art. 1 se realizează de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii din străinătate, înscrisă în EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education), denumită în cele ce urmează Agenţia.
    (2) În activităţile din cadrul procesului de evaluare a studiilor universitare de doctorat prevăzute la art. 1, Agenţia cooptează studenţi, de regulă doctoranzi, şi experţi internaţionali.

    ART. 3
    Aspecte generale privind studiile doctorale
    (1) Programele de studii universitare de doctorat sunt organizate în şcoli doctorale, conform prevederilor art. 158 alin. (2) şi (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Programele de studii universitare de doctorat, organizate de şcolile doctorale, se desfăşoară sub coordonarea conducătorilor de doctorat, conform prevederilor art. 159 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Şcolile doctorale se pot organiza de către o universitate sau un consorţiu universitar ori de către consorţii sau parteneriate care se stabilesc legal între o universitate sau un consorţiu universitar şi unităţi de cercetare-dezvoltare.
    (4) Universităţile, respectiv parteneriatele sau consorţiile organizatoare de una sau mai multe şcoli doctorale constituie o IOSUD, recunoscută ca atare de Ministerul Educaţiei, pe baza autorizării provizorii, respectiv a acreditării şi evaluării periodice, conform art. 158 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) În cazul IOSUD formate din consorţii/parteneriate, membrii acesteia vor desemna unul dintre membri, obligatoriu o instituţie de învăţământ superior acreditată, drept coordonator instituţional al procesului de evaluare externă a IOSUD de către Agenţie.
    (6) Studiile universitare de doctorat dispun, în cadrul instituţional al IOSUD, de sisteme proprii şi specifice de conducere şi administrare a programelor de studii şi a cercetării, inclusiv la nivelul şcolilor doctorale. La nivelul IOSUD funcţionează Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, denumit în continuare CSUD, iar la nivelul fiecărei şcoli doctorale funcţionează Consiliul şcolii doctorale, denumit în continuare CSD. Aceste structuri funcţionează conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Codului studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011.
    (7) Şcolile doctorale din cadrul IOSUD se organizează pe discipline sau tematici disciplinare şi interdisciplinare, conform art. 158 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Facultăţile pot propune organizarea şcolii doctorale la nivel de instituţie organizatoare de studii universitare de doctorat în conformitate cu art. 132 alin. (4^1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (9) Academia Română poate înfiinţa Şcoala de studii doctorale a Academiei Române, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în privinţa autorizării, acreditării şi funcţionării ca instituţie de învăţământ superior. Şcoala de studii doctorale a Academiei Române poate fi IOSUD şi poate organiza programe de studii universitare de doctorat, cu îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la ordin.

    CAP. II
    Procesul de evaluare periodică a studiilor doctorale
    ART. 4
    Evaluarea periodică
    (1) Fiecare IOSUD este evaluată la fiecare 5 ani de către Agenţie în vederea menţinerii acreditării. În cazul universităţilor, evaluarea periodică ca IOSUD se va realiza, în mod unitar, în cadrul evaluării instituţionale a instituţiei de învăţământ superior respective.
    (2) Evaluarea externă periodică a programelor de studii universitare de doctorat se realizează pe domenii de studii universitare de doctorat, la fiecare 5 ani, de către Agenţie, pe bază de contract.

    ART. 5
    Etapele evaluării periodice a domeniilor de studii universitare de doctorat
    (1) În vederea evaluării periodice a domeniilor de studii universitare de doctorat, IOSUD elaborează un raport de evaluare internă şi solicită Agenţiei evaluarea fiecărui domeniu de studii universitare de doctorat, pe baza sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Agenţia numeşte o comisie de experţi, care analizează raportul de evaluare internă prevăzut la alin. (1) şi verifică, prin vizite la IOSUD solicitantă, îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, realizat în conformitate cu dispoziţiile art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi elaborează propriul raport de evaluare.
    (3) Agenţia supune validării, în forurile sale decizionale interne, raportul experţilor, după verificarea respectării prevederilor prezentei metodologii şi a sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în procesul de evaluare externă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Dacă Agenţia care a realizat evaluarea constată:
    a) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, propune Ministerului Educaţiei menţinerea acreditării domeniului de studii universitare de doctorat evaluat;
    b) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, consemnată într-un raport propriu de evaluare, informează Ministerul Educaţiei cu privire la acest aspect, care, în termen de 5 zile lucrătoare, avertizează IOSUD. Avertismentul se publică pe siteul Ministerului Educaţiei.

    (5) În termen de cel mult un an de la avertizarea prevăzută la alin. (4) lit. b), IOSUD are obligaţia de a solicita o nouă evaluare din partea agenţiei de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară. Noua evaluare va respecta etapele menţionate la alin. (2) şi (3). În caz contrar, raportul de evaluare elaborat în condiţiile alin. (4) lit. b) devine definitiv, iar domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în
    proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenţi doctoranzi.

    (6) În cazul în care Agenţia constată în raportul de evaluare elaborat în condiţiile alin. (5) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenţi doctoranzi.
    (7) În cazul în care Agenţia constată în raportul de evaluare elaborat în condiţiile alin. (5) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, propune Ministerului Educaţiei menţinerea acreditării domeniului de studii universitare de doctorat evaluat.
    (8) Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către IOSUD.
    (9) Pentru un domeniu care şi-a pierdut acreditarea, în condiţiile alin. (5) sau (6), IOSUD poate solicita autorizarea, respectiv acreditarea, atunci când IOSUD solicitantă îndeplineşte condiţiile stipulate de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după 5 ani de la pierderea acestei calităţi, conform art. 158 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Etapele evaluării periodice a IOSUD
    (1) În vederea evaluării periodice, IOSUD elaborează un raport de evaluare internă, pe baza sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită evaluarea externă de către Agenţie.
    (2) Agenţia numeşte o comisie de experţi, analizează raportul de evaluare internă prevăzut la alin. (1) şi verifică, prin vizite la IOSUD solicitantă, îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, pe baza art. 13 lit. a)-c) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi elaborează propriul raport de evaluare.
    (3) Agenţia supune validării, în forurile sale decizionale interne, raportul experţilor prin verificarea respectării prezentei metodologii şi a sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizat în procesul de evaluare externă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Dacă Agenţia care a realizat evaluarea constată:
    a) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, propune Ministerului Educaţiei menţinerea acreditării IOSUD evaluate;
    b) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, consemnată într-un raport propriu de evaluare, informează Ministerul Educaţiei cu privire la acest aspect, care, în termen de 5 zile lucrătoare, avertizează IOSUD. Avertismentul se publică pe siteul Ministerului Educaţiei.

    (5) În termen de cel mult 2 ani de la avertizarea prevăzută la alin. (4) lit. b), IOSUD are obligaţia de a solicita o nouă evaluare din partea agenţiei de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară, ce va respecta etapele menţionate la alin. (2) şi (3). În caz contrar, raportul de evaluare elaborat în condiţiile alin. (4) lit. b) devine definitiv, iar IOSUD în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a mai organiza admitere de noi studenţi doctoranzi.
    (6) În cazul în care Agenţia constată în raportul de evaluare elaborat în condiţiile alin. (5) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, IOSUD în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a mai organiza admitere de noi studenţi doctoranzi.
    (7) În cazul în care Agenţia constată în raportul de evaluare elaborat în condiţiile alin. (5) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, propune Ministerului Educaţiei menţinerea acreditării IOSUD evaluate.
    (8) Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către IOSUD.
    (9) Pentru o IOSUD care şi-a pierdut acreditarea, în condiţiile alin. (5) sau (6), instituţia de învăţământ superior poate solicita reluarea procesului de acreditare după 5 ani de la pierderea acestei calităţi, conform art. 158 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (10) În cazul universităţilor, evaluarea IOSUD reprezintă un capitol în cadrul evaluării la nivel instituţional, evaluarea desfăşurându-se în mod unitar, în conformitate cu criteriile cuprinse în anexa nr. 3 la ordin.

    CAP. III
    Evaluarea în vederea acreditării
    ART. 7
    Evaluarea în vederea înfiinţării unui nou domeniu de studii de doctorat, înscris în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, într-o IOSUD
    (1) Pentru înfiinţarea unui nou domeniu de studii universitare de doctorat, înscris în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, în cadrul unei IOSUD, procesul de evaluare se declanşează la solicitarea adresată Agenţiei de către IOSUD interesată, pe bază de raport de evaluare internă.
    (2) Evaluarea prevăzută la alin. (1) poate fi solicitată:
    a) direct pentru acreditare, atunci când IOSUD solicitantă îndeplineşte condiţiile stipulate de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) pentru autorizarea de funcţionare provizorie, când IOSUD solicitantă nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Domeniul de studii universitare de doctorat nou-înfiinţat poate fi integrat:
    a) într-o şcoală doctorală existentă;
    b) într-o şcoală doctorală nouă, care se înfiinţează în baza autorizării de funcţionare provizorie sau acreditării domeniului de studii universitare de doctorat.

    (5) Dacă în urma procesului de evaluare Agenţia constată, prin raportul de evaluare externă, îndeplinirea sistemului de
    criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, propune Ministerului Educaţiei, după caz, acordarea acreditării sau autorizării de funcţionare provizorie pentru domeniul de studii universitare de doctorat evaluat.


    ART. 8
    Evaluarea în vederea înfiinţării unui nou domeniu de doctorat care nu este înscris în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare într-o IOSUD
    (1) Înfiinţarea unui nou domeniu de studii universitare de doctorat care nu este înscris în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare este precedată de înscrierea şi înregistrarea calificării aferente respectivului domeniu în Registrul naţional al calificărilor din învăţământul superior (RNCIS), gestionat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), la solicitarea IOSUD interesate.
    (2) După înscrierea în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, prevederile art. 7 se aplică în mod corespunzător.

    ART. 9
    Evaluarea în vederea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat autorizate să funcţioneze provizoriu
    (1) IOSUD au obligaţia de a se supune procesului de evaluare în vederea acreditării domeniilor de studii universitare de doctorat autorizate să funcţioneze provizoriu, conform prezentului articol, în termen de cel mult un an de la acordarea primului titlu de doctor pentru un absolvent al domeniului respectiv.
    (2) IOSUD în cadrul căreia sunt organizate domenii de studii universitare de doctorat, autorizate să funcţioneze provizoriu, elaborează, în vederea acreditării acestora, un raport de evaluare internă, pe baza sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită evaluarea externă de către Agenţie.
    (3) Prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Dacă Agenţia care a realizat evaluarea constată:
    a) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, aferent acreditării, propune Ministerului Educaţiei acreditarea domeniului de studii universitare de doctorat evaluate;
    b) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, aferent acreditării, consemnată într-un raport propriu de evaluare, informează Ministerul Educaţiei asupra acestui aspect, care, în termen de 5 zile lucrătoare, avertizează IOSUD. Avertismentul se publică pe site-ul Ministerului Educaţiei.

    (5) În termen de cel mult un an de la avertizarea prevăzută la alin. (4) lit. b), IOSUD are obligaţia de a solicita o nouă evaluare din partea agenţiei de asigurare a calităţii care a realizat evaluarea anterioară. Noua evaluare se desfăşoară cu respectarea etapelor menţionate la alin. (2) şi (3). În caz contrar, raportul de evaluare elaborat în condiţiile alin. (4) lit. b) devine definitiv, iar domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenţi doctoranzi.
    (6) În cazul în care Agenţia constată în raportul de evaluare elaborat în condiţiile alin. (5) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, domeniul de studii universitare de doctorat în cauză intră în proces de lichidare, fără dreptul de a se mai organiza pentru acesta admitere de noi studenţi doctoranzi.
    (7) În cazul în care Agenţia constată în raportul de evaluare elaborat în condiţiile alin. (5) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, propune Ministerului Educaţiei acreditarea domeniului de studii universitare de doctorat evaluat.
    (8) Costurile evaluării suplimentare sunt suportate de către IOSUD.
    (9) Pentru un domeniu care şi-a pierdut autorizarea de funcţionare provizorie, în condiţiile alin. (5) şi (6), IOSUD poate solicita obţinerea autorizării după 5 ani de la pierderea acestei calităţi, conform art. 158 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    Evaluarea domeniului de studii universitare de doctorat, în vederea recunoaşterii calităţii de IOSUD
    (1) În vederea recunoaşterii de către Ministerul Educaţiei a calităţii de IOSUD, orice universitate sau consorţiu poate solicita Agenţiei evaluarea în vederea acreditării unui domeniu de studii universitare de doctorat, înscris în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, conform art. 7.
    (2) În vederea evaluării prevăzute la alin. (1), universitatea solicitantă are obligaţia de a realiza un dosar de evaluare internă şi trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să deţină contracte individuale de muncă cu cel puţin 3 conducători de doctorat care au dreptul de a conduce doctorate în respectivul domeniu;
    b) să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 29 alin. (4^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) să demonstreze capacitatea instituţională, eficacitatea educaţională şi existenţa procedurilor şi structurilor de management al calităţii pentru domeniul de studii universitare de doctorat şi pentru IOSUD, conform sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la ordin.

    (3) Prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Noul domeniu de studii universitare de doctorat va fi integrat într-o şcoală doctorală nouă, care se înfiinţează prin acreditarea domeniului respectiv.
    (5) În cazul constatării respectării sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la ordin, Agenţia care a realizat evaluarea propune Ministerului Educaţiei acreditarea pentru domeniul de studii universitare de doctorat evaluat şi autorizarea de funcţionare provizorie pentru IOSUD.
    (6) În urma acreditării a cel puţin un domeniu de studii universitare de doctorat, universitatea dobândeşte calitatea de IOSUD autorizată să funcţioneze provizoriu.
    (7) Ministerul Educaţiei recunoaşte, prin ordin al ministrului, calitatea de IOSUD autorizată să funcţioneze provizoriu pentru universitatea solicitantă prevăzută la alin. (4).

    ART. 11
    Evaluarea IOSUD autorizată să funcţioneze provizoriu în vederea acreditării
    (1) IOSUD autorizată să funcţioneze provizoriu are obligaţia de a se supune procesului de evaluare în vederea acreditării în termen de cel mult un an de la acordarea primului titlu de doctor.
    (2) IOSUD elaborează, în vederea acreditării, un raport de evaluare internă, pe baza sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi solicită evaluarea externă de către Agenţie.
    (3) Prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Dacă Agenţia care a realizat evaluarea constată:
    a) îndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, propune Ministerului Educaţiei acreditarea IOSUD evaluate;
    b) neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, aferent acreditării, propune Ministerului Educaţiei neacreditarea şi avertizarea IOSUD.

    (5) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), IOSUD are obligaţia de a depune un nou dosar de acreditare în termen de 2 ani de la comunicarea neacreditării, sub sancţiunea intrării în lichidare.
    (6) Dacă Agenţia care a realizat evaluarea prevăzută la alin. (2) constată, în cadrul procesului de evaluare realizat conform alin. (5), neîndeplinirea sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin, aferent acreditării, propune Ministerului Educaţiei neacreditarea IOSUD evaluate şi intrarea în lichidare, fără dreptul de a organiza admitere pentru selectarea de noi studenţi doctoranzi, conform prevederilor art. 170 alin. (1) lit. c) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) IOSUD care nu a îndeplinit condiţiile de acreditare în condiţiile prezentului articol, în cazul aplicării sancţiunii de la alin. (5) sau ca urmare a procedurii de la alin. (6), pierde calitatea de IOSUD. În această situaţie, instituţia poate să depună un nou dosar pentru autorizarea de funcţionare provizorie după cel puţin 5 ani de la pierderea acestei calităţi, în urma reluării procesului de evaluare, conform art. 10.

    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 12
    Evaluarea în condiţiile art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2021 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
    (1) Toate IOSUD-urile care funcţionează la intrarea în vigoare a prezentei metodologii parcurg procesul de evaluare, până la 31 decembrie 2021, separat de evaluarea instituţională.
    (2) Universităţile organizatoare de studii universitare de doctorat care intră în proces de evaluare periodică instituţională în perioada prevăzută la alin. (1) parcurg cele două procese de evaluare concomitent.

    ART. 13
    Aplicarea metodologiei
    (1) Pentru punerea în aplicare a prezentei metodologii, în termen de cel mult 15 zile de la intrarea în vigoare a acesteia, ARACIS va elabora ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat.
    (2) În ghidul de evaluare a studiilor universitare de doctorat se va preciza care sunt indicatorii care se aplică pentru procesul de autorizare de funcţionare provizorie a IOSUD, respectiv a domeniilor de studii universitare de doctorat.

    ART. 14
    Aspecte specifice procesului de evaluare externă în condiţiile prezentei metodologii
    (1) Pentru primul proces de evaluare externă a studiilor universitare de doctorat, organizat în condiţiile prezentei metodologii, fiecare IOSUD va demara procesul de evaluare externă a tuturor domeniilor de studii universitare de doctorat şi a IOSUD, prin depunerea rapoartelor de evaluare internă la ARACIS sau la o altă agenţie de asigurare a calităţii înscrisă în EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education), în termen de cel mult 45 de zile de la publicarea ghidului de evaluare a studiilor universitare de doctorat de către ARACIS.
    (2) În condiţiile alin. (1), procesul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat şi a IOSUD se va desfăşura în paralel şi concomitent.
    (3) Universităţile care parcurg procesul de evaluare instituţională cu finalizare până la data de 31 decembrie 2021 vor parcurge concomitent şi procesul de evaluare periodică a domeniilor de studii universitare de doctorat şi a IOSUD.
    (4) Pentru IOSUD a căror evaluare nu se poate sincroniza până la data de 31 decembrie 2021 cu evaluarea instituţională, procesul de evaluare periodică prevăzut la alin. (2) se programează separat, întrun singur proces de evaluare.
    (5) Domeniile de studii universitare de doctorat, acreditate la data intrării în vigoare a prezentei metodologii în instituţii de învăţământ superior în care nu funcţionează domenii de studii universitare de masterat acreditate în acelaşi domeniu, îşi pot menţine acreditarea, în urma procesului de evaluare externă derulat de către ARACIS sau de o altă agenţie de asigurare a calităţii înscrisă în EQAR (The European Quality Assurance Register for Higher Education), în condiţiile îndeplinirii sistemului de criterii, standarde şi indicatori de performanţă, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, elaborat în baza art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Toate rapoartele de evaluare internă, atât pentru şcolile doctorale, cât şi cele pentru domeniile de studii universitare de doctorat, elaborate şi depuse conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.200/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare, rămân valabile şi vor fi luate în considerare pentru procesul de evaluare. Rapoartele de evaluare internă a şcolilor doctorale vor fi utilizate în procesul de evaluare periodică a IOSUD.
    (7) Rapoartele de evaluare internă a IOSUD, respectiv a domeniilor de studii universitare de doctorat, prevăzute de prezenta metodologie, se vor redacta de către fiecare IOSUD atât în limba română, cât şi în limba engleză, iar anexele acestor rapoarte vor fi redactate în limba română sau în limba engleză.

┌──────────────┬───────────────┬──────────────┬────────────────┐
│Domenii │Criterii │Standarde │Indicatori de │
│ │ │ │performanţă │
├──────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │A.1.1.1. │
│ │ │ │Existenţa │
│ │ │ │regulamentelor │
│ │ │ │specifice şi │
│ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │acestora la │
│ │ │ │nivelul şcolii │
│ │ │ │doctorale din │
│ │ │ │care face parte │
│ │ │ │domeniul de │
│ │ │ │studii │
│ │ │ │universitare de │
│ │ │ │doctorat: │
│ │ │ │a) regulamentul │
│ │ │ │şcolii │
│ │ │ │doctorale; │
│ │ │ │b) metodologia │
│ │ │ │de desfăşurare a│
│ │ │ │alegerilor │
│ │ │ │pentru funcţia │
│ │ │ │de director al │
│ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │şcolii doctorale│
│ │ │ │(CSD), precum şi│
│ │ │ │a alegerii de │
│ │ │ │către studenţi a│
│ │ │ │reprezentantului│
│ │ │ │în CSD şi dovezi│
│ │ │ │ale derulării │
│ │ │ │acestora; │
│ │ │ │c) metodologii │
│ │ │ │de organizare şi│
│ │ │ │desfăşurare a │
│ │ │ │studiilor │
│ │ │ │universitare de │
│ │ │ │doctorat (de │
│ │ │ │admitere a │
│ │ │ │studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi, de │
│ │ │ │finalizare a │
│ │ │ │studiilor │
│ │ │A.1.1. │universitare de │
│ │ │Instituţia │doctorat); │
│ │ │organizatoare │d) existenţa │
│ │ │de studii │mecanismelor de │
│ │ │universitare │recunoaştere a │
│ │ │de doctorat │calităţii de │
│ │ │(IOSUD) a │conducător de │
│ │ │implementat │doctorat şi de │
│ │ │mecanismele de│echivalare a │
│ │ │funcţionare │doctoratului │
│ │ │eficientă │obţinut în alte │
│ │ │prevăzute în │state; │
│ │ │legislaţia │e) structuri de │
│ │ │specifică │conducere │
│ │ │privind │funcţionale │
│ │ │organizarea │(Consiliul │
│ │ │studiilor │şcolii │
│ │ │universitare │doctorale), │
│ │ │de doctorat. │dovedind │
│ │ │ │inclusiv │
│ │ │ │regularitatea │
│ │ │ │convocării │
│ │ │ │şedinţelor; │
│ │ │ │f) contractul de│
│ │ │ │studii │
│ │ │ │universitare de │
│ │ │ │doctorat; │
│ │ │ │g) proceduri │
│ │ │ │interne de │
│ │ │ │analiză şi │
│ │ │ │aprobare a │
│ │ │ │propunerilor │
│ │ │ │privind tematica│
│ │ │ │programului de │
│ │ │ │pregătire bazat │
│ │ │ │pe studii │
│ │ │ │universitare │
│ │ │ │avansate. │
│ │ │ │A.1.1.2. │
│ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │şcolii doctorale│
│ │ │ │include │
│ │ │ │criterii, │
│ │ │ │proceduri şi │
│ │ │ │standarde │
│ │ │ │obligatorii │
│ │ │ │pentru aspectele│
│ │ │ │specificate în │
│ │ │ │art. 17 alin. │
│ │ │ │(5) din Codul │
│ │ │ │studiilor │
│ │ │ │universitare de │
│ │ │ │doctorat, │
│ │ │ │aprobat prin │
│ │ │ │Hotărârea │
│ │ │ │Guvernului nr. │
│ │ │ │681/2011, cu │
│ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │completările │
│ │ │ │ulterioare. │
│ │ ├──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │A.1.2.1. │
│ │ │ │Existenţa şi │
│ │ │ │eficacitatea │
│ │ │ │unui sistem │
│ │ │ │informatic │
│ │ │ │adecvat pentru │
│ │ │ │evidenţa │
│ │ │A.1.2. IOSUD │studenţilor │
│ │ │dispune de │doctoranzi şi a │
│ │ │resursele │parcursului lor │
│ │ │logistice │academic │
│ │ │necesare │A.1.2.2. │
│ │A.1. │pentru │Existenţa şi │
│ │Structurile │îndeplinirea │utilizarea unui │
│ │instituţionale,│misiunii │program │
│ │administrative,│studiilor │informatic │
│ │manageriale şi │universitare │adecvat şi │
│ │resursele │de doctorat. │dovezi ale │
│ │financiare │ │utilizării sale │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │verificarea │
│ │ │ │procentului de │
│ │ │ │similitudine în │
│ │ │ │toate tezele de │
│ │ │ │doctorat │
│ │ ├──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │A.1.3.1. │
│ │ │ │Existenţa cel │
│ │ │ │puţin a unui │
│ │ │ │grant de │
│ │ │ │cercetare sau de│
│ │ │ │dezvoltare │
│ │ │ │instituţională/ │
│ │ │ │resurse umane în│
│ │ │ │implementare la │
│ │ │ │momentul │
│ │ │ │depunerii │
│ │ │ │dosarului de │
│ │ │ │evaluare │
│ │ │ │internă, pentru │
│ │ │ │domeniul de │
│ │ │ │studii │
│ │ │ │universitare de │
│ │ │ │doctorat │
│ │ │ │analizat, sau │
│ │ │ │existenţa, la │
│ │ │ │nivelul │
│ │ │ │domeniului, a │
│ │ │ │cel puţin 2 │
│ │ │ │granturi de │
│ │ │ │cercetare sau de│
│ │ │ │dezvoltare │
│ │ │ │instituţională/ │
│ │ │ │resurse umane │
│ │ │ │obţinute de │
│ │ │ │conducătorii de │
│ │ │ │doctorat din │
│ │ │ │domeniul evaluat│
│ │ │ │în ultimii 5 │
│ │ │ │ani. Granturile │
│ │ │ │abordează teme │
│ │ │ │relevante pentru│
│ │ │ │domeniul │
│ │ │ │respectiv şi, de│
│ │ │ │regulă, se │
│ │ │ │desfăşoară cu │
│ │ │ │implicarea │
│ │ │ │studenţilor │
│ │ │ │doctoranzi. │
│ │ │ │*A.1.3.2. │
│ │ │A.1.3. IOSUD │Proporţia │
│ │ │se asigură că │studenţilor │
│ │ │resursele │doctoranzi │
│ │ │financiare │existenţi în │
│ │ │sunt utilizate│momentul │
│ │ │în mod optim, │evaluării care │
│ │ │iar veniturile│beneficiază, │
│ │ │obţinute din │pentru minimum 6│
│ │ │studiile │luni, şi de alte│
│ │ │universitare │surse de │
│A. Capacitatea│ │de doctorat │finanţare decât │
│instituţională│ │sunt │finanţarea │
│ │ │completate │guvernamentală, │
│ │ │prin finanţare│prin burse │
│ │ │suplimentară │acordate de │
│ │ │faţă de cea │persoane fizice │
│ │ │oferită de │sau juridice, │
│ │ │Guvern. │sau sunt │
│ │ │ │susţinuţi │
│ │ │ │financiar prin │
│ │ │ │granturi de │
│ │ │ │cercetare sau de│
│ │ │ │dezvoltare │
│ │ │ │instituţională/ │
│ │ │ │resurse umane │
│ │ │ │este de cel │
│ │ │ │puţin 20%. │
│ │ │ │*A.1.3.3. Cel │
│ │ │ │puţin 10% din │
│ │ │ │totalul sumelor │
│ │ │ │aferente │
│ │ │ │granturilor │
│ │ │ │doctorale │
│ │ │ │obţinute de │
│ │ │ │universitate │
│ │ │ │prin contract │
│ │ │ │instituţional şi│
│ │ │ │prin taxe de │
│ │ │ │şcolarizare │
│ │ │ │încasate de la │
│ │ │ │studenţii │
│ │ │ │doctoranzi, de │
│ │ │ │la forma de │
│ │ │ │învăţământ cu │
│ │ │ │taxă, se │
│ │ │ │utilizează │
│ │ │ │pentru a finanţa│
│ │ │ │cheltuielile de │
│ │ │ │formare │
│ │ │ │profesională ale│
│ │ │ │doctoranzilor │
│ │ │ │(participarea la│
│ │ │ │conferinţe, │
│ │ │ │şcoli de vară, │
│ │ │ │cursuri, stagii │
│ │ │ │în străinătate, │
│ │ │ │publicare de │
│ │ │ │articole de │
│ │ │ │specialitate sau│
│ │ │ │alte forme │
│ │ │ │specifice de │
│ │ │ │diseminare │
│ │ │ │etc.). │
│ ├───────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │A.2.1.1. │
│ │ │ │Spaţiile şi │
│ │ │ │dotarea │
│ │ │ │materială a │
│ │ │ │şcolii doctorale│
│ │ │ │permit │
│ │ │ │realizarea │
│ │ │ │activităţilor de│
│ │ │ │cercetare, în │
│ │ │ │domeniul │
│ │ │ │evaluat, în │
│ │ │ │acord cu │
│ │ │ │misiunea şi │
│ │ │ │obiectivele │
│ │ │ │asumate │
│ │ │ │(calculatoare, │
│ │ │A.2.1. IOSUD │software │
│ │ │deţine o │specific, │
│ │ │infrastructură│aparatură, │
│ │ │modernă de │echipamente de │
│ │ │cercetare, │laborator, │
│ │A.2. │care susţine │bibliotecă, │
│ │Infrastructura │derularea │acces la baze de│
│ │de cercetare │activităţilor │date │
│ │ │specifice │internaţionale │
│ │ │studiilor │etc.). │
│ │ │universitare │Infrastructura │
│ │ │de doctorat. │de cercetare şi │
│ │ │ │oferta de │
│ │ │ │servicii de │
│ │ │ │cercetare sunt │
│ │ │ │prezentate │
│ │ │ │public prin │
│ │ │ │intermediul unei│
│ │ │ │platforme de │
│ │ │ │profil. Se va │
│ │ │ │evidenţia, în │
│ │ │ │mod distinct, │
│ │ │ │infrastructura │
│ │ │ │de cercetare │
│ │ │ │descrisă mai │
│ │ │ │sus, │
│ │ │ │achiziţionată şi│
│ │ │ │dezvoltată în │
│ │ │ │ultimii 5 ani. │
│ ├───────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │A.3.1.1. În │
│ │ │ │cadrul │
│ │ │ │domeniului de │
│ │ │ │doctorat îşi │
│ │ │ │desfăşoară │
│ │ │ │activitatea │
│ │ │ │minimum 3 │
│ │ │ │conducători de │
│ │ │ │doctorat şi cel │
│ │ │ │puţin 50% din │
│ │ │ │aceştia (dar nu │
│ │ │ │mai puţin de 3) │
│ │ │ │îndeplinesc │
│ │ │ │standardele │
│ │ │ │minimale ale │
│ │ │ │Consiliului │
│ │ │ │Naţional de │
│ │ │ │Atestare a │
│ │ │ │Titlurilor, │
│ │ │ │Diplomelor şi │
│ │ │ │Certificatelor │
│ │ │ │Universitare │
│ │ │ │(CNATDCU) aflate│
│ │ │ │în vigoare la │
│ │ │ │momentul │
│ │ │ │realizării │
│ │ │ │evaluării, │
│ │ │ │necesare şi │
│ │ │ │obligatorii │
│ │ │ │pentru obţinerea│
│ │ │ │atestatului de │
│ │ │ │abilitare. │
│ │ │ │*A.3.1.2. Cel │
│ │ │ │puţin 50% din │
│ │ │ │conducătorii de │
│ │ │A.3.1. La │doctorat din │
│ │ │nivelul │domeniul de │
│ │ │fiecărui │doctorat evaluat│
│ │ │domeniu există│sunt titulari în│
│ │ │personal │cadrul IOSUD, │
│ │ │calificat, cu │angajaţi cu │
│ │A.3. Calitatea │experienţa │încheierea unui │
│ │resursei umane │necesară │contract de │
│ │ │pentru │muncă pe │
│ │ │derularea │perioadă │
│ │ │programului de│nedeterminată. │
│ │ │studii │A.3.1.3. │
│ │ │universitare │Disciplinele din│
│ │ │de doctorat. │programul de │
│ │ │ │pregătire bazat │
│ │ │ │pe studii │
│ │ │ │universitare │
│ │ │ │avansate │
│ │ │ │aferente │
│ │ │ │domeniului sunt │
│ │ │ │susţinute de │
│ │ │ │cadre didactice │
│ │ │ │sau cercetători │
│ │ │ │care au │
│ │ │ │calitatea de │
│ │ │ │conducător de │
│ │ │ │doctorat/ │
│ │ │ │abilitat, │
│ │ │ │profesor/CS I │
│ │ │ │sau conferenţiar│
│ │ │ │universitar/CS │
│ │ │ │II cu expertiză │
│ │ │ │probată în │
│ │ │ │domeniul │
│ │ │ │disciplinelor │
│ │ │ │predate sau alţi│
│ │ │ │specialişti în │
│ │ │ │domeniu care │
│ │ │ │îndeplinesc │
│ │ │ │standardele │
│ │ │ │stabilite de │
│ │ │ │instituţie │
│ │ │ │pentru funcţiile│
│ │ │ │didactice şi de │
│ │ │ │cercetare │
│ │ │ │menţionate │
│ │ │ │anterior, în │
│ │ │ │condiţiile │
│ │ │ │legii. │
└──────────────┴───────────────┴──────────────┴────────────────┘
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016