Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂREA nr. 46 din 26 septembrie 2019  privind contestaţia pentru respingerea înregistrării candidaturii  domnului Bobby-George-Marius Păunescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂREA nr. 46 din 26 septembrie 2019 privind contestaţia pentru respingerea înregistrării candidaturii domnului Bobby-George-Marius Păunescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 792 din 30 septembrie 2019

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Valer Dorneanu │- preşedinte │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Cristian Deliorga │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Marian Enache │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Daniel Marius Morar│- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Mona-Maria │- judecător │
│Pivniceru │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Gheorghe Stan │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Elena-Simina │- judecător │
│Tănăsescu │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Varga Attila │- judecător │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Irina-Loredana │- │
│Gulie │magistrat-asistent│
└───────────────────┴──────────────────┘


    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Drăgănescu.
    1. Pe rol se află soluţionarea contestaţiei formulate de domnul Bobby-George-Marius Păunescu împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 26/D din 24 septembrie 2019, referitoare la respingerea înregistrării candidaturii sale la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019.
    2. Contestaţia a fost înregistrată la Curtea Constituţională la data de 25 septembrie 2019 şi formează obiectul Dosarului nr. 2.505F/2019, la care au fost ataşate propunerea de candidatură a domnului Bobby-George-Marius Păunescu împreună cu Decizia nr. 26/D din 24 septembrie 2019 privind respingerea înregistrării candidaturii domnului Bobby-George-Marius Păunescu pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, transmise de Biroul Electoral Central cu Adresa nr. 219/C/BEC/P/2019 din 25 septembrie 2019, înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 7.336 din 25 septembrie 2019.
    3. În temeiul dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, contestaţiile se soluţionează fără înştiinţarea părţilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării şi a celorlalte documente aflate la dosar.
    4. Domnul Bobby-George-Marius Păunescu contestă respingerea candidaturii sale pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2019, de către Biroul Electoral Central, arătând că a depus, la data de 22 septembrie 2019, propunerea sa de candidatură, în calitate de candidat independent, împreună cu toate înscrisurile aferente, prevăzute de art. 27 alin. (4), (5) şi (6) din Legea nr. 370/2004, acestea fiind considerate complete şi conforme de către Biroul Electoral Central, neexistând obiecţii la înregistrarea acestora.
    5. Se arată că temeiul respingerii înregistrării candidaturii sale la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019 l-a constituit neîntrunirea numărului minim de 200.000 de susţinători, pe de o parte, iar, pe de altă parte, faptul că ar fi existat pretinse fotocopii ale unora dintre listele depuse. În acest sens arată că, având în vedere procedura extrem de complexă de strângere a semnăturilor susţinătorilor, cerinţa legală a unui număr mare de susţinători, precum şi lipsa logisticii necesare în acest sens, toate demersurile de centralizare a semnăturilor susţinătorilor au fost făcute într-un termen scurt, astfel încât depunerea dosarului de candidatură, în vederea înregistrării, a fost făcută într-o formă brută, şi anume fără a exista o îndosariere a listelor de susţinători. Cu toate acestea, arată că, în conformitate cu centralizarea realizată de candidat, a rezultat un număr de 243.000 de semnături de susţinere a candidaturii, indicat şi în cuprinsul documentaţiei depuse, acesta fiind determinat prin numărarea tuturor semnăturilor cuprinse în liste.
    6. Se arată că nu a avut posibilitatea să asiste la procedura de inventariere a listelor de susţinători depuse, activitate efectuată exclusiv de către reprezentanţii Biroului Electoral Central, iar ulterior a refuzat să semneze şi să accepte numărul de susţinători rezultat în urma verificărilor realizate de către aceştia din urmă, care nu corespundea cu cel indicat de candidat la momentul predării listelor de susţinători. Mai arată că nu a existat o justificare a acestei diferenţe, precum şi faptul că nu i s-a permis accesul în vederea efectuării unei reverificări sau a remedierii lipsurilor constatate în cadrul procesului de inventariere. În acest sens se arată că reprezentanţii Biroului Electoral Central nu au acţionat cu imparţialitate şi corectitudine, cu încălcarea prevederilor art. 13 alin. (3) din Legea nr. 370/2004.
    7. Reprezentantul Ministerului Public, punând concluzii, în temeiul art. 68 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, arată că numărul de semnături fotocopiate este foarte mare, astfel încât în cauză nu se pot reţine considerentele Hotărârii Curţii Constituţionale nr. 4 din 22 septembrie 2019, solicitând, astfel, respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.
    CURTEA,
    examinând contestaţia în raport cu prevederile Constituţiei, ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum şi documentele aflate la dosar, reţine următoarele:
    8. Potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. f) din Constituţie, ale art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, precum şi celor ale art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea Constituţională este competentă să soluţioneze contestaţia privind respingerea candidaturii domnului Bobby-George-Marius Păunescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019.
    9. Contestatorul critică faptul că numărul de semnături rezultat din centralizarea realizată de către Biroul Electoral Central nu corespunde celei realizate prin centralizarea proprie,
    consemnată de către candidat în cadrul documentelor depuse în acelaşi timp cu propunerea de candidatură.
    10. Examinând contestaţia formulată, Curtea reţine că, prin Decizia nr. 26/D din 24 septembrie 2019, Biroul Electoral Central a respins înregistrarea candidaturii domnului Bobby-George-Marius Păunescu la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, reţinând că nu este îndeplinită condiţia legală prevăzută de art. 4 alin. (2) şi art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la depunerea şi înregistrarea candidaturii. Potrivit deciziei menţionate, numărul de semnături ale susţinătorilor candidaturii este mai mic decât numărul de 200.000, prevăzut de Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o susţinere valabilă a candidaturii. În motivarea acestei decizii, Biroul Electoral Central a reţinut că, „în urma verificărilor efectuate după depunerea listelor de susţinători, a fost identificat formal un număr de 177.556 de semnături, din care 145.047 erau, în fapt, fotocopii.“ Se mai arată, în decizia menţionată, că Biroul Electoral Central a solicitat Autorităţii Electorale Permanente efectuarea de verificări, prin sondaj, asupra listelor de susţinători, iar în urma verificării de către aceasta din urmă a unui număr de 88 de susţinători, au rezultat 49 de acte de identitate neidentificate după serie şi număr, 16 cazuri în care numele nu corespunde, 65 de persoane neidentificate după nume, data naşterii şi unitatea administrativ-teritorială, precum şi 26 de cazuri în care data naşterii nu corespunde (în cazul actelor identificate), fiind decisă, în consecinţă, sesizarea organelor de urmărire penală. Faţă de aceste aspecte, în decizia menţionată se arată că numărul de semnături neafectate de vicii de fond şi formă este mai mic decât numărul de 200.000, prevăzut de Legea nr. 370/2004 pentru o susţinere valabilă a semnăturii.
    11. Analizând contestaţia formulată, Curtea reţine că atât condiţiile de eligibilitate, cât şi impedimentele constituţionale pentru a fi ales în funcţia de Preşedinte al României sunt prevăzute expres şi limitativ în Constituţie şi în Legea nr. 370/2004.
    12. Potrivit art. 37 din Constituţie, coroborat cu art. 16 alin. (3), art. 36 şi art. 40 alin. (3) din Constituţie, au dreptul de a fi aleşi pentru funcţia de Preşedinte al României cetăţenii cu drept de vot care, până în ziua alegerilor inclusiv, au împlinit 35 de ani, au domiciliul în ţară şi cărora nu le este interzisă asocierea în partide politice. Totodată, conform art. 27 alin. (2) şi alin. (3^1) din Legea nr. 370/2004,
    "(2) Propunerile se fac în scris şi vor fi primite numai dacă:
    a) sunt semnate de conducerea partidului sau a alianţei politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, după caz, de candidatul independent;
    b) cuprind prenumele şi numele, locul şi data naşterii, starea civilă, domiciliul, studiile, ocupaţia şi profesia candidatului şi precizarea că îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a candida;
    c) sunt însoţite de declaraţia de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată şi datată de candidat, de declaraţia de avere, declaraţia de interese, de o declaraţie pe propria răspundere a candidatului în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, precum şi de lista susţinătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 200.000 de alegători.
(3^1) Lista susţinătorilor prevăzută la alin. (3) se depune într-un singur exemplar original la Biroul Electoral Central."

    13. Or, Curtea reţine că, aşa cum rezultă din decizia emisă de Biroul Electoral Central, un număr de 145.047 de semnături de susţinere, din totalul de 177.556 de semnături identificate, erau fotocopii, iar nu exemplare originale, aşa cum prevede în mod expres art. 27 alin. (3^1) din Legea nr. 370/2004, astfel încât, sub acest aspect, contestaţia formulată este neîntemeiată.
    14. În ceea ce priveşte critica modului de verificare a listelor de susţinători, efectuată de către Biroul Electoral Central, cu sprijinul aparatului tehnic al acestuia, Curtea reţine că în susţinerea contestaţiei nu se prezintă dovezi care să ateste autenticitatea semnăturilor, ci se critică organizarea modului de lucru al Biroului Electoral Central, arătând că nu i s-a permis accesul în vederea efectuării unei reverificări sau a remedierii lipsurilor constatate în cadrul procesului de inventariere. Or, ţine de competenţa Biroului Electoral Central să îşi stabilească modul concret în care îşi desfăşoară activitatea de verificare a semnăturilor, aspect ce nu intră în competenţa Curţii Constituţionale (a se vedea în acest sens Hotărârea nr. 22 din 25 septembrie 2019, paragraful 17, nepublicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data emiterii prezentei hotărâri).
    15. Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, precum şi al art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004, cu unanimitate de voturi,
    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legii
    HOTĂRĂŞTE:
    Respinge contestaţia formulată de domnul Bobby-George-Marius Păunescu împotriva Deciziei Biroului Electoral Central nr. 26/D din 24 septembrie 2019, referitoare la respingerea înregistrării candidaturii sale la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019.
    Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 26 septembrie 2019.


                    PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                    prof. univ. dr. VALER DORNEANU
                    Magistrat-asistent,
                    Irina-Loredana Gulie


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016