Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTARARE nr. 953 din 28 septembrie 2011  pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 381/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica Twitter Facebook
Cautare document

HOTARARE nr. 953 din 28 septembrie 2011 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 381/2009 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata ramase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Constructia autostrazii Bucuresti-Brasov, tronsonul Bucuresti-Ploiesti"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 6 octombrie 2011

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, al art. 5 alin. (1) şi al art. 31 şi 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauzã de utilitate publicã, necesarã realizãrii unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

     ARTICOL UNIC
    Hotãrârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatã rãmase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrãrii de utilitate publicã "Construcţia autostrãzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2009, se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. Dupã articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 1^1. - Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. 1, situate pe raza localitãţilor Bãrcãneşti, Berceni, Râfov, Dumbrava, Drãgãneşti, Olari, Gherghiţa şi Balta Doamnei din judeţul Prahova şi a localitãţilor Nuci, Gruiu, Snagov, Moara Vlãsiei, Dascãlu, Voluntari şi Ştefãneştii de Jos din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinãtorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despãgubirilor este cea prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre."
    2. Se introduce o anexã, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

                                 PRIM-MINISTRU
                                    EMIL BOC

                                Contrasemneazã:
                                ---------------
                 Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                              Anca Daniela Boagiu

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 28 septembrie 2011.
    Nr. 953.


    ANEXĂ
    (Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 381/2009)

                                     LISTA
                 cuprinzând imobilele proprietate privatã care
                constituie coridorul de expropriere al lucrãrii
              "Construcţia autostrãzii Bucureşti-Braşov, tronsonul
          Bucureşti-Ploieşti" pe teritoriul localitãţilor Bãrcãneşti,
           Berceni, Râfov, Dumbrava, Drãgãneşti, Olari, Gherghiţa şi
          Balta Doamnei din judeţul Prahova şi al localitãţilor Nuci,
              Gruiu, Snagov, Moara Vlãsiei, Dascãlu, Voluntari şi
       Ştefãneştii de Jos din judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinãtorii
         acestora, precum şi sumele individuale aferente despãgubirilor ┌────┬───────┬───────────┬───────────────────────────┬──────────────────┬────────┬─────────────┬──────┬──────────┬──────────┬────────────┐
 │Nr. │Judeţul│ Unitatea │ Numele şi prenumele │ Tarlaua/parcela │Catego- │ Numãrul │Numã- │Suprafaţa │Suprafaţa │ Valoarea │
 │crt.│ │administra-│ proprietarului/ │ │ria de │ cadastral │rul de│ totalã │ de │despãgubirii│
 │ │ │tiv- │ deţinãtorului imobilului │ │folo- │ (numãrul │carte │ (mý) │expropriat│ aferente │
 │ │ │teritorialã│ │ │sinţã │ topo) │fun- │ │ (mý) │ terenului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ciarã │ │ │ conform │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Legii nr. │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 255/2010 │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ (lei) │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 1 │Prahova│Bãrcãneşti │ASAFTEI MIHAELA LUCIA │T36/A600/36 │Arabil │ 4749 │ - │ 1.072,00│ 343,00│ 1.775,03│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 2 │Prahova│Bãrcãneşti │VĂTAFU ELENA, VOICU ELENA, │T33/567/18 │Arabil │ 4746 │ - │ 55.000,00│ 1.732,00│ 8.963,10│
 │ │ │ │RĂDULESCU CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 3 │Prahova│Bãrcãneşti │MIU ION VASILE │T18/1/A273/251 │Arabil │ 1308 │ - │ 2.300,00│ 506,686│ 2.622,10│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 4 │Prahova│Bãrcãneşti │NEACŞU MIHAELA │T33/A567/21 lot2 │Arabil │ - │ - │ 12.067,00│ 295,00│ 1.526,63│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 5 │Prahova│Bãrcãneşti │PETRE MIHAI │T33/A567/21 lot3 │Arabil │ - │ - │ 12.067,00│ 230,00│ 1.190,25│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 6 │Prahova│Bãrcãneşti │MOŞTENITOR MĂCĂU ION │T33/A587/3 │Arabil │ - │ - │ 2.100,00│ 92,00│ 476,10│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 7 │Prahova│Bãrcãneşti │TEREN LA DISPOZIŢIA │T33/A587 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 732,00│ 3.788,10│
 │ │ │ │COMISIEI LOCALE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 8 │Prahova│Bãrcãneşti │MUŞAT DENISA │T34/A595/5 │Arabil │ 10377 │ - │ 12.257,00│ 2.008,00│ 10.391,40│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 9 │Prahova│Bãrcãneşti │DUŢĂ GHEORGHE │T34/A595/6-60 │Arabil │ 1850 │ - │ 7.900,00│ 165,00│ 853,88│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 10 │Prahova│Bãrcãneşti │MARIN ELENA │T35/596/90 │Arabil │ │ - │ 5.000,00│ 275,00│ 1.423,13│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 11 │Prahova│Bãrcãneşti │IONICĂ VIRGIL, IONICĂ JENI-│T41/A614/1 │Arabil │ 1803 │ - │ 17.234,00│ 550,00│ 2.846,25│
 │ │ │ │CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 12 │Prahova│Bãrcãneşti │MOŞTENITOR MATEI MIHAI │T36/A600/201 │Arabil │ - │ - │ 700,00│ 136,00│ 703,80│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 13 │Prahova│Bãrcãneşti │MOŞTENITOR PAVEL Z. DUMITRU│T36/A600/186/1 │Arabil │ - │ - │ 3.000,00│ 496,00│ 2.566,80│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 14 │Prahova│Bãrcãneşti │MARIN DUMITRU │T36/A600/55 │Arabil │ - │ - │ 600,00│ 163,00│ 843,53│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 15 │Prahova│Bãrcãneşti │MOCEANU CORNEL │T28 │Curţi │ - │ - │ 110,00│ 82,00│ 1.131,60│
 │ │ │ │ │ │cons- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │trucţii │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 16 │Prahova│Bãrcãneşti │NICOLAE IOANA │T18/1/A273/196/1 │Arabil │ - │ - │ 2.300,00│ 618,00│ 5.576,93│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 17 │Prahova│Bãrcãneşti │TEREN LA DISPOZIŢIA │T16/A151/74 │Arabil │ - │ - │ 12.500,00│ 839,00│ 4.341,83│
 │ │ │ │COMISIEI LOCALE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 18 │Prahova│Bãrcãneşti │TEREN LA DISPOZIŢIA │T16/A151/79 │Arabil │ - │ - │ 1.200,00│ 307,00│ 1.588,73│
 │ │ │ │COMISIEI LOCALE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 19 │Prahova│Bãrcãneşti │TEREN LA DISPOZIŢIA │T16/A151/81 │Arabil │ - │ - │ 2.300,00│ 651,00│ 3.368,93│
 │ │ │ │COMISIEI LOCALE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 20 │Prahova│Bãrcãneşti │TEREN LA DISPOZIŢIA │T16/A151 │Arabil │ - │ - │ 10.000,00│ 98,00│ 507,15│
 │ │ │ │COMISIEI LOCALE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 21 │Prahova│Bãrcãneşti │TEREN LA DISPOZIŢIA │T16/A151/74 │Arabil │ - │ - │ 6.943,00│ 66,00│ 341,55│
 │ │ │ │COMISIEI LOCALE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 22 │Prahova│Bãrcãneşti │TEREN LA DISPOZIŢIA │T16/A151/76 │Arabil │ - │ - │ 1.150,00│ 46,00│ 238,05│
 │ │ │ │COMISIEI LOCALE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 23 │Prahova│Bãrcãneşti │TĂNASE MARIN │T16/A151/79 │Arabil │ - │ - │ 760,00│ 30,00│ 155,25│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 24 │Prahova│Bãrcãneşti │TEREN LA DISPOZIŢIA │T16/A151/83 │Arabil │ - │ - │ 1.730,00│ 75,00│ 388,13│
 │ │ │ │COMISIEI LOCALE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 25 │Prahova│Bãrcãneşti │STOICA V. CONSTANTIN │T15/A145/7 │Arabil │ - │ - │ 2.200,00│ 548,00│ 2.835,90│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 26 │Prahova│Bãrcãneşti │PETICILĂ NICULINA, COSTACHE│T33/A587/24 │Arabil │ - │ - │ 900,00│ 19,00│ 98,33│
 │ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 27 │Prahova│Bãrcãneşti │MASALĂ B.VASILICA, PETRE B.│T33/A587/23 │Arabil │ - │ - │ 3.100,00│ 249,00│ 1.288,58│
 │ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 28 │Prahova│Bãrcãneşti │STAICU NICULINA │T33/A587/22 │Arabil │ - │ - │ 1.500,00│ 118,00│ 610,65│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 29 │Prahova│Bãrcãneşti │TRIFU C. ALEXANDRA, TRIFU │T33/A587/21 │Arabil │ - │ - │ 2.800,00│ 304,00│ 1.573,20│
 │ │ │ │MARIA, TRIFU STELIANA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 30 │Prahova│Bãrcãneşti │CONSTANTINESCU IOANA │T33/A587/20 │Arabil │ - │ - │ 5.900,00│ 635,00│ 3.286,13│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 31 │Prahova│Bãrcãneşti │DUMITRACHE NICOLAE, │T33/A587/19 │Arabil │ - │ - │ 2.400,00│ 248,00│ 1.283,40│
 │ │ │ │DUMITRACHE GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 32 │Prahova│Bãrcãneşti │UZONI I. JOIŢA, TUDOR I. │T33/A587/18 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 194,00│ 1.003,95│
 │ │ │ │FLOAREA, TUDOR I. DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 33 │Prahova│Bãrcãneşti │ZOSIM DUMITRU, ENCIU ELENA,│T33/A587/17 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 217,00│ 1.122,98│
 │ │ │ │ZOSIM FLOAREA, ZOSIM MARIN,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ZOSIM ION, ZOSIM TUDOR, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PARASCHIV ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 34 │Prahova│Bãrcãneşti │MOŞTENITOR MAVRODIN ELENA │T15 A145/18 │Arabil │ - │ - │ 3.714,00│ 10,00│ 51,75│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 35 │Prahova│Bãrcãneşti │MOŞTENITOR DINU GHEORGHE │T15 A145/16 │Arabil │ - │ - │ 2.400,00│ 11,00│ 56,93│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 36 │Prahova│Bãrcãneşti │MOŞTENITOR VOINEA LUXITA │T15 A145/15 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 12,00│ 62,10│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 37 │Prahova│Bãrcãneşti │PANAIT MIA, PANAIT DUMITRU │T15 A145/14 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 13,00│ 67,28│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 38 │Prahova│Bãrcãneşti │CRACIUN CONSTANŢA │T15 A145/13 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 13,00│ 67,28│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 39 │Prahova│Bãrcãneşti │SIMA AVRAM, SIMA CRISTIANA │T15 A145/12 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 13,00│ 67,28│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 40 │Prahova│Bãrcãneşti │PĂUN ŞTEFANA │T15 A145/11 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 25,00│ 129,38│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 41 │Prahova│Bãrcãneşti │DUMITRESCU SMARANDA, RADU │T15 A145/10 │Arabil │ - │ - │ 2.300,00│ 25,00│ 129,38│
 │ │ │ │STELIAN ANA, NIŢU STELIAN │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │COSTICĂ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 42 │Prahova│Bãrcãneşti │LAZĂR ALEXANDRU DOBRE │T15 A145/9 │Arabil │ - │ - │ 2.400,00│ 56,00│ 289,80│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 43 │Prahova│Bãrcãneşti │LAZĂR ALEXANDRU DOBRE │T15 A145/9 │Arabil │ - │ - │ 2.400,00│ 32,00│ 165,60│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 44 │Prahova│Bãrcãneşti │S.C. INFOWEB- S.R.L. GALATI│T15 A145/8 │Arabil │ - │ - │ 2.000,00│ 81,00│ 419,18│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 45 │Prahova│Bãrcãneşti │SITARU GHEORGHE, SITARU │T15 A145/8 │Arabil │ - │ - │ 2.000,00│ 30,00│ 155,25│
 │ │ │ │ADRIANA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 46 │Prahova│Bãrcãneşti │SITARU GHEORGHE, SITARU │T15 A145/8 │Arabil │ - │ - │ 2.000,00│ 109,00│ 564,08│
 │ │ │ │ADRIANA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 47 │Prahova│Bãrcãneşti │STOICA CONSTANTIN (TEREN LA│T15 A145/7 │Arabil │ - │ - │ 2.200,00│ 129,00│ 667,58│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FOND FUNCIAR)* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 48 │Prahova│Bãrcãneşti │STOICA CONSTANTIN (TEREN LA│T15 A145/7 │Arabil │ - │ - │ 2.200,00│ 37,00│ 191,48│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FOND FUNCIAR)* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 49 │Prahova│Bãrcãneşti │STOICA CONSTANTIN (TEREN LA│T15 A145/7 │Arabil │ - │ - │ 2.200,00│ 157,00│ 812,48│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FOND FUNCIAR)* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 50 │Prahova│Bãrcãneşti │PALAVESCU VASILE │T15 A145/6 │Arabil │ - │ - │ 2.300,00│ 725,00│ 3.751,88│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 51 │Prahova│Bãrcãneşti │GHEOACĂ MARIA, GHEOACĂ │T15 A145/5 │Arabil │ - │ - │ 4.000,00│ 226,00│ 1.169,55│
 │ │ │ │AURELIAN, GHEOACĂ MARIUS, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DRAGOMIR FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 52 │Prahova│Bãrcãneşti │GHEOACĂ MARIA, GHEOACĂ │T15 A145/5 │Arabil │ - │ - │ 4.000,00│ 64,00│ 331,20│
 │ │ │ │AURELIAN, GHEOACĂ MARIUS, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DRAGOMIR FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 53 │Prahova│Bãrcãneşti │GHEOACĂ MARIA, GHEOACĂ │T15 A145/5 │Arabil │ 4458 │ - │ 4.000,00│ 771,00│ 3.989,93│
 │ │ │ │AURELIAN, GHEOACĂ MARIUS, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DRAGOMIR FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 54 │Prahova│Bãrcãneşti │CĂLUGĂREANU ALEXANDRU, │T15 A145/4 │Arabil │ - │ - │ 1.250,00│ 155,00│ 802,13│
 │ │ │ │CĂLUGĂREANU LENUŢA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 55 │Prahova│Bãrcãneşti │CĂLUGĂREANU ALEXANDRU, │T15 A145/3 │Arabil │ - │ - │ 2.529,00│ 465,00│ 2.406,38│
 │ │ │ │CĂLUGĂREANU LENUŢA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 56 │Prahova│Bãrcãneşti │NAE GRIGORE, NAE ADRIANA │T15 A145/2 │Arabil │ - │ - │ 2.153,00│ 283,00│ 1.464,53│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 57 │Prahova│Bãrcãneşti │STOIAN STELIAN │T27 Cc1705, A1704│Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 432,00│ 7.452,00│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 58 │Prahova│Bãrcãneşti │NEAGU ŞTEFAN │T27 Cc1703, A1704│Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 176,00│ 3.036,00│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 59 │Prahova│Bãrcãneşti │MIRA CONSTANTIN, MIRA │T27 Cc1701, A1702│Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 156,00│ 2.691,00│
 │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 60 │Prahova│Bãrcãneşti │TOCITU ELENA │T27 Cc1700, A1699│Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 41,00│ 707,25│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 61 │Prahova│Bãrcãneşti │CONSTANTIN STEFAN │T27 Cc1697, A1698│Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 3,00│ 51,75│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 62 │Prahova│Bãrcãneşti │CONSILIUL LOCAL BĂRCĂNEŞTI │T16 A151/89-115 │Islaz │ - │ - │ 10.000,00│ 1.061,00│ 7.137,88│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 63 │Prahova│Bãrcãneşti │CONSILIUL LOCAL BĂRCĂNEŞTI │T16 A151/89-115 │Islaz │ - │ - │ 10.000,00│ 295,00│ 1.984,61│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 64 │Prahova│Bãrcãneşti │MARIN DUMITRA │T36 A600/204 │Arabil │ - │ - │ 11.500,00│ 3,00│ 15,53│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 65 │Prahova│Bãrcãneşti │IANCU ELENA │T36 A600/205 │Arabil │ - │ - │ 4.720,00│ 9,00│ 46,58│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 66 │Prahova│Bãrcãneşti │COSTEA R. CONSTANTIN │T36 A600/206 │Arabil │ - │ - │ 9.000,00│ 16,00│ 82,80│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 67 │Prahova│Bãrcãneşti │RĂDUCICĂ VASILE │T36 A600/207 │Arabil │ - │ - │ 7.500,00│ 12,00│ 62,10│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 68 │Prahova│Bãrcãneşti │COSTEA RADU CONSTANTIN, │T36 A600/208 │Arabil │ - │ - │ 5.600,00│ 12,00│ 62,10│
 │ │ │ │RADUCICĂ VASILICA,ŞERBAN R.│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ALEXANDRINA, SANDU R. │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FLORICA, ZIDARU R.STELIANA,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │NIŢU R. IOANA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 69 │Prahova│Bãrcãneşti │ALDEA I. T. MARIA │T36 A600/209 │Arabil │ - │ - │ 11.100,00│ 32,00│ 165,60│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 70 │Prahova│Bãrcãneşti │ŞERBAN GHEORGHE PETRACHE │T36 A600/210 │Arabil │ - │ - │ 6.400,00│ 69,00│ 357,08│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 71 │Prahova│Bãrcãneşti │MUSAT DENISA │T34 A595/5 │Arabil │ 10377 │ - │ 12.257,00│ 46,00│ 238,05│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 72 │Prahova│Bãrcãneşti │DUTA GHEORGHE │T34/A595/6-60 │Arabil │ 1850 │ - │ 7.900,00│ 9,00│ 46,58│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 73 │Prahova│Berceni │CANTACUZINO CONSTANTIN │T27/A265/2 │Arabil │ 739 │ - │350.000,00│ 911,00│ 3.771,54│
 │ │ │ │ŞERBAN, CANTACUZINO MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 74 │Prahova│Berceni │BALAMANCEA ILIE │T25/A281/44 │Arabil │ 558 │ - │ 10.000,00│ 5.104,08│ 21.130,89│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 75 │Prahova│Berceni │SAVU FLORINEL, SAVU LIDIA │T27 A265/5 │Arabil │ - │ - │130.000,00│ 60,00│ 248,40│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 76 │Prahova│Berceni │ANGELESCU LENUTA, ANGELESCU│T27 A265/6 │Arabil │ - │ - │245.200,00│ 49,00│ 202,86│
 │ │ │ │VLADIMIR │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 77 │Prahova│Râfov │RADU IOANA │T45 A300/46 │Arabil │ 1886 │ - │ 4.534,00│ 376,00│ 389,16│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 78 │Prahova│Râfov │GHEORGHE T. CONSTANTIN │T57A361/16 │Arabil │ 1888 │ - │ 5.002,00│ 5,00│ 5,18│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 79 │Prahova│Râfov │LINCĂ ŞTEFAN, LINCĂ CARMEN │T9 A20 lot 47; T2 │Arabil │ 10904 │ - │ 5.901,00│ 69,00│ 71,42│
 │ │ │ │DANIELA │A43, T2 A40 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 80 │Prahova│Râfov │LINCĂ ŞTEFAN, LINCĂ CARMEN │T9 A20 lot 47; T2 │Arabil │ 10905 │ - │ 5.901,00│ 10,00│ 10,35│
 │ │ │ │DANIELA │A43, T2 A40 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 81 │Prahova│Râfov │LINCĂ ŞTEFAN, LINCĂ CARMEN │T9 A20 lot 47; T2 │Arabil │ 10906 │ - │ 5.901,00│ 2,00│ 2,07│
 │ │ │ │DANIELA │A43, T2 A40 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 82 │Prahova│Râfov │RISTEA MARIN, RISTEA IOANA │T45A300/35 │Arabil │ 1895 │ - │ 10.800,00│ 128,00│ 132,48│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 83 │Prahova│Râfov │ZAMFIR CONSTANTIN, ZAMFIR │T18A63/14 │Arabil │ 1858 │ - │ 6.060,00│ 60,00│ 62,10│
 │ │ │ │GHEORGHE, SAMOILĂ P. │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CONSTANŢA, CĂTĂLIN ROZALIA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 84 │Prahova│Râfov │TĂBĂCARU MĂRIOARA, MUŞEŢOIU│T18A63/9 │Arabil │ 1861 │ - │ 5.046,00│ 55,00│ 56,93│
 │ │ │ │VASILICA, BARBU V. ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │BARBU V. DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 85 │Prahova│Râfov │ILIE GH. CONSTANTIN │T9A22/9 │Arabil │ 1870 │ - │ 3.502,00│ 19,00│ 19,67│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 86 │Prahova│Râfov │POPESCU RADU, DUMITRESCU │T64Pd418/1 │Pãdure │ 1900 │ - │232.600,00│ 13,00│ 2,69│
 │ │ │ │GEORGETA GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 87 │Prahova│Râfov │MOŞTENITOR CHIRU ZAMFIR │T9 A20/25 │Arabil │ - │ - │ 2.000,00│ 21,00│ 21,74│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 88 │Prahova│Râfov │CHIRU ELENA │T9A20/26 │Arabil │ - │ - │ 532,00│ 6,00│ 6,21│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 89 │Prahova│Râfov │CHIRU GHEORGHE │T9A20/27 │Arabil │ - │ - │ 2.292,00│ 24,00│ 24,84│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 90 │Prahova│Râfov │VASILE NICOLAE │T9A20/28 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 41,00│ 42,44│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 91 │Prahova│Râfov │MATEI ELENA │T9A20/29 │Arabil │ - │ - │ 1.779,00│ 18,00│ 18,63│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 92 │Prahova│Râfov │MIHALACHE FLORICA │T9A20/30 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 51,00│ 52,79│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 93 │Prahova│Râfov │VASILE MATINCA ION │T9A20/31 │Arabil │ - │ - │ 4.553,00│ 25,00│ 25,88│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 94 │Prahova│Râfov │MATEI A. CONSTANTIN, │T2Cc87 A86 A89 │Arabil +│ - │ - │ 1.041,00│ 227,00│ 509,05│
 │ │ │ │FLOREA I. DUMITRU │ │Curţi │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │cons- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │trucţii │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 95 │Prahova│Râfov │FLOREA DUMITRU │T9/A22/1 │Arabil │ - │ - │ 15.000,00│ 78,00│ 80,73│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 96 │Prahova│Râfov │COMUNA RÂFOV - TEREN LA │T9/A22/20 │Arabil │ - │ - │ 1.636,00│ 739,00│ 764,87│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE FOND FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 97 │Prahova│Râfov │CHIRU VICTOR,CHIRU VASILICA│T9/A20/40 │Arabil │ - │ - │ 6.305,00│ 74,00│ 76,59│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 98 │Prahova│Râfov │CONSTANTIN ALEXANDRINA, │T9/A20/41 │Arabil │ - │ - │ 4.625,00│ 80,00│ 82,80│
 │ │ │ │TEODORU ELISABETA, VARTAN │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FLORICA, MANDACHE EUGENIA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │GHERASIM MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │ 99 │Prahova│Râfov │MATACHE GH. VASILE │T9/A20/42 │Arabil │ - │ - │ 1.587,00│ 28,00│ 28,98│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │100 │Prahova│Râfov │TECUŞAN ZOIA,IONIŢĂ JANETA,│T9/A20/43 │Arabil │ - │ - │ 2.789,00│ 49,00│ 50,72│
 │ │ │ │VOICU AURELIA, MATACHE ION │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │101 │Prahova│Râfov │IONIŢĂ NICOLAE, IONIŢĂ │T9/A20/44 │Arabil │ - │ - │ 1.343,00│ 24,00│ 24,84│
 │ │ │ │VICTOR │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │102 │Prahova│Râfov │MOŞTENITOR IONIŢ D. │ T9/A20/45 │Arabil │ - │ - │ 4.865,00│ 85,00│ 87,98│
 │ │ │ │FILOFTEIA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │103 │Prahova│Râfov │CALDOVEANU OLGA, IONIŢĂ │T9/A20/46 │Arabil │ - │ - │ 3.130,00│ 55,00│ 56,93│
 │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │104 │Prahova│Râfov │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT** │T63 │Arabil │ - │ - │ 1.628,00│ 55,00│ 56,93│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │105 │Prahova│Râfov │CHIVU NICOLAE │T45A300/40 │Arabil │ - │ - │ 3.000,00│ 118,00│ 122,13│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │106 │Prahova│Râfov │M.D. ALECU ŞTEFAN │T45A300/39/1 │Arabil │ - │ - │ 738,00│ 40,00│ 41,40│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │107 │Prahova│Râfov │M.D. ANTON TUDOR │T45A300/40 │Arabil │ - │ - │ 1.750,00│ 89,00│ 92,12│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │108 │Prahova│Râfov │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT** │Drum între T 44 şi│Drum │ - │ - │ 5.000,00│ 298,00│ 400,96│
 │ │ │ │ │T45 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │109 │Prahova│Râfov │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT** │Drum între T 44 Pd│Drum │ - │ - │ 5.000,00│ 520,00│ 699,66│
 │ │ │ │ │292 şi T 45 Pd 297│ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │110 │Prahova│Râfov │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT** │Drum în T44 │Drum │ - │ - │ 6.000,00│ 1.404,00│ 1.889,08│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │111 │Prahova│Râfov │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT** │T21 A92 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 570,00│ 589,95│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │112 │Prahova│Râfov │TERENTE MARIA,GHIMBIR ZOIA,│T9A20/18 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 49,00│ 50,72│
 │ │ │ │NICOLAE CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │113 │Prahova│Râfov │ALECU DUMITRU, DUMITRU │T9A20/19 │Arabil │ - │ - │ 11.000,00│ 111,00│ 114,89│
 │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │114 │Prahova│Râfov │CHIRU PĂUN CONSTANTIN │T9A20/20 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 20,00│ 20,70│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │115 │Prahova│Râfov │ION ZALAVISKI, ZALAVISKI │T9A20/21 │Arabil │ - │ - │ 8.880,00│ 26,00│ 26,91│
 │ │ │ │ELENA, ZALAVISKI GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │116 │Prahova│Râfov │RISTIVAN I. ALEXANDRU │T9A20/22 │Arabil │ - │ - │ 3.300,00│ 4,00│ 4,14│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │117 │Prahova│Râfov │NIŢU I. ALEXANDRU │T9A20/23 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 26,00│ 26,91│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │118 │Prahova│Râfov │POPESCU GH. │T9A20/24 │Arabil │ - │ - │ 2.252,00│ 24,00│ 24,84│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │119 │Prahova│Râfov │MATEI M. STELIAN │T9A20/48 │Arabil │ - │ - │ 6.700,00│ 678,00│ 701,73│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │120 │Prahova│Râfov │FILIPESCU GEORGETA, │T5A9/1 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 686,00│ 710,01│
 │ │ │ │DUMITRACHE ELENA DOINA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │121 │Prahova│Râfov │MATACHE CONSTANŢA, MATACHE │T21 A97/29 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 6,00│ 6,21│
 │ │ │ │VASILE, MATACHE LAZĂR, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │MATACHE ŞTEFAN, MATACHE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ELISABETA,MATACHE ALEXANDRU│ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │122 │Prahova│Râfov │DOGAN MARIANA, DOGAN MIHAIL│T21 A97/31 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 12,00│ 12,42│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │123 │Prahova│Râfov │CHIRU ELENA, NICODIM PETRE,│T21 A97/32 │Arabil │ - │ - │ 7.886,00│ 16,00│ 16,56│
 │ │ │ │MIHAI MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │124 │Prahova│Râfov │MARCU ALEXANDRU │T21 A97/33 │Arabil │ - │ - │ 10.000,00│ 19,00│ 19,67│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │125 │Prahova│Râfov │PASCU T. DUMITRU │T21 A97/34 │Arabil │ - │ - │ 8.566,00│ 16,00│ 16,56│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │126 │Prahova│Râfov │MARIN M. ION │T21 A97/35 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 1,00│ 1,04│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │127 │Prahova│Râfov │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT** │Hc 92/34/1 │Arabil │ - │ - │ 7.500,00│ 7,00│ 7,25│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │128 │Prahova│Râfov │FILIPESCU CONSTANTIN, │T21 A92/68 │Arabil │ - │ - │ 10.000,00│ 23,00│ 23,81│
 │ │ │ │FILIPESCU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │129 │Prahova│Râfov │MARCU ALEXANDRU │T12 A27/38 │Arabil │ - │ - │ 20.238,00│ 14,00│ 14,49│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │130 │Prahova│Râfov │CONDURACHE VASILE │T12 A27/39 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 10,00│ 10,35│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │131 │Prahova│Râfov │ŞTEFĂNESCU ELISABETA │T12 A27/41 │Arabil │ - │ - │ 3.469,00│ 16,00│ 16,56│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │132 │Prahova│Râfov │CHIRU CONSTANTIN │T12 A27/41/1 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 12,00│ 12,42│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │133 │Prahova│Râfov │CHIRU PĂUN GHEORGHE │T12 A27/42 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 12,00│ 12,42│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │134 │Prahova│Râfov │ENACHE ST. NICOLAE │T12 A27/43 │Arabil │ - │ - │ 8.740,00│ 39,00│ 40,37│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │135 │Prahova│Râfov │PAROHIA GOGA │T12 A27/44 │Arabil │ - │ - │ 5.955,00│ 26,00│ 26,91│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │136 │Prahova│Râfov │ZAMFIR GHEORGHE, ZAMFIR │T12 A27/45 │Arabil │ - │ - │ 7.500,00│ 32,00│ 33,12│
 │ │ │ │AUREL, ZAMFIR DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ZAMFIR ALEXANDRU, FILIP │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │JANETA, APOSTOL PARASCHIVA,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │AUTOR ZAMFIR ALEXAN MATACHE│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │137 │Prahova│Râfov │ZAMFIR ALEXANDRU │T12 A27/46 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 11,00│ 11,39│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │138 │Prahova│Râfov │ZAMFIR P. AUREL │T12 A27/47 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 12,00│ 12,42│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │139 │Prahova│Râfov │ZAMFIR GHEORGHE, ZAMFIR │T12 A27/48 │Arabil │ - │ - │ 5.610,00│ 35,00│ 36,23│
 │ │ │ │DUMITRU, ZAMFIR ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FILIP JANETA, APOSTOL │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PARASCHIVA, AUTOR ZAMFIR │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ALEXAN MATACHE MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │140 │Prahova│Râfov │VLĂSCEANU STANCA │T12 A27/49 │Arabil │ - │ - │ 3.036,00│ 16,00│ 16,56│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │141 │Prahova│Râfov │IONIŢĂ PAUL,IONIŢĂ GHEORGHE│T12 A27/50 │Arabil │ - │ - │ 3.657,00│ 1,00│ 1,04│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │142 │Prahova│Dumbrava │ZAMFIR P. OCTAVIAN │T85/6A593/241 │Arabil │ 2274 │ - │ 703,00│ 3,00│ 3,11│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │143 │Prahova│Dumbrava │MIRICIOIU T. CONSTANTIN │T85/4A593/59 │Arabil │ 2000 │ - │ 533,00│ 26,00│ 26,91│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │144 │Prahova│Dumbrava │IONIŢĂ N. NICOLAE │T85/4A593/60 │Arabil │ 2021 │ - │ 6.004,00│ 302,00│ 312,57│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │145 │Prahova│Dumbrava │CIOCIANU ELENA │T85/3/A593/142/1 │Arabil │ 10991 │ - │ 2.311,00│ 14,00│ 14,49│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │146 │Prahova│Dumbrava │CIOCIANU ELENA │T85/3A593/142/1 │Arabil │ 10993 │ - │ 4.096,00│ 7,00│ 7,25│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │147 │Prahova│Dumbrava │IVAN ELENA, SANDU │T64A432/145 │Arabil │ 2272 │ - │ 2.500,00│ 18,00│ 18,63│
 │ │ │ │CONSTANTIN, SANDU D. ION, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │GRIGORE NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │148 │Prahova│Dumbrava │DUMITRU GH. VASILE │T85/6A593/242 │Arabil │ 2264 │ - │ 1.057,00│ 3,00│ 3,11│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │149 │Prahova│Dumbrava │DUMITRU GH. VASILE │T85/6A593/242 │Arabil │ 2265 │ - │ 1.057,00│ 2,00│ 2,07│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │150 │Prahova│Dumbrava │SCARLAT ELEONORA, SCARLAT │T67A446/3 │Arabil │ 2276 │ - │ 2.500,00│ 262,00│ 271,17│
 │ │ │ │ION, AFILIU FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │151 │Prahova│Dumbrava │SCARLAT ELEONORA, SCARLAT │T67A446/3 │Arabil │ 2277 │ - │ 2.500,00│ 13,00│ 13,46│
 │ │ │ │ION, AFILIU FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │152 │Prahova│Dumbrava │S.C. GLOBAL SDS - S.R.L. │T80/2A561/73 │Arabil │ 2284 │ - │ 9.922,00│ 532,00│ 550,62│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │153 │Prahova│Dumbrava │OLTEANU AURELIA, CĂNUŢĂ │T85/6A593/227 │Arabil │ 2184 │ - │ 5.699,00│ 80,00│ 82,80│
 │ │ │ │VERONICA, DONE STELUŢA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FLORENTINA, ZAMFIR NICOLETA│ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │154 │Prahova│Dumbrava │OLTEANU AURELIA, CĂNUŢĂ │T85/6A593/227 │Arabil │ 2185 │ - │ 5.699,00│ 11,00│ 11,39│
 │ │ │ │VERONICA, DONE STELUŢA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FLORENTINA, ZAMFIR NICOLETA│ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │155 │Prahova│Dumbrava │POPESCU RADU, DUMITRU │T66Pd443 │Pãdure │ 2290 │ - │102.019,00│ 2.624,00│ 633,70│
 │ │ │ │GEORGETA GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │156 │Prahova│Dumbrava │DONE STELUŢA FLORENTINA, │T85/6A593/227 │Arabil │ 2178 │ - │ 2.514,00│ 34,00│ 35,19│
 │ │ │ │DONE ACHIVIAD │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │157 │Prahova│Dumbrava │DONE STELUŢA FLORENTINA, │T85/6A593/227 │Arabil │ 2179 │ - │ 2.514,00│ 3,00│ 3,11│
 │ │ │ │DONE ACHIVIAD │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │158 │Prahova│Dumbrava │ŞERBAN PETRE │T85/3A593/152/1 │Arabil │ 2288 │ - │ 1.201,00│ 6,00│ 6,21│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │159 │Prahova│Dumbrava │IRIMESCU TEODORA │T85/6A593/243 │Arabil │ 2268 │ - │ 1.499,00│ 5,00│ 5,18│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │160 │Prahova│Dumbrava │IRIMESCU TEODORA │T85/6A593/243 │Arabil │ 2269 │ - │ 1.499,00│ 3,00│ 3,11│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │161 │Prahova│Dumbrava │CĂLIN V. CONSTANTIN │T85/2A593/28 │Arabil │ 2304 │ - │ 2.450,00│ 1.154,00│ 1.194,39│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │162 │Prahova│Dumbrava │MINEA ILINCA │T79A553/63 lot 3 │Arabil │ 2302 │ - │ 566,00│ 28,00│ 28,98│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │163 │Prahova│Dumbrava │PETRACHE ELENA │T79A553/63 lot 2 │Arabil │ 2297 │ - │ 566,00│ 29,00│ 30,02│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │164 │Prahova│Dumbrava │IRIMIA MARIA │T79A553/63 lot 1 │Arabil │ 2295 │ - │ 2.765,00│ 31,00│ 32,09│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │165 │Prahova│Dumbrava │IONIŢĂ NICOLAE │T85/4A593/63 lot 3│Arabil │ 2292 │ - │ 7.971,00│ 530,00│ 548,55│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │166 │Prahova│Dumbrava │SERGIU ELENA │T85/4A593/63 lot 4│Arabil │ 2299 │ - │ 7.971,00│ 521,00│ 539,24│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │167 │Prahova│Dumbrava │COMUNA DUMBRAVA - TEREN LA │T67Np446/1 │Nepro- │ - │ - │ 8.319,00│ 4.920,00│ 1.273,05│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ductiv │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE FOND FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │168 │Prahova│Dumbrava │IONIŢĂ GR. VASILE │T85/6 A593/224 │Arabil │ - │ - │ 6.350,00│ 845,00│ 874,58│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │169 │Prahova│Dumbrava │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT** │T92P638, T92, P642│Pãdure │ - │ - │ 20.000,00│ 2.398,00│ 579,12│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │170 │Prahova│Dumbrava │S.C. GLOBAL SDS - S.R.L. │T85/6 A593/223 │Arabil │ - │ - │ 1.000,00│ 6,00│ 6,21│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │171 │Prahova│Dumbrava │PIRCĂ ŞTEFAN │T85/6 A593/224/1 │Arabil │ - │ - │ 1.000,00│ 1,00│ 1,04│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │172 │Prahova│Dumbrava │IONIŢĂ GR. VASILE │T85/6 A593/224 │Arabil │ - │ - │ 1.000,00│ 8,00│ 8,28│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │173 │Prahova│Dumbrava │DECIU SIMONA, ION ELENA, │T85/6 A593/225 │Arabil │ - │ - │ 1.000,00│ 5,00│ 5,18│
 │ │ │ │NIŢĂ DUMITRU, STAN │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CONSTANTIN,DITARU VASILICA,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │VOICA GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │174 │Prahova│Dumbrava │NIŢĂ GH. MIHAI │T85/6 A593/225/1 │Arabil │ - │ - │ 6.635,00│ 6,00│ 6,21│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │175 │Prahova│Dumbrava │ILIE S. DUMITRU │T85/6 A593/226 │Arabil │ - │ - │ 3.300,00│ 4,00│ 4,14│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │176 │Prahova│Dumbrava │OLTEANU AURELIA, CĂNUŢĂ │T85/6 A593/227 │Arabil │ - │ - │ 5.700,00│ 9,00│ 9,32│
 │ │ │ │VERONICA, DONE STELUŢA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FLORENTINA, ZAMFIR NICOLETA│ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │177 │Prahova│Dumbrava │DONE STELUŢA FLORENTINA, │T85/6 A593/227 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 3,00│ 3,11│
 │ │ │ │DONE ACHIVIAD │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │178 │Prahova│Dumbrava │S.C. GLOBAL SDS - S.R.L. │T85/6 A593/228 │Arabil │ - │ - │ 11.500,00│ 3,00│ 3,11│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │179 │Prahova│Dumbrava │S.C. GLOBAL SDS - S.R.L. │T85/6 A593/229 │Arabil │ - │ - │ 11.500,00│ 10,00│ 10,35│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │180 │Prahova│Dumbrava │TĂNASE GHEORGHE │T85/6 A593/230 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 3,00│ 3,11│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │181 │Prahova│Dumbrava │MIHAI NICU, MIHAI MARIANA │T85/6 A593/231/1 │Arabil │ - │ - │ 2.425,00│ 3,00│ 3,11│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │182 │Prahova│Dumbrava │MIHAI NICU, MIHAI MARIANA │T85/6 A593/231/2 │Arabil │ - │ - │ 2.425,00│ 5,00│ 5,18│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │183 │Prahova│Dumbrava │NISTOR A. ION │T85/6 A593/232 │Arabil │ - │ - │ 2.720,00│ 9,00│ 9,32│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │184 │Prahova│Dumbrava │IONIŢĂ NICU, IONIŢĂ MARIA │T85/6 A593/233 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 4,00│ 4,14│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │185 │Prahova│Dumbrava │S.C. GLOBAL SDS - S.R.L. │T85/6 A593/233 │Arabil │ - │ - │ 3.800,00│ 6,00│ 6,21│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │186 │Prahova│Dumbrava │POPESCU MARIA │T85/6 A593/234 │Arabil │ - │ - │ 4.180,00│ 7,00│ 7,25│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │187 │Prahova│Dumbrava │ILIE MARIANA, ILIE ION │T85/6 A593/235 │Arabil │ - │ - │ 2.080,00│ 3,00│ 3,11│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │188 │Prahova│Dumbrava │DUMITRU C. DUMITRA │T85/6 A593/236 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 3,00│ 3,11│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │189 │Prahova│Dumbrava │ILIE CONSTANTIN │T85/6 A593/237 │Arabil │ - │ - │ 4.186,00│ 6,00│ 6,21│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │190 │Prahova│Dumbrava │AUTOR BRĂILEANU DUMITRU │T85/6 A593/238 │Arabil │ - │ - │ 14.500,00│ 18,00│ 18,63│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │191 │Prahova│Dumbrava │DRAGOMIR CĂTĂLIN, DRAGOMIR │T85/6 A593/239 │Arabil │ - │ - │ 11.500,00│ 18,00│ 18,63│
 │ │ │ │CARMEN │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │192 │Prahova│Dumbrava │CONSTANTIN N. PAUL │T85/6 A593/240 │Arabil │ - │ - │ 3.700,00│ 6,00│ 6,21│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │193 │Prahova│Dumbrava │ZAMFIR OCTAVIAN │T85/6 A593/241 │Arabil │ - │ - │ 1.477,00│ 3,00│ 3,11│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │194 │Prahova│Dumbrava │DUMITRU GH. VASILE │T85/6 A593/242 │Arabil │ - │ - │ 1.097,00│ 2,00│ 2,07│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │195 │Prahova│Dumbrava │IRIMESCU TEODORA │T85/6 A593/243 │Arabil │ - │ - │ 1.500,00│ 3,00│ 3,11│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │196 │Prahova│Dumbrava │DRAGOMIR P. VASILE │T85/6 A593/244 │Arabil │ - │ - │ 2.200,00│ 4,00│ 4,14│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │197 │Prahova│Dumbrava │MIHAI EMILIA,MIHAI NICOLAE,│T85/6 A593/245 │Arabil │ - │ - │ 10.100,00│ 16,00│ 16,56│
 │ │ │ │MIHAI TUDOR, MIHAI ION, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │BORCEA GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │198 │Prahova│Dumbrava │S.C. GLOBAL SDS - S.R.L. │T85/6 A593/246/1 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 4,00│ 4,14│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │199 │Prahova│Dumbrava │GUNEŞ ION │T85/6 A593/246 │Arabil │ - │ - │ 25.000,00│ 4,00│ 4,14│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │200 │Prahova│Dumbrava │PIRCĂ ŞTEFAN │T85/6 A593/247/1 │Arabil │ - │ - │ 3.825,00│ 3,00│ 3,11│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │201 │Prahova│Dumbrava │S.C. GLOBAL SDS - S.R.L. │T85/6 A593/247 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 7,00│ 7,25│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │202 │Prahova│Dumbrava │S.C. GLOBAL SDS - S.R.L. │T85/6 A593/248 │Arabil │ - │ - │ 1.998,00│ 8,00│ 8,28│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │203 │Prahova│Dumbrava │ZAMFIR ST. GHEORGHE │T85/6 A593/249 │Arabil │ - │ - │ 1.998,00│ 3,00│ 3,11│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │204 │Prahova│Dumbrava │POPESCU NICU │T85/6 A593/250 │Arabil │ - │ - │ 9.500,00│ 7,00│ 7,25│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │205 │Prahova│Drãgãneşti │COMUNA DRĂGĂNEŞTI │T92/A702 │Pãşune │ 663 │ - │332.700,00│ 32.950,00│ 28.419,38│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │206 │Prahova│Drãgãneşti │COMUNA DRĂGĂNEŞTI │T92/A702 │Pãşune │ 668 │ - │332.700,00│ 63,00│ 54,34│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │207 │Prahova│Drãgãneşti │COMUNA DRĂGĂNEŞTI │T92 Pt703/1 │Nepro- │ 672 │ - │ 3.000,00│ 643,00│ 166,38│
 │ │ │ │ │ │ductiv │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │208 │Prahova│Olari │IANCU I. IOANA, IANCU I. │T34 A381/136 │Arabil │ 263 │ - │ 5.000,00│ 6,00│ 7,25│
 │ │ │ │ELENA, IANCU I. FLOAREA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │IANCU I. GHEORGHE, IANCU I.│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │TUDORA, IANCU I. NICOLAE, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │IANCU I. CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │209 │Prahova│Gherghiţa │SAVU GRAŢIEL ANGHEL │T10 A119/2 │Arabil │ 10676 │ - │ 4.098,00│ 176,00│ 212,52│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │210 │Prahova│Gherghiţa │SAVU GRAŢIEL ANGHEL │T10 A119/1 │Arabil │ 10674 │ - │ 12.800,00│ 733,00│ 885,10│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │211 │Prahova│Gherghiţa │ROŞU N. MARIA, ALEXANDRU M.│T11 A119/10 │Arabil │ 1052 │ - │ 10.000,00│ 311,00│ 375,53│
 │ │ │ │LUCICA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │212 │Prahova│Gherghiţa │GHEORGHE CONSTANTIN IRINEL,│T66/801/1 │Arabil │ 1055 │ - │ 47.405,00│ 3.279,00│ 3.959,39│
 │ │ │ │GHEORGHE DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │213 │Prahova│Gherghiţa │IONIŢĂ FLORICA,PANĂ NICOLAE│T10 A116/4 │Arabil │ 1071 │ - │ 28.297,00│ 2.250,00│ 2.716,88│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │214 │Prahova│Gherghiţa │RADU LEON │T53 A 668/2 │Arabil │ - │ - │ 10.000,00│ 8,00│ 9,66│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │215 │Prahova│Gherghiţa │SIMA DUMITRU │T37A408/15 │Arabil │ - │ - │ 10.000,00│ 1.596,00│ 1.927,17│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │216 │Prahova│Gherghiţa │ANDREI NICOLAE │T37/A408/10 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 240,00│ 289,80│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │217 │Prahova│Gherghiţa │FĂTU ION │T10 A119/8 │Arabil │ - │ - │ 2.950,00│ 70,00│ 84,53│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │218 │Prahova│Gherghiţa │SIMA D. SPIRIDON │T10 A119/6 │Arabil │ - │ - │ 5.064,00│ 47,00│ 56,75│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │219 │Prahova│Gherghiţa │LEPĂDATU DRAGOMIR │T10 A119/4 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 154,00│ 185,96│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │220 │Prahova│Gherghiţa │GHEORGHE ELENA │T10/A119/3 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 480,00│ 579,60│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │221 │Prahova│Gherghiţa │PANĂ N. NICOLAE │T10 A116/3 │Arabil │ - │ - │ 30.599,00│ 2.760,00│ 3.332,70│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │222 │Prahova│Gherghiţa │PANĂ N. GHEORGHE │T10 A116/2 │Arabil │ - │ - │ 43.948,00│ 3.982,00│ 4.808,27│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │223 │Prahova│Gherghiţa │COMUNA GHERGHIŢA - │Cd106 │Conductã│ - │ - │ 20.000,00│ 463,00│ 726,79│
 │ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │224 │Prahova│Gherghiţa │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT** │ │Arabil │ - │ - │ 3.000,00│ 667,00│ 805,40│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │225 │Prahova│Gherghiţa │COMUNA GHERGHIŢA - │T9 Ps109 │Pãşune │ 1062 │ - │365.900,00│ 3.356,00│ 2.894,55│
 │ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │226 │Prahova│Gherghiţa │COMUNA GHERGHIŢA - │Ps105 │Pãşune │ 1064 │ - │ 15.400,00│ 2.991,00│ 2.579,74│
 │ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │227 │Prahova│Gherghiţa │COMUNA GHERGHIŢA - │T10 A115/De 103/1 │Arabil │ 1059 │ - │ 1.000,00│ 362,00│ 437,12│
 │ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │228 │Prahova│Gherghiţa │COMUNA GHERGHIŢA - │T8 P102 │Pãşune │ - │ - │763.500,00│ 25.988,00│ 22.414,65│
 │ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │229 │Prahova│Gherghiţa │COMUNA GHERGHIŢA - │T9 Ps100/1 │Pãşune │ - │ - │ 28.600,00│ 245,00│ 211,31│
 │ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │230 │Prahova│Gherghiţa │COMUNA GHERGHIŢA - │T8 P107 │Pãşune │ - │ - │ 2.087,00│ 1.387,00│ 1.196,29│
 │ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │231 │Prahova│Balta │CRISTEA NICULAE │T66 A627/81c │Arabil │ 1191 │ - │ 1.800,00│ 4,00│ 4,83│
 │ │ │Doamnei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │232 │Prahova│Balta │TUDOR N. ION │T65 A624/202 │Arabil │ - │ - │ 1.500,00│ 40,00│ 48,30│
 │ │ │Doamnei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │233 │Prahova│Balta │COMUNA BALTA DOAMNEI - │T65 A624/202/1 │Arabil │ - │ - │ 1.000,00│ 33,00│ 39,85│
 │ │ │Doamnei │TEREN LA DISPOZIŢIA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │COMISIEI │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LOCALE DE FOND FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │234 │Prahova│Balta │TUDOR N. ION │T65 A624/202 │Arabil │ - │ - │ 1.500,00│ 36,00│ 43,47│
 │ │ │Doamnei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │235 │Prahova│Balta │TUDOR N. ION │T65 A624/202 │Arabil │ - │ - │ 1.500,00│ 4,00│ 4,83│
 │ │ │Doamnei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │236 │Prahova│Balta │COMUNA BALTA DOAMNEI - │T65 A624/202/1 │Arabil │ - │ - │ 1.000,00│ 29,00│ 35,02│
 │ │ │Doamnei │TEREN LA DISPOZIŢIA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │COMISIEI LOCALE DE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │237 │Prahova│Balta │COMUNA BALTA DOAMNEI - │T65 A624/202/1 │Arabil │ - │ - │ 1.000,00│ 4,00│ 4,83│
 │ │ │Doamnei │TEREN LA DISPOZIŢIA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │COMISIEI LOCALE DE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │238 │Ilfov │Nuci │COMAN GH. PETRE │T8/II A87/1 │Arabil │ - │ - │ 4.000,00│ 78,00│ 339,07│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │239 │Ilfov │Nuci │ILIE TUDORA │T8/II A87/1 │Arabil │ - │ - │ 3.000,00│ 45,00│ 195,62│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │240 │Ilfov │Nuci │ION GH. MARIA, VASILE SANDU│T7/A84/20/1 │Arabil │ - │ - │ 12.473,00│ 282,00│ 1.225,85│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │241 │Ilfov │Nuci │ILIE GHEORGHE │T7/A84/20 │Arabil │ - │ - │ 2.600,00│ 91,00│ 395,58│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │242 │Ilfov │Nuci │LAZĂR VASILE, CONSILIUL │T1/A1/1 │Arabil │ - │ - │ 9.400,00│ 1.094,00│ 4.755,62│
 │ │ │ │LOCAL GRUIU │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │243 │Ilfov │Nuci │IANCU GHE. ION │T18/II/A87/1 │Arabil │ - │ - │ 8.400,00│ 3,00│ 13,04│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │244 │Ilfov │Nuci │OPREA B. STANA, OPREA B. │T8/II/A87/1/41 │Arabil │ 1227/2/1 │ - │ 10.769,00│ 150,00│ 652,05│
 │ │ │ │CONSTANTIN, ZANFIR B. │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CONSTANŢA, OPREA B. ION, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DINU B. MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │245 │Ilfov │Gruiu │ANDREI T. VASILE │T47 A255/3 │Arabil │ 4409/1 │ - │ 3.800,00│ 23,00│ 199,96│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │246 │Ilfov │Gruiu │BARBU STELIAN, BRENIUC │T83 A380/2 │Arabil │ 50225 │ - │ 3.437,00│ 48,00│ 417,31│
 │ │ │ │GHERGHINA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │247 │Ilfov │Gruiu │CONSTANTIN P. GHEORGHE │T47 A255 │Arabil │ 4408/1 │ - │ 2.500,00│ 101,00│ 878,09│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │248 │Ilfov │Gruiu │BĂNICĂ STELICA, BĂNICĂ │T84 A386/3 │Arabil │ 4410/1 │ - │ 2.000,00│ 914,00│ 7.946,32│
 │ │ │ │ALEXANDRU, BĂNICĂ C. │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │NICOLAE, BĂNICĂ IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │BĂNICĂ MIHAI, FLOREA LIDIA,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │BĂNICĂ TIBERIU, UZUM │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │249 │Ilfov │Gruiu │S.C. NDN CEREAL - S.R.L. │T46 A 254/1 │Arabil │ 3639/1 │ - │ 2.500,00│ 59,00│ 512,95│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │250 │Ilfov │Gruiu │CRENTZ VALERIA, AVRAM VOICA│T48A 258/23 │Arabil │ 4407/1 │ - │ 505,00│ 247,00│ 2.147,42│
 │ │ │ │GHEORGHE NICULAE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │251 │Ilfov │Gruiu │TENITA MARIA │T11 A 75 │Arabil │ 4406/1 │ - │ 5.000,00│ 1.020,00│ 8.867,88│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │252 │Ilfov │Gruiu │ANGHEL MARIA, NEDELCU │T37 A 199/3 │Arabil │ 1150/2 │ - │ 4.300,00│ 873,00│ 7.589,86│
 │ │ │ │VICTORIA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │253 │Ilfov │Gruiu │DOBRE IOANA │T86 A 386/2 │Arabil │ 1268/2 │ - │ 2.500,00│ 29,00│ 252,13│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │254 │Ilfov │Gruiu │ŢEROVAN MARIA MAGDALENA, │T83 A380/2 │Arabil │ 3211/1 │ - │ 3.999,00│ 509,00│ 4.425,25│
 │ │ │ │NICA RĂZVAN CIPRIAN │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │255 │Ilfov │Gruiu │MARCHIDAN ANCA SIMONA │T47 A256 │Arabil │ 50298 │ - │ 6.421,00│ 122,00│ 1.060,67│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │256 │Ilfov │Gruiu │RĂDUŢĂ GEORGETA, ION V. │T83 A 380/2 │Arabil │ 4411/1 │ - │ 4.200,00│ 567,00│ 4.929,50│
 │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │257 │Ilfov │Gruiu │ŞERVAN MARIN │T83 A 380/2 │Arabil │ 4412/1 │ - │ 2.794,00│ 345,00│ 2.999,43│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │258 │Ilfov │Gruiu │COMUNA GRUIU - TEREN LA │T84 A 386/3/29/1 │Arabil │ - │ - │ 1.800,00│ 825,00│ 7.172,55│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE FOND FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │259 │Ilfov │Gruiu │MIU V. ION │T84 A 386/3/21 │Arabil │ - │ - │ 2.300,00│ 18,00│ 156,49│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │260 │Ilfov │Gruiu │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT** │T84 A 385/1 │Arabil │ - │ - │ 2.300,00│ 99,00│ 860,71│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │261 │Ilfov │Gruiu │COMUNA GRUIU - TEREN LA │T64 A 308/1 │Arabil │ - │ - │ 3.932,00│ 2.731,00│ 23.743,31│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE FOND FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │262 │Ilfov │Gruiu │ŞERBAN CONSTANTIN │T84 A 386/3 │Arabil │ - │ - │ 5.041,00│ 2.742,00│ 23.838,95│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │263 │Ilfov │Gruiu │COMUNA GRUIU - TEREN LA │T67 A 317 │Arabil │ - │ - │ 2.100,00│ 355,00│ 3.086,37│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE FOND FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │264 │Ilfov │Gruiu │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT** │T67 A 317 │Arabil │ - │ - │ 987,00│ 264,00│ 2.295,22│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │265 │Ilfov │Gruiu │FUNIERU DUMITRU │T67 A 317 │Arabil │ - │ - │ 3.000,00│ 398,00│ 3.460,21│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │266 │Ilfov │Gruiu │GUTU PĂUN │T67 A 317 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 626,00│ 5.442,44│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │267 │Ilfov │Gruiu │IONIŢĂ R. MATEI │T67 A 317 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 615,00│ 5.346,81│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │268 │Ilfov │Gruiu │CUCU R. ILIE │T67 A 317 │Arabil │ - │ - │ 6.500,00│ 882,00│ 7.668,11│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │269 │Ilfov │Gruiu │ŞTEFAN SAVU │T67 A 317 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 489,00│ 4.251,37│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │270 │Ilfov │Gruiu │FUNIERIU PETRE │T67 A 317 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 225,00│ 1.956,15│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │271 │Ilfov │Gruiu │COSTACHE ION │T67 A 317 │Arabil │ - │ - │ 2.200,00│ 192,00│ 1.669,25│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │272 │Ilfov │Gruiu │ENACHE CONSTANTIN │T67 A 317 │Arabil │ - │ - │ 3.700,00│ 36,00│ 312,98│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │273 │Ilfov │Gruiu │COMUNA GRUIU - TEREN LA │T84 A 386/3 │Arabil │ - │ - │ 11.969,00│ 1.298,00│ 11.284,81│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE FOND FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │274 │Ilfov │Gruiu │COMUNA GRUIU - TEREN LA │T84 A 386/3/29 │Arabil │ - │ - │ 1.800,00│ 825,00│ 7.172,55│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE FOND FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │275 │Ilfov │Gruiu │BACIU CONSTANTIN │T83 A 380/2 │Arabil │ - │ - │ 3.300,00│ 427,00│ 3.712,34│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │276 │Ilfov │Gruiu │NĂSTASE DRĂGHICI │T67 A 317 │Arabil │ - │ - │ 12.400,00│ 1.885,00│ 16.388,19│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │277 │Ilfov │Gruiu │NIŢU TUDOR │T66 A315/6 │Arabil │ - │ - │ 3.800,00│ 1.758,00│ 15.284,05│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │278 │Ilfov │Gruiu │CRISTEA SPIREA │T65 A311/2/2 │Arabil │ - │ - │ 3.700,00│ 737,00│ 6.407,48│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │279 │Ilfov │Gruiu │BĂICOIANU GH. CONSTANTIN │T67 A317 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 44,00│ 382,54│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │280 │Ilfov │Gruiu │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT** │T67 A317 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 2.634,00│ 22.900,00│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │281 │Ilfov │Gruiu │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT** │ │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 69,00│ 599,89│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │282 │Ilfov │Gruiu │ŞERBAN ALEXANDRU T48 A254 │ │Arabil │ - │ - │ 3.400,00│ 125,00│ 1.086,75│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │283 │Ilfov │Gruiu │COMUNA GRUIU - TEREN LA │T47 A256 │Arabil │ - │ - │ 1.095,00│ 236,00│ 2.051,78│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE FOND FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │284 │Ilfov │Gruiu │GHINEA GHEORGHE │T47 A256 │Arabil │ - │ - │ 1.500,00│ 75,00│ 652,05│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │285 │Ilfov │Gruiu │COMUNA GRUIU - TEREN LA │T48 A258 │Arabil │ - │ - │ 400,00│ 144,00│ 1.251,94│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE FOND FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │286 │Ilfov │Gruiu │COMAN NICOLAE │T48 A 258 │Arabil │ - │ - │ 2.100,00│ 737,00│ 6.407,48│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │287 │Ilfov │Gruiu │APOSTOL CONSTANTIN │T48 A258 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 1.187,00│ 10.319,78│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │288 │Ilfov │Gruiu │GAE DUMITRU │T48 A258 │Arabil │ - │ - │ 700,00│ 342,00│ 2.973,35│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │289 │Ilfov │Gruiu │PROPRIETAR NEIDENTIFICAT** │T48 A258 │Arabil │ - │ - │ 2.000,00│ 26,00│ 226,04│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │290 │Ilfov │Gruiu │COMUNA GRUIU - TEREN LA │T47 A256 │Arabil │ - │ - │ 5.362,00│ 351,00│ 3.051,59│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE FOND FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │291 │Ilfov │Gruiu │NICULESCU NICOLAE │T49 A260/2 │Arabil │ - │ - │ 2.400,00│ 1.206,00│ 10.484,96│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │292 │Ilfov │Gruiu │DINU GHEORGHE │T46 A254/1/28 │Arabil │ - │ - │ 2.000,00│ 101,00│ 878,09│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │293 │Ilfov │Gruiu │RADU NICOLAE │T46 A254/1 │Arabil │ - │ - │ 1.800,00│ 278,00│ 2.416,93│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │294 │Ilfov │Gruiu │COMUNA GRUIU - TEREN LA │T49 A260/1/1 │Arabil │ - │ - │ 2.910,00│ 1.989,00│ 17.292,37│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE FOND FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │295 │Ilfov │Gruiu │COMUNA GRUIU - TEREN LA │T37 A199/3/6/1 │Arabil │ - │ - │ 400,00│ 74,00│ 643,36│
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE FOND FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │296 │Ilfov │Gruiu │SOARE GHEORGHE │T84 A385/1/24 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 7,00│ 60,86│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │297 │Ilfov │Gruiu │D. NIŢU GHEORGHE │T84 A385/1/25 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 8,00│ 69,55│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │298 │Ilfov │Gruiu │ANDREI LEANA │T84 A385/1/26 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 5,00│ 43,47│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │299 │Ilfov │Gruiu │IONIŢĂ ION, IONIŢĂ │T84 A385/1/27 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 3,00│ 26,08│
 │ │ │ │CONSTANTIN, IONIŢĂ MATEI, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PANAIT STELUŢA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │300 │Ilfov │Gruiu │ANDRONACHE TINCUŢA, TUFAN │T84 A385/1/31 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 10,00│ 86,94│
 │ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │301 │Ilfov │Gruiu │GARBIZ IRINA ŞTEFANIA │T1 A1/1 │Arabil │ 3466 │ - │ 79.900,00│ 5.056,00│ 43.956,86│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │302 │Ilfov │Gruiu │POJOREANU MARIANA │T48 A254 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 6,00│ 52,16│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │303 │Ilfov │Snagov │VASILE MARIAN │T106/A384/29 │Arabil │ 2757/1/1 │ - │ 1.000,00│ 294,00│ 5.112,07│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │304 │Ilfov │Snagov │CONSTANTIN CONSTANTIN, │T106/A384 │Arabil │ 4052/2/1 │ - │ 10.000,00│ 696,00│ 12.102,05│
 │ │ │ │CONSTANTIN ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │305 │Ilfov │Snagov │IONIŢĂ ECATERINA │T161/A544 │Arabil │ - │ - │ 7.074,00│ 931,00│ 16.188,23│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │306 │Ilfov │Snagov │IONIŢĂ CONSTANTIN │T161/A544 │Arabil │ - │ - │ 9.064,00│ 445,00│ 7.737,66│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │307 │Ilfov │Snagov │NEAGU BARBU │T161/A544 │Arabil │ - │ - │ 13.600,00│ 400,00│ 6.955,20│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │308 │Ilfov │Snagov │NUCUŢĂ ANA-FLORINA │T161/A544 │Arabil │ - │ - │ 14.502,00│ 274,00│ 4.764,31│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │309 │Ilfov │Snagov │NUCUTA PETRE │T161/A544 │Arabil │ 4716 │ - │ 14.502,00│ 30,00│ 521,64│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │310 │Ilfov │Snagov │CONSILIUL LOCAL SNAGOV │Dc 184 + teren │Drum + │ - │ - │ 10.000,00│ 6.278,00│ 125.536,14│
 │ │ │ │ │arabil lângã UA │arabil │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │79B, UA 77B │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │311 │Ilfov │Snagov │SCHMUTZER RUDOLF │T106/A384/23 │Arabil │ - │ - │ 2.000,00│ 1.040,00│ 18.083,52│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │312 │Ilfov │Snagov │STRAT MIRCEA MIHAIL │T106/A384/22 │Arabil │ - │ - │ 1.000,00│ 513,00│ 8.920,04│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │313 │Ilfov │Snagov │MULER CONSTANTIN │T106/A384/20 │Arabil │ - │ - │ 1.000,00│ 367,00│ 6.381,40│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │314 │Ilfov │Snagov │SCHMUTZER RUDOLF │T106/A384/18 │Arabil │ - │ - │ 1.000,00│ 318,00│ 5.529,38│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │315 │Ilfov │Snagov │RADULESCU ADRIANA MIHAELA, │T106/A384 │Arabil │ - │ - │ 2.000,00│ 431,00│ 7.494,23│
 │ │ │ │(1.800 Mp) TEREN LA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DISPOZIŢIA COMISIEI LOCALE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DE FOND FUNCIAR (200 Mp)* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │316 │Ilfov │Snagov │TEREN LA DISPOZIŢIA │T106/A384 │Arabil │ - │ - │ 1.000,00│ 74,00│ 1.286,71│
 │ │ │ │COMISIEI LOCALE DE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │317 │Ilfov │Snagov │TRANDAFIR GHEORGHE │T71/A292/78 │Arabil │ 5379/2 │ - │ 5.000,00│ 750,00│ 13.041,00│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │318 │Ilfov │Snagov │TRANDAFIR GHEORGHE │T71/A292/78 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 106,00│ 1.843,13│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │319 │Ilfov │Snagov │CONSTANTIN MARIA, NICULESCU│T71/A292/80 │Arabil │ - │ - │ 4.600,00│ 702,00│ 12.206,38│
 │ │ │ │ELENA, STOICA ANICA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CONSTANTIN IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CONSTANTIN ION, ION ION, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CISMARIU JOITA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │320 │Ilfov │Snagov │CONSTANTIN MARIA, NICULESCU│T71/A292/80 │Arabil │ 5530/2 │ - │ 4.600,00│ 98,00│ 1.704,02│
 │ │ │ │ELENA, STOICA ANICA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CONSTANTIN IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CONSTANTIN ION, ION ION, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CISMARIU JOITA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │321 │Ilfov │Snagov │CONSILIUL LOCAL SNAGOV │Dc 184 + teren │Drum + │ - │ - │ 10.000,00│ 345,00│ 6.898,69│
 │ │ │ │ │arabil lângã UA │arabil │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │79B, UA 77B │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │322 │Ilfov │Snagov │CONSILIUL LOCAL SNAGOV │Dc 184 + teren │Drum + │ - │ - │ 10.000,00│ 139,00│ 2.779,47│
 │ │ │ │ │arabil lângã UA │arabil │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │79B, UA 77B │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │323 │Ilfov │Moara │TEREN LA DISPOZIŢIA │T136/A555 │Arabil │ - │ - │ 2.000,00│ 42,00│ 182,57│
 │ │ │Vlãsiei │COMISIEI LOCALE DE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │324 │Ilfov │Moara │NIŢU ELENA │T136/A555 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 386,00│ 1.677,94│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │325 │Ilfov │Moara │NIŢU ELENA │T136/A555 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 542,00│ 2.356,07│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │326 │Ilfov │Moara │STAN ANICA │T136/A555 │Arabil │ - │ - │ 3.300,00│ 349,00│ 1.517,10│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │327 │Ilfov │Moara │TEREN LA DISPOZIŢIA │T136/A555 │Arabil │ - │ - │ 1.500,00│ 147,00│ 639,01│
 │ │ │Vlãsiei │COMISIEI LOCALE DE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │328 │Ilfov │Moara │TEREN LA DISPOZIŢIA │T138/A564 │Arabil │ - │ - │ 2.200,00│ 22,00│ 95,63│
 │ │ │Vlãsiei │COMISIEI LOCALE DE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │329 │Ilfov │Moara │TEREN LA DISPOZIŢIA │T121/A484 │Arabil │ - │ - │ 6.200,00│ 1.594,00│ 6.929,12│
 │ │ │Vlãsiei │COMISIEI LOCALE DE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │330 │Ilfov │Moara │PARASCHIV VASILE, PARASCHIV│T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 3.200,00│ 454,00│ 1.973,54│
 │ │ │Vlãsiei │ANA, PARASCHIV COSTICĂ, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PARASCHIV DUMITRU, PARACHIV│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │GHOERGHE, PARASCHIV ION │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │331 │Ilfov │Moara │TEREN LA DISPOZIŢIA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 3.400,00│ 547,00│ 2.377,81│
 │ │ │Vlãsiei │COMISIEI LOCALE DE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │332 │Ilfov │Moara │DINU ION │T116 A465 │Arabil │ - │ - │ 398,00│ 67,00│ 291,25│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │333 │Ilfov │Moara │RADU NICULINA │T34/A140 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 308,00│ 1.338,88│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │334 │Ilfov │Moara │TEREN LA DISPOZIŢIA │T34/A140 │Arabil │ - │ - │ 6.000,00│ 994,00│ 4.320,92│
 │ │ │Vlãsiei │COMISIEI LOCALE DE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │335 │Ilfov │Moara │IVAN D. GRIGORE, ANCA │T34/A140 │Arabil │ - │ - │ 3.258,00│ 355,00│ 1.543,19│
 │ │ │Vlãsiei │VASILICA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │336 │Ilfov │Moara │ION Z. DUMITRU │T34/A140 │Arabil │ - │ - │ 2.919,00│ 464,00│ 2.017,01│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │337 │Ilfov │Moara │ILIE D. GHEORGHE │T34/A140 │Arabil │ - │ - │ 10.400,00│ 1.544,00│ 6.711,77│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │338 │Ilfov │Moara │NICOLAE P. DUMITRU │T13/A42 │Arabil │ - │ - │ 2.650,00│ 178,00│ 773,77│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │339 │Ilfov │Moara │TEREN LA DISPOZIŢIA │T12/A38 │Arabil │ - │ - │ 2.000,00│ 740,00│ 3.216,78│
 │ │ │Vlãsiei │COMISIEI LOCALE DE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │340 │Ilfov │Moara │OPRICA ANETA, SERBAN VOICU │T12/A38 │Arabil │ - │ - │ 1.000,00│ 30,00│ 130,41│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │341 │Ilfov │Moara │TEREN LA DISPOZIŢIA │T12/A38 │Arabil │ - │ - │ 1.000,00│ 357,00│ 1.551,88│
 │ │ │Vlãsiei │COMISIEI LOCALE DE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │342 │Ilfov │Moara │TEREN LA DISPOZIŢIA │T12/A38 │Arabil │ - │ - │ 2.068,00│ 921,00│ 4.003,59│
 │ │ │Vlãsiei │COMISIEI LOCALE DE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │343 │Ilfov │Moara │TEREN LA DISPOZIŢIA │T12/A38 │Arabil │ - │ - │ 1.000,00│ 942,00│ 4.094,87│
 │ │ │Vlãsiei │COMISIEI LOCALE DE FOND │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FUNCIAR* │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │344 │Ilfov │Moara │PARASCHIV ANICA │T13/A42 │Arabil │ 740/1 │ - │ 8.600,00│ 664,00│ 2.886,41│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │345 │Ilfov │Moara │POPESCU NICULAE │T116/A465/3 │Arabil │ - │ - │ 1.301,00│ 698,00│ 3.034,21│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │346 │Ilfov │Moara │S.C. AGROGENERAL VLĂSIA - │T131/A533 │Arabil │ 179/1 │ - │ 10.300,00│ 1.177,00│ 5.116,42│
 │ │ │Vlãsiei │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │347 │Ilfov │Moara │S.C. AGROGENERAL VLĂSIA - │T131/A533 │Arabil │ 179/3 │ - │ 10.300,00│ 89,00│ 386,88│
 │ │ │Vlãsiei │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │348 │Ilfov │Moara │PARASCHIV PETRE, LAZĂR │T121A484 │Arabil │ 2134/2 │ - │ 6.619,00│ 1.265,00│ 5.498,96│
 │ │ │Vlãsiei │DANIEL, PARASCHIV GEORGEL, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LAZĂR DUMITRU, LAZĂR MARIN,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LAZĂR MIHAI, ANCA ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │BOITEANU MARIA, LAZĂR MIHAI│ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │349 │Ilfov │Moara │MARIN GHEORGHIŢA │T13A42/35 │Arabil │ 2132/4 │ - │ 5.000,00│ 2,00│ 8,69│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │350 │Ilfov │Moara │AMARGHIOALEI MARIA │T133/A542 │Arabil │ 3814/1 │ - │ 7.250,00│ 64,00│ 278,21│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │351 │Ilfov │Moara │TUTUNEA GHEORGHE REMUS │T133/A542/23 │Arabil │ 3815/1 │ - │ 7.250,00│ 531,00│ 2.308,26│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │352 │Ilfov │Moara │PĂUNESCU CĂTĂLIN NICOLAE, │T13/A42 │Arabil │ 813/2/1 │ - │ 290,00│ 270,00│ 1.173,69│
 │ │ │Vlãsiei │PĂUNESCU LILIANA, ANDREICA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │MARIN, ANDREICA CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │TEODORA, HAŞIU │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │IULIAN-COSTEL, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │HAŞIU ALEXANDRA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │353 │Ilfov │Moara │DIMITROV IGNAT │T34/A140 │Arabil │ 50519 │ - │ 5.017,00│ 337,00│ 1.464,94│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │354 │Ilfov │Moara │BĂRBĂTESCU PAUL │T131/A533 │Arabil │ - │ - │ 2.000,00│ 105,00│ 456,44│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │355 │Ilfov │Moara │RADU ION, RADU ELENA │T131/A533 │Arabil │ - │ - │ 24.600,00│ 103,00│ 447,74│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │356 │Ilfov │Moara │RADU ION, RADU ELENA │T131/A533 │Arabil │ - │ - │ 24.600,00│ 12,00│ 52,16│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │357 │Ilfov │Moara │SĂNDUCU MARIA, SĂNDUCU │T131/A533 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 13,00│ 56,51│
 │ │ │Vlãsiei │ECATERINA, SAVU IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │SĂNDUCU PETRE, SĂNDUCU │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │NICOLAE, SĂNDUCU GH. ION, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │SĂNDUCU VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │358 │Ilfov │Moara │RADU MARIAN │T131 A533 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 3,00│ 13,04│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │359 │Ilfov │Moara │FILIMON MARIN, FILIMON │T131 A533 │Arabil │ - │ - │ 39.100,00│ 24,00│ 104,33│
 │ │ │Vlãsiei │NICOLAIE, CIUBOTARU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FILIMON BENONE, FILIMON │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CORNEL, FILIMON DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ŞUTEU ADRIAN, ŞUTEU REMUS -│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │IOAN, FILIMON ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FILIMON CORNEL, FILIMON │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │360 │Ilfov │Moara │FILIMON MARIN, FILIMON │T131 A533 │Arabil │ - │ - │ 39.100,00│ 1,00│ 4,35│
 │ │ │Vlãsiei │NICOLAIE, CIUBOTARU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FILIMON BENONE, FILIMON │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CORNEL, FILIMON DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ŞUTEU ADRIAN, ŞUTEU │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │REMUSIOAN, FILIMON ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FILIMON CORNEL, FILIMON │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │361 │Ilfov │Moara │IORDAN ECATERINA (ONCIOIU │T131 A533 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 33,00│ 143,45│
 │ │ │Vlãsiei │VASILE) │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │362 │Ilfov │Moara │TUDOR ECATERINA │T133 A542 │Arabil │ - │ - │ 4.000,00│ 26,00│ 113,02│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │363 │Ilfov │Moara │MIHAILĂ VASILE, MIHAILĂ │T133 A542/24 │Arabil │ - │ - │ 3.000,00│ 23,00│ 99,98│
 │ │ │Vlãsiei │ION, MIHAILĂ GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │364 │Ilfov │Moara │S.C. FAROM IMOBILIARE - │T134 A546 │Arabil │ - │ - │ 5.490,00│ 22,00│ 95,63│
 │ │ │Vlãsiei │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │365 │Ilfov │Moara │CHIVU CONSTANTIN │T134 A546 │Arabil │ - │ - │ 5.490,00│ 22,00│ 95,63│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │366 │Ilfov │Moara │CHIVU CONSTANTIN │T134 A546 │Arabil │ - │ - │ 5.490,00│ 3,00│ 13,04│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │367 │Ilfov │Moara │GRUIANU ELENA, NICOLAE │T134 A546 │Arabil │ - │ - │ 1.000,00│ 4,00│ 17,39│
 │ │ │Vlãsiei │IONEL, DAVID CONSTANTIN, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DAVID VASILE, PETRE MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │368 │Ilfov │Moara │TĂNASE B. DUMITRU │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 3.400,00│ 7,00│ 30,43│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │369 │Ilfov │Moara │SANDA PETRE, DUMITRACHE │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 25,00│ 108,68│
 │ │ │Vlãsiei │FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │370 │Ilfov │Moara │ULIERU MARIA │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 2.675,00│ 10,00│ 43,47│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │371 │Ilfov │Moara │IONIŢA GHE. DUMITRU │T138 A564 │Arabil │ - │ - │ 3.500,00│ 21,00│ 91,29│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │372 │Ilfov │Moara │BADEA V. IOAN, │T121 A484 │Arabil │ - │ - │ 2.000,00│ 2,00│ 8,69 │
 │ │ │Vlãsiei │GRIGORE MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │373 │Ilfov │Moara │POPESCU GR. ION │T116 A 465 │Arabil │ - │ - │ 1.000,00│ 50,00│ 217,35│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │374 │Ilfov │Moara │PITIC IOANA FLORINA │T116 A 465 │Arabil │ - │ - │ 8.600,00│ 65,00│ 282,56│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │375 │Ilfov │Moara │DINU RAIMONDO-DANTES, DINU │T116 A465 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 20,00│ 86,94│
 │ │ │Vlãsiei │CLAUDIA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │376 │Ilfov │Moara │STAN C. ION │T116 A465 │Arabil │ - │ - │ 1.000,00│ 17,00│ 73,90│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │377 │Ilfov │Moara │DINU GHEORGHE │T116 A465 │Arabil │ - │ - │ 1.000,00│ 109,00│ 473,82│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │378 │Ilfov │Moara │CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI │T116 N469 │Nepro- │ - │ - │ 2.000,00│ 14,00│ 15,21│
 │ │ │Vlãsiei │MOARA VLĂSIEI │ │ductiv │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │379 │Ilfov │Moara │DIMITROV IGNAT, UNGUREANU │T138 A564 │Arabil │ - │ - │ 2.000,00│ 69,00│ 299,94│
 │ │ │Vlãsiei │IOAN CRISTIAN, UNGUREANU │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │MARIANA, CALUGARESCU │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ADRIAN, CALUGARESCU ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ADINA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │380 │Ilfov │Moara │OPREA MARIA │T138 A564 │Arabil │ - │ - │ 2.000,00│ 11,00│ 47,82│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │381 │Ilfov │Moara │CRĂCIUN ELISABETA │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 2.000,00│ 5,00│ 21,74│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │382 │Ilfov │Moara │STAN ANICA │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 2.000,00│ 3,00│ 13,04│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │383 │Ilfov │Moara │MĂNESCU FLOAREA, NAE I. │T137 A559 │Arabil │ - │ - │ 1.000,00│ 4,00│ 17,39│
 │ │ │Vlãsiei │TANASE (DECEDAT), NAE I. │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DUMITRU, PURCARU ANICA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │384 │Ilfov │Moara │PURCARU TUDOR, PURCARU ION,│T137 A559 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 4,00│ 17,39│
 │ │ │Vlãsiei │PURCARU VOICU, PURCARU │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │GHEORGHE, PURCARU VASILE, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │MATEI VERONICA, LAZAR │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FLOAREA, FLORICEANU NINA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │385 │Ilfov │Moara │NAE GHEORGHE │T137 A559 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 3,00│ 13,04│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │386 │Ilfov │Moara │MIHALACHE IOANA, MIHALACHE │T137 A559 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 26,00│ 113,02│
 │ │ │Vlãsiei │TUDORA, MIHALACHE FLORICA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │IONITA MARILENA, IONITA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LAURENTIU │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │387 │Ilfov │Moara │BOIŢEANU ELENA, DOGARU │T137 A559 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 4,00│ 17,39│
 │ │ │Vlãsiei │PETRE │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │388 │Ilfov │Moara │TUTUNEA MIHAI, TUTUNEA │T137 A559 │Arabil │ - │ - │ 7.500,00│ 11,00│ 47,82│
 │ │ │Vlãsiei │ALEXANDRINA, TUTUNEA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CRISTIAN, TUTUNEA MIRCEA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │GRISCA ELENA, PUIU FLORICA,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │TUTUNEA ION, GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ALEXANDRA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │389 │Ilfov │Moara │ANICA ANGHELINA │T137 A559 │Arabil │ - │ - │ 5.100,00│ 8,00│ 34,78│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │390 │Ilfov │Moara │IVAŞCU CONSTANTINA, BUCUR │T137 A559 │Arabil │ - │ - │ 6.000,00│ 7,00│ 30,43│
 │ │ │Vlãsiei │ELENA, IONESCU ANICA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │391 │Ilfov │Moara │BUCUR ANDREI, TUDOR │T137 A559 │Arabil │ - │ - │ 7.900,00│ 8,00│ 34,78│
 │ │ │Vlãsiei │GHEORGHITA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │392 │Ilfov │Moara │IVAN ION, IVAN NICOLAE, │T137 A559 │Arabil │ - │ - │ 1.700,00│ 2,00│ 8,69│
 │ │ │Vlãsiei │IVAN MIHAI, IVAN MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │OPREA ELENA, ENACHE ANICA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │393 │Ilfov │Moara │ENACHE PETRE │T137 A559 │Arabil │ - │ - │ 8.227,00│ 6,00│ 26,08│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │394 │Ilfov │Moara │CRĂCIUN VICTOR, DOGARU │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 21.000,00│ 25,00│ 108,68│
 │ │ │Vlãsiei │ANICA, SIMION GH. ION │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │395 │Ilfov │Moara │BOLNAVU MARIA, ROTARU │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 13.300,00│ 34,00│ 147,80│
 │ │ │Vlãsiei │GHEORGHITA, BOITEANU PETRE,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │POMPIERU FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │396 │Ilfov │Moara │STROIE ELENA-MIHAELA, │T137 A559 │Arabil │ - │ - │ 2.092,00│ 10,00│ 43,47│
 │ │ │Vlãsiei │GAVRILA ANA-RODICA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │397 │Ilfov │Moara │NICOLAE GHEORGHE │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 6.000,00│ 21,00│ 91,29│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │398 │Ilfov │Moara │NAE P. ALEXANDRU │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 6.900,00│ 29,00│ 126,06│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │399 │Ilfov │Moara │FLORICEANU TUDORA, RADU │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 8.600,00│ 58,00│ 252,13│
 │ │ │Vlãsiei │ALEXANDRU, SIMA MARIA, RADU│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │GHEORGHE, RADU TUDOR │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │400 │Ilfov │Moara │NICULAE ELISABETA │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 6.800,00│ 78,00│ 339,07│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │401 │Ilfov │Moara │ULIERU MARIA │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 26.741,0│ 276,00│ 1.199,77│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │402 │Ilfov │Moara │VASILE NICOLAE, ANDREI │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 3.500,00│ 35,00│ 152,15│
 │ │ │Vlãsiei │FLOAREA, TĂNASE GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │403 │Ilfov │Moara │ANDREI M. PETRE │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 8.627,00│ 87,00│ 378,19│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │404 │Ilfov │Moara │NIŢU GHEORGHE, ANGHEL MARIA│T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 5.500,00│ 56,00│ 243,43│
 │ │ │Vlãsiei │UNGUROIU GHEORGHITA, NIŢU │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FLOAREA, NIŢU ELENA, ZAMFIR│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DUMITRA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │405 │Ilfov │Moara │ANGHEL MARIA, ZAMFIR │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 2.800,00│ 28,00│ 121,72│
 │ │ │Vlãsiei │DUMITRU, NIŢU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │UNGUROIU GHEORGHITA, NIŢU │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │GHEORGHE, NIŢU FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │406 │Ilfov │Moara │FLORICEANU FLOAREA, │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 51,00│ 221,70│
 │ │ │Vlãsiei │FLORICEANU GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FLORICEANU ANICA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │407 │Ilfov │Moara │LASCAR DUMITRA, CONSTANTIN │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 3.600,00│ 37,00│ 160,84│
 │ │ │Vlãsiei │ELENA, RĂDUCANU VICTORIA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │TUDORICA DIDINA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │408 │Ilfov │Moara │BOLNAVU ION │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 4.400,00│ 45,00│ 195,62│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │409 │Ilfov │Moara │ANCA V. ION │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 10.800,00│ 111,00│ 482,52│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │410 │Ilfov │Moara │ENACHE V. GHEORGHE │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 4.500,00│ 55,00│ 239,09│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │411 │Ilfov │Moara │LĂZĂR COSTEL, LĂZAR Z. ION,│T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 6.100,00│ 139,00│ 604,23│
 │ │ │Vlãsiei │LĂZAR ION │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │412 │Ilfov │Moara │CONSTANTIN MARIA │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 17.850,00│ 15,00│ 65,21│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │413 │Ilfov │Moara │UŢOI FLOAREA │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 4,00│ 17,39│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │414 │Ilfov │Moara │SANDA TUDOR │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 6.575,00│ 25,00│ 108,68│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │415 │Ilfov │Moara │TĂNASE ANICA, SANDA ION, │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 4.600,00│ 9,00│ 39,12│
 │ │ │Vlãsiei │SANDA DUMITRU, SANDA TUDOR,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │SANDA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │416 │Ilfov │Moara │BUCŞARU MAGDALENA RAMONA │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 2,00│ 8,69│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │417 │Ilfov │Moara │MATEI C. MARIA, FILIMON │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 7.600,00│ 20,00│ 86,94│
 │ │ │Vlãsiei │GHEORGHITA, DUMITRU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DUMITRU GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │418 │Ilfov │Moara │DUMITRU ELENA, POPESCU │T136 A555 │Arabil │ - │ - │ 14.250,00│ 3,00│ 13,04│
 │ │ │Vlãsiei │MARIA, ANDREI IOANA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │419 │Ilfov │Moara │CHIVU P. NICOLAE │T134 A546 │Arabil │ - │ - │ 17.900,00│ 13,00│ 56,51│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │420 │Ilfov │Moara │AMARGHIOALEI MARIA │T133 A542 │Arabil │ - │ - │ 7.250,00│ 16,00│ 69,55│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │421 │Ilfov │Moara │TOMA MARIN │T133 A542 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 21,00│ 91,29│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │422 │Ilfov │Moara │NEAMŢU IOANA │T133 A542 │Arabil │ - │ - │ 4.000,00│ 11,00│ 47,82│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │423 │Ilfov │Moara │ION DOMNIŢA │T133 A542 │Arabil │ - │ - │ 1.100,00│ 17,00│ 73,90│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │424 │Ilfov │Moara │DRĂGHICI VIRGINIA, GHERASE │T133 A542 │Arabil │ - │ - │ 5.600,00│ 24,00│ 104,33│
 │ │ │Vlãsiei │ALEXANDRINA, DRĂGHICI │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │VASILE, ANCA PETRUŢA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │COSTACHE ANCA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │425 │Ilfov │Moara │FILIMON MARIN, FILIMON │T131 A533 │Arabil │ - │ - │ 39.100,00│ 21,00│ 91,29│
 │ │ │Vlãsiei │NICOLAIE, CIUBOTARU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FILIMON BENONE, FILIMON │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CORNEL, FILIMON DANIELA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ŞUTEU ADRIAN, ŞUTEU REMUS -│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │IOAN, FILIMON ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │FILIMON CORNEL, FILIMON │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │426 │Ilfov │Moara │BARBU ELENA │T131 A533 │Arabil │ - │ - │ 8.100,00│ 41,00│ 178,23│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │427 │Ilfov │Moara │SAVINUŢA STELIAN │T 114/A445 │Arabil │ - │ - │ 4.166,00│ 8,00│ 34,78│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │428 │Ilfov │Moara │GHINEA I. GHEORGHE │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 1.500,00│ 730,00│ 3.173,31│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │429 │Ilfov │Moara │NIŢA ST. NICOLAE │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.300,00│ 1.223,00│ 5.316,38│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │430 │Ilfov │Moara │RADUCANU GHEORGHE │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 1.122,00│ 4.877,33│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │431 │Ilfov │Moara │NICOLAE RADUCANU (OPREA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 597,00│ 2.595,16│
 │ │ │Vlãsiei │TUDORA) │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │432 │Ilfov │Moara │COSTACHE ION │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 2.000,00│ 500,00│ 2.173,50│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │433 │Ilfov │Moara │ŞUTU DUMITRU │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 1.307,00│ 5.681,53│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │434 │Ilfov │Moara │NICOLAE RADU │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 1.520,00│ 406,00│ 1.764,88│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │435 │Ilfov │Moara │RAC VASILE │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 1.417,00│ 6.159,70│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │436 │Ilfov │Moara │ULIERU MARIA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 1.520,00│ 481,00│ 2.090,91│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │437 │Ilfov │Moara │SANDU VALERIU │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 2.000,00│ 707,00│ 3.073,33│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │438 │Ilfov │Moara │BARBU CONSTANTIN │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 7.500,00│ 3.851,00│ 16.740,30│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │439 │Ilfov │Moara │PETRICĂ TUDOR │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 4.800,00│ 1.179,00│ 5.125,11│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │440 │Ilfov │Moara │ZIDĂRESCU ION │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 1.039,00│ 4.516,53│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │441 │Ilfov │Moara │GHIŢĂ PETRE │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 7.400,00│ 1.354,00│ 5.885,84│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │442 │Ilfov │Moara │ŞUTU DUMITRU │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 670,00│ 116,00│ 504,25│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │443 │Ilfov │Moara │UNGUREANU ION │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 4.330,00│ 724,00│ 3.147,23│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │444 │Ilfov │Moara │GRIGORE ANICA, TUDORACHE │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 15.200,00│ 1.567,00│ 6.811,75│
 │ │ │Vlãsiei │ŞTEFAN, GALES TUDORA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │GRIGORE MARIA, NIŢU IOANA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │TUDORACHE GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │TUDORACHE MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │445 │Ilfov │Moara │OPREA GH. IOANA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 366,00│ 1.591,00│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │446 │Ilfov │Moara │OPREA DUMITRU, OPREA MARIA,│T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 4.700,00│ 299,00│ 1.299,75│
 │ │ │Vlãsiei │OPREA IOANA, OPREA GHINEA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │OPREA ION, OPREA SIMION │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │447 │Ilfov │Moara │IORDACHE VICTORIŢA, │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 152,00│ 660,74│
 │ │ │Vlãsiei │DUMITRACHE STELIANA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DUMITRACHE MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DUMITRACHE MITU, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DUMITRACHE ION, DUMITRACHE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ELENA, DUMITRACHE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CONSTANTIN, CRINTA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │448 │Ilfov │Moara │DOBRE SOFIA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 329,00│ 1.430,16│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │449 │Ilfov │Moara │PARASCHIV MIOARA, GRIGORE │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 8.800,00│ 457,00│ 1.986,58│
 │ │ │Vlãsiei │GHEORGHIŢA, ANDREIU ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │TOMA NELY, ANDREIU DANUT │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │450 │Ilfov │Moara │PARASCHIV ION │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 7.500,00│ 348,00│ 1.512,76│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │451 │Ilfov │Moara │PARASCHIV GH. VASILE │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 16.700,00│ 696,00│ 3.025,51│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │452 │Ilfov │Moara │PARASCHIV GH. VASILE │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 16.700,00│ 15,00│ 65,21│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │453 │Ilfov │Moara │IONIŢĂ GH. DUMITRU │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 168,00│ 730,30│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │454 │Ilfov │Moara │IONIŢĂ GH. DUMITRU │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 6,00│ 26,08│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │455 │Ilfov │Moara │BACIU DUMITRU, BACIU │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 17.400,00│ 502,00│ 2.182,19│
 │ │ │Vlãsiei │GHEORGHE, BACIU VASILICA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │BACIU ELENA, BACIU ANICA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │BACIU DOBRE, BACIU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │456 │Ilfov │Moara │BACIU DUMITRU, BACIU │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 17.400,00│ 20,00│ 86,94│
 │ │ │Vlãsiei │GHEORGHE, BACIU VASILICA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │BACIU ELENA, BACIU ANICA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │BACIU DOBRE, BACIU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │457 │Ilfov │Moara │MĂRCULESCU PETRUŢA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.700,00│ 144,00│ 625,97│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │458 │Ilfov │Moara │MĂRCULESCU PETRUŢA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.700,00│ 6,00│ 26,08│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │459 │Ilfov │Moara │DUMITRU ION, BRATU VASILE, │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 4.200,00│ 99,00│ 430,35│
 │ │ │Vlãsiei │DUMITRU SOFIA, DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │VLADIMIR, DUMITRU C. │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │460 │Ilfov │Moara │DUMITRU ION, BRATU VASILE, │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 4.200,00│ 5,00│ 21,74│
 │ │ │Vlãsiei │DUMITRU SOFIA, DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │VLADIMIR, DUMITRU C. │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │461 │Ilfov │Moara │OLTEANU ION, ZIDĂRESCU │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 109,00│ 473,82│
 │ │ │Vlãsiei │ECATERINA, OLTEANU │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │GHEORGHE, OLTEANU PETRE, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │VASILE ANICA, OPREA MARINA,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │POPESCU GINA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │462 │Ilfov │Moara │OLTEANU ION, ZIDĂRESCU │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 3,00│ 13,04│
 │ │ │Vlãsiei │ECATERINA, OLTEANU │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │GHEORGHE, OLTEANU PETRE, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │VASILE ANICA, OPREA MARINA,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │POPESCU GINA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │463 │Ilfov │Moara │STAN ECATERINA, STROIE │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.592,00│ 162,00│ 704,21│
 │ │ │Vlãsiei │DUMITRU, STROIE ANETA, STAN│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ELENA, STAN ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │MĂNESCU STROIE, STAN VASILE│ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │464 │Ilfov │Moara │STAN ECATERINA, STROIE │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.592,00│ 7,00│ 30,43│
 │ │ │Vlãsiei │DUMITRU, STROIE ANETA, STAN│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ELENA, STAN ALEXANDRU, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │MĂNESCU STROIE, STAN VASILE│ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │465 │Ilfov │Moara │CIOC ANICA, SANDA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 4.300,00│ 154,00│ 669,44│
 │ │ │Vlãsiei │GHEORGHIŢA, STROE C. │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DUMITRU, STROIE NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │466 │Ilfov │Moara │CIOC ANICA, SANDA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 4.300,00│ 26,00│ 113,02│
 │ │ │Vlãsiei │GHEORGHIŢA, STROE C. │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │DUMITRU, STROIE NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │467 │Ilfov │Moara │MĂNESCU FLOAREA, NAE I. │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 300,00│ 12,00│ 52,16│
 │ │ │Vlãsiei │TĂNASE, NAE I. DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PURCARU ANICA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │468 │Ilfov │Moara │MĂNESCU FLOAREA, NAE I. │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 300,00│ 2,00│ 8,69│
 │ │ │Vlãsiei │TĂNASE, NAE I. DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PURCARU ANICA │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │469 │Ilfov │Moara │BARBU ELENA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 6.500,00│ 254,00│ 1.104,14│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │470 │Ilfov │Moara │BARBU ELENA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 6.500,00│ 39,00│ 169,53│
 │ │ │Vlãsiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │471 │Ilfov │Moara │GHINEA ECATERINA, STANCU │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 3.200,00│ 123,00│ 534,68│
 │ │ │Vlãsiei │GHERGHINA, GHINEA EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │472 │Ilfov │Moara │GHINEA ECATERINA, STANCU │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 3.200,00│ 19,00│ 82,59│
 │ │ │Vlãsiei │GHERGHINA, GHINEA EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │473 │Ilfov │Moara │TURCULEŢ FELICIA LORENA, │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 6.400,00│ 245,00│ 1.065,02│
 │ │ │Vlãsiei │ILIESCU MARIAN, NICULESCU │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │RACHIERU MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │474 │Ilfov │Moara │TURCULEŢ FELICIA LORENA, │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 6.400,00│ 38,00│ 165,19│
 │ │ │Vlãsiei │ILIESCU MARIAN, NICULESCU │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │RACHIERU MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │475 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │GRANZULEA HRISTU │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 9.300,00│ 352,00│ 1.530,14│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │476 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │GRANZULEA HRISTU │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 9.300,00│ 57,00│ 247,78│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │477 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │ZIDĂRESCU ION │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 8.400,00│ 347,00│ 1.508,41│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │478 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │ZIDĂRESCU ION │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 8.400,00│ 62,00│ 269,51│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │479 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │ZIDĂRESCU MIHAIU │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 4.900,00│ 217,00│ 943,30│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │480 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │ZIDĂRESCU MIHAIU │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 4.900,00│ 40,00│ 173,88│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │481 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │CHIVU IOAN │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 15.000,00│ 637,00│ 2.769,04│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │482 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │CHIVU IOAN │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 15.000,00│ 118,00│ 512,95│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │483 │Ilfov │Moara │CIOC ANICA, SANDA GHEORGHI-│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │ŢA, STROE C. DUMITRU, STROE│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │NICOLAE │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 4.300,00│ 187,00│ 812,89│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │484 │Ilfov │Moara │CIOC ANICA, SANDA GHEORGHI-│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │ŢA, STROE C. DUMITRU, STROE│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │NICOLAE │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 4.300,00│ 33,00│ 143,45│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │485 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │PITIC IOANA FLORINA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 8.600,00│ 314,00│ 1.364,96│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │486 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │POPESCU GR ION │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 1.700,00│ 5,00│ 21,74│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │487 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │STOICA DUMITRU │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 900,00│ 3,00│ 13,04│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │488 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │COTOC AUREL │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 2.309,00│ 13,00│ 56,51│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │489 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │DUMITRAŞCU ANDREI │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 800,00│ 5,00│ 21,74│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │490 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │DUMITRAŞCU ELENA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 500,00│ 4,00│ 17,39│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │491 │Ilfov │Moara │MIHAI ILEANA, MIHAI CONS- │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │TANTIN, MIHAI VIOREL, MIHAI│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │GHEORGHE, MIHAI FLOREA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │STOICA TINCA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 3.700,00│ 30,00│ 130,41│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │492 │Ilfov │Moara │DOBRE A. GHEORGHIŢA, DUMI- │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │TRU I. MARIN, STOICA TINCA,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CONSTANTIN NICOLAE, DUMITRU│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │I. VOICU │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 900,00│ 8,00│ 34,78│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │493 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │MIHAI IOANA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 2.200,00│ 20,00│ 86,94│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │494 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │BALASOIU MARIA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 4.080,00│ 34,00│ 147,80│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │495 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │LIHET CIPRIAN │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 4.080,00│ 30,00│ 130,41│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │496 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │MARIN GHEORGHE │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 560,00│ 4,00│ 17,39│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │497 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │ŞTEFAN FLOREA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 1.280,00│ 9,00│ 39,12│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │498 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │TUDOR NICULINA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 3.400,00│ 19,00│ 82,59│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │499 │Ilfov │Moara │TĂNASE JEANA, TĂNASE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │CRISTIAN, GUGIU NICOLETA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 4.900,00│ 17,00│ 73,90│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │500 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │ŞTEFAN GH. ILIE │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 4.000,00│ 1.360,00│ 5.911,92│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │501 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │GRIGORE MARIA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 3.700,00│ 9,00│ 39,12│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │502 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │GRIGORE MARIA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 3.700,00│ 5,00│ 21,74│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │503 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │GRIGORE MARIA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 3.800,00│ 9,00│ 39,12│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │504 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │GRIGORE MARIA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 3.800,00│ 15,00│ 65,21│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │505 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │STROIE MARIN │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 500,00│ 1,00│ 4,35│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │506 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │STROIE MARIN │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 500,00│ 3,00│ 13,04│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │507 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │STROIE MARIN │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 2.800,00│ 4,00│ 17,39│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │508 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │STROIE MARIN │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 2.800,00│ 17,00│ 73,90│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │509 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │GHEORGHE ILINCA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 833,00│ 1,00│ 4,35│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │510 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │GHEORGHE ILINCA │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 833,00│ 6,00│ 26,08│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │511 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │GHEORGHE GHEORGHE │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 833,00│ 1,00│ 4,35│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │512 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │GHEORGHE GHEORGHE │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 833,00│ 5,00│ 21,74│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │513 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │GHEORGHE MARIN │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 833,00│ 1,00│ 4,35│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │514 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │GHEORGHE MARIN │T116/A465 │Arabil │ - │ - │ 833,00│ 4,00│ 17,39│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │515 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │POPESCU NICOLAE │T 116/A465 │Arabil │ - │ - │ 1.301,00│ 737,00│ 3.203,74│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │516 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │BOLNAVU VASILE │T 116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 6,00│ 26,08│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │517 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │MARIN M. NICOALE │T 116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 415,00│ 1.804,01│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │518 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │MARIN M. NICOALE │T 116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 6,00│ 26,08│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │519 │Ilfov │Moara │SCANTEIE HELGA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │IERANUI, SCANTEIE EUGEN │T 116/A465 │Arabil │ - │ - │ 4.200,00│ 499,00│ 2.169,15│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │520 │Ilfov │Moara │SCANTEIE HELGA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │IERANUI, SCANTEIE EUGEN │T 116/A465 │Arabil │ - │ - │ 4.200,00│ 15,00│ 65,21│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │521 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │SIMION NICOLAE │T 116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.114,00│ 36,00│ 156,49│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │522 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │SIMION NICOLAE │T 116/A465 │Arabil │ - │ - │ 5.114,00│ 7,00│ 30,43│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │523 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │STAN GR. STAN │T 116/A465 │Arabil │ - │ - │ 1.600,00│ 248,00│ 1.078,06│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │524 │Ilfov │Moara │DOBRE A. GHEORGHIŢA, DUMI- │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │TRU I. MARIN, STOICA TINCA,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CONSTANTIN NICOLAE, DUMITRU│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │I. VOICU │T 116/A465 │Arabil │ - │ - │ 900,00│ 185,00│ 804,20│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │525 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │MIHAI IOANA │T 116/A465 │Arabil │ - │ - │ 894,00│ 149,00│ 647,70│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │526 │Ilfov │Moara │DOBRE A. GHEORGHIŢA, DUMI- │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │TRU I. MARIN, STOICA TINCA,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CONSTANTIN NICOLAE, DUMITRU│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │I. VOICU │T 116/A465 │Arabil │ - │ - │ 915,00│ 150,00│ 652,05│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │527 │Ilfov │Moara │SECTIE MECANIZARE CVARTAL66│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │P2864 │T 116/A465 │Arabil │ - │ - │ 6.770,00│ 288,00│ 1.251,94│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │528 │Ilfov │Moara │FERMA ZOOTEHNICA - │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │S.C. VLASI AGRO - S.R.L. │T116; 117; 118 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │cvartal 66/A469, │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │470, 471, 473, 473│ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │474, 477 │Arabil │ - │ - │ 92.641,00│ 1.533,00│ 6.663,95│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │529 │Ilfov │Moara │CIOC ANICA, SANDA GHEORGHI-│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │ŢA, STROE C. DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │STROIE NICOLAE │T121/A484 │Arabil │ - │ - │ 1.900,00│ 9,00│ 39,12│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │530 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │ILIE VOICU │T121/A484 │Arabil │ - │ - │ 1.550,00│ 14,00│ 60,86│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │531 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │DUMITRU ELENA │T121/A484 │Arabil │ - │ - │ 1.500,00│ 13,00│ 56,51│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │532 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │RISTEA MARIN │T121/A484 │Arabil │ - │ - │ 900,00│ 8,00│ 34,78│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │533 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │ANDREI NICOLAE │T121/A484 │Arabil │ - │ - │ 22.500,00│ 227,00│ 986,77│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │534 │Ilfov │Moara │PARASCHIV VASILE, PARASCHIV│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │ANA, PARASCHIV COSTICĂ, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PARASCHIV DUMITRU, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PARASCHIV GHEORGHE, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │PARASCHIV ION │T121/A484 │Arabil │ - │ - │ 8.000,00│ 62,00│ 269,51│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │535 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │IONIŢĂ GH. DUMITRU │T121/A484 │Arabil │ - │ - │ 1.136,00│ 24,00│ 104,33│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │536 │Ilfov │Moara │COTOC PROFIRA, CRISTESCU │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │MARIA, STOICA NICOLAE │T121/A484 │Arabil │ - │ - │ 3.400,00│ 32,00│ 139,10│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │537 │Ilfov │Moara │ILIE ELENA, ROŞCA GHEORGHI-│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │ŢA, RADU MARIA, TOMA TUDOR,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │BOIŢEANU MARIA, TOMA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CONSTANTIN, CRĂCIUN │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CONSTANTINA │T121/A484 │Arabil │ - │ - │ 4.200,00│ 40,00│ 173,88│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │538 │Ilfov │Moara │CRĂCIUN ALEXANDRU, GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │FLORICA, ILIE ELENA, ROŞCA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │GHEORGHIŢA, RADU MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │TOMA TUDOR, BOIŢEANU MARIA,│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │TOMA CONSTANTIN │T121/A484 │Arabil │ - │ - │ 3.700,00│ 32,00│ 139,10│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │539 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │GHINEA IOAN EMANUEL │T121/A484 │Arabil │ - │ - │ 7.500,00│ 66,00│ 286,90│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │540 │Ilfov │Moara │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │Vlãsiei │ILIE NICOLAE │T121/A484 │Arabil │ - │ - │ 6.600,00│ 13,00│ 56,51│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │541 │Ilfov │Dascãlu │DRAGOMIR ATANASIE │T23 A99/12 │Arabil │ - │ - │ 2.500,00│ 24,00│ 208,66│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │542 │Ilfov │Dascãlu │DUMITRACHE IOANA │T23 A99/14 │Arabil │ - │ - │ 1.250,00│ 42,00│ 365,15│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │543 │Ilfov │Dascãlu │S.C. SPAIKY INVESTMENT │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- S.R.L. │T25 A104/113 │Arabil │ - │ - │ 13.500,00│ 12,00│ 104,33│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │544 │Ilfov │Dascãlu │S.C. DASCĂLU DEVELOPMENT - │T25 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │S.R.L. │A104/100+101+101/1│Arabil │ - │ - │ 29.500,00│ 12,00│ 104,33│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │545 │Ilfov │Dascãlu │S.C. DASCĂLU DEVELOPMENT - │T25 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │S.R.L. │A104/100+101+101/1│Arabil │ - │ - │ 29.500,00│ 36,00│ 312,98│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │546 │Ilfov │Dascãlu │S.C. DASCĂLU DEVELOPMENT - │T25 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │S.R.L. │A104/100+101+101/1│Arabil │ - │ - │ 29.500,00│ 36,00│ 312,98│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │547 │Ilfov │Dascãlu │S.C. DASCĂLU DEVELOPMENT - │T25 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │S.R.L. │A104/100+101+101/1│Arabil │ - │ - │ 29.500,00│ 28,00│ 243,43│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │548 │Ilfov │Dascãlu │NĂSTASE ION │T25 A104/77 │Arabil │ - │ - │ 4.900,00│ 5,00│ 43,47│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │549 │Ilfov │Dascãlu │LUŢESCU VASILE │T25 A104/78/2 │Arabil │ - │ - │ 19.950,00│ 23,00│ 199,96│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │550 │Ilfov │Dascãlu │LUŢESCU VASILE │T25 A104/78/2 │Arabil │ - │ - │ 19.950,00│ 44,00│ 382,54│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │551 │Ilfov │Dascãlu │BUCUR PROFIRA │T25 A104/78/1 │Arabil │ - │ - │ 6.650,00│ 8,00│ 69,55│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │552 │Ilfov │Dascãlu │S.C. MAR-IO PRODUCT -S.R.L.│T25 A104/81 │Arabil │ - │ - │ 10.000,00│ 7,00│ 60,86│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │553 │Ilfov │Dascãlu │S.C. MAR-IO PRODUCT -S.R.L.│T25 A104/81 │Arabil │ - │ - │ 10.000,00│ 5,00│ 43,47│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │554 │Ilfov │Dascãlu │S.C. MID ART - S.R.L. │T25 A104/82 │Arabil │ - │ - │ 5.500,00│ 6,00│ 52,16│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │555 │Ilfov │Dascãlu │S.C. MID ART - S.R.L. │T25 A104/82 │Arabil │ - │ - │ 5.500,00│ 17,00│ 147,80│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │556 │Ilfov │Dascãlu │S.C. MAR-IO PRODUCT -S.R.L.│T24 A103/19 │Arabil │ - │ - │ 36.000,00│ 16,00│ 139,10│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │557 │Ilfov │Dascãlu │S.C. MAR-IO PRODUCT -S.R.L.│T24 A103/22 │Arabil │ - │ - │ 20.000,00│ 6,00│ 52,16│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │558 │Ilfov │Dascãlu │S.C. MAR-IO PRODUCT -S.R.L.│T24 A103/22 │Arabil │ - │ - │ 20.000,00│ 7,00│ 60,86│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │559 │Ilfov │Dascãlu │S.C. MAR-IO PRODUCT -S.R.L.│T24 A103/25 │Arabil │ - │ - │ 15.000,00│ 11,00│ 95,63│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │560 │Ilfov │Dascãlu │S.C. MAR-IO PRODUCT -S.R.L.│T23 A99/9 │Arabil │ - │ - │ 15.000,00│ 34,00│ 295,60│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │561 │Ilfov │Dascãlu │S.C. MAR-IO PRODUCT -S.R.L.│T23 A99/7 şi A99/8│Arabil │ - │ - │ 15.000,00│ 31,00│ 269,51│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │562 │Ilfov │Dascãlu │S.C. MAR-IO PRODUCT -S.R.L.│T23 A99/7 şi A99/8│Arabil │ - │ - │ 15.000,00│ 38,00│ 330,37│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │563 │Ilfov │Dascãlu │LUŢESCU VASILE, BECHEANU │T23 A99/12 │Arabil │ 791│ - │ 2.500,00│ 19,00│ 165,19│
 │ │ │ │GABRIEL │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │564 │Ilfov │Dascãlu │S.C. LANDMARK SOLUTIONS - │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │S.R.L. │T23 A99/14 │Arabil │ 1421│ - │ 25.000,00│ 39,00│ 339,07│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │565 │Ilfov │Dascãlu │S.C. MAR-IO PRODUCT -S.R.L.│T23 A 99/4, │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │A99/4/1 şi A99/6 │Arabil │ - │ - │ 10.000,00│ 112,00│ 973,73│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │566 │Ilfov │Dascãlu │S.C. LIPTRA - S.R.L. │T25 A 104/24 │Arabil │ 1430│ - │ 10.000,00│ 36,00│ 312,98│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │567 │Ilfov │Dascãlu │S.C. LIPTRA - S.R.L. │T25 A 104/24 │Arabil │ 1430│ - │ 10.000,00│ 36,00│ 312,98│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │568 │Ilfov │Dascãlu │S.C. LIPTRA - S.R.L. │T25 A 104/24 │Arabil │ 1430│ - │ 10.000,00│ 13,00│ 113,02│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │569 │Ilfov │Dascãlu │S.C. LIPTRA - S.R.L. │T25 A 104/25 │Arabil │ 1428│ - │ 10.000,00│ 15,00│ 130,41│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │570 │Ilfov │Dascãlu │S.C. LIPTRA - S.R.L. │T25 A 104/8 │Arabil │ 1503│ - │ 10.000,00│ 36,00│ 312,98│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │571 │Ilfov │Dascãlu │S.C. LIPTRA - S.R.L. │T25 A 104/8 │Arabil │ 1503│ - │ 10.000,00│ 32,00│ 278,21│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │572 │Ilfov │Dascãlu │S.C. LIPTRA - S.R.L. │T25 A 104/9 │Arabil │ 871│ - │ 2.500,00│ 4,00│ 34,78│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │573 │Ilfov │Dascãlu │S.C. LIPTRA - S.R.L. │T25 A 104/10 │Arabil │ 1542│ - │ 10.000,00│ 28,00│ 243,43│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │574 │Ilfov │Dascãlu │S.C. MID ART - S.R.L. │T25 A 104/46 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 18,00│ 156,49│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │575 │Ilfov │Dascãlu │S.C. MID ART - S.R.L. │T25 A 104/46 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 18,00│ 156,49│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │576 │Ilfov │Dascãlu │S.C. MID ART - S.R.L. │T25 A 104/46 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 36,00│ 312,98│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │577 │Ilfov │Dascãlu │S.C. MID ART - S.R.L. │T25 A 104/49 │Arabil │ - │ - │ 5.000,00│ 28,00│ 243,43│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │578 │Ilfov │Voluntari │MARIN ALEXANDRU RADU, DE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ROMEO STEFANO, VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │RADUTUDOR │T25, A22/3 │Arabil │ 2261/2│ - │ 6.906,00│ 1.404,00│ 73.238,26│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │579 │Ilfov │Voluntari │S.C. HABITARE PLUS - S.R.L.│T25/1, A447/5 │Curţi │ 3566/1/2/1/1│ - │ 4.875,00│ 501,00│ 43.556,94│
 │ │ │ │ │lot 1/2 │construc│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │580 │Ilfov │Voluntari │DUMITRU MIOARA │T26, A455/54 │Arabil │ 6799/2│ - │ 6.600,00│ 95,00│ 1.651,86│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │581 │Ilfov │Voluntari │VELICU ŞERBAN VALENTIN │T25/1, A447/21 │Arabil │ 6798/1│ - │ 2.481,00│ 639,00│ 33.332,80│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │582 │Ilfov │Voluntari │DEMETRIADE MARIUS DENI, │T25/2, A447/25 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CONSTANTIN VASILE │lot 1 │Arabil │ 3909/1/1│ - │ 6.000,00│ 153,00│ 2.660,36│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │583 │Ilfov │Voluntari │DUMITRU MIOARA │T26, A455/48 │Arabil │ 6797/2│ - │ 5.066,00│ 28,00│ 486,86│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │584 │Ilfov │Voluntari │MARCU SÂNZIANA, S.C. SMTG │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CONSULTING - S.R.L., │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ALEXANDRESCU GEORGE SORIN │T26, A455 │Drum │ 2018/2/2/1│ - │ 2.243,00│ 19,00│ 1.288,45│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │585 │Ilfov │Voluntari │S.C. FEIYUE YAMATA IMPEX - │T 25/2, A447/27 │Curţi │ 4064/1/2/2│ - │ 1.231,00│ 35,00│ 3.042,90│
 │ │ │ │S.R.L. │ │construc│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │586 │Ilfov │Voluntari │S.C. FEIYUE YAMATA IMPEX - │T 25/2, A447/27 │Curţi │ 4064/3/2/1│ 14183│ 2.628,00│ 51,00│ 4.433,94│
 │ │ │ │S.R.L. │ │construc│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │587 │Ilfov │Voluntari │S.C. WORLD REAL ESTATE - │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │S.R.L. │T26, A455/24 │Arabil │ 1763/2/3/1│ - │ 14.827,00│ 345,00│ 5.998,86│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │588 │Ilfov │Voluntari │NEGOIŢĂ ROBERT SORIN │T44, A928/23 lot 1│Curţi │ 2193/1/3/1│ - │ 5.094,00│ 1.803,00│ 156.752,82│
 │ │ │ │ │ │construc│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │589 │Ilfov │Voluntari │S.C. WORLD REAL ESTATE - │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │S.R.L. │T26, A455/24 │Arabil │ 1763/2/1/2│ - │ 14.152,00│ 771,00│ 13.406,15│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │590 │Ilfov │Voluntari │PETRESCU TUDOR GEORGE │T25, A447/9-11 │Curţi │ 3837/1/3/1│ - │ 1.653,00│ 253,00│ 21.995,82│
 │ │ │ │ │ │construc│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │591 │Ilfov │Voluntari │S.C. MIRAGE SARA INVEST - │T 25/2, A447/27 │Curţi │ 4064/3/1/1│ - │ 2.627,00│ 152,00│ 13.214,88│
 │ │ │ │S.R.L. │ │construc│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │592 │Ilfov │Voluntari │S.C. MIRAGE SARA INVEST - │T 25/2, A447/27 │Curţi │ 4064/1/1/2│ - │ 1.231,00│ 143,00│ 12.432,42│
 │ │ │ │S.R.L. │ │construc│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │593 │Ilfov │Voluntari │PETRESCU TUDOR GEORGE │T25, A447/9-11 │Curţi │ 3837/1/1/2│ - │ 12.000,00│ 7.661,00│ 666.047,34│
 │ │ │ │ │ │construc│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │594 │Ilfov │Voluntari │PETRESCU TUDOR GEORGE │T25, A447/9-11 │Curţi │ 3837/2/1/2│ - │ 10.126,00│ 377,00│ 32.776,38│
 │ │ │ │ │ │construc│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │595 │Ilfov │Voluntari │S.C. BOH IMOBILIAR - S.R.L.│T25, A447/21 │Curţi │ 4066/1/2│ - │ 5.237,00│ 339,00│ 29.472,66│
 │ │ │ │ │ │construc│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │596 │Ilfov │Voluntari │PETRESCU TUDOR GEORGE │T25, A447/9-11 │Curţi │ 3837/2/3/1│ - │ 746,00│ 267,00│ 23.212,98│
 │ │ │ │ │ │construc│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │597 │Ilfov │Voluntari │S.C. BOH IMOBILIAR - S.R.L.│T25, A447/21 │Curţi │ 4066/3/1│ - │ 17.584,00│ 379,00│ 32.950,26│
 │ │ │ │ │ │construc│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │598 │Ilfov │Voluntari │NEGOIŢĂ ROBERT SORIN │T44, A928/23 lot 1│Curţi │ 2193/1/1/2│ - │ 17.453,00│ 1.336,00│ 116.151,84│
 │ │ │ │ │ │construc│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │599 │Ilfov │Voluntari │MARIN ALEXANDRU-RADU, DE │T 26, A447/22/2 │Arabil │2167/3/1/ 1/2│ - │ 3.116,00│ 303,00│ 15.805,69│
 │ │ │ │ROMEO STEFANO, VASILE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │RADUTUDOR │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │600 │Ilfov │Voluntari │S.C. STAR ESTATE - S.R.L. │ T26, A455/26 │Arabil │ 3475/2│ - │ 50.000,00│ 4.816,00│ 251.221,82│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │601 │Ilfov │Voluntari │ILIE NECULAE, PAVAL CORNE- │T 25/2, A447/25 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │LIA, PAVAL NECULAI CĂTĂLIN │lot 4 │Arabil │ 3909/3/3/1│ - │ 1.526,00│ 326,00│ 5.668,49│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │602 │Ilfov │Voluntari │S.C. INVERSIONES MEVALAN │T25/1, A447/7 - │Curţi │ 6293/2 │ - │ 11.588,00│ 70,00│ 6.085,80│
 │ │ │ │ROM - S.R.L. │lot 2 │construc│ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ţii │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │603 │Ilfov │Voluntari │LONG VISTIANA │T26, A447/5 │Arabil │ 4419/2/1│ - │ 10.842,00│ 107,00│ 1.860,52│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │604 │Ilfov │Voluntari │S.C. EURO MAGIC REAL ESTATE│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- S.R.L. │T25, A455/27/2 │Arabil │ 3489/1/3/1│ - │ 14.690,00│ 349,00│ 6.068,41│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │605 │Ilfov │Voluntari │S.C. EURO MAGIC REAL ESTATE│ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │- S.R.L. │T25, A455/27/2 │Arabil │ 3489/1/1/2│ - │ 2.049,00│ 333,00│ 5.790,20│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │606 │Ilfov │Voluntari │TUDOR CONSTANTIN FLORIN │T 25/2, A447/3 │Arabil │ 3889/1/2│ - │ 23.769,00│ 218,00│ 3.790,58│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │607 │Ilfov │Voluntari │POPA MATEI LAURENŢIU, POPA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │RALUCA GABRIELA, GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ADRIAN │T26, A455/21/1 │Arabil │1806/1/1/1/3/1 1445│ 2.341,00│ 124,00│ 2.156,11│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┬──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │608 │Ilfov │Voluntari │POPA MATEI LAURENŢIU, POPA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │RALUCA GABRIELA, GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ADRIAN │T26, A455/21/1 │Arabil │1806/1/1/3/3/1 4892│ 212,00│ 56,00│ 973,73│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │609 │Ilfov │Voluntari │POPA MATEI LAURENŢIU, POPA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │RALUCA GABRIELA, GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ADRIAN │T26, A455/21/1 │Arabil │1806/1/1/3/1/2 4892│ 247,00│ 59,00│ 1.025,89│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┬──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │610 │Ilfov │Voluntari │POPA MATEI LAURENŢIU, POPA │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │RALUCA GABRIELA, GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ADRIAN │T26, A455/21/1 │Arabil │1806/1/1/1/1/2 1445│ 499,00│ 118,00│ 2.051,78│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │611 │Ilfov │Voluntari │S.C. WORLD REAL ESTATE - │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │S.R.L. │T 26, A455/24-3 │Arabil │ 1763/3/3/1│ - │ 9.917,00│ 277,00│ 4.816,48│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │612 │Ilfov │Voluntari │S.C. WORLD REAL ESTATE - │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │S.R.L. │T 26, A455/24-3 │Arabil │ 1763/3/1/2│ - │ 5.256,00│ 744,00│ 12.936,67│
 ├────┼───────┼───────────┼───────────────────────────┼──────────────────┼────────┼─────────────┼──────┼──────────┼──────────┼────────────┤
 │613 │Ilfov │Voluntari │CORUŢIU MIHAELA-MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │CATANĂ VASILE-IONEL │T 25/2, A447/23 │Arabil │ 3986/3/1/2│ - │ 351,00│ 16,00│ 834,62│
 ├─&