Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 825 din 1 octombrie 2020  privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, respectiv Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexelor nr. 4 şi 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 825 din 1 octombrie 2020 privind modificarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, respectiv Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexelor nr. 4 şi 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 916 din 8 octombrie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 şi 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 159741, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă transmiterea imobilului aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
    (2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se utilizează de Ministerul Apărării Naţionale pentru desfăşurarea activităţilor specifice domeniului apărării naţionale.

    ART. 3
    (1) Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului 562, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 153323, ca urmare a comasării cu imobilul transmis potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.
    (2) Se aprobă radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a nr. MFP 159741, ca urmare a comasării acestuia cu nr. MFP 153323.

    ART. 4
    Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Justiţiei prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Justiţiei îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi de cadastru şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele nr. 4 şi 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    Ministrul justiţiei,
                    Marian Cătălin Predoiu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 1 octombrie 2020.
    Nr. 825.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei la care se modifică valoarea de inventar

┌──────┬───────────┬───────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Valoarea de│ │ │
│ │ │ │ │Adresa │ │inventar a │ │ │
│ │ │ │ │bunului │ │bunului │ │ │
│ │ │ │ │imobil │ │imobil │Valoarea │ │
│ │ │ │ │înscrisă în│ │înscrisă în│de │ │
│ │ │Tipul │ │inventarul │ │inventarul │inventar │Administratorul│
│Nr. │Codul de │bunului│Denumirea │centralizat│Descrierea │centralizat│modificată│bunului │
│M.F.P.│clasificare│(mobil/│ │al │tehnică │al │a bunului │CUI │
│ │ │imobil)│ │bunurilor │ │bunurilor │imobil │ │
│ │ │ │ │din │ │din │(lei) │ │
│ │ │ │ │domeniul │ │domeniul │ │ │
│ │ │ │ │public al │ │public al │ │ │
│ │ │ │ │statului │ │statului │ │ │
│ │ │ │ │ │ │(lei) │ │ │
├──────┼───────────┼───────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │construită │ │ │ │
│ │ │ │ │ │= 1.545 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │ │desfăşurată│ │ │ │
│ │ │ │ │ │= 6.460 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │Judeţul │teren = │ │ │ │
│ │ │ │ │Sibiu, │3.850 mp │ │ │Ministerul │
│ │ │ │Tribunalul│municipiul │CF 120824 │ │ │Justiţiei, │
│159741│8.29.09 │Imobil │Sibiu │Sibiu, │Nr. │312.419,96 │369.966,36│Tribunalul │
│ │ │ │ │Calea │cadastral │ │ │Sibiu CUI - │
│ │ │ │ │Dumbrăvii │120824 │ │ │4265841 │
│ │ │ │ │nr. 28-32 │CF 121731 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │ │121731 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CF 121741 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nr. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │ │121741 │ │ │ │
└──────┴───────────┴───────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

┌──────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Elementele-cadru│ │ │ │
│ │ │ │ │de descriere │Valoarea │ │ │
│ │ │ │ │tehnică/ │de │Persoana │Persoana │
│ │ │Denumirea│ │Valorile │inventar │juridică │juridică │
│Nr. │Codul de │bunului │Adresa │contabile │a bunului │de la care se│la care se │
│MFP │clasificare│imobil │ │aferente │care │transmite │transmite │
│ │ │ │ │activelor fixe │se │imobilul/CUI │imobilul/CUI │
│ │ │ │ │ce compun bunul/│transmite │ │ │
│ │ │ │ │Carte funciară/ │(lei) │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastrale │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Construcţii: │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul A1 │ │ │ │
│ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - │ │ │ │
│ │ │ │ │1.545 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- suprafaţă │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │6.460 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │83.170,20 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Amenajări la │ │ │ │
│ │ │ │ │teren: │ │ │ │
│ │ │ │ │- Reţea │ │ │ │
│ │ │ │ │alimentare cu │ │ │ │
│ │ │ │ │apă - 165,83 ml │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │111,66 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │- Reţea │ │ │ │
│ │ │ │ │canalizare - │ │ │ │
│ │ │ │ │130,26 ml │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │80,76 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │- Reţea │ │ │ │
│ │ │ │ │termoficare - │ │ │ │
│ │ │ │ │37,06 ml │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │245,06 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │- Reţea gaze │ │ │ │
│ │ │ │ │naturale - 6,50 │ │ │ │
│ │ │ │ │ml │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │23,73 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │- Reţea energie │ │ │ │
│ │ │ │ │electrică │ │ │ │
│ │ │ │ │subterană - 15,5│ │ │ │
│ │ │ │ │ml - valoare │ │ │ │
│ │ │ │Judeţul │contabilă - 6,53│ │ │Statul român,│
│ │ │ │Sibiu, │lei │ │Statul român,│în │
│ │ │ │municipiul│- Drum asfaltat │ │din │administrarea│
│159741│8.29.09 │Imobil │Sibiu, │- 980,53 mp │369.966,36│administrarea│Ministerului │
│ │ │ │Calea │- valoare │ │Ministerului │Apărării │
│ │ │ │Dumbrăvii │contabilă - │ │Justiţiei │Naţionale CUI│
│ │ │ │nr. 28-32 │977,22 lei │ │CUI - 4265841│- 4183229 │
│ │ │ │ │- Platou betonat│ │ │ │
│ │ │ │ │/asfaltat - │ │ │ │
│ │ │ │ │190,10 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │47,53 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │- Împrejmuire │ │ │ │
│ │ │ │ │beton - 31,64 mp│ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │248,69 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │- Împrejmuire │ │ │ │
│ │ │ │ │metal - 17,00 ml│ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - 9,52│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Total valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă │ │ │ │
│ │ │ │ │amenajări la │ │ │ │
│ │ │ │ │teren - 1.750,70│ │ │ │
│ │ │ │ │lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Alte mijloace │ │ │ │
│ │ │ │ │fixe: │ │ │ │
│ │ │ │ │Centrală termică│ │ │ │
│ │ │ │ │Feroli - 1 buc. │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │57.546,40 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │Teren: │ │ │ │
│ │ │ │ │Teren - 3.850 mp│ │ │ │
│ │ │ │ │- valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │227.499,06 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │CF 120824 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │120824 │ │ │ │
│ │ │ │ │CF 121731 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │121731 │ │ │ │
│ │ │ │ │CF 121741 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │121741 │ │ │ │
└──────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┘    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului 562, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se modifică valoarea de inventar, ca urmare a comasării acestuia cu imobilul înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 159741 transmis din administrarea Ministerului Justiţiei în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

┌────┬──────┬───────────┬─────────┬──────────┬────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Elementele-cadru│Valoarea de │Persoana │ │
│ │ │Codul │Denumirea│ │de descriere │inventar │juridică │ │
│Nr. │Nr. │de │bunului │Adresa │tehnică/Carte │a bunului │care deţine │Observaţii│
│crt.│MFP │clasificare│imobil │ │funciară/ │imobil │imobilul │ │
│ │ │ │ │ │Nr. cadastrale │(în lei) │în │ │
│ │ │ │ │ │ │ │administrare │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Construcţii şi │ │ │ │
│ │ │ │ │ │teren* │ │ │Nr. MFP │
│ │ │ │ │Judeţul │CF 120824 │ │Statul român,│159741 │
│ │ │ │ │Sibiu, │Nr. cadastral │ │în │se radiază│
│ │ │ │ │municipiul│120824 │ │administrarea│ca urmare │
│1 │159741│8.19.01 │imobil │Sibiu, │CF 121731 │369.966,36 │Ministerului │a │
│ │ │ │ │Calea │Nr. cadastral │ │Apărării │comasării │
│ │ │ │ │Dumbrăvii │121731 │ │Naţionale │cu nr. MFP│
│ │ │ │ │nr. 28-32 │CF 121741 │ │CUI - 4183229│153323 │
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │ │121741 │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Construcţii şi │ │ │ │
│ │ │ │ │ │teren* │ │ │ │
│ │ │ │ │Judeţul │C.F. 126116 │ │Statul român,│ │
│ │ │ │ │Sibiu, │Nr. cadastral │ │în │ │
│ │ │ │imobil │municipiul│126116 │ │administrarea│ │
│2 │153323│8.19.01 │562 │Sibiu, │C.F. 124689 │4.925.067 │Ministerului │ │
│ │ │ │ │Calea │Nr. cadastral │ │Apărării │ │
│ │ │ │ │Dumbrăvii │124689 │ │Naţionale │ │
│ │ │ │ │nr. 28-32 │C.F. 130536 │ │CUI - 4183229│ │
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │ │130536 │ │ │ │
├────┼──────┼───────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Construcţii şi │ │ │ │
│ │ │ │ │ │teren* │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CF 120824 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │ │120824 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │CF 121731 │ │ │ │
│ │ │ │ │Judeţul │Nr. cadastral │ │Statul român,│ │
│ │ │ │ │Sibiu, │121731 │ │în │ │
│ │ │ │ │municipiul│CF 121741 │ │administrarea│ │
│3 │153323│8.19.01 │imobil │Sibiu, │Nr. cadastral │5.295.033,36**│Ministerului │ │
│ │ │ │562 │Calea │121741 │ │Apărării │ │
│ │ │ │ │Dumbrăvii │C.F. 126116 │ │Naţionale │ │
│ │ │ │ │nr. 28-32 │Nr. cadastral │ │CUI - 4183229│ │
│ │ │ │ │ │126116 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C.F. 124689 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │ │124689 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │C.F. 130536 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
│ │ │ │ │ │130536 │ │ │ │
└────┴──────┴───────────┴─────────┴──────────┴────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┘


    * Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
    ** Valoarea de inventar modificată a imobilului 562, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a comasării acestuia cu imobilul de la nr. crt. 1, transmis în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016