Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 162 din 3 august 2020  pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii  privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 162 din 3 august 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 698 din 4 august 2020
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) organele judiciare, pentru persoanele faţă de care s-a dispus interzicerea exercitării drepturilor electorale, interzicerea prezenţei în anumite localităţi, interzicerea părăsirii teritoriului României, măsura dării în urmărire, măsura preventivă a controlului judiciar sau cea a controlului judiciar pe cauţiune ori a arestului la domiciliu, pentru persoanele căutate pentru participare la proceduri judiciare, pentru persoanele care fac obiectul unei măsuri de protecţie dispuse printr-un ordin de protecţie, precum şi pentru persoanele puse sub interdicţie;"

    2. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate."

    3. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 12^1
    Opţional, se poate elibera carte de identitate simplă sau carte electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea unuia dintre părinţi, a reprezentatului legal, a persoanei desemnate din cadrul serviciului social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinţi, unde se află minorul, sau a persoanei căreia i-a fost dat în plasament copilul."

    4. La articolul 13, alineatul (2^1) se abrogă.
    5. La articolul 13, alineatele (3) şi (3^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne şi în sisteme informatice ale altor instituţii publice sau private, precum şi utilizarea semnăturii electronice, în condiţiile legii.
(3^1) Prin autentificare se înţelege procedura prin care i se permite unei persoane ce posedă legal un anumit set de date create în acest scop să se identifice într-un sistem informatic, în interes propriu sau în relaţia sa cu persoane juridice de drept public ori de drept privat."

    6. La articolul 14 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate, în cazul în care, din motive obiective, nu se pot deplasa la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu sau reşedinţă, cu excepţia cererii pentru eliberarea unei cărţi de identitate provizorii în condiţiile art. 20 alin. (1) lit. b)-d);
b) la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, prin împuternicit, pe bază de procură specială autentificată la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara respectivă."

    7. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul minorului care se află, în condiţiile legii, într-un serviciu social public sau al unui organism privat acreditat, destinat protecţiei speciale a copilului, separat temporar sau definitiv de părinţi, actul de identitate se eliberează, prin grija acestui serviciu, de către serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor din raza teritorială de competenţă."

    8. La articolul 16, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) De la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate se eliberează:
    a) cu valabilitate de 2 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani;
    b) cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;
    c) cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;
    d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 60 de ani, pentru cartea de identitate simplă.
(3) De la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cetăţenii români pot opta pentru eliberarea:
    a) unei cărţi electronice de identitate în una dintre variantele prevăzute la art. 17 alin. (6);
    b) unei cărţi de identitate simple."

    9. La articolul 16, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Până la împlinirea vârstei de 12 ani, cartea electronică de identitate, solicitată în condiţiile art. 12^1, se eliberează fără imaginile impresiunilor papilare."

    10. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Cartea de identitate simplă conţine date în format tipărit şi în format inscripţionat prin tehnici speciale, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă."

    11. La articolul 17, alineatele (1^1)-(1^3) se abrogă.
    12. La articolul 17 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Datele cu caracter personal înscrise pe cartea de identitate simplă sunt:"

    13. La articolul 17, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul incapabililor şi al persoanelor infirme sau analfabete, semnătura olografă a titularului poate lipsi din conţinutul cărţii de identitate simple.
(4) Cartea electronică de identitate conţine date în format tipărit şi în format inscripţionat prin tehnici speciale, date în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.
(5) Datele cu caracter personal care se înscriu pe cartea electronică de identitate sunt cele prevăzute la alin. (2), cu aplicarea, după caz, a prevederilor alin. (3). În format electronic se înscriu:
    a) datele din formatul tipărit, cu excepţia semnăturii olografe a titularului;
    b) prenumele părinţilor titularului;
    c) un certificat pentru semnătură electronică şi, după caz, certificate calificate pentru semnătură electronică, astfel cum acestea sunt definite în legislaţia din domeniu;
    d) datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi, după caz, imaginile impresiunilor papilare a două degete.“ "

    14. La articolul 17, alineatul (5^1) se abrogă.
    15. La articolul 17^1, alineatele (1), (1^1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 17^1
    (1) Certificatul pentru semnătură electronică şi certificatele calificate pentru semnătură electronică se emit şi se înscriu, după cum urmează:
    a) certificatul pentru semnătură electronică avansată, de către Ministerul Afacerilor Interne;
    b) certificatele calificate pentru semnătură electronică, de către un prestator calificat de servicii de încredere, în condiţiile legii.
    (1^1) Certificatul prevăzut la alin. (1) lit. a) se utilizează pentru autentificare şi semnare în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu sistemele informatice ale altor instituţii publice sau private. În relaţiile cu instituţiile publice, documentele semnate cu certificatul prevăzut la alin. (1) lit. a) au aceeaşi valoare ca documentele semnate olograf.
    (2) Cerinţele de utilizare a certificatului prevăzut la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

    16. La articolul 17^2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) După personalizarea şi transmiterea cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate simple la autoritatea competentă să le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de producţie se şterg imediat prin procedură automată şi ireversibilă."

    17. La articolul 19 alineatul (1), litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) pentru preschimbarea, la cerere, a actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile."

    18. La articolul 20 alineatul (1), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate, a cărţii de identitate simple sau a cărţii electronice de identitate;
    ................................................................................................
d) când se solicită eliberarea unei cărţi electronice de identitate, a unei cărţi de identitate simple sau a unei cărţi de identitate, în unul din cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a), b) şi e)-j), la cererea cetăţeanului."

    19. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorii este de:
    a) un an, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c);
    b) 45 de zile, pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d)."

    20. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Menţiunea privind reşedinţa se înscrie pe un document, denumit dovada de reşedinţă, care va însoţi cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate şi cartea de identitate provizorie.
    (2) Dispoziţiile art. 14 alin. (6) sunt aplicabile şi în cazul eliberării dovezilor de reşedinţă."    ART. II
    Ordonanţa Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea sistemului informatic de emitere şi punere în circulaţie a documentelor electronice de identitate şi rezidenţă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) De la data emiterii documentelor prevăzute la alin. (1), se eliberează cărţi de identitate simple şi cărţi de rezidenţă, identice ca format cu cartea electronică de identitate şi cartea electronică de rezidenţă."

    2. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.
    3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Producerea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, a cărţilor de identitate provizorii, a dovezilor de reşedinţă, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă se realizează, centralizat, de către Imprimeria Naţională.
    (2) Personalizarea documentelor prevăzute la alin. (1), cu excepţia cărţii de identitate provizorii şi a dovezii de reşedinţă, se realizează, centralizat, în Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice, denumit în continuare C.N.U.P.P.E., organizat în cadrul Direcţiei generale de paşapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.
    (3) Personalizarea cărţii de identitate provizorii şi a dovezii de reşedinţă se realizează de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, denumită în continuare D.E.P.A.B.D.
    (4) Ministerul Afacerilor Interne, prin D.E.P.A.B.D. şi Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în continuare I.G.I., asigură coordonarea din punct de vedere tehnic şi metodologic a structurilor aflate în subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate activităţile referitoare la punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate, a cărţii de identitate simple, a cărţii de identitate provizorii, a dovezii de reşedinţă, a cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă.
    (5) Imprimeria Naţională asigură distribuirea la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, respectiv la structurile teritoriale pentru imigrări, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, în vederea eliberării către solicitanţi, în condiţiile stabilite prin protocoale încheiate cu D.E.P.A.B.D. şi I.G.I."

    4. La articolul 8^1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    (1) Imprimeria Naţională este abilitată să achiziţioneze şi să pună la dispoziţia D.E.P.A.B.D., a I.G.I., a structurilor din subordinea/coordonarea acestora, a celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne responsabile, precum şi a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele şi produsele software necesare pentru punerea în circulaţie şi personalizarea cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, a cărţilor de identitate provizorii, a dovezilor de reşedinţă, a cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă."

    5. Articolul 8^2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 8^2
    Imprimeria Naţională asigură comunicaţiile şi serviciile necesare funcţionării neîntrerupte a echipamentelor şi produselor software prevăzute la art. 8^1 alin. (1), precum şi materialele consumabile necesare pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1)."

    6. La articolul 9, alineatele (1)-(5) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Stabilirea şi actualizarea contravalorii documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) se fac de către Imprimeria Naţională, cu avizul direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
    (2) Contravaloarea cărţii electronice de rezidenţă este egală cu contravaloarea cărţii electronice de identitate, iar contravaloarea cărţii de rezidenţă este egală cu contravaloarea cărţii de identitate simple.
    (3) Contravaloarea documentelor prevăzute la art. 8 alin. (1) poate fi încasată prin unităţile Trezoreriei Statului sau prin alte unităţi bancare, prin structurile financiare ale D.E.P.A.B.D., ale serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu personalitate juridică, ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, prin autorităţile administraţiei publice locale cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop, precum şi prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, componentă a Sistemului electronic naţional, utilizând cardul bancar.
    (4) Contravaloarea cărţii electronice de rezidenţă şi a cărţii de rezidenţă poate fi încasată prin unităţile Trezoreriei Statului, prin alte unităţi bancare cu care Imprimeria Naţională a încheiat convenţii în acest scop, precum şi prin Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor, componentă a Sistemului electronic naţional, utilizând cardul bancar.
    (5) Contravaloarea cheltuielilor cu utilităţi şi consumabile, realizate de D.E.P.A.B.D. şi de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor în procesul culegerii datelor şi eliberării cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, a cărţilor provizorii de identitate şi dovezilor de reşedinţă, respectiv de I.G.I. şi structurile teritoriale pentru imigrări în procesul eliberării cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă, se virează acestora de către Imprimeria Naţională, în condiţii stabilite prin protocol încheiat între Imprimeria Naţională şi D.E.P.A.B.D., respectiv I.G.I."

    7. La articolul 10, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) În situaţiile prevăzute la art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contravaloarea cărţii electronice de identitate şi a cărţilor de identitate simple se suportă din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.
    ................................................................................................
    (3) Prevederile referitoare la scutirea sau exceptarea de la plata contravalorii actelor de identitate eliberate cetăţenilor români sunt aplicabile şi solicitanţilor cărţilor electronice de rezidenţă şi ai cărţilor de rezidenţă aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, cheltuielile aferente producerii şi eliberării cărţilor electronice de rezidenţă şi a cărţilor de rezidenţă se suportă de către Imprimeria Naţională din veniturile proprii aferente acestei activităţi. Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabileşte prin protocol încheiat în acest sens cu I.G.I."

    8. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Punerea în circulaţie a cărţii electronice de identitate şi a cărţii de identitate simple se realizează, în mod eşalonat, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei cărţi electronice de identitate sau a primei cărţi de identitate simple, pe măsura asigurării serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu suportul tehnic necesar, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind evidenţa persoanelor, actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi actele de rezidenţă ale cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European rezidenţi în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 235/2013."    ART. III
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 20 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 7, alineatul (2^2) va avea următorul cuprins:
    "(2^2) Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, cărţile electronice de identitate, cărţile de identitate simple, cărţile de identitate provizorii, dovezile de reşedinţă, cărţile electronice de rezidenţă şi cărţile de rezidenţă."

    2. La anexă, la articolul 6 punctul A, litera b^10) va avea următorul cuprins:
    "b^10) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cărţilor electronice de identitate, a cărţilor de identitate simple, a cărţilor de identitate provizorii şi a dovezilor de reşedinţă;"    ART. IV
    La articolul 338 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Cărţile electronice de identitate eliberate persoanelor cu vârsta peste 18 ani, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, permit titularilor autentificarea în Platforma informatică din asigurările de sănătate, pentru scopurile prevăzute la art. 337 alin. (2).
(5) Cardul naţional îşi încetează valabilitatea la data la care titularului i s-a eliberat o carte electronică de identitate."


    ART. V
    Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 6^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    (1) Pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate, cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate valabile constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene, precum şi în statele terţe care le recunosc ca document de călătorie.
    (2) Regimul juridic al cărţii de identitate, al cărţii de identitate simple şi al cărţii electronice de identitate este cel prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care prezenta lege dispune altfel."

    2. La articolul 30 alineatul (1), literele a)-d) vor avea următorul cuprins:
    "a) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în străinătate însoţit de ambii părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceştia;
b) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta numai dacă părintele însoţitor prezintă o declaraţie a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, sau, după caz, face dovada decesului celuilalt părinte;
c) minorului care este titular al unui document de călătorie individual ori, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte în străinătate împreună cu unul dintre părinţi i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu acesta, fără a mai fi necesară declaraţia celuilalt părinte, numai dacă părintele însoţitor face dovada faptului că i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau că exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013;
d) minorului care este titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate şi care călătoreşte însoţit de o altă persoană fizică majoră i se permite ieşirea în aceleaşi condiţii şi împreună cu aceasta numai dacă persoana însoţitoare prezintă o declaraţie a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea de călătorii în străinătate, pentru o perioadă care să nu depăşească 3 ani de la data întocmirii acesteia, precum şi datele de identitate a însoţitorului respectiv."    ART. VI
    La articolul 31 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 24 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) O copie a dispozitivului hotărârii prin care s-a dispus cererea de emitere a ordinului de protecţie se comunică, în maximum 5 ore de la momentul pronunţării hotărârii, structurilor Poliţiei Române în a căror rază teritorială se află locuinţa victimei şi/sau a agresorului, precum şi Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date."


    ART. VII
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, prevederile din cuprinsul actelor normative referitoare la cartea de alegător se abrogă.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 697/2000 privind cartea de alegător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 24 august 2000, cu modificările ulterioare, se abrogă.

    ART. VIII
    În termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica şi/sau va completa în consecinţă Normele metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.375/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil, cu modificările ulterioare.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    FLORIN IORDACHE
                    p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
                    ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

    Bucureşti, 3 august 2020.
    Nr. 162.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016