Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDIŢII din 23 septembrie 2020  de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONDIŢII din 23 septembrie 2020 de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 876 din 25 septembrie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 171 din 23 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Condiţiile de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă stabilesc:
    a) obligaţiile furnizorilor de ultimă instanţă de informare a clienţilor casnici din portofoliul propriu cu privire la furnizarea energiei electrice, ca urmare a eliminării la 1 ianuarie 2021 a tarifelor reglementate pentru această categorie de clienţi finali;
    b) principiile de determinare a preţului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor casnici şi noncasnici din portofoliul propriu care beneficiază de serviciul universal;
    c) principiile de determinare a preţului pentru energia electrică activă aplicat de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor noncasnici preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă.


    ART. 2
    Condiţiile de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă se aplică în relaţia dintre furnizorii de ultimă instanţă şi:
    a) clienţii din portofoliul propriu care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au optat pentru furnizarea energiei electrice în regim concurenţial;
    b) clienţii preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă.


    ART. 3
    Furnizorii de ultimă instanţă desemnaţi în conformitate cu reglementările Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei asigură:
    a) serviciul universal clienţilor casnici şi clienţilor noncasnici care au dreptul la serviciul universal;
    b) furnizarea energiei electrice clienţilor noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal;
    c) furnizarea energiei electrice în regim de ultimă instanţă clienţilor noncasnici preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă.


    CAP. II
    Informarea clienţilor casnici
    ART. 4
    (1) Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia de a informa clienţii casnici din portofoliul propriu cu privire la liberalizarea pieţei interne de energie electrică şi eliminarea tarifelor reglementate pentru această categorie de clienţi finali începând cu data de 1 ianuarie 2021.
    (2) În vederea realizării activităţii de informare prevăzute la alin. (1), furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia de a transmite clienţilor casnici din portofoliul propriu:
    a) în perioada 1 octombrie 2020-1 decembrie 2020, o informare conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    b) în luna decembrie 2020, după aprobarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie, o informare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care va avea ataşată o ofertă pentru serviciul universal, care va conţine cel puţin elementele prevăzute la art. 39 alin. (4) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019.

    (3) Pentru a se putea realiza de către clientul casnic o comparaţie între preţul din oferta pentru serviciul universal comunicată şi tariful reglementat aprobat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2020, preţul din ofertă trebuie să fie exprimat în <lei/kWh> şi trebuie să cuprindă toate componentele aşa cum sunt ele incluse în tariful reglementat aprobat de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; în cazul în care furnizorii de ultimă instanţă îşi rezervă dreptul de a ajusta preţul din oferta pentru serviciul universal comunicată clientului casnic, aceştia au obligaţia de a indica în mod complet şi transparent motivele care pot conduce la variaţia preţului de furnizare şi de a descrie în mod explicit metoda prin care preţul respectiv variază.
    (4) Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să afişeze, pe toată perioada 1 octombrie 2020-31 decembrie 2020, la punctul unic de contact, în centrele de informare regională/locală şi în fereastra principală a paginii de internet, la loc vizibil, informările prevăzute la alin. (2), precum şi contractul-cadru aplicabil clienţilor casnici.
    (5) Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia să afişeze, începând cu data de 1 ianuarie 2021, la punctul unic de contact, în centrele de informare regională/locală şi în fereastra principală a paginii de internet, la loc vizibil, preţurile la care se realizează furnizarea energiei electrice pentru clienţii casnici, precum şi valoarea tarifelor reglementate pentru serviciile incluse.

    ART. 5
    (1) În vederea realizării activităţii de informare prevăzute la art. 4 alin. (1), furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia de a transmite clienţilor casnici din portofoliul propriu, în fiecare semestru al anului 2021, o informare care va conţine cel puţin următoarele:
    a) informaţii privind încetarea aplicabilităţii tarifelor reglementate pentru clienţii casnici începând cu data de 1 ianuarie 2021, cu indicarea temeiului legal aferent, respectiv art. 22 alin. (1^1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) informaţii privind drepturile conferite de calitatea de client eligibil, cu precizarea expresă a dreptului de a încheia un contract aferent furnizării energiei electrice în regim concurenţial cu furnizorul actual sau cu oricare alt furnizor de energie electrică ales de către clientul casnic, precum şi cu privire la faptul că schimbarea furnizorului de energie electrică este un proces simplu, gratuit, care nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de energie electrică ales de către clientul casnic, şi nu modifică relaţia cu operatorul de reţea;
    c) informaţii privind modalităţile de încheiere a unui contract de furnizare a energiei electrice în regim concurenţial, respectiv prin negocierea directă cu furnizorul a preţului şi a condiţiilor comerciale sau prin acceptarea unei oferte propuse de către acesta, ori posibilitatea clientului final de a recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică;
    d) informaţii privind modalitatea prin care clientul poate efectua o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piaţă, respectiv prin intermediul aplicaţiei „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“, care poate fi accesată pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei sau prin descărcarea aplicaţiei Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pe dispozitivele mobile;
    e) informaţii referitoare la serviciul universal, respectiv la dreptul clientului de a beneficia de serviciul universal pe o perioadă nelimitată, tipul de contract aplicabil şi valoarea preţului aplicabil.

    (2) Informarea prevăzută la alin. (1) este transmisă de către furnizor anexată facturii sau prin modalitatea de comunicare convenită de părţi prin contract, respectiv comunicată ulterior de către clientul casnic, în cazul modificării acesteia.

    ART. 6
    (1) Furnizorii de ultimă instanţă trebuie să poată face dovada că au depus toate diligenţele pentru informarea clienţilor casnici din portofoliu cu privire la eliminarea tarifelor reglementate începând cu data de 1 ianuarie 2021.
    (2) Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2020, furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia de a transmite lunar Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în maximum 10 zile calendaristice de la sfârşitul lunii pentru care se întocmeşte raportarea, documente justificative din care să rezulte îndeplinirea obligaţiilor de informare prevăzute la art. 4, cum ar fi spre exemplu, dar fără a se limita la acestea, borderouri de trimitere a documentelor transmise în format material, centralizatoare ale documentelor transmise în format electronic etc.

    CAP. III
    Principii de stabilire a preţurilor aplicate de către furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali
    ART. 7
    (1) Preţul aplicat clienţilor beneficiari de serviciu universal se stabileşte de către fiecare furnizor de ultimă instanţă, pe criterii concurenţiale, având în vedere ca acesta să fie rezonabil, competitiv, uşor comparabil, transparent şi nediscriminatoriu.
    (2) Preţul aplicat clienţilor beneficiari de serviciu universal include tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie.
    (3) Clienţii casnici beneficiari de serviciu universal pot încheia un contract cu furnizorul de ultimă instanţă în condiţiile din oferta pentru serviciul universal, prevăzută la art. 4 alin. (2) lit. b), pe toată perioada de aplicare a acesteia.
    (4) Pentru perioadele ulterioare celei de aplicare a ofertei pentru serviciul universal, prevăzută la alin. (3), se aplică preţurile din ofertele pentru serviciul universal publicate/ comunicate de către furnizorii de ultimă instanţă în conformitate cu reglementările în vigoare.

    ART. 8
    (1) Preţul de ultimă instanţă (P_UI), aplicat clienţilor noncasnici care nu beneficiază de serviciul universal preluaţi pentru că nu aveau asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă, de către furnizorii de ultimă instanţă obligaţi pentru consumul de energie electrică înregistrat până la data de 31 decembrie 2020, respectiv de către furnizorii de ultimă instanţă pentru consumul de energie electrică înregistrat începând cu data de 1 ianuarie 2021, se determină de către furnizorii de ultimă instanţă (FUI) cu următoarea formulă:
    P_UI = Pa + p_f^NC [lei/MWh]
    Pa ≤ 1,3 x p_pzu [lei/MWh],
    unde:
    Pa - preţul mediu de achiziţie stabilit de către FUI [lei/MWh];
    p_pzu - preţul mediu ponderat de achiziţie din piaţa pentru ziua următoare aferent lunii calendaristice, calculat pentru zilele de luni până vineri, luând în considerare preţul de închidere a pieţei pentru ziua următoare şi volumul tranzacţionat în această piaţă, publicate de către operatorul pieţei de energie electrică şi gaze naturale din România OPCOM - S.A. pe pagina proprie de internet [lei/MWh];
    p_f^NC - componenta de furnizare stabilită de către furnizorul de ultimă instanţă (include costul activităţii de furnizare, costul participării în pieţele centralizate administrate de către operatorul pieţei de energie electrică şi gaze naturale din România OPCOM - S.A. şi profitul) [lei/MWh].


    (2) Pentru un loc de consum preluat aparţinând categoriei de clienţi prevăzuţi la alin. (1), furnizorul de ultimă instanţă aplică P_UI de la data preluării până în ultima zi a lunii în care acesta a fost informat cu privire la preluarea locului de consum. Începând cu data de 1 a lunii următoare, furnizorul de ultimă instanţă aplică preţul aplicat clienţilor noncasnici din portofoliul propriu care nu au uzat de eligibilitate şi nu îndeplinesc condiţiile sau nu au solicitat să beneficieze de serviciul universal.
    (3) Valoarea p_f^NC aferentă unei perioade, precum şi perioada de aplicare a acesteia se publică de către furnizorii de ultimă instanţă pe pagina proprie de internet.
    (4) În prima zi lucrătoare a unei luni, furnizorii de ultimă instanţă publică pe pagina proprie de internet valorile P_UI, p_pzu şi Pa aferente lunii anterioare.

    ART. 9
    În facturile emise clienţilor preluaţi, furnizorii de ultimă instanţă aplică preţul final de ultimă instanţă compus din P_UI la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie, în vigoare în perioada de aplicare.

    ART. 10
    În cazul clienţilor casnici şi în cel al clienţilor noncasnici cu drept de serviciu universal care solicită să beneficieze de acest drept, preluaţi de către un furnizor de ultimă instanţă pentru că nu aveau asigurată furnizarea de energie electrică din nicio altă sursă, se aplică preţul din oferta pentru serviciu universal valabil la data preluării.

    ART. 11
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele condiţii de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă.

    ANEXA 1

    la condiţii
    INFORMARE
    privind eliminarea tarifelor reglementate de Autoritatea Naţională de Reglementare în
    Domeniul Energiei pentru furnizarea energiei electrice la clienţii casnici
    Stimate client,
    Este important să vă anunţăm că piaţa energiei electrice se va liberaliza de la data de 1 ianuarie 2021 şi, prin urmare, preţurile pentru furnizarea energiei electrice la clienţii casnici, categorie în care vă regăsiţi şi dumneavoastră, nu vor mai fi reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
    Astfel, conform prevederilor art. 22 alin. (1^1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele reglementate vor fi eliminate începând cu data de 1 ianuarie 2021. În aceste condiţii este important să ştiţi că puteţi:
    a) beneficia de serviciul universal, rămânând în continuare în portofoliul societăţii noastre, la preţul din oferta de serviciu universal;
    b) beneficia de serviciul universal prin încheierea unui contract de furnizare cu un alt furnizor de ultimă instanţă, la preţul din oferta acestuia de serviciu universal;
    c) să vă exercitaţi dreptul de a alege un furnizor cu care să încheiaţi un contract de furnizare a energiei electrice în regim concurenţial. Puteţi încheia noul contract de furnizare cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de energie electrică ales de dumneavoastră dintre cei licenţiaţi de către ANRE.

    Oferta de serviciu universal propusă de Societatea ................, care va conţine preţul de furnizare a energiei electrice valabil începând cu data de 1 ianuarie 2021, va fi comunicată în luna decembrie 2020, după aprobarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie.
    Contractul-cadru aplicabil poate fi consultat la adresa ......................................... .
    Dacă doriţi să efectuaţi o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piaţă, puteţi accesa aplicaţia „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“ pe pagina de internet a ANRE, la adresa: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife, sau prin descărcarea aplicaţiei ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile.
    Vă reamintim că schimbarea furnizorului de energie electrică este un proces simplu, gratuit şi nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de energie electrică pe care îl alegeţi, şi de asemenea nu modifică relaţia cu operatorul de reţea.
    Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta ......................
    Cu stimă,
    .......................

    Data
    .......................


    ANEXA 2

    la condiţii
    INFORMARE
    privind oferta de serviciu universal valabilă de la data de 1 ianuarie 2021
    Stimate client,
    Este important să vă anunţăm că piaţa energiei electrice se va liberaliza de la data de 1 ianuarie 2021 şi, prin urmare, preţurile pentru furnizarea energiei electrice la clienţii casnici, categorie în care vă regăsiţi şi dumneavoastră, nu vor mai fi reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
    Astfel, conform prevederilor art. 22 alin. (1^1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, tarifele reglementate vor fi eliminate începând cu data de 1 ianuarie 2021. În aceste condiţii este important să ştiţi că puteţi:
    a) beneficia de serviciul universal, rămânând în continuare în portofoliul societăţii noastre, la preţul din oferta de serviciu universal;
    b) beneficia de serviciul universal prin încheierea unui contract de furnizare cu un alt furnizor de ultimă instanţă, la preţul din oferta acestuia de serviciu universal;
    c) să vă exercitaţi dreptul de a alege un furnizor cu care să încheiaţi un contract de furnizare a energiei electrice în regim concurenţial. Puteţi încheia noul contract de furnizare cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de energie electrică ales de dumneavoastră dintre cei licenţiaţi de către ANRE.

    Ataşat vă transmitem oferta de serviciu universal propusă de Societatea ................., cu noul preţ de furnizare a energiei electrice valabil începând cu data de 1 ianuarie 2021 până la data de ................, pe care o găsiţi disponibilă şi pe pagina noastră de internet, la adresa ............. .
    În cazul în care alegeţi să rămâneţi în continuare clientul nostru, acceptând oferta de serviciu universal propusă, rămâne în vigoare contractul de furnizare a energiei electrice încheiat între societatea noastră şi dumneavoastră.
    Contractul-cadru aplicabil poate fi consultat la adresa ......................................... .
    În cazul în care nu doriţi să acceptaţi oferta de serviciu universal propusă de societatea noastră, vă informăm că, în vederea încheierii unui contract aferent furnizării energiei electrice în regim concurenţial, puteţi accepta orice altă ofertă-tip publicată de societatea noastră sau de către oricare alt furnizor de energie electrică sau puteţi solicita unui furnizor o ofertă privind condiţiile comerciale şi preţul de furnizare în vederea negocierii acestora, după caz, ori puteţi recurge la selectarea furnizorului prin procedee specifice de licitaţie/achiziţie publică, dacă este cazul.
    Dacă doriţi să efectuaţi o analiză comparativă a ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice existente pe piaţă, puteţi accesa aplicaţia „Comparator oferte-tip de furnizare a energiei electrice“ pe pagina de internet a ANRE, la adresa: https://www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife, sau prin descărcarea aplicaţiei ANRE pe dispozitivele dumneavoastră mobile.
    Vă reamintim că schimbarea furnizorului de energie electrică este un proces simplu, gratuit şi nu implică modificări de ordin tehnic, indiferent de furnizorul de energie electrică pe care îl alegeţi, şi de asemenea nu modifică relaţia cu operatorul de reţea.
    Este important să ştiţi că, dacă nu veţi încheia un contract de furnizare a energiei electrice cu societatea noastră sau cu oricare alt furnizor de energie electrică ales de dumneavoastră, furnizarea energiei electrice la locul dumneavoastră de consum va fi realizată în mod automat de către societatea noastră, în baza contractului de furnizare a energiei electrice în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 172/2020 pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă, la preţul din oferta pentru serviciul universal transmisă.
    Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta ................... .
    Cu stimă,
    .......................

             Data
    .......................


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016