Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   LEGE nr. 146 din 17 mai 2021  privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 LEGE nr. 146 din 17 mai 2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 515 din 18 mai 2021
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
    TITLUL I
    Monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Domeniul de aplicare
    (1) Prezenta lege reglementează:
    a) înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare electronică, denumit în continuare SIME;
    b) modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere şi modul de acţiune în situaţia generării unor alerte;
    c) măsuri de protecţie a datelor din cadrul SIME.

    (2) SIME se utilizează în scopul monitorizării electronice, cu ocazia:
    a) executării măsurii controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauţiune, potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) executării măsurii arestului la domiciliu, potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) aplicării ordinului de protecţie provizoriu şi ordinului de protecţie, potrivit Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată;
    d) aplicării ordinului european de protecţie, în cazul în care România este stat emitent, potrivit Legii nr. 151/2016 privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în cadrul procedurilor prevăzute la lit. a) şi b);
    e) supravegherii la distanţă, potrivit Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Monitorizarea electronică realizată în condiţiile prezentei legi vizează exclusiv dispozitive de supraveghere electronică localizate pe teritoriul României.
    (4) Prevederile prezentei legi nu se aplică procedurilor judiciare ce privesc persoane condamnate aflate, potrivit legii, în supravegherea serviciului de probaţiune. Monitorizarea electronică în cazul acestor persoane se realizează în condiţiile prevăzute de legea specială.

    ART. 2
    Definirea unor termeni şi expresii
    (1) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) monitorizarea electronică - ansamblul activităţilor realizate prin intermediul SIME referitoare la localizarea sistematică, pe teritoriul României, a dispozitivelor electronice de supraveghere;
    b) semnalare - set de date introduse în SIME referitoare la persoanele supravegheate şi persoanele protejate;
    c) alertă - set de date prelucrate prin intermediul SIME, prin care este notificată încălcarea unei reguli având la bază una sau mai multe semnalări;
    d) persoana supravegheată - persoana obligată, în cadrul procedurilor judiciare şi execuţionale penale prevăzute la art. 1 alin. (2), să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere;
    e) persoana protejată - persoana beneficiară a unui ordin de protecţie provizoriu, ordin de protecţie sau ordin de protecţie european;
    f) dispozitiv electronic de supraveghere - dispozitiv hardware şi, după caz, software apt să transmită SIME, automat şi sistematic, datele de localizare ale acestuia;
    g) date GIS - date conţinute în sistemul informatic geografic din cadrul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, denumit în continuare SNUAU;
    h) date de localizare - date referitoare la poziţia geografică şi precizia localizării asociate dispozitivului electronic de supraveghere, precum şi coordonatele temporale aferente determinării şi transmiterii fiecărei poziţii geografice;
    i) organ de supraveghere - personal din cadrul Poliţiei Române cu atribuţii de supraveghere în cadrul procedurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-d), respectiv personal din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, cu atribuţii de supraveghere electronică la distanţă pentru procedura prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. e);
    j) organ de ordine publică - personal din cadrul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române, Poliţiei de Frontieră Române şi Poliţiei locale, cu atribuţii de ordine publică;
    k) operator tehnic - personal din cadrul Poliţiei Române, al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi din cadrul unităţilor subordonate, care exercită atribuţii tehnice privind monitorizarea electronică, prevăzute în prezenta lege.

    (2) Prezenta lege utilizează termeni şi expresii având înţelesul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Principii ale monitorizării electronice
    (1) Dispozitivul electronic de supraveghere se foloseşte astfel încât să nu îngrădească exercitarea dreptului la viaţa privată, mai mult decât este inerent naturii şi conţinutului procesului de monitorizare electronică, ori să nu provoace intenţionat daune sau suferinţe fizice ori psihice persoanei supravegheate, altele decât cele inerente naturii şi conţinutului procesului de monitorizare electronică.
    (2) În timpul monitorizării electronice este interzisă orice formă de discriminare pe temei de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA ori pentru alte împrejurări de acelaşi fel.

    CAP. II
    Organizarea şi funcţionarea SIME
    ART. 4
    Componentele SIME
    (1) SIME este un ansamblu integral de sisteme informatice dedicate, aplicaţii, echipamente şi reţele de comunicaţii şi tehnologia informaţiei, precum şi de dispozitive electronice de supraveghere, destinat monitorizării electronice în cadrul unor proceduri judiciare şi execuţional penale.
    (2) Sistemele informatice dedicate prevăzute la alin. (1) sunt:
    a) sistemul informatic de creare a semnalărilor, denumit în continuare SICS;
    b) sistemul informatic de generare a alertelor, denumit în continuare SIGA.

    (3) Dispozitivele electronice de supraveghere sunt administrate şi operate de către instituţiile la nivelul cărora funcţionează operatorul tehnic.

    ART. 5
    Compatibilitatea cu SNUAU
    SIME este dezvoltat astfel încât să asigure compatibilitatea cu SNUAU.

    ART. 6
    Dezvoltarea şi administrarea SIME
    (1) Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor:
    a) dezvoltă propriile SICS;
    b) dezvoltă soluţiile informatice pentru integrarea componentelor SIME;
    c) asigură infrastructura hardware şi software aferentă SICS;
    d) asigură infrastructura hardware şi software de bază aferentă SIGA;
    e) asigură dispozitivele electronice de supraveghere;
    f) operează SIME, în condiţiile prezentei legi.

    (2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale:
    a) dezvoltă soluţia informatică şi interfaţa de acces a SIGA;
    b) asigură comunicaţii şi măsuri de securitate cibernetică pentru SIGA;
    c) găzduieşte şi administrează din punct de vedere tehnic SIGA;
    d) asigură accesul componentelor SIME la datele GIS din cadrul SNUAU, prin interfeţe standardizate de comunicaţii.

    (3) Instituţiile prevăzute la alin. (1) administrează în comun SIME şi, împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, asigură caracterul integral al SIME şi compatibilitatea acestuia cu SNUAU.
    (4) Cheltuielile pentru dezvoltarea, administrarea, funcţionarea, mentenanţa şi operarea SIME se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2).
    (5) Aspectele referitoare la administrarea integrată şi pe componente a SIME, precum şi aspectele tehnice privind funcţionarea şi operarea SIME se stabilesc prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2).

    ART. 7
    Comitetul tehnic
    (1) Se înfiinţează Comitetul tehnic, compus din câte un reprezentant, la nivel de expert, din cadrul:
    a) Inspectoratului General al Poliţiei Române, care exercită rolul de preşedinte;
    b) Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    c) Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

    (2) Secretariatul Comitetului tehnic este asigurat de către Inspectoratul General al Poliţiei Române.
    (3) La activităţile Comitetului tehnic pot fi invitaţi şi alţi experţi, din cadrul instituţiilor publice sau al unor organizaţii neguvernamentale.
    (4) Comitetul tehnic emite recomandări referitoare la:
    a) dezvoltarea sistemelor informatice dedicate şi asigurarea compatibilităţii între acestea;
    b) îmbunătăţirea funcţionalităţii SIME şi a procedurilor de lucru, în raport cu evoluţiile tehnologice şi cu bunele practici constatate;
    c) specificaţiile tehnice ale dispozitivelor de supraveghere electronică, aplicaţiilor şi echipamentelor utilizate în cadrul SIME;
    d) alte aspecte tehnice, relevante şi utile pentru funcţionarea şi dezvoltarea SIME.

    (5) Recomandările Comitetului tehnic se emit cu unanimitate.
    (6) Periodic, Comitetul tehnic poate emite informări cu privire la capacităţile de monitorizare electronică şi limitările tehnologice ale utilizării SIME.
    (7) Comitetul tehnic se organizează şi funcţionează în baza unui regulament propriu, aprobat prin ordin comun al conducătorilor instituţiilor prevăzute la alin. (1).

    ART. 8
    Informarea autorităţilor competente
    (1) Recomandările Comitetului tehnic se transmit instituţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2), în raport cu competenţele acestora în ceea ce priveşte administrarea şi operarea SIME.
    (2) Informările Comitetului tehnic, cu privire la capacităţile de monitorizare electronică şi limitările tehnologice ale utilizării SIME, se transmit periodic organelor judiciare, pentru ca acestea să aprecieze asupra oportunităţii dispunerii, potrivit legii, a obligaţiei de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere, şi organelor de supraveghere.
    (3) În cazul în care monitorizarea electronică nu poate fi realizată din motive ce ţin de limitările tehnologice ale SIME sau de alte situaţii obiective, organul de supraveghere are obligaţia de a informa despre aceasta organul judiciar competent, pentru a dispune cu privire la menţinerea, modificarea conţinutului sau înlăturarea acestei măsuri.

    ART. 9
    Pregătirea personalului
    Instituţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) au obligaţia să asigure, periodic, pregătirea profesională a personalului propriu, cu privire la modul de exploatare a componentelor SIME, în părţile ce le privesc.

    CAP. III
    Modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere
    SECŢIUNEA 1
    Utilizarea dispozitivelor electronice de supraveghere
    ART. 10
    Reguli generale privind utilizarea dispozitivelor electronice de supraveghere
    (1) În cadrul monitorizării electronice se pot utiliza dispozitive electronice de supraveghere mobile sau fixe.
    (2) Dispozitivele electronice de supraveghere mobile trebuie să asigure informarea persoanei supravegheate cu privire la emiterea unei alerte.
    (3) Montarea, demontarea, precum şi orice operaţiuni de întreţinere a dispozitivelor electronice de supraveghere se realizează de către operatorul tehnic.
    (4) Persoana supravegheată este obligată să menţină dispozitivul electronic de supraveghere în stare de funcţionare, potrivit instrucţiunilor tehnice primite.
    (5) Persoana protejată sau, după caz, reprezentantul legal este responsabil de menţinerea dispozitivelor electronice de supraveghere în stare de funcţionare, potrivit instrucţiunilor tehnice primite.

    ART. 11
    Montarea dispozitivelor electronice de supraveghere la persoana supravegheată
    (1) Dispozitivul electronic de supraveghere mobil se montează pe glezna persoanei supravegheate. Prin excepţie, dispozitivul electronic de supraveghere mobil se montează pe braţul persoanei atunci când montarea pe gleznă nu este fizic posibilă sau este contraindicată medical.
    (2) Dispozitivele electronice de supraveghere fixe se montează în imobilul în care se execută măsura arestului la domiciliu sau în imobilul de care persoana supravegheată nu are voie să se apropie. Din raţiuni tehnice sau de securitate, dispozitivul electronic de supraveghere fix poate fi montat şi în proximitatea imobilului.
    (3) În scopul verificării cu operativitate de către organele competente a alertelor SIME, persoana supravegheată este supusă fotografierii, cu ocazia montării dispozitivului electronic de supraveghere. Fotografierea se face fără consimţământul persoanei.
    (4) Organul de supraveghere şi/sau operatorul tehnic instruiesc/instruieşte persoana supravegheată cu privire la modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere, precum şi cu privire la obligaţiile pe care le are în cazul primirii unei alerte.

    ART. 12
    Predarea dispozitivului electronic de supraveghere persoanei protejate
    (1) Persoanei protejate i se pune la dispoziţie un dispozitiv electronic de supraveghere, destinat generării unor alerte privind apropierea sub distanţa prestabilită a dispozitivului electronic de supraveghere mobil purtat de persoana supravegheată.
    (2) Organul de supraveghere şi/sau operatorul tehnic instruiesc/instruieşte persoana protejată cu privire la modul de utilizare a dispozitivelor electronice de supraveghere şi o informează cu privire la limitările acestora, precum şi cu privire la modul de acţiune în cazul primirii unei alerte.
    (3) În cazul în care persoana protejată este un minor care nu a împlinit vârsta de 14 ani sau o persoană fără discernământ, consimţământul cu privire la utilizarea dispozitivului electronic de supraveghere se exprimă de către reprezentantul legal, cu excepţia situaţiei în care unicul reprezentant legal este chiar persoana supravegheată, caz în care consimţământul se va exprima de către reprezentantul direcţiei de asistenţă socială.

    ART. 13
    Verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere
    (1) Organul de supraveghere şi/sau operatorul tehnic au/are dreptul şi obligaţia de a verifica inopinat, în orice moment al zilei, periodic ori la sesizare, dispozitivele electronice de supraveghere alocate persoanei supravegheate.
    (2) În situaţia în care persoana supravegheată execută măsura arestului la domiciliu, verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere se face la imobilul în care se execută măsura. În acest caz, după fiecare verificare inopinată efectuată, organul de supraveghere informează despre aceasta judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată.
    (3) În scopul prevăzut la alin. (2), organul de supraveghere şi/sau operatorul tehnic au/are dreptul să pătrundă în imobilul unde se execută măsura, fără acordul persoanei supravegheate sau al persoanelor care locuiesc împreună cu aceasta.
    (4) În alte situaţii decât cele prevăzute la alin. (2), verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere purtate de persoana supravegheată se face la sediul organului de supraveghere sau în alt loc decis de acesta.
    (5) Perioada dintre două verificări inopinate succesive, realizate potrivit alin. (1), (2) sau (4), nu poate fi mai mare de 7 zile calendaristice.
    (6) Verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere puse la dispoziţia persoanei protejate se face în condiţiile convenite de organul de supraveghere cu aceasta sau, după caz, cu reprezentantul legal.

    ART. 14
    Consemnarea unor activităţi
    (1) Aspectele referitoare la montarea, predarea şi verificarea dispozitivelor electronice de supraveghere, instruirea realizată potrivit art. 11 alin. (4) şi art. 12 alin. (2) şi consecinţele nerespectării acesteia, precum şi la eventualele obiecţii sau explicaţii ale persoanei supravegheate, ale persoanei protejate sau ale persoanelor care locuiesc cu acestea se consemnează de către organul de supraveghere şi/sau operatorul tehnic întrun proces-verbal.
    (2) Procesul-verbal se semnează, pe fiecare pagină şi la sfârşit, de către cel care îl încheie şi, după caz, de către persoana supravegheată sau de către persoana protejată ori reprezentantul legal al acesteia. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze, se face menţiune despre aceasta, precum şi despre motivele imposibilităţii sau refuzului de a semna.
    (3) O copie a procesului-verbal se înmânează, după caz, persoanei supravegheate sau persoanei protejate ori reprezentantului legal al acesteia.

    ART. 15
    Comunicarea organului de supraveghere cu persoana supravegheată sau cu cea protejată
    (1) Comunicarea între organul de supraveghere şi persoana supravegheată sau persoana protejată realizată prin intermediul unor sisteme de comunicare la distanţă poate fi înregistrată. Înregistrarea se realizează cu informarea prealabilă a persoanei supravegheate sau persoanei protejate, fără a fi necesar acordul acesteia. Înregistrarea nu poate fi folosită în alt scop decât protecţia vieţii şi integrităţii persoanei protejate sau pentru verificarea legalităţii activităţilor desfăşurate de organele de supraveghere.
    (2) Comunicarea organului de supraveghere cu persoana supravegheată sau cu cea protejată, care nu vorbeşte sau nu înţelege limba română ori nu se poate exprima, cu privire la procedura monitorizării electronice, se face într-o limbă sau întrun limbaj pe care aceasta îl înţelege, astfel:
    a) direct, atunci când organul de supraveghere cunoaşte limba sau limbajul utilizat de către persoana în cauză;
    b) prin intermediul unui traducător autorizat sau al unui interpret de limbaj mimico-gestual, plătit din bugetul de stat, prin bugetul instituţiei din care face parte organul de supraveghere, atunci când acesta din urmă nu cunoaşte limba sau limbajul utilizat de către persoana în cauză.


    ART. 16
    Informarea organului de supraveghere cu privire la părăsirea imobilului sau depăşirea limitei teritoriale fixate
    (1) Atunci când este obligată să se prezinte în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora, persoana supravegheată informează organul de supraveghere cu privire la aceasta, după cum urmează:
    a) înainte de a părăsi imobilul, în situaţia în care este supusă măsurii arestului la domiciliu;
    b) înainte de a părăsi limita teritorială fixată, în situaţia în care este supusă măsurii controlului judiciar sau controlului judiciar pe cauţiune.

    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), organul de supraveghere stabileşte itinerarul de deplasare, pe care îl comunică persoanei supravegheate.
    (3) În cazurile prevăzute la alin. (1), precum şi atunci când persoana supravegheată a primit permisiunea de a părăsi imobilul potrivit art. 221 alin. (6) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, organul de supraveghere introduce în SICS datele necesare monitorizării itinerarului de deplasare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Crearea semnalărilor şi colectarea datelor de localizare
    ART. 17
    Competenţa de creare a semnalărilor
    Semnalările sunt create şi introduse în SICS de către organul de supraveghere.

    ART. 18
    Conţinutul semnalărilor
    (1) Semnalările introduse în SICS referitoare la persoana supravegheată cuprind următoarele elemente:
    a) numele şi prenumele, numele dat la naştere şi numele anterior, orice pseudonime ce pot fi introduse separat;
    b) codul numeric personal, pentru persoanele care au atribuit un asemenea cod;
    c) adresa de domiciliu şi, după caz, adresa imobilului unde locuieşte efectiv;
    d) seria şi numărul actului de identitate;
    e) cetăţenia;
    f) sexul;
    g) semnele fizice particulare, obiective şi inalterabile;
    h) fotografia, preluată potrivit art. 11 alin. (3);
    i) numărul de telefon;
    j) măsura judiciară sau execuţional penală în cadrul căreia se execută monitorizarea electronică;
    k) numărul mandatului, al hotărârii judecătoreşti sau al ordinului de protecţie provizorie/ordinului de protecţie/ordinului european de protecţie, precum şi autoritatea emitentă;
    l) măsurile ce trebuie luate în cazul unei alerte;
    m) datele de contact ale organului de supraveghere;
    n) regulile de monitorizare;
    o) datele de identificare ale dispozitivului electronic de supraveghere şi ale mijloacelor de comunicare cu SIME.

    (2) Semnalările introduse în SICS referitoare la persoana protejată cuprind datele prevăzute la alin. (1), cu excepţia celor de la lit. g) şi h).
    (3) Fiecărei semnalări i se alocă un cod unic de identificare, creat în mod automat.

    ART. 19
    Conţinutul datelor transmise de dispozitivele electronice de supraveghere
    Dispozitivele electronice de supraveghere transmit, în cadrul SIGA:
    a) datele de identificare ale dispozitivului electronic de supraveghere şi ale mijloacelor de comunicare cu SIGA;
    b) datele de localizare;
    c) alertele prevăzute la art. 21, în măsura în care sunt generate de către dispozitivele electronice de supraveghere;
    d) date privind starea tehnică a dispozitivelor electronice de supraveghere.


    ART. 20
    Utilizarea semnalărilor
    (1) SICS transmite SIGA elementele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. n) şi o).
    (2) SIGA, pe baza regulilor de monitorizare, asigură, în mod automat şi sistematic, verificarea datelor transmise de dispozitivele electronice de supraveghere.

    CAP. IV
    Procedura în cazul generării alertelor
    ART. 21
    Categorii de alerte
    (1) În cadrul SIME sunt generate următoarele categorii de alerte:
    a) alertă de părăsire a imobilului, generată ca urmare a constatării prezenţei dispozitivului electronic de supraveghere purtat de persoana supravegheată, în afara imobilului;
    b) alertă de depăşire a perimetrului, generată ca urmare a constatării prezenţei dispozitivului electronic de supraveghere purtat de persoana supravegheată, în afara itinerarului sau limitei teritoriale stabilite;
    c) alertă de apropiere, generată ca urmare a constatării prezenţei dispozitivului electronic de supraveghere purtat de persoana supravegheată, în proximitatea dispozitivului electronic de supraveghere deţinut de persoana protejată, sub distanţa prestabilită;
    d) alertă de defecţiune, generată ca urmare a pierderii semnalului dispozitivului electronic de supraveghere sau constatării oricăror alte defecţiuni în legătură cu funcţionarea optimă a acestuia;
    e) alertă de testare, generată în cadrul procedurii de montare a dispozitivului electronic de supraveghere, pentru a verifica funcţionarea optimă a acestuia.

    (2) Alertele prevăzute la alin. (1) sunt generate de SIGA şi, după caz, de către dispozitivele electronice de supraveghere.

    ART. 22
    Preluarea alertelor şi constituirea datelor de intervenţie
    (1) Alerta generată se transmite, în mod automat, dispeceratului de urgenţă operat de către poliţie, constituit în cadrul SNUAU, împreună cu:
    a) datele de localizare ale dispozitivului electronic de supraveghere purtat de persoana supravegheată, din momentul declanşării alertei;
    b) după caz, datele de localizare ale dispozitivului electronic de supraveghere deţinut de persoana protejată, din momentul declanşării alertei;
    c) datele de localizare prevăzute la lit. a) şi b), actualizate în dinamică;
    d) datele de localizare prevăzute la lit. a), din ultimele 24 de ore anterioare declanşării alertei.

    (2) La primirea unei alerte, dispeceratul de urgenţă operat de către poliţie preia în mod automat din SICS datele cu caracter personal şi celelalte elemente ale semnalării, prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a)-m).
    (3) Datele prevăzute la alin. (1) şi (2) constituie date de intervenţie.

    ART. 23
    Ordinea de prioritate
    În situaţia generării mai multor alerte, sesizarea organelor de ordine publică şi a organelor de supraveghere se face respectând următoarea ordine de prioritate: alerta de apropiere, alerta de defecţiune, alerta de părăsire a imobilului şi alerta de depăşire a perimetrului.

    ART. 24
    Transmiterea datelor de intervenţie
    Datele de intervenţie se transmit de către dispeceratul de urgenţă operat de către poliţie, prin mijloace de comunicare disponibile instituţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1), după cum urmează:
    a) organului de supraveghere, cele prevăzute la art. 22 alin. (1);
    b) organului de ordine publică, cele prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a)-c).


    ART. 25
    Date transmise persoanei protejate
    (1) Dispeceratul de urgenţă operat de poliţie contactează persoana protejată, o informează cu privire la declanşarea unei alerte şi îi comunică:
    a) datele de localizare ale dispozitivului electronic de supraveghere purtat de persoana supravegheată, la momentul declanşării alertei;
    b) după caz, datele de localizare prevăzute la lit. a), actualizate în dinamică.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care persoana protejată foloseşte un dispozitiv de supraveghere de tip software, datele de localizare ale persoanei supravegheate sunt transmise prin intermediul dispozitivului.

    ART. 26
    Activităţi comune în cazul generării unor alerte
    (1) Organele de ordine publică sesizate au obligaţia de a verifica, de îndată şi potrivit ordinii de priorităţi, respectarea măsurii de supraveghere.
    (2) Intervenţia organelor de ordine publică sesizate se realizează după principiul „cel mai apropiat organ intervine“.
    (3) Organul de supraveghere sesizat are obligaţia de a contacta telefonic persoana supravegheată, pentru a-i solicita explicaţii cu privire la declanşarea alertei şi pentru a o îndruma cu privire la modul de acţiune.
    (4) Cu privire la cele constatate, organele prevăzute la alin. (1) şi (3) întocmesc un proces-verbal.

    ART. 27
    Procedura în cazul alertei de părăsire a imobilului
    (1) În situaţia generării unei alerte de părăsire a imobilului, persoana supravegheată este obligată, de îndată:
    a) să rămână sau să revină în imobil;
    b) să contacteze telefonic organul de supraveghere şi să urmeze instrucţiunile acestuia.

    (2) În scopul verificării respectării măsurii arestului la domiciliu, organele de ordine publică şi organul de supraveghere au dreptul să pătrundă în imobilul unde se execută măsura, fără acordul persoanei supravegheate sau al persoanelor care locuiesc împreună cu aceasta.
    (3) În situaţia în care persoana supravegheată este prezentă în imobil, în procesul-verbal se consemnează declaraţiile acesteia şi, după caz, declaraţiile celorlalte persoane care locuiesc împreună cu aceasta cu privire la motivul generării alertei.

    ART. 28
    Procedura în cazul alertei de depăşire a perimetrului
    (1) În situaţia generării unei alerte de depăşire a perimetrului, persoana supravegheată este obligată ca, de îndată:
    a) să se prezinte la cel mai apropiat organ de ordine publică aflat în serviciu;
    b) să contacteze telefonic organul de supraveghere şi să urmeze instrucţiunile acestuia.

    (2) Organele de ordine publică au obligaţia de a se deplasa în locaţia indicată cu ocazia primirii datelor de intervenţie, pentru depistarea persoanei supravegheate.
    (3) Organul de ordine publică care a depistat persoana supravegheată sau la care aceasta s-a prezentat are obligaţia de a întocmi un proces-verbal în acest sens.

    ART. 29
    Procedura în cazul alertei de apropiere
    (1) În situaţia generării unei alerte de apropiere, persoana supravegheată este obligată ca, de îndată:
    a) să se prezinte la cel mai apropiat organ de ordine publică aflat în serviciu;
    b) să contacteze telefonic organul de supraveghere şi să urmeze instrucţiunile acestuia;
    c) să se îndepărteze de persoana protejată.

    (2) Organele de ordine publică au obligaţia de a se deplasa, de îndată, la imobilul unde locuieşte persoana protejată sau, după caz, în locaţia indicată cu ocazia primirii datelor de intervenţie.
    (3) Dispoziţiile art. 28 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 30
    Procedura în cazul alertei de defecţiune
    (1) În situaţia generării unei alerte de defecţiune, persoana supravegheată este obligată ca, de îndată:
    a) să rămână sau să revină în imobil, dacă este în executarea măsurii arestului la domiciliu;
    b) să se prezinte la cel mai apropiat organ de ordine publică aflat în serviciu, în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a);
    c) să contacteze telefonic organul de supraveghere şi să urmeze instrucţiunile acestuia;
    d) după caz, să se îndepărteze de persoana protejată.

    (2) În situaţia generării unei alerte de defecţiune este contactată şi persoana protejată.
    (3) Prevederile art. 27 alin. (2) şi (3), art. 28 alin. (2) şi (3) şi art. 29 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 31
    Procedura în cazul alertei de testare
    (1) Alerta de testare se transmite organului de supraveghere cu ocazia verificării funcţionalităţii dispozitivelor electronice de supraveghere.
    (2) Înainte de fiecare utilizare, dispozitivul electronic de supraveghere se supune procedurii de testare.
    (3) Dispozitivul electronic de supraveghere destinat persoanei protejate se testează fără contactul acesteia cu persoana supravegheată.

    ART. 32
    Încălcări ale obligaţiilor persoanei supravegheate
    Constituie încălcare a obligaţiei legale de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere fapta persoanei supravegheate:
    a) de a nu contacta telefonic organul de supraveghere sau de a nu răspunde la încercarea de contactare telefonică a acestuia, în cazurile prevăzute de prezenta lege;
    b) de a nu se prezenta la cel mai apropiat organ de ordine publică aflat în serviciu, în cazurile prevăzute de prezenta lege;
    c) de a nu se îndepărta de persoana protejată;
    d) de a nu alimenta cu energie electrică, potrivit instrucţiunilor, dispozitivele electronice de supraveghere;
    e) de a efectua orice operaţiune neautorizată asupra dispozitivelor electronice de supraveghere;
    f) de a împiedica, în orice mod, organele de ordine publică sau organul de supraveghere să verifice respectarea măsurii de supraveghere.


    CAP. V
    Accesul autorităţilor la datele de localizare
    ART. 33
    Accesul organului de supraveghere şi al organului judiciar la datele de localizare
    În cazul generării unei alerte, în scopul verificării respectării obligaţiilor ce revin persoanei supravegheate, organul de supraveghere, precum şi organul judiciar care a impus obligaţia de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere au acces la datele de localizare din SIME.

    ART. 34
    Accesul organului de urmărire penală la datele de localizare
    (1) Organele de urmărire penală, cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi, au acces la datele de localizare din SIME, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute la art. 139 alin. (2) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, sau a unei infracţiuni de concurenţă neloială, de evadare, de fals în înscrisuri, infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, a unei infracţiuni privind nerespectarea dispoziţiilor privind introducerea în ţară de deşeuri şi reziduuri, a unei infracţiuni privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc ori a unei infracţiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri, şi infracţiuni referitoare la operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive asemănătoare celor determinate de substanţele şi produsele stupefiante sau psihotrope;
    b) există temeiuri justificate pentru a se crede că datele solicitate constituie probe;
    c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare;
    d) măsura este proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor ori a probelor ce urmează a fi obţinute sau gravitatea infracţiunii.

    (2) Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă în termen de 48 de ore cu privire la solicitarea organelor de urmărire penală de acces la datele de localizare din SIME, prin încheiere motivată, în camera de consiliu.

    ART. 35
    Accesul organelor de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale la datele de localizare din SIME
    (1) În vederea stabilirii existenţei ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată, cu completările ulterioare, organele de stat cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, cu autorizarea prealabilă a unuia dintre judecătorii anume desemnaţi de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, au acces la datele de localizare din SIME.
    (2) Solicitarea de acces la date se înaintează procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi este examinată sub aspectul legalităţii şi temeiniciei, în termen de 24 de ore de la înregistrare ori de îndată în cazurile urgente, de procurori anume desemnaţi de acesta.
    (3) Dacă apreciază că propunerea este nejustificată, procurorul o respinge prin ordonanţă motivată, comunicând aceasta de îndată organului care a formulat-o.
    (4) Dacă se apreciază că propunerea este întemeiată şi sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau înlocuitorul de drept al acestuia solicită în scris preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie autorizarea accesului la datele de localizare din SIME.
    (5) Judecătorul se pronunţă în termen de 48 de ore cu privire la solicitarea de acces la datele de localizare din SIME, prin încheiere motivată, în camera de consiliu.

    ART. 36
    Obligaţii privind punerea la dispoziţie a datelor de localizare
    (1) Instituţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) au obligaţia să pună la dispoziţia solicitantului datele de localizare la care se solicită acces conform dispoziţiilor art. 33-35 de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore de la primirea solicitării.
    (2) Solicitările, respectiv răspunsurile, dacă sunt transmise în format electronic, se semnează cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Fiecare persoană care certifică datele sub semnătură electronică răspunde, potrivit legii, pentru integritatea şi securitatea acestor date.

    CAP. VI
    Protecţia datelor cu caracter personal
    ART. 37
    Reguli privind protecţia datelor cu caracter personal
    (1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei legi de către organele prevăzute la art. 33-35 se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.
    (2) Organele prevăzute la art. 33-35 sunt operatori de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în temeiul prezentei legi, potrivit competenţelor proprii.
    (3) Datele colectate în temeiul prezentei legi nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege şi numai dacă sunt asigurate garanţiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.
    (4) Datele privind semnalările, precum şi datele de localizare aferente acestor semnalări se păstrează pentru o perioadă de 2 ani de la momentul încetării monitorizării electronice.
    (5) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (4) datele din cadrul SIME se şterg în mod automat, printr-o procedură ireversibilă, cu excepţia situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul unor proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.
    (6) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul SIME se exercită potrivit legislaţiei privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.

    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 38
    Realizarea componentelor SIME
    Sistemele informatice dedicate, aplicaţiile, echipamentele şi dispozitivele electronice de supraveghere sunt realizate de către instituţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) şi (2) sau sunt achiziţionate potrivit necesităţilor identificate de către fiecare dintre aceste instituţii, conform atribuţiilor, astfel încât să se asigure caracterul integrat al SIME şi compatibilitatea acestuia cu SNUAU.

    ART. 39
    Data operaţionalizării SIME
    Operaţionalizarea SIME se face cel mai târziu la data de 1 martie 2022.

    ART. 40
    Faza pilot
    (1) Monitorizarea electronică se aplică, în primă fază, în sistem pilot, cazurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d), începând cu data de 1 martie 2022 până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2025.
    (2) Aspectele tehnice şi organizatorice privind funcţionarea în sistem pilot, precum şi cele privind operaţionalizarea SIME se stabilesc prin hotărâre a Guvernului care se adoptă în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
    (3) Pe perioada funcţionării în sistem pilot, în cazurile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) şi d), se poate dispune, potrivit legii, obligarea persoanei de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere, în condiţiile hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2).

    ART. 41
    Finanţarea SIME până la operaţionalizare
    Până la operaţionalizare, sumele necesare pentru dezvoltarea, administrarea, funcţionarea, mentenanţa şi operarea SIME, inclusiv pentru achiziţia unor componente SIME, se alocă cu această destinaţie, de la bugetul de stat, prin legile bugetare anuale şi, după caz, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului.

    TITLUL II
    Modificarea şi completarea unor acte normative
    ART. 42
    Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 253, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Distrugerea unui dispozitiv electronic de supraveghere folosit pentru monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare sau execuţional penale se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă."

    2. La articolul 285 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) încălcarea de către persoana aflată în arest la domiciliu a obligaţiei de a nu părăsi imobilul ori nerespectarea de către aceasta a itinerarului sau condiţiilor de deplasare, stabilite potrivit legii."

    3. La articolul 285, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b), pedeapsa aplicată pentru infracţiunea de evadare se adaugă la restul rămas neexecutat din pedeapsă la data evadării."

    4. La articolul 285, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. c), se aplică regulile privind concursul de infracţiuni."    ART. 43
    Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 215 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere;"

    2. La articolul 218, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Măsura nu poate fi dispusă cu privire la inculpatul faţă de care există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit o infracţiune asupra unui membru de familie cu care acesta locuieşte, cu privire la inculpatul care locuieşte cu persoanele prevăzute la art. 221 alin. (2) lit. b) ori cu privire la persoana cercetată sau condamnată pentru infracţiunea de evadare."

    3. La articolul 221, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată poate dispune ca pe durata arestului la domiciliu inculpatul să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere şi/sau să respecte una sau mai multe dintre obligaţiile prevăzute la art. 215 alin. (2) lit. d)-k). Prevederile art. 215 alin. (8), (8^1) şi (9) se aplică în mod corespunzător."

    4. La articolul 221, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) În situaţia prevăzută la alin. (6), în încheiere se va indica în mod expres perioada de timp, precum şi, după caz, locul de muncă, instituţia de învăţământ, unitatea sanitară sau alt loc în care s-a aprobat deplasarea inculpatului."

    5. La articolul 221, după alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu următorul cuprins:
    "(12) Atunci când, cu rea-credinţă, inculpatul încalcă obligaţia de a nu părăsi imobilul ori nu respectă itinerarul sau condiţiile de deplasare, stabilite potrivit legii, organul de supraveghere are dreptul de a-l prinde pe inculpat şi de a-l prezenta de îndată procurorului, în cursul urmăririi penale, judecătorului de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanţei de judecată, în cursul judecăţii, pentru a proceda potrivit alin. (11)."

    6. La articolul 521, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Darea în urmărire se dispune, prin ordin, de Inspectoratul General al Poliţiei Române, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, de inspectoratul de poliţie judeţean, sesizat potrivit alin. (3)."    ART. 44
    La articolul 82 din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 14 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În cadrul programului de supraveghere, se va stabili ca, cel puţin o dată la 7 zile calendaristice, persoana aflată sub control judiciar să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa."


    ART. 45
    Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 37, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "(4) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis pot presta muncă şi desfăşura activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare profesională, în afara penitenciarului, sub supraveghere inclusiv electronică. Supravegherea îndeplinirii obligaţiei de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere se face în condiţiile stabilite prin lege specială."
    2. La articolul 124, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care, cu ocazia dispunerii măsurii arestului la domiciliu, se stabileşte ca inculpatul să poarte un dispozitiv electronic de supraveghere, potrivit art. 221 alin. (3) din Codul de procedură penală, supravegherea îndeplinirii obligaţiei de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere se face în condiţiile stabilite prin lege specială."

    3. Articolul 125 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 125
    Organul de supraveghere
    Supravegherea respectării măsurii arestului la domiciliu sau a obligaţiilor impuse inculpatului, pe durata acesteia, se realizează de către inspectoratul de poliţie judeţean, respectiv de Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, denumit/denumită în continuare organ de supraveghere, în a cărui/cărei circumscripţie se află imobilul în care locuieşte inculpatul, stabilit prin încheiere."

    4. După articolul 128 se introduce un nou articol, articolul 128^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 128^1
    Obligaţiile inculpatului la comunicarea măsurii privind arestul la domiciliu
    După comunicarea măsurii privind arestul la domiciliu, inculpatul are obligaţia de a se deplasa de îndată la imobilul prevăzut la art. 126, în vederea executării măsurii."

    5. La articolul 129, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Perioada dintre două verificări inopinate succesive, potrivit alin. (3), nu poate fi mai mare de două zile calendaristice."

    6. La articolul 129, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
    "(6) Măsurile cuprinse în programul de supraveghere pot fi contestate de către inculpat sau orice persoană interesată, prin contestaţie adresată judecătorului de drepturi şi libertăţi, judecătorului de cameră preliminară sau instanţei de judecată care a dispus măsura arestului la domiciliu. Prevederile art. 219, respectiv art. 220 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător.
(7) Prin hotărârea luată, organul judiciar prevăzut la alin. (6) poate modifica sau completa programul de supraveghere, în tot sau în parte."

    7. La articolul 131, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prevederile art. 221 alin. (11) din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător."

    8. La articolul 131, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) În vederea verificării situaţiei de fapt şi întocmirii sesizării prevăzute la alin. (1), organul de supraveghere are acces, în condiţiile legii, la documente, imagini, înregistrări audiovideo sau orice înscrisuri necesare, deţinute de autorităţile sau instituţiile publice, persoanele juridice ori persoanele fizice."


    ART. 46
    În cuprinsul Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 15 octombrie 2020, sintagma „sistem electronic de supraveghere“ se înlocuieşte cu sintagma „dispozitiv electronic de supraveghere“.

    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.


                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
                    CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂ
                    PREŞEDINTELE SENATULUI
                    ANCA DANA DRAGU

    Bucureşti, 17 mai 2021.
    Nr. 146.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016