Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 196 din 26 iunie 2013  privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora    Twitter Facebook

LEGE nr. 196 din 26 iunie 2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 3 iulie 2013


    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75 din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 30 noiembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări:

    1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:
    "1^1. La articolul 2 alineatul (1), litera t) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «t) structuri verificate - beneficiarul asistenţei din fonduri europene, orice structură de implementare, orice persoană fizică ori juridică ce se află într-o relaţie contractuală în cadrul proiectelor/programelor finanţate din fonduri europene şi/sau din fonduri publice naţionale aferente acestora, inclusiv beneficiarii persoane fizice sau juridice îndreptăţite să primească, numai pe baza unei cereri de plată, subvenţii ori ajutoare care sunt finanţate din fonduri europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora în cadrul politicii agricole comune şi din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013;»"

    2. La articolul I, după punctul 3 se introduc patru noi puncte, punctele 3^1 - 3^4, cu următorul cuprins:
    "3^1. La articolul 21, după alineatul (15) se introduce un nou alineat, alineatul (15^1), cu următorul cuprins:
    «(15^1) Fac excepţie de la prevederile alin. (14) şi (15) titlurile de creanţă care sunt întocmite pentru beneficiarii persoane fizice sau juridice îndreptăţite să primească, numai pe baza unei cereri de plată, subvenţii ori ajutoare care sunt finanţate din fonduri europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora în cadrul politicii agricole comune şi din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.»
    3^2. La articolul 41, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «(2^1) În cazul recuperării creanţelor bugetare rezultate din nereguli prin deducere din plăţile/rambursările ulterioare pe care debitorul este îndreptăţit să le primească, data stingerii creanţei se consideră data la care beneficiarul a depus cererea de plată/rambursare de fonduri europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora, din care s-a efectuat deducerea respectivă.»
    3^3. La articolul 41, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:
    «(2^2) Fac excepţie de la prevederile alin. (21) creanţele bugetare rezultate din nereguli constatate în implementarea proiectelor finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 şi prin politica agricolă comună, care se sting la data emiterii deciziei de plată/certificatului de plată aferent plăţii pe care beneficiarul este îndreptăţit să o primească.»
    3^4. La articolul 50 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    «c) soluţionarea cauzei depinde de reanalizarea cererii de plată şi a tuturor documentelor ce au stat la baza emiterii titlului de creanţă pentru beneficiarii persoane fizice sau juridice îndreptăţite să primească, numai pe baza unei cereri de plată, subvenţii ori ajutoare care sunt finanţate din fonduri europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora în cadrul politicii agricole comune şi din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.»"

    3. La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Poziţia părţii române în ceea ce priveşte acceptarea sau neacceptarea integrală ori parţială a constatărilor formulate în condiţiile alin. (1) se stabileşte de către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în baza actului de constatare sau a rezultatelor preliminare ale investigaţiilor, cu informarea autorităţii de certificare, a Autorităţii de Audit şi a Ministerului Fondurilor Europene."

    4. La articolul I punctul 6, partea introductivă a alineatului (5) al articolului 57^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În aplicarea prevederilor alin. (1)-(3) se aprobă, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului care coordonează autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi a Ministerului Finanţelor Publice şi cu avizul Ministerului Fondurilor Europene, următoarele:"

    5. La articolul I punctul 8, articolul 59^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 59^3. - Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene aferente programelor finanţate în cadrul obiectivului «Cooperare teritorială europeană» al politicii de coeziune, altele decât programele prevăzute la art. 59^1, întocmesc şi transmit situaţiile de raportare prevăzute la art. 59^1, până la data de 10 a lunii curente pentru luna precedentă, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


            PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

                PREŞEDINTELE SENATULUI
          GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU


    Bucureşti, 26 iunie 2013.
    Nr. 196.
                      _________

Aboneaza-te si primesti zilnic Monitorul Oficial pe email
Tags: Monitorul Oficial, Acte Monitorul Oficial, Lege, Parlamentul Romaniei, LEGE nr. 196 din 26 iunie 2013

ComentariiNume
Email
Comentariu

Maximum 3000 caractere.
Cod securitate:
Cod de securitate
Fii primul care comenteaza.
Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice