Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 535 din 13 mai 2021  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 535 din 13 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul învăţământului superior

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 504 din 14 mai 2021
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 3 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Academia de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza», înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 137/1991 privind înfiinţarea Academiei de Poliţie a Ministerului de Interne, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Academia, cu sediul în municipiul Bucureşti, Aleea Privighetorilor nr. 1 A, sectorul 1, este instituţie de învăţământ superior acreditată, din reţeaua de învăţământ de stat, cu personalitate juridică, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ militar, de ordine şi siguranţă publică."

    2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Academia desfăşoară activităţi de învăţământ superior, organizate prin programe de studii universitare de licenţă şi de master, în domeniile şi specializările acreditate, precum şi alte forme de pregătire, perfecţionare şi specializare."

    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Academia formează personal pentru asigurarea nevoilor MAI, care este beneficiar determinat principal al procesului formativ desfăşurat în instituţia de învăţământ superior.
    (2) Academia desfăşoară activităţi de formare profesională continuă a personalului MAI şi elaborează studii şi analize în domeniul ordinii publice.
    (3) Academia coordonează metodologic, didactic şi curricular Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen şi Centrul de Formare Iniţială şi Continuă a personalului MAI, structuri MAI cu atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea programelor de formare continuă nonuniversitară, în context formal."

    4. La articolul 4, literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) aprobă domeniile de interes pentru instituţie în care Academia organizează studii universitare de master profesional, stabilite pe baza criteriului relevanţei pentru carieră, a nevoilor şi comenzii formative a beneficiarilor;
    (...)
d) stabileşte, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Inspectoratul General pentru Imigrări, denumite în continuare inspectorate generale, în colaborare cu Academia, pe baza standardelor ocupaţionale, cunoştinţele de specialitate, competenţele generale, abilităţile cognitive şi competenţele de specialitate pentru desfăşurarea procesului formativ, după efectuarea particularizărilor necesare;"

    5. La articolul 5 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) formarea, în condiţiile legii, a ofiţerilor prin studii universitare de licenţă şi master profesional;
b) specializarea personalului MAI prin studii universitare de master profesional;"

    6. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Academia poate forma prin studii universitare, în condiţiile legii, personal şi pentru alte structuri din sistemul de apărare şi securitate naţională, precum şi pentru instituţii solicitante din ţară şi din străinătate, pe baza protocoalelor încheiate în acest sens de către acestea cu MAI."

    7. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Academia organizează şi desfăşoară programe de studii universitare de licenţă şi master profesional pentru formarea, în condiţiile legii, a ofiţerilor potrivit specificului instituţional al MAI."

    8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Formarea ofiţerilor prin studii universitare de licenţă se realizează avându-se în vedere profilul profesional rezultat din analiza atribuţiilor prevăzute în actele normative aplicabile structurii pentru care se pregătesc categoriile de personal respective, precum şi din stabilirea, pe baza acestora, a cunoştinţelor şi competenţelor specifice.
    (2) Formarea ofiţerilor de poliţie, poliţie de frontieră, jandarmi, imigrări şi alte specialităţi ale MAI, precum şi a ofiţerilor de poliţie penitenciară se realizează prin studii universitare de licenţă, după cum urmează:
    a) cu durata de 4 ani - 240 de credite de studii transferabile, la cursuri cu frecvenţă, domeniul fundamental «Ştiinţe sociale», ramura «Ştiinţe juridice», domeniul de studii universitare de licenţă «Drept», specializarea «Drept»;
    b) cu durata de 3 ani - 180 de credite de studii transferabile, la cursuri cu frecvenţă, domeniul fundamental «Ştiinţe sociale», ramura «Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică», domeniul de studii universitare de licenţă «Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică», specializarea «Ordine şi siguranţă publică».
    (3) Formarea ofiţerilor de pompieri se realizează prin studii universitare de licenţă cu durata de 4 ani - 240 de credite de studii transferabile, la cursuri cu frecvenţă, domeniul fundamental «Ştiinţe inginereşti», domeniul de studii universitare de licenţă «Ingineria instalaţiilor», specializarea «Instalaţii pentru construcţii-pompieri».
    (4) Formarea efectuată în ciclul studiilor universitare de licenţă la facultăţile Academiei asigură creditele de studii transferabile necesare înscrierii la alte facultăţi."

    9. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Studiile universitare de master se organizează în domeniile şi cu duratele prevăzute de legislaţia în domeniul învăţământului superior, pe teme de interes pentru formarea profesională a personalului MAI.
    (2) Academia poate organiza pentru punerea în valoare a potenţialului ştiinţific al instituţiei, în limita resurselor la dispoziţie, studii universitare de master în domenii de contact cu cele de licenţă, relevante din punct de vedere profesional pentru MAI."

    10. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Principalele componente organizatorice ale Academiei, cu atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea programelor de studii universitare, sunt următoarele:
    a) Facultatea de Poliţie;
    b) Facultatea de Pompieri."

    11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Facultatea de Poliţie se înfiinţează prin reorganizarea Facultăţii de Poliţie, a Facultăţii de Jandarmi, a Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi a Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative.
    (2) Facultatea de Poliţie pregăteşte ofiţeri pentru MAI în domeniile şi la specializările prevăzute în prezenta hotărâre.
    (3) Facultatea de Poliţie se constituie prin preluarea, în condiţiile legii, de la Facultatea de Poliţie, Facultatea de Jandarmi, Facultatea de Poliţie de Frontieră şi de la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, din cadrul Academiei, a atribuţiilor formative, a elementelor de structură şi a personalului."

    12. La articolul 13, alineatele (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Din categoria personalului didactic titular fac parte funcţionari publici cu statut special, cadre militare care deţin grade didactice, cadre universitare sau cercetători ştiinţifici, precum şi instructori militari şi instructori de ordine publică.
    (...)
(6) Conducerea Academiei se realizează de către comandant, care are şi calitatea de rector. Funcţia de comandant (rector) se ocupă prin concurs în conformitate cu reglementările Ministerului Afacerilor Interne. Confirmarea ca rector se realizează prin ordin al ministrului educaţiei."

    13. La articolul 14, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) La Facultatea de Poliţie, locurile se scot la concurs în cadrul specializărilor «Drept» şi «Ordine şi siguranţă publică», distinct pentru ofiţeri de poliţie, ofiţeri de poliţie de frontieră, ofiţeri de imigrări, ofiţeri de jandarmi şi, la nevoie, ofiţeri din alte structuri ale sistemului de apărare şi securitate naţională.
(3) La Facultatea de Pompieri, locurile se scot la concurs în cadrul specializării de licenţă «Instalaţii pentru construcţii-pompieri"

    14. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) La începerea studiilor universitare de licenţă, studenţii Academiei încheie angajamente cu MAI, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, prin care se obligă ca după absolvirea Academiei să îşi desfăşoare activitatea timp de 10 ani în cadrul MAI sau, după caz, al altor structuri similare, în funcţie de nevoile acestui minister."

    15. La articolul 17, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Pe durata studiilor universitare de licenţă, studenţii Academiei îndeplinesc serviciul militar activ, potrivit art. 3 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare. În această calitate aceştia participă la misiuni şi la alte activităţi ordonate de conducerea MAI.
(5) Regimul juridic aplicabil studenţilor Academiei, inclusiv regimul disciplinar, precum şi condiţiile participării la misiunile şi activităţile ordonate se reglementează de către Academie prin Regulamentul activităţii profesionale a studenţilor Academiei şi fac parte integrantă din Contractul de şcolarizare."

    16. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Studiile universitare de doctorat aflate în lichidare se desfăşoară în conformitate cu prevederile reglementărilor legale aplicabile domeniului până la finalizarea studiilor studenţilor doctoranzi deja înmatriculaţi."    ART. II
    Hotărârea Guvernului nr. 403/2021 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021-2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 şi 378 bis din 12 aprilie 2021, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 2, punctul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "50. ACADEMIA DE POLIŢIE «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN BUCUREŞTI

┌────┬──────────┬─────────────┬────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │Specializarea/ │Acreditare │ │ │ │
│ │ │ │Programul de studii │(A)/ │ │Număr de │Număr maxim│
│Nr. │ │Domeniul de │universitare de │Autorizare │Forma de │credite de │de studenţi│
│crt.│Facultatea│licenţă │licenţă (locaţia │de │învăţământ│studii │care pot fi│
│ │ │ │geografică de │funcţionare│ │transferabile│şcolarizaţi│
│ │ │ │desfăşurare şi limba│provizorie │ │ │ │
│ │ │ │de predare)*A) │(AP) │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Drept │A │IF │240 │250 │
│ │ │Drept ├────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │Drept │AP │ID │240 │100 │
│ │Facultatea├─────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│1. │de Poliţie│Ştiinţe │Ordine şi siguranţă │A │IF │180 │490 │
│ │ │militare, │publică │ │ │ │ │
│ │ │informaţii şi├────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ordine │Ordine şi siguranţă │A │IFR │180 │50 │
│ │ │publică │publică │ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Facultatea│Ingineria │Instalaţii pentru │ │ │ │ │
│2. │de │instalaţiilor│construcţii-pompieri│A │IF │240 │50 │
│ │Pompieri │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────────┴────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴───────────┘

"

    2. La anexa nr. 6, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 12, cu următorul cuprins:
    "12. ACADEMIA DE POLIŢIE «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN BUCUREŞTI

┌───────────┬────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │Specializarea│ │ │ │ │
│ │ │/ Programul │Acreditare │ │ │ │
│ │ │de studii │(A)/ │ │ │ │
│ │Domeniul│universitare │Autorizare │ │Număr de │Număr maxim│
│Facultatea │de │de licenţă │de │Forma de │credite de │de studenţi│
│ │licenţă │(locaţia │funcţionare│învăţământ│studii │care pot fi│
│ │ │geografică de│provizorie │ │transferabile│şcolarizaţi│
│ │ │desfăşurare │(AP) │ │ │ │
│ │ │şi limba de │ │ │ │ │
│ │ │predare)*A) │ │ │ │ │
├───────────┼────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│Facultatea │ │ │ │ │ │ │
│de │Istorie │Arhivistică │A │IF │180 │0 │
│Arhivistică│ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────┴─────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴───────────┘

"    ART. III
    La anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021-2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 şi 374 bis din 12 aprilie 2021, poziţia 50, numărul curent 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "50. ACADEMIA DE POLIŢIE «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN BUCUREŞTI
    (...)

┌────┬────────────┬────────────┬──────────┬───────┬──────────┬─────────────┬───────────┐
│ │Domeniul de │Denumire │ │ │ │Număr de │Nr. maxim │
│Nr. │studii │program de │Locaţia │Limba │Forma de │credite de │de studenţi│
│crt.│universitare│studii │geografică│de │învăţământ│studiu │ce pot fi │
│ │de master │universitare│ │predare│ │transferabile│şcolarizaţi│
│ │ │de master │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼──────────┼───────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│4. │Istorie │Arhivistică │Bucureşti │Română │IF │120 │0 │
│ │ │contemporană│ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴──────────┴───────┴──────────┴─────────────┴───────────┘

"


    ART. IV
    (1) Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră şi Facultatea de Jandarmi din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfăşoară în continuare, până la finalizare, conform planurilor de învăţământ aprobate, în cadrul Facultăţii de Poliţie, înfiinţate potrivit art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta hotărâre.
    (2) Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Arhivistică intră în lichidare începând cu anul universitar 2021-2022. După finalizarea studiilor de către studenţii deja înmatriculaţi, Facultatea de Arhivistică se desfiinţează; personalul încadrat la Facultatea de Arhivistică se preia, în condiţiile legii, la nivelul celorlalte structuri ale Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, în funcţie de nevoile de încadrare.
    (3) Programele de studii universitare de doctorat organizate de către şcolile doctorale din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“, aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfăşoară în continuare până la finalizare, în conformitate cu programele individuale de cercetare ştiinţifică.

    ART. V
    Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 3 aprilie 2007, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Mihnea-Claudiu Drumea,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 13 mai 2021.
    Nr. 535.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016