Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ANEXE din 18 decembrie 2013  la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 (Anexele 1,2 si 4-10)    Twitter Facebook

ANEXE din 18 decembrie 2013 la Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 (Anexele 1,2 si 4-10)

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 805 bis din 19 decembrie 2013


    ANEXA 1
    TOTAL

                                BUGETUL DE STAT
                               pe anii 2014-2017
                                  - SINTEZA -

                                                                                                                          - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│0001 01 │VENITURI - TOTAL │100.932.274│ 106.490.715│ 112.145.344│ 118.220.998│
│0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ 92.529.909│ 96.595.762│ 101.933.429│ 107.491.018│
│0003 01 │A. VENITURI FISCALE │ 85.728.709│ 89.482.769│ 94.489.607│ 99.698.654│
│0004 01 │A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ 20.514.972│ 21.676.700│ 22.716.941│ 23.926.105│
│0005 01 │A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │ │ │ │
│ │DE LA PERSOANE JURIDICE │ 12.677.800│ 13.419.613│ 14.034.744│ 14.816.844│
│0101 │IMPOZIT PE PROFIT │ 11.345.800│ 12.020.181│ 12.560.176│ 13.260.104│
│ 01 │Impozit pe profit de la agenţii economici │ 11.283.019│ 11.954.222│ 12.490.675│ 13.186.730│
│ 02 │Impozit pe profit de la băncile comerciale │ 62.781│ 65.959│ 69.501│ 73.374│
│0201 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │ │ │ │
│ │CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE │ 1.332.000│ 1.399.432│ 1.474.568│ 1.556.740│
│ 01 │Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice│ │ │ │ │
│ │nerezidente │ 712.264│ 748.322│ 788.500│ 832.440│
│ 02 │Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale │ │ │ │ │
│ │ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia │ │ │ │ │
│ │consumatorului │ 44│ 46│ 49│ 51│
│ 03 │Impozit pe dividende datorat de persoane juridice │ 83.007│ 87.209│ 91.891│ 97.012│
│ 04 │Impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale │ │ │ │ │
│ │societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice │ │ │ │ │
│ │străine │ 4.284│ 4.501│ 4.743│ 5.007│
│ 05 │Impozitul pe profitul realizat de persoana fizică │ │ │ │ │
│ │dintr-o asociere cu o persoana juridică, care nu │ │ │ │ │
│ │generează o persoană juridică │ 105│ 110│ 116│ 123│
│ 06 │Impozitul pe venitul microîntreprinderilor │ 531.928│ 558.857│ 588.862│ 621.677│
│ 07 │Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor │ │ │ │ │
│ │realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o │ │ │ │ │
│ │persoană juridică, care nu generează o persoană │ │ │ │ │
│ │juridică │ 337│ 354│ 373│ 394│
│ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din │ │ │ │ │
│ │capital de la persoane juridice │ 31│ 33│ 34│ 36│
│0300 01 │A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL│ │ │ │ │
│ │DE LA PERSOANE FIZICE │ 7.837.032│ 8.256.939│ 8.682.041│ 9.109.096│
│0301 │IMPOZIT PE VENIT │ 23.738.666│ 25.095.416│ 26.475.807│ 27.865.969│
│ 01 │Impozit pe venituri din activităţi independente │ 621.057│ 659.075│ 695.466│ 734.534│
│ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 17.279.151│ 18.376.373│ 19.490.539│ 20.608.378│
│ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor │ 420.817│ 427.740│ 438.433│ 445.459│
│ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 1.582.128│ 1.667.088│ 1.760.028│ 1.859.925│
│ 05 │Impozit pe venituri din dobânzi │ 722.586│ 742.818│ 761.389│ 778.901│
│ 06 │Impozit pe venituri din pensii │ 1.322.815│ 1.359.854│ 1.393.850│ 1.425.909│
│ 07 │Impozit pe venituri din premii │ 30.750│ 31.611│ 32.401│ 33.147│
│ 08 │Impozit pe veniturile din economii sub formă de dob. │ │ │ │ │
│ │realizate în Belgia, Luxemburg şi Austria de persoane │ │ │ │ │
│ │fizice române rezidente fiscal în România │ 5.485│ 5.639│ 5.780│ 5.913│
│ 09 │Impozit pe venituri din transferul titlurilor de │ │ │ │ │
│ │valoare │ 210.637│ 221.948│ 234.322│ 247.621│
│ 10 │Impozit pe venituri din operaţiuni de │ │ │ │ │
│ │vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de │ │ │ │ │
│ │contract, precum şi orice alte operaţiuni similare │ 6.081│ 6.252│ 6.408│ 6.555│
│ 11 │Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de │ │ │ │ │
│ │proprietate intelectuală │ 94.916│ 100.730│ 106.126│ 111.706│
│ 12 │Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice │ │ │ │ │
│ │nerezidente │ 102.385│ 107.883│ 113.898│ 120.363│
│ 13 │Impozit pe venituri din activităţi agricole │ 175.803│ 185.244│ 195.571│ 206.671│
│ 15 │Impozit pe veniturile din activităţile de expertiză │ │ │ │ │
│ │contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară │ 6.418│ 6.598│ 6.763│ 6.918│
│ 16 │Impozit pe venituri din activităţi desfăşurate în baza│ │ │ │ │
│ │contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit │ │ │ │ │
│ │Codului civil precum şi a contractelor de agent │ 238.869│ 245.557│ 251.696│ 257.485│
│ 17 │Impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor │ │ │ │ │
│ │publici │ 3.203│ 3.293│ 3.375│ 3.453│
│ 18 │Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor │ │ │ │ │
│ │imobiliare din patrimoniul personal │ 307.493│ 316.103│ 324.005│ 331.457│
│ 19 │Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor │ │ │ │ │
│ │non-profit │ -122.371│ -129.877│ -138.119│ -146.038│
│ 21 │Impozit pe veniturile din arendă │ 56.811│ 58.402│ 59.862│ 61.239│
│ 22 │Impozit pe veniturile din jocuri de noroc │ 59.858│ 61.534│ 63.072│ 64.523│
│ 50 │Impozit pe venituri din alte surse │ 201.670│ 207.317│ 212.500│ 217.387│
│ 60 │Regularizări │ 412.104│ 434.234│ 458.442│ 484.463│
│0401 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE │ │ │ │ │
│ │SCAD) │-15.901.634│ -16.838.477│ -17.793.766│ -18.756.873│
│ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) │-15.901.634│ -16.838.477│ -17.793.766│ -18.756.873│
│0500 01 │A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │ │ │ │
│ │CAPITAL │ 140│ 148│ 156│ 165│
│0501 │ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │ │ │ │ │
│ │CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE │ 140│ 148│ 156│ 165│
│ 50 │Alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din │ │ │ │ │
│ │capital │ 140│ 148│ 156│ 165│
│0700 01 │A3. IMPOZITE ŞI taxe PE PROPRIETATE │ 568.600│ 595.998│ 625.368│ 656.524│
│0701 │IMPOZITE ŞI taxe PE PROPRIETATE │ 568.600│ 595.998│ 625.368│ 656.524│
│ 03 │Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru │ │ │ │ │
│ │activitatea notarială şi alte taxe de timbru │ 80.600│ 84.928│ 89.663│ 94.752│
│ 04 │Impozitul pe construcţii speciale │ 488.000│ 511.070│ 535.705│ 561.772│
│1000 01 │A4. IMPOZITE ŞI taxe PE BUNURI ŞI SERVICII │ 63.975.256│ 66.554.231│ 70.462.878│ 74.395.205│
│1001 │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │ 54.621.600│ 57.312.700│ 60.122.100│ 63.340.700│
│1101 │SUME DEFALCATE DIN TVA │-15.225.444│ -15.792.147│ -16.137.849│ -16.927.429│
│ 01 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ │
│ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │ │ │ │
│ │judeţelor (se scad) │ -2.056.775│ -2.069.665│ -2.084.019│ -2.119.545│
│ 02 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ │
│ │finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul │ │ │ │ │
│ │comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi │ │ │ │ │
│ │Municipiului Bucureşti (se scad) │-11.046.363│ -11.540.751│ -11.817.556│ -12.520.176│
│ 05 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ │
│ │drumuri (se scad) │ -368.323│ -378.636│ -388.102│ -397.028│
│ 06 │Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru │ │ │ │ │
│ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │ -1.753.983│ -1.803.095│ -1.848.172│ -1.890.680│
│1201 │ALTE IMPOZITE ŞI taxe GENERALE PE BUNURI ŞI SERVICII │ 660.700│ 18.376│ 19.401│ 20.502│
│ 01 │Impozit pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele │ │ │ │ │
│ │naturale │ 17.400│ 18.334│ 19.357│ 20.455│
│ 05 │Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, │ │ │ │ │
│ │băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a │ │ │ │ │
│ │cafelei │ 40│ 42│ 44│ 47│
│ 11 │Taxa pe venituri suplimentare obţinute ca urmare a │ │ │ │ │
│ │dereglementării preţurilor din sectorul gazelor │ │ │ │ │
│ │naturale │ 290.935│ │ │ │
│ 12 │Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale │ 111.807│ │ │ │
│ 13 │Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice şi │ │ │ │ │
│ │a gazului metan │ 240.518│ │ │ │
│1401 │ACCIZE │ 22.878.900│ 23.919.980│ 25.302.840│ 26.739.412│
│1601 │TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII │ │ │ │ │
│ │BUNURILOR SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI │ 1.039.500│ 1.095.322│ 1.156.386│ 1.222.020│
│ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 678.025│ 714.435│ 754.265│ 797.076│
│ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi │ │ │ │ │
│ │autorizaţii de funcţionare │ 336.924│ 355.017│ 374.809│ 396.083│
│ 04 │Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare şi │ │ │ │ │
│ │exploatare a resurselor minerale │ 21.895│ 23.071│ 24.357│ 25.739│
│ 05 │Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi │ │ │ │ │
│ │din publicitatea lor │ 1.419│ 1.495│ 1.579│ 1.668│
│ 06 │Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc │ 12│ 13│ 13│ 14│
│ 07 │Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea│ │ │ │ │
│ │autorizaţiilor de transport în trafic internaţional │ 805│ 848│ 896│ 946│
│ 50 │Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea │ │ │ │ │
│ │utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi │ 420│ 443│ 467│ 494│
│1700 01 │A5. IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE │ │ │ │ │
│ │INTERNAŢIONALE │ 623.000│ 655.840│ 684.420│ 720.820│
│1701 │VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI │ │ │ │ │
│ │UNIUNII EUROPENE │ 623.000│ 655.840│ 684.420│ 720.820│
│ 01 │Taxe vamale │ 616.900│ 649.740│ 684.420│ 720.820│
│ 03 │Contribuţii în sectorul zahărului │ 6.100│ 6.100│ │ │
│1800 01 │A6. ALTE IMPOZITE ŞI taxe FISCALE │ 46.881│ │ │ │
│1801 │ALTE IMPOZITE ŞI taxe FISCALE │ 46.881│ │ │ │
│ 01 │Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxe- │ │ │ │ │
│ │lor agricole şi taxelor anti-dumping │ 44.641│ │ │ │
│ 03 │Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru │ │ │ │ │
│ │servicii vamale │ 315│ │ │ │
│ 50 │Alte impozite şi taxe │ 1.905│ │ │ │
│2000 01 │B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI │ 173.500│ 182.817│ 193.009│ 203.964│
│2001 │CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR │ 173.500│ 182.817│ 193.009│ 203.964│
│ 05 │Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu│ │ │ │ │
│ │handicap neîncadrate │ 173.500│ 182.817│ 193.009│ 203.964│
│2900 01 │C. VENITURI NEFISCALE │ 6.627.700│ 6.930.176│ 7.250.813│ 7.588.400│
│3000 01 │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 4.216.141│ 4.448.149│ 4.686.821│ 4.942.360│
│3001 │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 3.934.058│ 4.158.168│ 4.389.590│ 4.638.293│
│ 01 │Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome │ 193.737│ 204.141│ 215.522│ 227.754│
│ 02 │Încasări din cota reţinută, conform codului penal │ 55│ 58│ 61│ 65│
│ 05 │Venituri din concesiuni şi închirieri │ 1.770.614│ 1.878.546│ 1.982.880│ 2.094.981│
│ 08 │Venituri din dividende │ 1.969.452│ 2.075.212│ 2.190.905│ 2.315.258│
│ 50 │Alte venituri din proprietate │ 200│ 211│ 222│ 235│
│3101 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 282.083│ 289.981│ 297.231│ 304.067│
│ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 282.083│ 289.981│ 297.231│ 304.067│
│3300 01 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │ 2.411.559│ 2.482.027│ 2.563.992│ 2.646.040│
│3301 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │ 995.932│ 1.023.817│ 1.049.415│ 1.073.549│
│ 02 │Taxe consulare │ 234.650│ 241.220│ 247.251│ 252.937│
│ 03 │Venituri din taxe pentru prestaţii vamale │ 190│ 195│ 200│ 205│
│ 04 │Taxe şi tarife pentru analize şi servicii efectuate de│ │ │ │ │
│ │laboratoare │ 21│ 22│ 22│ 23│
│ 05 │Taxe şi alte venituri în învăţământ │ 421│ 433│ 444│ 454│
│ 06 │Venituri din expertiză tehnică judiciară şi │ │ │ │ │
│ │extrajudiciară │ 180│ 185│ 190│ 194│
│ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 625.585│ 643.101│ 659.179│ 674.340│
│ 09 │Taxe şi alte venituri din protecţia mediului │ 24.100│ 24.775│ 25.394│ 25.978│
│ 16 │Venituri din valorificarea produselor obţinute din │ │ │ │ │
│ │activitatea proprie sau anexă │ 2│ 2│ 2│ 2│
│ 17 │Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi │ │ │ │ │
│ │conversie profesională, specializare şi perfecţionare │ 2.850│ 2.930│ 3.003│ 3.072│
│ 20 │Venituri din cercetare │ 42│ 43│ 44│ 45│
│ 23 │Venituri din timbrul judiciar │ 885│ 910│ 933│ 954│
│ 25 │Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare │ │ │ │ │
│ │avansate de stat │ 27.837│ 28.616│ 29.332│ 30.006│
│ 26 │Venituri din despăgubiri │ 4.069│ 4.183│ 4.288│ 4.386│
│ 29 │Tarife încasate pentru emiterea unei soluţii fiscale │ │ │ │ │
│ │individuale anticipate şi pentru emiterea sau │ │ │ │ │
│ │modificarea unui acord de preţ în avans │ 800│ 822│ 843│ 862│
│ 50 │Alte venituri din prestări de servicii şi alte │ │ │ │ │
│ │activităţi │ 74.300│ 76.380│ 78.290│ 80.091│
│3401 │VENITURI DIN taxe ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE │ 183.770│ 188.916│ 193.639│ 198.092│
│ 01 │Venituri din taxe pentru eliberări de permise şi │ │ │ │ │
│ │certificate │ 704│ 724│ 742│ 759│
│ 50 │Alte venituri din taxe administrative, eliberări │ │ │ │ │
│ │permise │ 183.066│ 188.192│ 192.897│ 197.333│
│3501 │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI CONFISCĂRI │ 617.312│ 621.748│ 637.291│ 651.949│
│ 01 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 495.060│ 496.072│ 508.473│ 520.169│
│ 02 │Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu │ │ │ │ │
│ │întârziere declaraţiei de impozite şi taxe │ 422│ 434│ 445│ 455│
│ 03 │Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, │ │ │ │ │
│ │abandonate şi alte sume constatate odată cu │ │ │ │ │
│ │confiscarea potrivit legii │ 107.200│ 110.202│ 112.957│ 115.555│
│ 04 │Majorări de întârziere pentru venituri │ │ │ │ │
│ │nevărsate la termen │ 130│ 134│ 137│ 140│
│ 05 │Amenzi judiciare │ 13.400│ 13.775│ 14.120│ 14.444│
│ 50 │Alte amenzi, penalităţi şi confiscări │ 1.100│ 1.131│ 1.159│ 1.186│
│3601 │DIVERSE VENITURI │ 614.545│ 647.546│ 683.647│ 722.450│
│ 01 │Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive │ 56.733│ 59.780│ 63.112│ 66.694│
│ 02 │Venituri din recuperarea cheltuielilor │ │ │ │ │
│ │de judecată, imputaţii şi despăgubiri │ 1.000│ 1.054│ 1.112│ 1.176│
│ 03 │Sume din recuperarea debitelor provenite din │ │ │ │ │
│ │drepturile necuvenite │ 4.000│ 4.215│ 4.450│ 4.702│
│ 04 │Venituri din producerea riscurilor asigurate │ 20│ 21│ 22│ 24│
│ 05 │Vărsăminte din veniturile şi/sau disponibilităţile │ │ │ │ │
│ │instituţiilor publice │ 280.100│ 295.141│ 311.596│ 329.281│
│ 11 │Venituri din ajutoare de stat recuperate │ 580│ 611│ 645│ 682│
│ 14 │Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate │ │ │ │ │
│ │în cursul procesului de executare silită │ 2.970│ 3.129│ 3.304│ 3.491│
│ 16 │Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea│ │ │ │ │
│ │laptelui, produselor lactate şi a fructelor în │ │ │ │ │
│ │instituţiile şcolare │ 49.804│ 52.478│ 55.404│ 58.549│
│ 17 │Venituri din sume virate eronat în conturile de │ │ │ │ │
│ │disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate│ 130│ 137│ 145│ 153│
│ 18 │Sume provenind din executarea silită a debitelor │ │ │ │ │
│ │reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare │ │ │ │ │
│ │neexecutate de proprietarii de păduri │ 28│ 30│ 31│ 33│
│ 19 │Venituri din recuperarea creanţelor fiscale │ 15│ 16│ 17│ 18│
│ 20 │Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform│ │ │ │ │
│ │Legii nr. 118/2010 │ 1.100│ 1.159│ 1.224│ 1.293│
│ 21 │Sume restituite aferente veniturilor încasate din │ │ │ │ │
│ │activitatea desfăşurată de autorităţile şi │ │ │ │ │
│ │instituţiile publice reorganizate │ 15│ 16│ 17│ 18│
│ 50 │Alte venituri │ 218.050│ 229.759│ 242.568│ 256.336│
│3900 01 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 279.600│ 294.613│ 311.040│ 328.693│
│3901 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI │ 279.600│ 294.613│ 311.040│ 328.693│
│ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ │ │ │ │
│ │instituţiilor publice │ 8.140│ 8.577│ 9.055│ 9.569│
│ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de │ │ │ │ │
│ │stat şi de mobilizare │ 560│ 590│ 623│ 658│
│ 03 │Venituri din vânzarea locuinţelor construite din │ │ │ │ │
│ │fondurile statului │ 24.900│ 26.237│ 27.700│ 29.272│
│ 06 │Venituri obţinute în procesul de stingere a creanţelor│ │ │ │ │
│ │bugetare │ 242.092│ 255.092│ 269.314│ 284.600│
│ 07 │Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând │ │ │ │ │
│ │domeniului privat al statului sau a unităţilor │ │ │ │ │
│ │administrativ-teritoriale │ 338│ 356│ 376│ 397│
│ 09 │Venituri rezultate din garanţiile acordate şi plătite │ │ │ │ │
│ │instituţiilor de credit în cadrul programului │ │ │ │ │
│ │"Prima casă" │ 1.420│ 1.496│ 1.580│ 1.669│
│ 50 │Alte venituri din valorificarea unor bunuri │ 2.150│ 2.265│ 2.392│ 2.528│
│4000 01 │III. OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 6.125│ 6.296│ 6.453│ 6.602│
│4001 │ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 6.125│ 6.296│ 6.453│ 6.602│
│ 04 │Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de │ │ │ │ │
│ │redresare financiară │ 80│ 82│ 84│ 86│
│ 07 │Încasări din rambursarea microcreditelor de la │ │ │ │ │
│ │persoane fizice şi juridice │ 992│ 1.020│ 1.045│ 1.069│
│ 50 │Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate │ 5.053│ 5.194│ 5.324│ 5.447│
│4501 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI DONATORI ÎN CONTUL │ │ │ │ │
│ │PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI │ 8.116.640│ 9.594.044│ 9.894.422│ 10.394.685│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │119.254.648│ 119.930.249│ 125.510.668│ 131.065.629│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │113.709.619│ 114.553.255│ 120.617.771│ 126.066.416│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.573.342│ 21.762.284│ 22.535.604│ 21.682.074│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.462.294│ 4.929.015│ 4.796.855│ 4.939.051│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.202.198│ 10.971.187│ 11.894.811│ 11.787.360│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.122.836│ 4.280.936│ 4.404.358│ 4.573.592│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 168.269│ 107.000│ 107.000│ 107.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 27.990.293│ 26.418.228│ 27.337.505│ 26.872.776│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.634.182│ 11.458.392│ 11.751.662│ 12.593.532│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 16.286.746│ 17.127.278│ 20.148.215│ 22.468.378│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 14.051.324│ 14.467.264│ 14.819.850│ 15.175.596│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.079.097│ 1.843.382│ 1.839.134│ 4.934.173│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE │ │ │ │ │
│ │PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 2.139.038│ 1.188.289│ 982.777│ 932.884│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.853.479│ 1.977.112│ 2.134.062│ 2.061.666│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.810.041│ 1.890.261│ 2.051.673│ 2.014.885│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 38.438│ 81.851│ 77.389│ 41.781│
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.691.550│ 3.399.882│ 2.758.835│ 2.937.547│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 100.000│ 100.000│ 115.201│ 94.292│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.591.550│ 3.299.882│ 2.643.634│ 2.843.255│
│5100 01 │Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE │ 47.442.946│ 46.111.838│ 49.764.674│ 51.999.203│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.091.033│ 42.849.082│ 46.937.566│ 48.965.775│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.524.662│ 4.903.153│ 5.470.192│ 4.146.344│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 905.707│ 1.185.019│ 919.447│ 937.267│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.110.568│ 10.891.964│ 11.822.453│ 11.720.758│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 168.269│ 107.000│ 107.000│ 107.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 16.335.423│ 15.088.265│ 15.925.191│ 15.332.644│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 8.307.600│ 7.939.006│ 8.090.294│ 8.043.784│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.766.614│ 1.977.483│ 3.851.274│ 4.865.564│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 939.275│ 712.000│ 677.950│ 3.735.373│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 32.915│ 45.192│ 73.765│ 77.041│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 175.650│ 316.061│ 431.501│ 404.921│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 132.212│ 229.210│ 349.112│ 358.140│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 38.438│ 81.851│ 77.389│ 41.781│
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.176.263│ 2.946.695│ 2.395.607│ 2.628.507│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.176.263│ 2.946.695│ 2.395.607│ 2.628.507│
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 13.840.914│ 13.333.526│ 15.738.973│ 16.802.349│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.708.920│ 13.108.362│ 15.393.907│ 16.445.264│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.469.741│ 3.668.966│ 3.768.437│ 3.866.364│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 781.516│ 1.086.165│ 818.702│ 840.337│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 9.831│ 11.684│ 11.890│ 12.026│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.109.268│ 6.808.872│ 6.935.511│ 6.850.019│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.292.418│ 1.485.965│ 3.783.961│ 4.797.719│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 13.231│ 1.518│ 1.641│ 1.758│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU │ │ │ │ │
│ │FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 32.915│ 45.192│ 73.765│ 77.041│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 131.994│ 225.164│ 345.066│ 357.085│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 131.994│ 225.164│ 345.066│ 357.085│
│ 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 5.159.445│ │ │ │
│ 01 │Administraţia prezidenţială │ 22.915│ │ │ │
│ 02 │Autorităţi legislative │ 336.163│ │ │ │
│ 03 │Autorităţi executive │ 4.459.669│ │ │ │
│ 04 │Alte organe ale autorităţilor publice │ 340.698│ │ │ │
│ 03 │Contribuţia la bugetul UE │ 7.031.489│ │ │ │
│ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la │ │ │ │ │
│ │Uniunea Europeana │ 1.649.980│ │ │ │
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 1.716.709│ 1.680.336│ 1.285.748│ 1.311.219│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.716.510│ 1.676.310│ 1.281.722│ 1.310.184│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 140.288│ 144.216│ 147.821│ 151.221│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.889│ 11.194│ 11.474│ 11.737│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 26.667│ 27.412│ 28.096│ 28.742│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.048.844│ 985.906│ 1.010.553│ 1.033.795│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 474.196│ 491.518│ 67.313│ 67.845│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 15.696│ 16.064│ 16.465│ 16.844│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 199│ 4.026│ 4.026│ 1.035│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 199│ 4.026│ 4.026│ 1.035│
│ 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 150.138│ │ │ │
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii │ │ │ │ │
│ │publice generale │ 1.566.571│ │ │ │
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 2.284.866│ 2.183.228│ 2.608.498│ 4.220.040│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.241.409│ 2.096.357│ 2.526.089│ 4.173.239│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 914.633│ 1.089.971│ 1.553.934│ 128.759│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 58.601│ 60.740│ 61.081│ 60.739│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 168.269│ 107.000│ 107.000│ 107.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 40.000│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 149.488│ 144.228│ 144.230│ 159.970│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 910.418│ 694.418│ 659.844│ 3.716.771│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 43.457│ 86.871│ 82.409│ 46.801│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 19│ 20│ 20│ 20│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 38.438│ 81.851│ 77.389│ 41.781│
│ 75 │TITLUL XIV - F0NDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000│
│ 02 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 161.269│ │ │ │
│ 03 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 7.000│ │ │ │
│ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 37.310│ │ │ │
│ 11 │Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare │ 69.270│ │ │ │
│ 12 │Fondul Naţional de Dezvoltare │ 5.000│ │ │ │
│ 14 │Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul │ │ │ │ │
│ │programului Prima casa │ 10.000│ │ │ │
│ 15 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │ │
│ │din bugetul de stat │ 32.475│ │ │ │
│ 50 │Alte servicii publice generale │ 1.962.542│ │ │ │
│5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI │ 13.442.063│ 14.095.846│ 14.467.979│ 14.593.952│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.265.800│ 11.149.151│ 12.072.372│ 11.965.445│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 54.701│ 26.920│ 28.190│ 24.454│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.110.568│ 10.891.964│ 11.822.453│ 11.720.758│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 100.531│ 230.267│ 221.729│ 220.233│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.176.263│ 2.946.695│ 2.395.607│ 2.628.507│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.176.263│ 2.946.695│ 2.395.607│ 2.628.507│
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE │ │ │ │ │
│ │NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI │ 16.158.394│ 14.818.902│ 15.663.476│ 15.071.643│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.158.394│ 14.818.902│ 15.663.476│ 15.071.643│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 16.158.394│ 14.818.902│ 15.663.476│ 15.071.643│
│ 02 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │asigurărilor sociale de stat │ 12.519.181│ │ │ │
│ 03 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │asigurărilor pentru şomaj │ 551.151│ │ │ │
│ 04 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │fondului de asigurări sociale de sănătate │ 3.088.062│ │ │ │
│6000 01 │PARTEA A II-A APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA │ │ │ │ │
│ │NAŢIONALĂ │ 17.907.335│ 18.877.669│ 19.199.145│ 19.664.585│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.770.128│ 17.578.490│ 17.860.731│ 18.376.905│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.945.096│ 14.675.516│ 14.830.311│ 15.248.797│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.377.566│ 1.462.477│ 1.543.971│ 1.619.375│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.095.210│ 1.114.656│ 1.148.138│ 1.176.736│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 129.529│ 133.575│ 137.868│ 151.974│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 170.695│ 154.990│ 163.559│ 140.827│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 182│ 227│ 227│ 228│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 5.114│ 12.049│ 11.657│ 13.968│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE │ │ │ │ │
│ │PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 46.736│ 25.000│ 25.000│ 25.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.137.207│ 1.299.179│ 1.338.414│ 1.287.680│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.137.207│ 1.299.179│ 1.338.414│ 1.287.680│
│6001 │APĂRARE │ 5.110.798│ 5.453.959│ 5.565.715│ 5.695.274│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.139.330│ 4.402.780│ 4.484.329│ 4.660.867│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.457.947│ 3.692.385│ 3.711.222│ 3.824.734│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 484.881│ 499.495│ 553.115│ 607.273│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 80.086│ 90.561│ 94.655│ 98.525│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 116.000│ 119.923│ 124.921│ 129.919│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 166│ 166│ 166│ 166│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 250│ 250│ 250│ 250│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 971.468│ 1.051.179│ 1.081.386│ 1.034.407│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 971.468│ 1.051.179│ 1.081.386│ 1.034.407│
│ 01 │Administraţie centrală │ 242.946│ │ │ │
│ 02 │Apărare naţională │ 4.608.925│ │ │ │
│ 03 │Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în │ │ │ │ │
│ │afara teritoriului statului român │ 223.399│ │ │ │
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apărare │ 25.579│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apărării │ 9.949│ │ │ │
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 12.796.537│ 13.423.710│ 13.633.430│ 13.969.311│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.630.798│ 13.175.710│ 13.376.402│ 13.716.038│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.487.149│ 10.983.131│ 11.119.089│ 11.424.063│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 892.685│ 962.982│ 990.856│ 1.012.102│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.015.124│ 1.024.095│ 1.053.483│ 1.078.211│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 13.529│ 13.652│ 12.947│ 22.055│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 170.695│ 154.990│ 163.559│ 140.827│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 16│ 61│ 61│ 62│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 4.864│ 11.799│ 11.407│ 13.718│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 46.736│ 25.000│ 25.000│ 25.000│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 165.739│ 248.000│ 257.028│ 253.273│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 165.739│ 248.000│ 257.028│ 253.273│
│ 01 │Administraţia centrală │ 1.351.003│ │ │ │
│ 03 │Ordine publică │ 4.707.043│ │ │ │
│ 01 │Poliţie │ 2.891.771│ │ │ │
│ 02 │Jandarmerie │ 1.096.697│ │ │ │
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 718.575│ │ │ │
│ 04 │Siguranţa naţională │ 1.712.680│ │ │ │
│ 05 │Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor │ 1.185.580│ │ │ │
│ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 2.093.203│ │ │ │
│ 07 │Penitenciare │ 920.877│ │ │ │
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi │ │ │ │ │
│ │siguranţa naţională │ 1.040│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │ │ │ │
│ │siguranţei naţionale │ 825.111│ │ │ │
│6500 01 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE │ 26.668.642│ 27.457.612│ 28.220.192│ 28.782.192│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 26.531.979│ 27.319.583│ 28.070.768│ 28.630.388│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.567.385│ 1.612.463│ 1.648.005│ 1.685.794│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.942.580│ 2.020.807│ 2.065.737│ 2.107.633│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 6.830.741│ 6.969.733│ 7.019.587│ 7.095.548│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 48.460│ 74.507│ 50.773│ 84.405│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 783.935│ 800.304│ 1.251.832│ 1.276.580│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 14.051.142│ 14.467.037│ 14.819.623│ 15.175.368│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 1.044.596│ 1.032.129│ 1.061.077│ 1.094.924│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 263.140│ 342.603│ 154.134│ 110.136│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 136.663│ 138.029│ 149.424│ 151.804│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 136.663│ 138.029│ 149.424│ 151.804│
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 4.188.714│ 4.377.628│ 4.918.395│ 5.027.067│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.085.616│ 4.268.304│ 4.798.265│ 4.905.192│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 564.739│ 580.682│ 589.966│ 602.742│
│ 20 │TITLUL II BUNURI SI SERVICII │ 188.627│ 193.882│ 197.011│ 199.519│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 2.083.914│ 2.249.339│ 2.300.629│ 2.350.404│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.262│ 1.550│ 1.552│ 1.576│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 420.785│ 421.897│ 869.038│ 892.254│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA │ 308.545│ 332.422│ 340.138│ 347.602│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 474.244│ 488.532│ 499.931│ 511.095│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 43.500│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 103.098│ 109.324│ 120.130│ 121.875│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 103.098│ 109.324│ 120.130│ 121.875│
│ 01 │Administraţie centrală │ 253.460│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 328.540│ │ │ │
│ 03 │Învăţământ preşcolar şi primar │ 3.472│ │ │ │
│ 01 │Învăţământ preşcolar │ 3.472│ │ │ │
│ 04 │Învăţământ secundar │ 338.035│ │ │ │
│ 01 │Învăţământ secundar inferior │ 150.000│ │ │ │
│ 02 │Învăţământ secundar superior │ 163.035│ │ │ │
│ 03 │Învăţământ profesional │ 25.000│ │ │ │
│ 05 │Învăţământ postliceal │ 54.839│ │ │ │
│ 06 │Învăţământ superior │ 2.266.403│ │ │ │
│ 01 │Învăţământ universitar │ 2.174.696│ │ │ │
│ 02 │Învăţământ postuniversitar │ 91.707│ │ │ │
│ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 26.000│ │ │ │
│ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 26.000│ │ │ │
│ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 326.500│ │ │ │
│ 04 │Cămine şi cantine pentru studenţi │ 141.500│ │ │ │
│ 30 │Alte servicii auxiliare │ 185.000│ │ │ │
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ │ 10│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 591.455│ │ │ │
│6601 │SĂNĂTATE │ 2.921.401│ 2.927.231│ 2.994.047│ 3.049.120│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.898.401│ 2.906.671│ 2.972.973│ 3.027.561│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 743.306│ 764.477│ 783.389│ 801.479│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.222.016│ 1.250.373│ 1.281.632│ 1.311.071│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 859.539│ 806.194│ 825.409│ 843.497│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.000│ 4.000│ 4.000│ 4.000│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 21.400│ 21.999│ 22.549│ 26.578│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 48.140│ 59.628│ 55.994│ 40.936│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 23.000│ 20.560│ 21.074│ 21.559│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 23.000│ 20.560│ 21.074│ 21.559│
│ 01 │Administraţia centrală │ 20.460│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 135.896│ │ │ │
│ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 7.482│ │ │ │
│ 05 │Asistenţă medicală în centre medicale multifuncţionale│ 7.482│ │ │ │
│ 06 │Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi │ 27.700│ │ │ │
│ 01 │Spitale generale │ 27.700│ │ │ │
│ 08 │Servicii de sănătate publică │ 39.500│ │ │ │
│ 09 │Hematologie şi securitate transfuzională │ 93.707│ │ │ │
│ 10 │Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în │ │ │ │ │
│ │sănătate │ 6.211│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │ 2.590.445│ │ │ │
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 2.590.445│ │ │ │
│6701 │CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE │ 1.741.571│ 1.865.890│ 1.793.099│ 1.836.183│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.737.787│ 1.863.989│ 1.791.175│ 1.834.236│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 40.419│ 42.036│ 43.768│ 45.428│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 381.427│ 400.712│ 409.968│ 418.706│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 598.619│ 620.359│ 637.004│ 652.841│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 39.941│ 65.609│ 41.789│ 75.318│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 13.351│ 18.745│ 14.633│ 4.187│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 524.030│ 524.467│ 545.873│ 568.556│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 140.000│ 192.061│ 98.140│ 69.200│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.784│ 1.901│ 1.924│ 1.947│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.784│ 1.901│ 1.924│ 1.947│
│ 01 │Administraţie centrală │ 40.303│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 11.288│ │ │ │
│ 03 │Servicii culturale │ 315.322│ │ │ │
│ 03 │Muzee │ 74.441│ │ │ │
│ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 214.772│ │ │ │
│ 11 │Edituri │ 1.956│ │ │ │
│ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 20.000│ │ │ │
│ 14 │Centre culturale │ 3.153│ │ │ │
│ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ │ │ │ │
│ │publicaţii culturale │ 1.000│ │ │ │
│ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 296.094│ │ │ │
│ 01 │Sport │ 285.282│ │ │ │
│ 02 │Tineret │ 10.812│ │ │ │
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi │ │ │ │ │
│ │religiei │ 1.078.564│ │ │ │
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 17.816.956│ 18.286.863│ 18.514.651│ 18.869.822│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.810.175│ 18.280.619│ 18.508.355│ 18.863.399│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 218.921│ 225.268│ 230.882│ 236.145│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 150.510│ 175.840│ 177.126│ 178.337│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 3.288.669│ 3.293.841│ 3.256.545│ 3.248.806│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.257│ 3.348│ 3.432│ 3.511│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 328.399│ 337.663│ 345.612│ 353.561│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 13.742.597│ 14.134.615│ 14.479.485│ 14.827.766│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 46.322│ 19.130│ 15.273│ 15.273│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 31.500│ 90.914│ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.781│ 6.244│ 6.296│ 6.423│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.781│ 6.244│ 6.296│ 6.423│
│ 01 │Administraţie centrală │ 374.145│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 226.545│ │ │ │
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 8.376.278│ │ │ │
│ 05 │Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi │ 2.223.607│ │ │ │
│ 02 │Asistenţă socială în caz de invaliditate │ 2.223.607│ │ │ │
│ 06 │Asistenţă socială pentru familie şi copii │ 4.989.726│ │ │ │
│ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau │ │ │ │ │
│ │pensionare │ 6.174│ │ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 800│ │ │ │
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 1.227.952│ │ │ │
│ 01 │Ajutor social │ 1.176.943│ │ │ │
│ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ │ │ │ │
│ │a statutului de refugiat │ 3.100│ │ │ │
│ 04 │Servicii sociale │ 1.000│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ │
│ │sociale │ 46.909│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei│ │ │ │ │
│ │sociale │ 391.729│ │ │ │
│7000 01 │Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, │ │ │ │ │
│ │LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE │ 4.713.893│ 3.658.031│ 3.383.452│ 4.898.988│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.470.293│ 3.513.575│ 3.223.794│ 4.737.918│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 130.310│ 142.608│ 146.618│ 150.137│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 45.389│ 46.478│ 47.871│ 49.452│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 11.160│ 12.839│ 16.400│ 16.400│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 137.224│ 133.801│ 151.147│ 154.623│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.607.531│ 899.686│ 905.685│ 940.501│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 297.568│ 131.897│ 140.157│ 141.619│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.007.382│ 2.057.069│ 1.776.635│ 3.270.835│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.000│ 2.048│ 2.109│ 2.179│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 231.729│ 87.149│ 37.172│ 12.172│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 198.600│ 97.956│ 113.158│ 114.570│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 198.600│ 97.956│ 113.158│ 114.570│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 45.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 45.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500│
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 2.589.584│ 1.543.146│ 1.276.464│ 2.931.842│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.424.584│ 1.463.060│ 1.196.369│ 2.849.399│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.000│ 7.168│ 7.383│ 7.627│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 137.224│ 133.801│ 151.147│ 154.623│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.591.981│ 849.271│ 905.685│ 940.501│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 256.650│ 94.013│ 94.982│ 95.887│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 200.000│ 291.658│ │ 1.638.589│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 231.729│ 87.149│ 37.172│ 12.172│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 165.000│ 80.086│ 80.095│ 82.443│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 165.000│ 80.086│ 80.095│ 82.443│
│ 03 │Locuinţe │ 752.276│ │ │ │
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 752.276│ │ │ │
│ 05 │Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice │ 326.327│ │ │ │
│ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 326.327│ │ │ │
│ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi│ │ │ │ │
│ │dezvoltării comunale │ 1.510.981│ │ │ │
│7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 2.124.309│ 2.114.885│ 2.106.988│ 1.967.146│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.045.709│ 2.050.515│ 2.027.425│ 1.888.519│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 130.310│ 142.608│ 146.618│ 150.137│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 38.389│ 39.310│ 40.488│ 41.825│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 11.160│ 12.839│ 16.400│ 16.400│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 15.550│ 50.415│ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 40.918│ 37.884│ 45.175│ 45.732│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.807.382│ 1.765.411│ 1.776.635│ 1.632.246│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.000│ 2.048│ 2.109│ 2.179│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 33.600│ 17.870│ 33.063│ 32.127│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 33.600│ 17.870│ 33.063│ 32.127│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 45.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSARE DE CREDITE │ 45.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500│
│ 01 │Administraţie centrală │ 48.075│ │ │ │
│ 03 │Reducerea şi controlul poluării │ 2.050.534│ │ │ │
│ 04 │Protecţia biosferei şi a mediului natural │ 3.800│ │ │ │
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 16.000│ │ │ │
│ 50 │Alte servicii în domeniul protecţiei mediului │ 5.900│ │ │ │
│8000 01 │Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE │ 22.521.832│ 23.825.099│ 24.943.205│ 25.720.661│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 21.846.186│ 23.292.525│ 24.524.912│ 25.355.430│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 405.889│ 428.544│ 440.478│ 451.002│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 191.052│ 214.234│ 219.829│ 225.324│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 80.470│ 66.384│ 55.958│ 50.202│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 3.985.612│ 4.147.135│ 4.253.211│ 4.418.969│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 2.121.388│ 2.345.888│ 2.338.904│ 2.327.347│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 2.851.025│ 3.179.407│ 3.332.570│ 4.171.750│
│ 56 │TITLUL VIII PROGRAME CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 10.558.120│ 12.137.432│ 13.104.915│ 12.914.572│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 88.112│ 85.156│ 86.341│ 87.729│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 1.564.518│ 688.345│ 692.706│ 708.535│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 205.359│ 125.887│ 101.565│ 102.691│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 205.359│ 125.887│ 101.565│ 102.691│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 470.287│ 406.687│ 316.728│ 262.540│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 100.000│ 100.000│ 115.201│ 94.292│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 370.287│ 306.687│ 201.527│ 168.248│
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 2.961.312│ 1.842.670│ 2.289.998│ 2.689.217│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.870.466│ 1.833.022│ 2.278.241│ 2.678.460│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.974│ 7.711│ 7.928│ 8.118│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 51.579│ 52.811│ 54.239│ 55.846│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 194.110│ 204.206│ 205.534│ 206.786│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 555.639│ 562.466│ 561.653│ 1.203.299│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.062.164│ 1.005.828│ 1.448.887│ 1.204.411│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 90.846│ 9.648│ 11.757│ 10.757│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 90.846│ 9.648│ 11.757│ 10.757│
│ 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 2.961.312│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 35.964│ │ │ │
│ 03 │Meteorologie │ 39.602│ │ │ │
│ 05 │Sistemul naţional antigrindină │ 8.000│ │ │ │
│ 06 │Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri │ 6.293│ │ │ │
│ 07 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │ │
│ │tranzacţiilor internaţionale │ 194.110│ │ │ │
│ 10 │Programe de dezvoltare regională şi socială │ 2.034.824│ │ │ │
│ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 95.780│ │ │ │
│ 12 │Ajutoare de stat │ 483.100│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │ │ │ │
│ │comerciale │ 63.639│ │ │ │
│8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 174.977│ 143.475│ 97.504│ 58.191│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 174.977│ 143.475│ 97.504│ 58.191│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 173.977│ 143.475│ 97.504│ 58.191│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.000│ │ │ │
│ 02 │Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi │ 173.977│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli privind combustibili şi energia │ 1.000│ │ │ │
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 171.650│ 195.595│ 194.078│ 243.814│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 115.826│ 139.771│ 193.124│ 242.860│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.291│ 1.959│ 202│ 202│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 73.035│ 102.012│ 157.122│ 204.158│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 38.500│ 35.800│ 35.800│ 38.500│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 55.824│ 55.824│ 954│ 954│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 55.824│ 55.824│ 954│ 954│
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 171.650│ │ │ │
│8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 6.398.091│ 7.197.950│ 7.253.311│ 7.370.813│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.247.791│ 7.046.511│ 7.067.256│ 7.204.007│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 368.772│ 389.374│ 400.321│ 409.928│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 124.600│ 144.233│ 147.882│ 151.375│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 400│ 450│ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.528.046│ 1.539.675│ 1.513.489│ 1.596.264│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 778.416│ 833.834│ 848.230│ 861.948│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 684.118│ 766.580│ 786.773│ 813.145│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.665.919│ 3.302.782│ 3.302.782│ 3.302.782│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 71.250│ 67.583│ 67.779│ 68.565│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 26.000│ 2.000│ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 46.700│ 47.839│ 70.854│ 72.514│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 46.700│ 47.839│ 70.854│ 72.514│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 103.600│ 103.600│ 115.201│ 94.292│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 100.000│ 100.000│ 115.201│ 94.292│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.600│ 3.600│ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 98.218│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 534.776│ │ │ │
│ 03 │Agricultură │ 1.850.161│ │ │ │
│ 02 │Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi │ │ │ │ │
│ │combaterea eroziunii solului │ 170.543│ │ │ │
│ 03 │Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară │ 11.961│ │ │ │
│ 04 │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.528.046│ │ │ │
│ 05 │Reproducţia şi selecţia animalelor │ 25.594│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 114.017│ │ │ │
│ 04 │Silvicultură │ 114.194│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │ │ │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 3.800.742│ │ │ │
│8401 │TRANSPORTURI │ 12.503.267│ 13.782.790│ 14.919.228│ 15.171.025│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.189.570│ 13.532.525│ 14.715.483│ 15.000.456│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 22.001│ 22.551│ 23.070│ 23.578│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.997│ 8.197│ 8.386│ 8.571│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 75.779│ 63.975│ 55.756│ 50.000│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.016.444│ 2.157.767│ 2.279.562│ 2.353.570│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.306.596│ 1.475.678│ 1.453.279│ 1.427.069│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.498.646│ 1.739.391│ 1.871.295│ 2.038.017│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 5.707.800│ 7.361.154│ 8.312.976│ 8.372.064│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 16.489│ 17.467│ 18.453│ 19.052│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 1.537.818│ 686.345│ 692.706│ 708.535│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.834│ 3.002│ 3.172│ 3.275│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.834│ 3.002│ 3.172│ 3.275│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 310.863│ 247.263│ 200.573│ 167.294│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 310.863│ 247.263│ 200.573│ 167.294│
│ 01 │Administraţie centrală │ 105.104│ │ │ │
│ 03 │Transport rutier │ 6.262.876│ │ │ │
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 6.262.876│ │ │ │
│ 04 │Transport feroviar │ 5.249.641│ │ │ │
│ 01 │Transport pe cale ferată │ 4.215.498│ │ │ │
│ 02 │Transport cu metroul │ 1.034.143│ │ │ │
│ 05 │Transport pe apă │ 757.122│ │ │ │
│ 06 │Transport aerian │ 114.622│ │ │ │
│ 02 │Aviaţia civilă │ 114.622│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul transporturilor │ 13.902│ │ │ │
│8501 │COMUNICAŢII │ 136.821│ 116.620│ 67.443│ 68.162│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 71.842│ 51.222│ 51.661│ 52.017│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.142│ 8.908│ 9.159│ 9.378│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.714│ 5.883│ 6.034│ 6.168│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.343│ 1.381│ 1.415│ 1.415│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 56.540│ 34.944│ 34.944│ 34.944│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 103│ 106│ 109│ 112│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 64.979│ 65.398│ 15.782│ 16.145│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 64.979│ 65.398│ 15.782│ 16.145│
│ 01 │Comunicaţii │ 136.821│ │ │ │
│8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 108.155│ 110.165│ 113.029│ 115.704│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 108.155│ 110.165│ 113.029│ 115.704│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI │ 36.376│ 36.376│ 37.395│ 38.330│
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ │ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 71.779│ 73.789│ 75.634│ 77.374│
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, │ │ │ │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 36.376│ │ │ │
│ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului şi│ │ │ │ │
│ │energiei │ 67.279│ │ │ │
│ 04 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei │ │ │ │ │
│ │extractive, prelucrătoare şi construcţiilor │ 4.500│ │ │ │
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 67.559│ 435.834│ 8.614│ 3.735│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 67.559│ 435.834│ 8.614│ 3.735│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.162│ 3.110│ 3.288│ 3.364│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI │ │ │ │ │
│ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 65.697│ 432.724│ 5.326│ 371│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 700│ │ │ │
│ 01 │Fondul Român de Dezvoltare Socială │ 6.897│ │ │ │
│ 04 │Turism │ 60.662│ │ │ │
│9901 │DEFICIT │-18.322.374│ -13.439.534│ -13.365.324│ -12.844.631│
└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


    ANEXA 2    TOTAL

                                    SINTEZA
      cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, paragrafe,
             titluri de cheltuieli, articole, alineate după caz
                               pe anii 2014-2017

                                                                                                                          - mii lei -
┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐
│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ │
│pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări │
│tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ 2017 │
│ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │
├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│5000 │TOTAL GENERAL │139.558.131│ 139.407.052│ 144.599.038│ 150.581.776│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │132.461.548│ 133.142.139│ 138.921.955│ 144.770.849│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 21.556.448│ 22.737.738│ 23.514.349│ 22.664.973│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.647.089│ 6.291.690│ 6.157.142│ 6.307.316│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.209.084│ 10.975.351│ 11.898.975│ 11.791.524│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.222.836│ 4.280.936│ 4.404.358│ 4.573.592│
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 168.269│ 107.000│ 107.000│ 107.000│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 28.942.332│ 27.394.809│ 28.336.612│ 27.893.125│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.734.083│ 11.539.865│ 11.818.694│ 12.661.085│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 31.623.219│ 32.227.599│ 34.954.177│ 37.640.059│
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 14.065.874│ 14.480.522│ 14.833.111│ 15.188.861│
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.153.276│ 1.918.340│ 1.914.760│ 5.010.430│
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 2.139.038│ 1.188.289│ 982.777│ 932.884│
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.401.433│ 2.845.331│ 2.898.548│ 2.853.680│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.352.370│ 2.758.480│ 2.816.159│ 2.806.899│
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 44.063│ 81.851│ 77.389│ 41.781│
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.695.150│ 3.419.582│ 2.778.535│ 2.957.247│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 100.000│ 100.000│ 115.201│ 94.292│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.595.150│ 3.319.582│ 2.663.334│ 2.862.955│
│5001 │CHELTUIELI - BUGET DE STAT │119.254.648│ 119.930.249│ 125.510.668│ 131.065.629│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │113.709.619│ 114.553.255│ 120.617.771│ 126.066.416│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.573.342│ 21.762.284│ 22.535.604│ 21.682.074│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 12.941.088│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 10.227.282│ │ │ │
│ 03 │Indemnizaţie de conducere │ 31.366│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 710.008│ │ │ │
│ 06 │Alte sporuri │ 249.718│ │ │ │
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 1.272│ │ │ │
│ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 40.677│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 7.265│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 271.998│ │ │ │
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 6.269│ │ │ │
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 9.970│ │ │ │
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 34.423│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 1.350.840│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 2.741.487│ │ │ │
│ 01 │Tichete de masă │ 20.000│ │ │ │
│ 02 │Norme de hrană │ 1.978.410│ │ │ │
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 487.596│ │ │ │
│ 04 │Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ │
│ │sa │ 1.132│ │ │ │
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 38.276│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 216.073│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 3.884.084│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 3.108.497│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 35.194│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 657.263│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 14.037│ │ │ │
│ 05 │Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru │ │ │ │ │
│ │angajaţi │ 3.964│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 65.129│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.462.294│ 4.929.015│ 4.796.855│ 4.939.051│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 2.099.087│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 40.199│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 10.016│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 526.411│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 67.994│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 302.211│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 57.795│ │ │ │
│ 07 │Transport │ 12.371│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 195.480│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 655.664│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 230.946│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 77.013│ │ │ │
│ 03 │Hrană │ 87.883│ │ │ │
│ 01 │Hrană pentru oameni │ 84.045│ │ │ │
│ 02 │Hrană pentru animale │ 3.838│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 85.943│ │ │ │
│ 01 │Medicamente │ 49.283│ │ │ │
│ 02 │Materiale sanitare │ 8.784│ │ │ │
│ 03 │Reactivi │ 25.518│ │ │ │
│ 04 │Dezinfectanţi │ 2.358│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 79.816│ │ │ │
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 46.102│ │ │ │
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 1.360│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 32.354│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 157.726│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 97.163│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 60.563│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 3.024│ │ │ │
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 4.246│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 10.708│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 20.550│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 14.183│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 7.047│ │ │ │
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura │ │ │ │ │
│ │activelor fixe pentru armată │ 6.973│ │ │ │
│ 16 │Studii şi cercetări │ 270│ │ │ │
│ 18 │Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al │ │ │ │ │
│ │animalelor │ 3.000│ │ │ │
│ 21 │Meteorologie │ 44.195│ │ │ │
│ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 6.800│ │ │ │
│ 23 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor │ 800│ │ │ │
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 54.792│ │ │ │
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │externe │ 24.009│ │ │ │
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │interne │ 20.001│ │ │ │
│ 03 │Stabilirea riscului de ţară │ 4.000│ │ │ │
│ 04 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 6.782│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 21.691│ │ │ │
│ 26 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale │ 80│ │ │ │
│ 28 │Ajutor public judiciar │ 41.098│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 689.424│ │ │ │
│ 01 │Reclamă şi publicitate │ 781│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 14.925│ │ │ │
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţa │ 16.764│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 184.169│ │ │ │
│ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 97.355│ │ │ │
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │ │
│ │publice │ 1.424│ │ │ │
│ 08 │Fondul Primului ministru │ 500│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 6.515│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 366.991│ │ │ │
│ 31 │Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul │ │ │ │ │
│ │unităţilor sanitare din reţeaua administraţiei │ │ │ │ │
│ │publice locale │ 503.261│ │ │ │
│ 32 │Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate │ │ │ │ │
│ │de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei │ │ │ │ │
│ │publice locale │ 100.000│ │ │ │
│ 33 │Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în │ │ │ │ │
│ │cabinetele medicale din unităţile de învăţământ │ 140.830│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.202.198│ 10.971.187│ 11.894.811│ 11.787.360│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 5.725.600│ │ │ │
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 5.725.600│ │ │ │
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 3.438.489│ │ │ │
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 3.346.859│ │ │ │
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 91.630│ │ │ │
│ 04 │Dobânzi aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 1.038.109│ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 4.122.836│ 4.280.936│ 4.404.358│ 4.573.592│
│ 02 │Subvenţii pe activităţi │ 8.000│ │ │ │
│ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ │ │ │ │
│ │tarif │ 500│ │ │ │
│ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar │ │ │ │ │
│ │public de călători │ 1.627.000│ │ │ │
│ 05 │Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul │ 328.444│ │ │ │
│ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 1.453│ │ │ │
│ 08 │Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare │ 10.000│ │ │ │
│ 13 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │ │
│ │tranzacţiilor internaţionale │ 184.110│ │ │ │
│ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 53.000│ │ │ │
│ 15 │Sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.526.593│ │ │ │
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 246.512│ │ │ │
│ 30 │Alte subvenţii │ 137.224│ │ │ │
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 168.269│ 107.000│ 107.000│ 107.000│
│ 01 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 161.269│ │ │ │
│ 02 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 7.000│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 27.990.293│ 26.418.228│ 27.337.505│ 26.872.776│
│ 01 │Transferuri curente │ 26.143.657│ │ │ │
│ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 2.799.980│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea de bază a învăţământului superior │ 1.771.064│ │ │ │
│ 03 │Acţiuni de sănătate │ 720.445│ │ │ │
│ 04 │Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │ │ │ │
│ │handicap │ 2.178.510│ │ │ │
│ 07 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │asigurărilor sociale de stat │ 12.519.181│ │ │ │
│ 08 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │asigurărilor pentru şomaj │ 551.151│ │ │ │
│ 10 │Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru │ │ │ │ │
│ │persoane care execută pedepse private de libertate │ │ │ │ │
│ │sau arest preventiv │ 1.833│ │ │ │
│ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │fondului naţional unic de asigurări sociale de │ │ │ │ │
│ │sănătate │ 3.134.662│ │ │ │
│ 13 │Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar │ 100│ │ │ │
│ 25 │Programe pentru sănătate │ 60.000│ │ │ │
│ 26 │Transferuri privind contribuţia de asigurări de │ │ │ │ │
│ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu │ │ │ │ │
│ │pentru creşterea copilului │ 87.391│ │ │ │
│ 28 │Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 365.457│ │ │ │
│ 30 │Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │ │
│ │pensionari │ 800.000│ │ │ │
│ 31 │Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │ │
│ │persoane beneficiare de ajutorul social │ 40.253│ │ │ │
│ 32 │Reabilitarea termică a clădirilor de locuit │ 21.000│ │ │ │
│ 37 │Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ │ │ │ │
│ │încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili │ │ │ │ │
│ │petrolieri │ 124.400│ │ │ │
│ 38 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
│ │pentru finanţarea unităţilor de asistenţă │ │ │ │ │
│ │medico-sociale │ 21.390│ │ │ │
│ 40 │Transferuri pentru acordarea trusoului pentru │ │ │ │ │
│ │nou-născuţi │ 10│ │ │ │
│ 45 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea sănătăţii │ 29.060│ │ │ │
│ 48 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea camerelor agricole │ 29.000│ │ │ │
│ 52 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ │ │ │ │
│ │asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini │ │ │ │ │
│ │aflaţi în centrele de cazare │ 224│ │ │ │
│ 53 │Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ │ │ │ │
│ │asigurări sociale de sănătate pentru personalul │ │ │ │ │
│ │monahal al cultelor recunoscute │ 3.041│ │ │ │
│ 54 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale destinate finanţării unor programe de interes │ │ │ │ │
│ │naţional │ 20.000│ │ │ │
│ 55 │Întreţinerea infrastructurii feroviare publice │ 850.000│ │ │ │
│ 56 │Finanţarea planului sectorial de cercetare din │ │ │ │ │
│ │domeniul agricol şi de dezvoltare rurală │ 15.515│ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 1.846.636│ │ │ │
│ 04 │Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli de │ │ │ │ │
│ │sport │ 30.000│ │ │ │
│ 05 │Finanţarea elaborării si/sau actualizării planurilor │ │ │ │ │
│ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale de │ │ │ │ │
│ │urbanism │ 200│ │ │ │
│ 06 │Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de │ │ │ │ │
│ │termoficare │ 35.000│ │ │ │
│ 08 │Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în │ │ │ │ │
│ │urgenţă │ 7.300│ │ │ │
│ 09 │Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ │ │ │ │
│ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie de │ │ │ │ │
│ │locuinţă │ 5.000│ │ │ │
│ 10 │Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau │ │ │ │ │
│ │subîmprumutate │ 100.531│ │ │ │
│ 11 │Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 500│ │ │ │
│ 12 │Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 22.900│ │ │ │
│ 13 │Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 60.474│ │ │ │
│ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor │ 15.550│ │ │ │
│ 22 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi │ │ │ │ │
│ │echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate │ 500│ │ │ │
│ 23 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în │ │ │ │ │
│ │sănătate │ 500│ │ │ │
│ 24 │Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea altor investiţii in sănătate │ 500│ │ │ │
│ 30 │Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii │ 40.000│ │ │ │
│ 31 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
│ │pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor │ │ │ │ │
│ │de interes naţional │ 7.000│ │ │ │
│ 32 │Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
│ │pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii │ │ │ │ │
│ │publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă │ │ │ │ │
│ │medico-sociale │ 20.000│ │ │ │
│ 35 │Subprogramul Modernizarea satului românesc │ 800.000│ │ │ │
│ 36 │Subprogramul Regenerarea urbană a municipiilor şi │ │ │ │ │
│ │oraşelor │ 200.681│ │ │ │
│ 37 │Subprogramul Infrastructura la nivel judeţean │ 500.000│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 11.634.182│ 11.458.392│ 11.751.662│ 12.593.532│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 4.208.780│ │ │ │
│ 01 │Restructurarea industriei de apărare │ 38.500│ │ │ │
│ 02 │Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │ │ │ │
│ │Olimpic şi Sportiv Român │ 10.000│ │ │ │
│ 03 │Programe cu finanţare rambursabilă │ 9.821│ │ │ │
│ 05 │Programul de realizare a sistemului naţional │ │ │ │ │
│ │antigrindină │ 8.000│ │ │ │
│ 06 │Sprijinirea proprietarilor de păduri │ 2.000│ │ │ │
│ 07 │Programe comunitare │ 68│ │ │ │
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 12.806│ │ │ │
│ 10 │Programe SAPARD │ 3.500│ │ │ │
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.370.869│ │ │ │
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 360.331│ │ │ │
│ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 37.410│ │ │ │
│ 16 │Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi │ │ │ │ │
│ │susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi │ │ │ │ │
│ │mijlocii │ 60.039│ │ │ │
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 697.458│ │ │ │
│ 26 │Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, │ │ │ │ │
│ │reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor │ │ │ │ │
│ │existente │ 10.000│ │ │ │
│ 28 │Cheltuieli neeligibile ISPA │ 242.556│ │ │ │
│ 29 │Reparaţii curente aferente infrastructurii │ │ │ │ │
│ │feroviare publice │ 150.000│ │ │ │
│ 46 │Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor │ │ │ │ │
│ │de ajutor de stat │ 483.100│ │ │ │
│ 47 │Plata valorii de executare a garanţiei în contul │ │ │ │ │
│ │finanţatorilor în cadrul programului Prima casă │ 10.000│ │ │ │
│ 48 │Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
│ │şi inovare │ 598.468│ │ │ │
│ 49 │Transferuri pentru finanţarea cercetării în domeniul │ │ │ │ │
│ │economic │ 67.779│ │ │ │
│ 50 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │ │
│ │din bugetul de stat │ 32.475│ │ │ │
│ 53 │Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi │ │ │ │ │
│ │întreţinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina │ 3.600│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ │
│ │(către organizaţii internaţionale) │ 393.913│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 323.592│ │ │ │
│ 03 │Asistenta pentru dezvoltare alocată în străinătate │ 6.333│ │ │ │
│ 04 │Alte transferuri curente în străinătate │ 718│ │ │ │
│ 05 │Contribuţia României la Fondul European pentru │ │ │ │ │
│ │Dezvoltare │ 63.270│ │ │ │
│ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 7.031.489│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii din taxe vamale │ 685.300│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii din sectorul zahărului │ 4.450│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 726.751│ │ │ │
│ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul │ │ │ │ │
│ │acordat Marii Britanii │ 443.138│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 4.892.424│ │ │ │
│ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevăzute │ 279.426│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 16.286.746│ 17.127.278│ 20.148.215│ 22.468.378│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 3.640.148│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 444.284│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.443.094│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 752.770│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 833.880│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 138.713│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 547.205│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 147.962│ │ │ │
│ 03 │Programe din Fondul de Coeziune (FC) │ 2.970.150│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 364.233│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.066.281│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 539.636│ │ │ │
│ 04 │Programe din Fondul European Agricol de │ │ │ │ │
│ │Dezvoltare Rurala (FEADR) │ 2.257.187│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 2.257.187│ │ │ │
│ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) │ 141.400│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 85.555│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 44.798│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 11.047│ │ │ │
│ 06 │Programe din Fondul European de Garantare │ │ │ │ │
│ │Agricola (FEGA) │ 244.322│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 63.312│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 181.010│ │ │ │
│ 07 │Programe Instrumentul de Asistenţă pentru │ │ │ │ │
│ │Preaderare (IPA) │ 1.646│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 252│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.394│ │ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 48.579│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 21.923│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 21.630│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 5.026│ │ │ │
│ 09 │Sume aferente Fondului European pentru │ │ │ │ │
│ │Refugiaţi │ 1.400│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 700│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 500│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 200│ │ │ │
│ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 2.150│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 1.200│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 550│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 400│ │ │ │
│ 11 │Sume aferente Fondului European de │ │ │ │ │
│ │Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe │ 1.900│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 1.000│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 700│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 200│ │ │ │
│ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 31.796│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 12.107│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 8.540│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 11.149│ │ │ │
│ 13 │Programe finanţate în cadrul facilitaţii Schengen │ 280│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 227│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 53│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 24.194│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 8.581│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 9.646│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 5.967│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 72.265│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 41.266│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 22.732│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 8.267│ │ │ │
│ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 21.698│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 2.972│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 18.721│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 5│ │ │ │
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 5.816│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 5.185│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 340│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 291│ │ │ │
│ 19 │Asistenţa tehnică în cadrul Programului │ │ │ │ │
│ │Operaţional Asistenţă Tehnică │ 157.610│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 24.947│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 124.953│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 7.710│ │ │ │
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 435.850│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 111.618│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 298.981│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 25.251│ │ │ │
│ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 2.061.149│ │ │ │
│ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice │ │ │ │ │
│ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ │ │ │ │
│ │şi alţi beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │ │
│ │necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate │ │ │ │ │
│ │din FEN postaderare │ 1.161.910│ │ │ │
│ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ │ │ │ │
│ │publice finanţate parţial sau integral din venituri │ │ │ │ │
│ │proprii necesare susţinerii derulării proiectelor │ │ │ │ │
│ │finanţate din FEN postaderare │ 121.973│ │ │ │
│ 02 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ │
│ │societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept │ │ │ │ │
│ │public sau privat necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 1.039.937│ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 102.071│ │ │ │
│ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │ │ │ │
│ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ 1.649.980│ │ │ │
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 86.342│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 4.375│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 81.822│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 145│ │ │ │
│ 27 │Asistenţa tehnică pentru mecanismele financiare SEE │ 547│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 350│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 197│ │ │ │
│ 28 │Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent │ │ │ │ │
│ │mecanismelor financiare SEE │ 54│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 54│ │ │ │
│ 35 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de │ │ │ │ │
│ │proiect/beneficiarii instituţii publice │ 9.350│ │ │ │
│ 36 │Transferuri reprezentând confinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ │
│ │promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice │ 8.884│ │ │ │
│ 37 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
│ │beneficiarii alţii decât instituţii publice │ 9.068│ │ │ │
│ 38 │Transferul reprezentând cofinanţarea publică în cadrul│ │ │ │ │
│ │mecanismului financiar norvegian, pentru promotorii de│ │ │ │ │
│ │proiect/beneficiarii alţii decât instituţii publice │ 120│ │ │ │
│ 39 │Sume aferente corecţiilor financiare suportate din │ │ │ │ │
│ │bugetul de stat │ 305.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 14.051.324│ 14.467.264│ 14.819.850│ 15.175.596│
│ 01 │Asigurări sociale │ 7.500.672│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 6.550.652│ │ │ │
│ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 6.043.781│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 506.871│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.079.097│ 1.843.382│ 1.839.134│ 4.934.173│
│ 01 │Burse │ 471.923│ │ │ │
│ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 6.422│ │ │ │
│ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │ │ │ │ │
│ │minorităţilor naţionale altele decât cele care │ │ │ │ │
│ │primesc subvenţii de la bugetul de stat │ 85.685│ │ │ │
│ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ │ │ │ │
│ │combatere a intoleranţei │ 3.915│ │ │ │
│ 07 │Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi │ │ │ │ │
│ │a organizaţiilor reprezentative ale acestora │ 10.000│ │ │ │
│ 08 │Programe pentru tineret │ 9.312│ │ │ │
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 47.328│ │ │ │
│ 12 │Susţinerea cultelor │ 30.000│ │ │ │
│ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ │ │ │ │
│ │Ortodoxe Române din afara graniţelor │ 12.880│ │ │ │
│ 14 │Contribuţia statului la salarizarea personalului de │ │ │ │ │
│ │cult │ 270.016│ │ │ │
│ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 2.500│ │ │ │
│ 16 │Proiecte de comunicare,informare publică şi promovarea│ │ │ │ │
│ │imaginii şi intereselor româneşti peste hotare │ 1.440│ │ │ │
│ 17 │Despăgubiri civile │ 914.610│ │ │ │
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 42.697│ │ │ │
│ 20 │Sume destinate finanţării programelor sportive │ │ │ │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 75.000│ │ │ │
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 3.825│ │ │ │
│ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │ │ │ │
│ │Comunismului şi al Rezistenţei Sighet │ 1.100│ │ │ │
│ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ │ │ │ │
│ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ 800│ │ │ │
│ 26 │Sume acordate membrilor academiilor │ 8.260│ │ │ │
│ 27 │Renta viageră agricolă │ 69.000│ │ │ │
│ 28 │Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la │ │ │ │ │
│ │Muntele Athos │ 1.250│ │ │ │
│ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea │ │ │ │ │
│ │discriminării │ 295│ │ │ │
│ 33 │Sume destinate menţinerii navigabilităţii aeronavelor │ │ │ │ │
│ │pentru zboruri speciale │ 861│ │ │ │
│ 34 │Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor │ │ │ │ │
│ │cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru │ │ │ │ │
│ │bunurile imobiliare aflate în concesiunea companiei │ │ │ │ │
│ │care administrează infrastructura feroviară │ 9.978│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR │ │ │ │ │
│ │CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 2.139.038│ 1.188.289│ 982.777│ 932.884│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 2.139.038│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.853.479│ 1.977.112│ 2.134.062│ 2.061.666│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.810.041│ 1.890.261│ 2.051.673│ 2.014.885│
│ 01 │Active fixe │ 1.626.356│ │ │ │
│ 01 │Construcţii │ 413.914│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 98.088│ │ │ │
│ 03 │Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 26.744│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 1.087.610│ │ │ │
│ 02 │Stocuri │ 90.000│ │ │ │
│ 01 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 90.000│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 51.076│ │ │ │
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 38.438│ 81.851│ 77.389│ 41.781│
│ 01 │Active financiare │ 38.438│ │ │ │
│ 01 │Participare la capitalul social al societăţilor │ │ │ │ │
│ │comerciale │ 38.438│ │ │ │
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000│
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.691.550│ 3.399.882│ 2.758.835│ 2.937.547│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 100.000│ 100.000│ 115.201│ 94.292│
│ 30 │Alte împrumuturi │ 100.000│ │ │ │
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.591.550│ 3.299.882│ 2.643.634│ 2.843.255│
│ 01 │Rambursări de credite externe │ 1.038.352│ │ │ │
│ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 415.287│ │ │ │
│ 06 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 623.065│ │ │ │
│ 02 │Rambursări de credite interne │ 294.000│ │ │ │
│ 02 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne │ 294.000│ │ │ │
│ 03 │Rambursări de credite în contul împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 2.259.198│ │ │ │
│5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE │ 13.840.914│ 13.333.526│ 15.738.973│ 16.802.349│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.708.920│ 13.108.362│ 15.393.907│ 16.445.264│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.469.741│ 3.668.966│ 3.768.437│ 3.866.364│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 2.725.008│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 2.493.173│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 36.869│ │ │ │
│ 06 │Alte sporuri │ 23.049│ │ │ │
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 797│ │ │ │
│ 11 │Fond aferent plaţii cu ora │ 135│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 6.208│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 94.966│ │ │ │
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 3.391│ │ │ │
│ 15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 607│ │ │ │
│ 16 │Alocaţii pentru locuinţe │ 2.810│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 63.003│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 35.888│ │ │ │
│ 02 │Norme de hrană │ 34.943│ │ │ │
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 34│ │ │ │
│ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ │ │ │ │
│ │sa │ 659│ │ │ │
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 10│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 242│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 708.845│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 530.331│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 13.267│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 135.025│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 4.194│ │ │ │
│ 05 │Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru │ │ │ │ │
│ │angajaţi │ 12│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 26.016│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 781.516│ 1.086.165│ 818.702│ 840.337│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 475.719│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 15.400│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 2.248│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 100.376│ │ │ │
│ 04 │Apa, canal şi salubritate │ 10.534│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 28.131│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 7.467│ │ │ │
│ 07 │Transport │ 5.484│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 89.948│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 114.376│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 101.755│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 24.904│ │ │ │
│ 03 │Hrana │ 155│ │ │ │
│ 02 │Hrana pentru animale │ 155│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 683│ │ │ │
│ 01 │Medicamente │ 634│ │ │ │
│ 02 │Materiale sanitare │ 2│ │ │ │
│ 03 │Reactivi │ 47│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 9.875│ │ │ │
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 5.564│ │ │ │
│ 03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 56│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 4.255│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 85.460│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 56.405│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 29.055│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 91│ │ │ │
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 10│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 2.810│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 3.345│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 4.582│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 2.141│ │ │ │
│ 16 │Studii şi cercetări │ 155│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 4.642│ │ │ │
│ 26 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale │ 80│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 166.864│ │ │ │
│ 01 │Reclama şi publicitate │ 283│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 10.809│ │ │ │
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 4.486│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 97.273│ │ │ │
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 972│ │ │ │
│ 08 │Fondul Primului ministru │ 500│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 255│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 52.286│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 9.831│ 11.684│ 11.890│ 12.026│
│ 01 │Transferuri curente │ 9.831│ │ │ │
│ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 9.819│ │ │ │
│ 03 │Acţiuni de sănătate │ 12│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 7.109.268│ 6.808.872│ 6.935.511│ 6.850.019│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 4.138│ │ │ │
│ 07 │Programe comunitare │ 68│ │ │ │
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 1.570│ │ │ │
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 500│ │ │ │
│ 18 │Alte transferuri curente interne │ 2.000│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ │
│ │(către organizaţii internaţionale) │ 73.641│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 72.923│ │ │ │
│ 04 │Alte transferuri curente în străinătate │ 718│ │ │ │
│ 03 │Contribuţia României la bugetul U.E. │ 7.031.489│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii din taxe vamale │ 685.300│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii din sectorul zahărului │ 4.450│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii din resursa TVA │ 726.751│ │ │ │
│ 05 │Contribuţii pentru corecţia/rabatul acordat │ │ │ │ │
│ │Marii Britanii │ 443.138│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii din resursa VBN │ 4.892.424│ │ │ │
│ 07 │Contribuţii suplimentare şi neprevăzute │ 279.426│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) │ │ │ │ │
│ │POSTADERARE │ 2.292.418│ 1.485.965│ 3.783.961│ 4.797.719│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 44.062│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 6.127│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 34.191│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 3.744│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 183.881│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 25.730│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 117.744│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 40.407│ │ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 716│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 475│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 233│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 8│ │ │ │
│ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 8.011│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 2.227│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 4.490│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.294│ │ │ │
│ 13 │Alte programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen│ 280│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 227│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 53│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 160│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 90│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 25│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 45│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 12.578│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 12.194│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 23│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 361│ │ │ │
│ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 10.553│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 1.560│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 8.988│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 5│ │ │ │
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 17│ │ │ │
│ 03 │cheltuieli neeligibile │ 17│ │ │ │
│ 19 │Asistenţa tehnică în cadrul Programului Operaţional │ │ │ │ │
│ │Asistenţă Tehnică │ 129.939│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 20.852│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 101.408│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 7.679│ │ │ │
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 75.096│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 16.497│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 50.089│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 8.510│ │ │ │
│ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 19.087│ │ │ │
│ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice │ │ │ │ │
│ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ │ │ │ │
│ │şi alţi beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │ │
│ │necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate │ │ │ │ │
│ │din FEN postaderare │ 64.602│ │ │ │
│ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ │ │ │ │
│ │publice finanţate parţial sau integral din venituri │ │ │ │ │
│ │proprii necesare susţinerii derulării proiectelor │ │ │ │ │
│ │finanţate din FEN postaderare │ 3.188│ │ │ │
│ 02 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ │
│ │societăţi comerciale şi alţi beneficiari de drept │ │ │ │ │
│ │public sau privat necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 61.414│ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 10.570│ │ │ │
│ 24 │Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile │ │ │ │ │
│ │postaderare de la Comunitatea Europeană │ 1.649.980│ │ │ │
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale │ │ │ │ │
│ │în cadrul Uniunii Europene extinse │ 77.665│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 668│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 76.897│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 100│ │ │ │
│ 27 │Asistenţa tehnică pentru mecanismele financiare SEE │ 547│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 350│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 197│ │ │ │
│ 28 │Fondul naţional pentru relaţii bilaterale aferent │ │ │ │ │
│ │mecanismelor financiare SEE │ 54│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 54│ │ │ │
│ 35 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
│ │beneficiarii instituţii publice │ 3.100│ │ │ │
│ 36 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ │
│ │promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice │ 1.520│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 13.231│ 1.518│ 1.641│ 1.758│
│ 01 │Burse │ 300│ │ │ │
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 283│ │ │ │
│ 17 │Despăgubiri civile │ 1.420│ │ │ │
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 10.713│ │ │ │
│ 22 │Acţiuni cu caracter stiinţific şi social cultural │ 220│ │ │ │
│ 30 │Programe şi proiecte privind prevenirea şi combaterea │ │ │ │ │
│ │discriminării │ 295│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │ │ │ │
│ │RAMBURSABILĂ │ 32.915│ 45.192│ 73.765│ 77.041│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 32.915│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 131.994│ 225.164│ 345.066│ 357.085│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 131.994│ 225.164│ 345.066│ 357.085│
│ 01 │Active fixe │ 120.018│ │ │ │
│ 01 │Construcţii │ 37.274│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 39.098│ │ │ │
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 5.473│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 38.173│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 11.976│ │ │ │
│ 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 5.159.445│ │ │ │
│ 01 │Administraţia prezidenţială │ 22.915│ │ │ │
│ 02 │Autorităţi legislative │ 336.163│ │ │ │
│ 03 │Autorităţi executive │ 4.459.669│ │ │ │
│ 04 │Alte organe ale autorităţilor publice │ 340.698│ │ │ │
│ 03 │Contribuţia la bugetul UE │ 7.031.489│ │ │ │
│ 04 │Cofinanţarea fondurilor primite de la │ │ │ │ │
│ │Uniunea Europeană │ 1.649.980│ │ │ │
│5301 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 1.716.709│ 1.680.336│ 1.285.748│ 1.311.219│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.716.510│ 1.676.310│ 1.281.722│ 1.310.184│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 140.288│ 144.216│ 147.821│ 151.221│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 109.749│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 107.588│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 1.718│ │ │ │
│ 06 │Alte sporuri │ 51│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 332│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 60│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 29│ │ │ │
│ 04 │Locuinţa de serviciu folosită de salariat │ │ │ │ │
│ │şi familia sa │ 29│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 30.510│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 23.000│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 550│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.700│ │ │ │
│ 04 │Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 320│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 940│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 10.889│ 11.194│ 11.474│ 11.737│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 7.511│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 30│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 50│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 4.561│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 300│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 50│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 10│ │ │ │
│ 07 │Transport │ 110│ │ │ │
│ 08 │Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 500│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 300│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 1.600│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 100│ │ │ │
│ 03 │Hrana │ 10│ │ │ │
│ 02 │Hrana pentru animale │ 10│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 5│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 5│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 290│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 90│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 200│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 10│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 20│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 10│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 10│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 30│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 2.893│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 280│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 80│ │ │ │
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 3│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.530│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 26.667│ 27.412│ 28.096│ 28.742│
│ 01 │Transferuri curente │ 26.667│ │ │ │
│ 01 │Transferuri către instituţii publice │ 26.667│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.048.844│ 985.906│ 1.010.553│ 1.033.795│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 958.699│ │ │ │
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 20.000│ │ │ │
│ 13 │Programe de dezvoltare │ 360.331│ │ │ │
│ 48 │Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
│ │şi inovare │ 578.368│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ │
│ │(către organizaţii internaţionale) │ 90.145│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 90.145│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN │ │ │ │ │
│ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 474.196│ 491.518│ 67.313│ 67.845│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 456.210│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 61.867│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 302.417│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 91.926│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 1.864│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 282│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.387│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 195│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 37│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 28│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 9│ │ │ │
│ 19 │Asistenţă tehnică în cadrul programului Operaţional │ │ │ │ │
│ │Asistenţă Tehnică │ 1.811│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 271│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.540│ │ │ │
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 9.875│ │ │ │
│ 01 │Finanţarea naţională │ 1.991│ │ │ │
│ 02 │Finanţarea externă nerambursabilă │ 5.973│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.911│ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 284│ │ │ │
│ 35 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
│ │beneficiarii instituţii publice. │ 2.668│ │ │ │
│ 37 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
│ │beneficiarii alţii decât instituţii publice │ 1.447│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 15.626│ 16.064│ 16.465│ 16.844│
│ 01 │Burse │ 1.457│ │ │ │
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 80│ │ │ │
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 5.724│ │ │ │
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 105│ │ │ │
│ 26 │Sume acordate membrilor academiilor │ 8.260│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 199│ 4.026│ 4.026│ 1.035│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 199│ 4.026│ 4.026│ 1.035│
│ 01 │Active fixe │ 199│ │ │ │
│ 01 │Construcţii │ 170│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 24│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 5│ │ │ │
│ 01 │Cercetare fundamentală (de bază) │ 150.138│ │ │ │
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │ │ │ │
│ │generale │ 1.566.571│ │ │ │
│5401 │ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE │ 2.284.866│ 2.183.228│ 2.608.498│ 4.220.040│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.241.409│ 2.096.357│ 2.526.089│ 4.173.239│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 914.633│ 1.089.971│ 1.553.934│ 128.759│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 718.355│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 718.355│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 196.278│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 154.761│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 3.642│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 37.875│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 58.601│ 60.740│ 61.081│ 60.739│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 10│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 7│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 3│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 168│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 10.888│ │ │ │
│ 28 │Ajutor public judiciar │ 41.000│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 6.535│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 5.935│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 600│ │ │ │
│ 50 │TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ │ 168.269│ 107.000│ 107.000│ 107.000│
│ 01 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 161.269│ │ │ │
│ 02 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 7.000│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 40.000│ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 40.000│ │ │ │
│ 30 │Fondul de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii │ 40.000│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 149.488│ 144.228│ 144.230│ 159.970│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 79.885│ │ │ │
│ 14 │Fond Naţional de Preaderare │ 37.410│ │ │ │
│ 47 │Plata valorii de executare a garanţiei în contul │ │ │ │ │
│ │finanţatorilor în cadrul programului Prima casă │ 10.000│ │ │ │
│ 50 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │ │
│ │din bugetul de stat │ 32.475│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ │
│ │(către organizaţii internaţionale) │ 69.603│ │ │ │
│ 03 │Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate │ 6.333│ │ │ │
│ 05 │Contribuţia României la Fondul European pentru │ │ │ │ │
│ │dezvoltare │ 63.270│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 910.418│ 694.418│ 659.844│ 3.716.771│
│ 03 │Finanţarea partidelor politice │ 6.422│ │ │ │
│ 17 │Despăgubiri civile │ 903.996│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 43.457│ 86.871│ 82.409│ 46.801│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 19│ 20│ 20│ 20│
│ 01 │Active fixe │ 19│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 8│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 11│ │ │ │
│ 72 │TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE │ 38.438│ 81.851│ 77.389│ 41.781│
│ 01 │Active financiare │ 38.438│ │ │ │
│ 01 │Participare la capitalul social al societăţilor │ │ │ │ │
│ │comerciale │ 38.438│ │ │ │
│ 75 │TITLUL XIV - FONDUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE │ 5.000│ 5.000│ 5.000│ 5.000│
│ 02 │Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului │ 161.269│ │ │ │
│ 03 │Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului │ 7.000│ │ │ │
│ 04 │Fondul Naţional de Preaderare │ 37.310│ │ │ │
│ 11 │Asistenţă naţională externă pentru dezvoltare │ 69.270│ │ │ │
│ 12 │Fondul Naţional de Dezvoltare │ 5.000│ │ │ │
│ 14 │Plata valorii de executare a garanţiei în cadrul │ │ │ │ │
│ │programului Prima casa │ 10.000│ │ │ │
│ 15 │Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate │ │ │ │ │
│ │din bugetul de stat │ 32.475│ │ │ │
│ 50 │Alte servicii publice generale │ 1.962.542│ │ │ │
│5501 │TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA ŞI ÎMPRUMUTURI │ 13.442.063│ 14.095.846│ 14.467.979│ 14.593.952│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 10.265.800│ 11.149.151│ 12.072.372│ 11.965.445│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 54.701│ 26.920│ 28.190│ 24.454│
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 54.701│ │ │ │
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │externe │ 23.919│ │ │ │
│ 02 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │interne │ 20.000│ │ │ │
│ 03 │Stabilirea riscului de ţară │ 4.000│ │ │ │
│ 04 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 6.782│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 10.110.568│ 10.891.964│ 11.822.453│ 11.720.758│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 5.725.600│ │ │ │
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 5.725.600│ │ │ │
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 3.346.859│ │ │ │
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice externe directe │ 3.346.859│ │ │ │
│ 04 │Dobânzi aferente împrumuturilor preluate/contracte │ │ │ │ │
│ │de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 1.038.109│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 100.531│ 230.267│ 221.729│ 220.233│
│ 02 │Transferuri de capital │ 100.531│ │ │ │
│ 10 │Plăţi în contul creditelor garantate şi/sau │ │ │ │ │
│ │subîmprumutate │ 100.531│ │ │ │
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.176.263│ 2.946.695│ 2.395.607│ 2.628.507│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.176.263│ 2.946.695│ 2.395.607│ 2.628.507│
│ 01 │Rambursări de credite externe │ 623.065│ │ │ │
│ 06 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe │ 623.065│ │ │ │
│ 02 │Rambursări de credite interne │ 294.000│ │ │ │
│ 02 │Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne │ 294.000│ │ │ │
│ 03 │Rambursări de credite în contul împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │preluate/contractate de MFP în baza OUG nr. 64/2007 │ 2.259.198│ │ │ │
│5601 │TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE │ 16.158.394│ 14.818.902│ 15.663.476│ 15.071.643│
│ │ALE ADMINISTRAŢIEI │ │ │ │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 16.158.394│ 14.818.902│ 15.663.476│ 15.071.643│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 16.158.394│ 14.818.902│ 15.663.476│ 15.071.643│
│ 01 │Transferuri curente │ 16.158.394│ │ │ │
│ 07 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │asigurărilor sociale de stat │ 12.519.181│ │ │ │
│ 08 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │asigurărilor pentru şomaj │ 551.151│ │ │ │
│ 11 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului│ │ │ │ │
│ │naţional unic de asigurări sociale de sănătate │ 3.088.062│ │ │ │
│ 02 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │asigurărilor sociale de stat │ 12.519.181│ │ │ │
│ 03 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │asigurărilor pentru şomaj │ 551.151│ │ │ │
│ 04 │Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ │ │ │ │
│ │fondului de asigurări sociale de sănătate │ 3.088.062│ │ │ │
│6001 │APĂRARE │ 5.110.798│ 5.453.959│ 5.565.715│ 5.695.274│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.139.330│ 4.402.780│ 4.484.329│ 4.660.867│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.457.947│ 3.692.385│ 3.711.222│ 3.824.734│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 1.951.753│ │ │ │
│ 01 │Salarii de bază │ 1.548.946│ │ │ │
│ 05 │Sporuri pentru condiţii de muncă │ 171.970│ │ │ │
│ 06 │Alte sporuri │ 86│ │ │ │
│ 10 │Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 85│ │ │ │
│ 11 │Fond aferent plăţii cu ora │ 7│ │ │ │
│ 12 │Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 6│ │ │ │
│ 13 │Indemnizaţii de delegare │ 158.571│ │ │ │
│ 14 │Indemnizaţii de detaşare │ 1.254│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 70.828│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 915.841│ │ │ │
│ 02 │Norme de hrană │ 607.014│ │ │ │
│ 03 │Uniforme şi echipament obligatoriu │ 123.102│ │ │ │
│ 05 │Transportul la şi de la locul de muncă │ 21.896│ │ │ │
│ 30 │Alte drepturi salariale în natură │ 163.829│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 590.353│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 488.459│ │ │ │
│ 02 │Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.244│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 91.810│ │ │ │
│ 05 │Prime de asigurare viaţă plătite de angajator │ │ │ │ │
│ │pentru angajaţi │ 2.971│ │ │ │
│ 06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 5.869│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 484.881│ 499.495│ 553.115│ 607.273│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 364.050│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 3.302│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 1.917│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 155.761│ │ │ │
│ 04│Apa, canal şi salubritate │ 24.827│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 80.935│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 22.517│ │ │ │
│ 07│Transport │ 5.088│ │ │ │
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 19.183│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 46.245│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 4.275│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 7.170│ │ │ │
│ 03 │Hrana │ 37.013│ │ │ │
│ 01│Hrana pentru oameni │ 35.890│ │ │ │
│ 02│Hrana pentru animale │ 1.123│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 5.320│ │ │ │
│ 01│Medicamente │ 4.945│ │ │ │
│ 02│Materiale sanitare │ 220│ │ │ │
│ 04│Dezinfectanţi │ 155│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 25.004│ │ │ │
│ 01│Uniforme şi echipament │ 21.413│ │ │ │
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 330│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 3.261│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 16.877│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 8.293│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străinătate │ 8.584│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 15│ │ │ │
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 1.176│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 634│ │ │ │
│ 12 │Consultanţa şi expertiză │ 32│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 517│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.448│ │ │ │
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ 3.351│ │ │ │
│ │fixe pentru armată │ │ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 65│ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 22.209│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 1.196│ │ │ │
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 1.453│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 2.993│ │ │ │
│ 09│Executarea silită a creanţelor bugetare │ 30│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 16.537│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 80.086│ 90.561│ 94.655│ 98.525│
│ │PUBLICE │ │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 80.086│ │ │ │
│ 03│Acţiuni de sănătate │ 80.086│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 116.000│ 119.923│ 124.921│ 129.919│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 116.000│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 116.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 166│ 166│ 166│ 166│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 166│ │ │ │
│ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 59│ │ │ │
│ 02│Ajutoare sociale în natura │ 107│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 250│ 250│ 250│ 250│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 250│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 971.468│ 1.051.179│ 1.081.386│ 1.034.407│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 971.468│ 1.051.179│ 1.081.386│ 1.034.407│
│ 01 │Active fixe │ 957.566│ │ │ │
│ 01│Construcţii │ 36.926│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.324│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 919.316│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 13.902│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 242.946│ │ │ │
│ 02 │Apărare naţională │ 4.608.925│ │ │ │
│ 03 │Participarea la misiuni şi operaţiuni militare în │ │ │ │ │
│ │afara teritoriului statului român │ 223.399│ │ │ │
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru apărare │ 25.579│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul apărării │ 9.949│ │ │ │
│6101 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 12.796.537│ 13.423.710│ 13.633.430│ 13.969.311│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.630.798│ 13.175.710│ 13.376.402│ 13.716.038│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 10.487.149│ 10.983.131│ 11.119.089│ 11.424.063│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 5.855.333│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 4.721.793│ │ │ │
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 30.548│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 388.505│ │ │ │
│ 06│Alte sporuri │ 186.993│ │ │ │
│ 10│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 50│ │ │ │
│ 11│Fond aferent plăţii cu ora │ 974│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 64│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 14.178│ │ │ │
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 1.192│ │ │ │
│ 15│Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 9.262│ │ │ │
│ 16│Alocaţii pentru locuinţe │ 30.994│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 470.780│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 1.721.981│ │ │ │
│ 02│Norme de hrană │ 1.302.039│ │ │ │
│ 03│Uniforme şi echipament obligatoriu │ 355.792│ │ │ │
│ 04│Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi │ │ │ │ │
│ │familia sa │ 163│ │ │ │
│ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 15.852│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în natură │ 48.135│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 1.917.898│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.580.932│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 9.061│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 304.442│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 2.784│ │ │ │
│ 05│Prime de asigurare viaţă plătite de angajator │ │ │ │ │
│ │pentru angajaţi │ 980│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 19.699│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 892.685│ 962.982│ 990.856│ 1.012.102│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 465.528│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 7.743│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 1.744│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 165.996│ │ │ │
│ 04│Apa, canal şi salubritate │ 17.639│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 108.308│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 14.675│ │ │ │
│ 07│Transport │ 720│ │ │ │
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 44.456│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 77.796│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 26.451│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 27.100│ │ │ │
│ 03 │Hrana │ 7.323│ │ │ │
│ 01│Hrana pentru oameni │ 4.792│ │ │ │
│ 02│Hrana pentru animale │ 2.531│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 2.385│ │ │ │
│ 01│Medicamente │ 1.906│ │ │ │
│ 02│Materiale sanitare │ 208│ │ │ │
│ 03│Reactivi │ 195│ │ │ │
│ 04│Dezinfectanţi │ 76│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 9.269│ │ │ │
│ 01│Uniforme şi echipament │ 2.464│ │ │ │
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 208│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 6.597│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 27.954│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 14.210│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străinătate │ 13.744│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 2.321│ │ │ │
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 300│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 1.263│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 11.456│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 1.303│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.155│ │ │ │
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ │ │ │ │
│ │fixe pentru armată │ 3.472│ │ │ │
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 5│ │ │ │
│ 01│Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │externe │ 4│ │ │ │
│ 02│Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │interne │ 1│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 4.932│ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
│ 28 │Ajutor public judiciar │ 98│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 128.435│ │ │ │
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 279│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 1.454│ │ │ │
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 8.195│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 63.956│ │ │ │
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │ │
│ │publice │ 346│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 54.205│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 1.015.124│ 1.024.095│ 1.053.483│ 1.078.211│
│ │PUBLICE │ │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 1.007.924│ │ │ │
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 927.477│ │ │ │
│ 03│Acţiuni de sănătate │ 78.390│ │ │ │
│ 10│Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru │ 1.833│ │ │ │
│ │persoane care execută pedepse private de libertate │ │ │ │ │
│ │sau arest preventiv │ │ │ │ │
│ 52│Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ 224│ │ │ │
│ │asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini │ │ │ │ │
│ │aflaţi în centrele de cazare │ │ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 7.200│ │ │ │
│ 08│Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii │ │ │ │ │
│ │în urgenţă │ 6.800│ │ │ │
│ 12│Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale│ 400│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 13.529│ 13.652│ 12.947│ 22.055│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 5.158│ │ │ │
│ 18│Alte transferuri curente interne │ 5.158│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 8.371│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 8.371│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 170.695│ 154.990│ 163.559│ 140.827│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 18.315│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 1.850│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 8.663│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 7.802│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 63.754│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 7.940│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 41.185│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 14.629│ │ │ │
│ 07 │Programe Instrumentul de Asistenţă pentru │ │ │ │ │
│ │Preaderare (IPA) │ 1.450│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 223│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.227│ │ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 21.399│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 3.300│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 14.099│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 4.000│ │ │ │
│ 09 │Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi │ 1.400│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 700│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 500│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 200│ │ │ │
│ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 2.150│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 1.200│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 550│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 400│ │ │ │
│ 11 │Sume aferente Fondului European de Integrare a │ │ │ │ │
│ │resortisanţilor ţărilor terţe │ 1.900│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 1.000│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 700│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 200│ │ │ │
│ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 23.785│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 9.880│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 4.050│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 9.855│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în │ │ │ │ │
│ │perioada 2007-2013 │ 11.612│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 4.109│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 3.202│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 4.301│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 3.207│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 689│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.335│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 183│ │ │ │
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 274│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 274│ │ │ │
│ 19 │Asistenţa tehnică în cadrul Programului Operaţional │ │ │ │ │
│ │Asistenţa Tehnică │ 7.000│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 1.000│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 6.000│ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 200│ │ │ │
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ 6.765│ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ │ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 1.795│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 4.925│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 45│ │ │ │
│ 36 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ │
│ │promotorii de proiect/beneficiarii instituţii publice │ 7.364│ │ │ │
│ 38 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului financiar norvegian, pentru │ │ │ │ │
│ │promotorii de proiect/beneficiarii alţii decât │ │ │ │ │
│ │instituţii publice. │ 120│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 16│ 61│ 61│ 62│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 16│ │ │ │
│ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 15│ │ │ │
│ 02│Ajutoare sociale în natură │ 1│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 4.864│ 11.799│ 11.407│ 13.718│
│ 01 │Burse │ 100│ │ │ │
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 1.764│ │ │ │
│ 17 │Despăgubiri civile │ 3.000│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 46.736│ 25.000│ 25.000│ 25.000│
│ │RAMBURSABILĂ │ │ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 46.736│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 165.739│ 248.000│ 257.028│ 253.273│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 165.739│ 248.000│ 257.028│ 253.273│
│ 01 │Active fixe │ 111.087│ │ │ │
│ 01│Construcţii │ 40.477│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 43.902│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 451│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 26.257│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 15.073│ │ │ │
│ 01 │Administraţia centrală │ 1.351.003│ │ │ │
│ 03 │Ordine publică │ 4.707.043│ │ │ │
│ 01 │Poliţie │ 2.891.771│ │ │ │
│ 02 │Jandarmerie │ 1.096.697│ │ │ │
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 718.575│ │ │ │
│ 04 │Siguranţa naţională │ 1.712.680│ │ │ │
│ 05 │Protecţie civilă şi protecţia contra incendiilor │ 1.185.580│ │ │ │
│ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 2.093.203│ │ │ │
│ 07 │Penitenciare │ 920.877│ │ │ │
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru ordine publică şi │ │ │ │ │
│ │siguranţa naţională │ 1.040│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │ │ │ │
│ │siguranţei naţionale │ 825.111│ │ │ │
│6501 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 4.188.714│ 4.377.628│ 4.918.395│ 5.027.067│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.085.616│ 4.268.304│ 4.798.265│ 4.905.192│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 564.739│ 580.682│ 589.966│ 602.742│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 392.691│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 332.162│ │ │ │
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 818│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 11.220│ │ │ │
│ 06│Alte sporuri │ 5.486│ │ │ │
│ 10│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 5│ │ │ │
│ 11│Fond aferent plăţii cu ora │ 24.561│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 244│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 1.107│ │ │ │
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 375│ │ │ │
│ 15│Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 76│ │ │ │
│ 16│Alocaţii pentru locuinţe │ 589│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 16.048│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 45.954│ │ │ │
│ 02│Norme de hrană │ 32.951│ │ │ │
│ 03│Uniforme şi echipament obligatoriu │ 8.548│ │ │ │
│ 04│Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi │ │ │ │ │
│ │familia sa │ 165│ │ │ │
│ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 492│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în natură │ 3.798│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 111.348│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 86.569│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.518│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 20.054│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 381│ │ │ │
│ 05│Prime de asigurare viaţa plătite de angajator pentru │ │ │ │ │
│ │angajaţi │ 1│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 2.825│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 188.627│ 193.882│ 197.011│ 199.519│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 84.855│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 4.309│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 2.110│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 45.326│ │ │ │
│ 04│Apa, canal şi salubritate │ 7.947│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 2.435│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 1.228│ │ │ │
│ 07│Transport │ 266│ │ │ │
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.330│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 5.771│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 10.133│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 5.523│ │ │ │
│ 03 │Hrana │ 35.300│ │ │ │
│ 01│Hrana pentru oameni │ 35.286│ │ │ │
│ 02│Hrana pentru animale │ 14│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 926│ │ │ │
│ 01│Medicamente │ 636│ │ │ │
│ 02│Materiale sanitare │ 199│ │ │ │
│ 03│Reactivi │ 1│ │ │ │
│ 04│Dezinfectanţi │ 90│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 27.033│ │ │ │
│ 01│Uniforme şi echipament │ 14.484│ │ │ │
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 592│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 11.957│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 9.189│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 7.943│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străinătate │ 1.246│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 31│ │ │ │
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 160│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 4.668│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiza │ 579│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 3.975│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 286│ │ │ │
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ │ │ │ │
│ │fixe pentru armată │ 150│ │ │ │
│ 16 │Studii şi cercetări │ 110│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 55│ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 12.319│ │ │ │
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 96│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 248│ │ │ │
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 634│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 1.893│ │ │ │
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 29│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9.419│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 2.083.914│ 2.249.339│ 2.300.629│ 2.350.404│
│ │PUBLICE │ │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 2.083.914│ │ │ │
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 312.545│ │ │ │
│ 02│Finanţarea de bază a învăţământului superior │ 1.771.064│ │ │ │
│ 03│Acţiuni de sănătate │ 305│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.262│ 1.550│ 1.552│ 1.576│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 800│ │ │ │
│ 18│Alte transferuri curente interne │ 800│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 462│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 462│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 420.785│ 421.897│ 869.038│ 892.254│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 419.197│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 78.398│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 278.239│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 62.560│ │ │ │
│ 07 │Programe Instrumentul de Asistenţa pentru Preaderare │ │ │ │ │
│ │(IPA) │ 196│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 29│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 167│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ 40│ │ │ │
│ │2007-2013 │ │ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 40│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 293│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 48│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 230│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 15│ │ │ │
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ 1.059│ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ │ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 1.059│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 308.545│ 332.422│ 340.138│ 347.602│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 308.545│ │ │ │
│ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 15.000│ │ │ │
│ 02│Ajutoare sociale în natură │ 293.545│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 474.244│ 488.532│ 499.931│ 511.095│
│ 01 │Burse │ 464.416│ │ │ │
│ 15 │Contribuţii la salarizarea personalului neclerical │ 2.500│ │ │ │
│ 17 │Despăgubiri civile │ 200│ │ │ │
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 7.128│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 43.500│ │ │ │
│ │RAMBURSABILĂ │ │ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 43.500│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 103.098│ 109.324│ 120.130│ 121.875│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 103.098│ 109.324│ 120.130│ 121.875│
│ 01 │Active fixe │ 102.568│ │ │ │
│ 01│Construcţii │ 99.013│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 2.000│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 1.500│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 55│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 500│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 253.460│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 328.540│ │ │ │
│ 03 │Învăţământ preşcolar şi primar │ 3.472│ │ │ │
│ 01 │Învăţământ preşcolar │ 3.472│ │ │ │
│ 04 │Învăţământ secundar │ 338.035│ │ │ │
│ 01 │Învăţământ secundar inferior │ 150.000│ │ │ │
│ 02 │Învăţământ secundar superior │ 163.035│ │ │ │
│ 03 │Învăţământ profesional │ 25.000│ │ │ │
│ 05 │Învăţământ postliceal │ 54.839│ │ │ │
│ 06 │Învăţământ superior │ 2.266.403│ │ │ │
│ 01 │Învăţământ universitar │ 2.174.696│ │ │ │
│ 02 │Învăţământ postuniversitar │ 91.707│ │ │ │
│ 07 │Învăţământ nedefinibil prin nivel │ 26.000│ │ │ │
│ 02 │Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice │ 26.000│ │ │ │
│ 11 │Servicii auxiliare pentru educaţie │ 326.500│ │ │ │
│ 04 │Cămine şi cantine pentru studenţi │ 141.500│ │ │ │
│ 30 │Alte servicii auxiliare │ 185.000│ │ │ │
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare pentru învăţământ │ 10│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 591.455│ │ │ │
│6601 │SĂNĂTATE │ 2.921.401│ 2.927.231│ 2.994.047│ 3.049.120│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.898.401│ 2.906.671│ 2.972.973│ 3.027.561│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 743.306│ 764.477│ 783.389│ 801.479│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 562.111│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 429.672│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 75.229│ │ │ │
│ 06│Alte sporuri │ 33.457│ │ │ │
│ 10│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 300│ │ │ │
│ 11│Fond aferent plăţii cu ora │ 15.000│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 163│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 814│ │ │ │
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 12│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 7.464│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 21.515│ │ │ │
│ 01│Tichete de masă │ 20.000│ │ │ │
│ 02│Norme de hrană │ 1.310│ │ │ │
│ 03│Uniforme şi echipament obligatoriu │ 120│ │ │ │
│ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 22│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în natură │ 63│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 159.680│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 116.462│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 2.798│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 30.908│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 4.716│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 4.796│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.222.016│ 1.250.373│ 1.281.632│ 1.311.071│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 171.202│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 3.033│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 1.019│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 15.714│ │ │ │
│ 04│Apa, canal şi salubritate │ 3.078│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 65.036│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 10.048│ │ │ │
│ 07│Transport │ 100│ │ │ │
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 11.040│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 32.111│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 30.023│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 6.055│ │ │ │
│ 03 │Hrana │ 8.005│ │ │ │
│ 01│Hrana pentru oameni │ 8.000│ │ │ │
│ 02│Hrana pentru animale │ 5│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 76.332│ │ │ │
│ 01│Medicamente │ 41.001│ │ │ │
│ 02│Materiale sanitare │ 8.116│ │ │ │
│ 03│Reactivi │ 25.193│ │ │ │
│ 04│Dezinfectanţi │ 2.022│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 6.142│ │ │ │
│ 01│Uniforme şi echipament │ 2.000│ │ │ │
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 102│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 4.040│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 4.021│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 3.021│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străinătate │ 1.000│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 506│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 503│ │ │ │
│ 12 │Consultanţa şi expertiză │ 500│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 2.006│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 1.006│ │ │ │
│ 16 │Studii şi cercetări │ 1│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 100│ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 201.546│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 5│ │ │ │
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 9│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 608│ │ │ │
│ 09│Executarea silită a creanţelor bugetare │ 200│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 200.724│ │ │ │
│ 31 │Finanţarea unor acţiuni de sănătate din cadrul │ 503.261│ │ │ │
│ │unităţilor sanitare din reţeaua │ │ │ │ │
│ │administraţiei publice locale │ │ │ │ │
│ 32 │Finanţarea programelor naţionale de sănătate derulate │ 100.000│ │ │ │
│ │de unităţile sanitare din reţeaua administraţiei │ │ │ │ │
│ │publice locale │ │ │ │ │
│ 33 │Finanţarea asistenţei medicale desfăşurate în │ 140.830│ │ │ │
│ │cabinetele medicale din unităţile de învăţământ │ │ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 859.539│ 806.194│ 825.409│ 843.497│
│ │PUBLICE │ │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 834.539│ │ │ │
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 115.837│ │ │ │
│ 03│Acţiuni de sănătate │ 561.652│ │ │ │
│ 11│Transferuri din bugetul de stat către bugetul │ 46.600│ │ │ │
│ │fondului naţional unic de asigurări sociale │ │ │ │ │
│ │de sănătate │ │ │ │ │
│ 25│Programe pentru sănătate │ 60.000│ │ │ │
│ 38│Transferuri din bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea unităţilor de asistenţă │ │ │ │ │
│ │medico-sociale │ 21.390│ │ │ │
│ 45│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
│ │pentru finanţarea sănătăţii │ 29.060│ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 25.000│ │ │ │
│ 08│Aparatura medicală şi echipamente de comunicaţii │ │ │ │ │
│ │în urgenţă │ 500│ │ │ │
│ 11│Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 500│ │ │ │
│ 12│Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la │ │ │ │ │
│ │spitale │ 22.500│ │ │ │
│ 22│Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea aparaturii medicale şi │ │ │ │ │
│ │echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate │ 500│ │ │ │
│ 23│Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea reparaţiilor capitale în │ │ │ │ │
│ │sănătate │ 500│ │ │ │
│ 24│Transferuri de la bugetul de stat către bugetele │ │ │ │ │
│ │locale pentru finanţarea altor investiţii în sănătate │ 500│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.000│ 4.000│ 4.000│ 4.000│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 4.000│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 4.000│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 21.400│ 21.999│ 22.549│ 26.578│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 9.055│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 2.324│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 6.683│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 48│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European(FSE) │ 6.470│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 1.727│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 2.590│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 2.153│ │ │ │
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 5.125│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 5.125│ │ │ │
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 750│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 750│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 48.140│ 59.628│ 55.994│ 40.936│
│ │RAMBURSABILĂ │ │ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 48.140│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 23.000│ 20.560│ 21.074│ 21.559│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 23.000│ 20.560│ 21.074│ 21.559│
│ 01 │Active fixe │ 19.500│ │ │ │
│ 01│Construcţii │ 17.240│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 500│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatura birotică şi alte active corporale │ 100│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 1.660│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 500│ │ │ │
│ 01 │Administraţia centrală │ 20.460│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 135.896│ │ │ │
│ 04 │Servicii medicale în ambulator │ 7.482│ │ │ │
│ 05 │Asistenţa medicală în centre medicale multifuncţionale│ 7.482│ │ │ │
│ 06 │Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi │ 27.700│ │ │ │
│ 01 │Spitale generale │ 27.700│ │ │ │
│ 08 │Servicii de sănătate publică │ 39.500│ │ │ │
│ 09 │Hematologie şi securitate transfuzională │ 93.707│ │ │ │
│ 10 │Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală │ │ │ │ │
│ │în sănătate │ 6.211│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii │ 2.590.445│ │ │ │
│ 50 │Alte instituţii şi acţiuni sanitare │ 2.590.445│ │ │ │
│6701 │CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE │ 1.741.571│ 1.865.890│ 1.793.099│ 1.836.183│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.737.787│ 1.863.989│ 1.791.175│ 1.834.236│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 40.419│ 42.036│ 43.768│ 45.428│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 32.878│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 30.846│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 112│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 429│ │ │ │
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 5│ │ │ │
│ 15│Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă│ 25│ │ │ │
│ 16│Alocaţii pentru locuinţe │ 30│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 1.431│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 7.541│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 5.538│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 211│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 1.523│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 58│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 211│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 381.427│ 400.712│ 409.968│ 418.706│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 362.009│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 429│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 183│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 9.107│ │ │ │
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 595│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 634│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 140│ │ │ │
│ 07│Transport │ 473│ │ │ │
│ 08│Poşta, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.281│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 342.142│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 7.025│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 1.645│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 242│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 242│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.805│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 472│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străinătate │ 1.333│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 54│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 286│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 422│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 70│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 126│ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 14.768│ │ │ │
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 5│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 331│ │ │ │
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 230│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 5.783│ │ │ │
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ 6│ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 8.413│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 598.619│ 620.359│ 637.004│ 652.841│
│ │PUBLICE │ │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 598.619│ │ │ │
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 595.578│ │ │ │
│ 53│Transferuri din bugetul de stat către fondul de │ 3.041│ │ │ │
│ │asigurări sociale de sănătate pentru personalul │ │ │ │ │
│ │monahal al cultelor recunoscute │ │ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 39.941│ 65.609│ 41.789│ 75.318│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 36.300│ │ │ │
│ 02│Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │ │ │ │
│ │Olimpic şi Sportiv Român │ 10.000│ │ │ │
│ 18│Alte transferuri curente interne │ 26.300│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 3.641│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 3.641│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 13.351│ 18.745│ 14.633│ 4.187│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 2.160│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 224│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 1.359│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 577│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 5.183│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 643│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 3.643│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 897│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 500│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 500│ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 1│ │ │ │
│ 35 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
│ │beneficiarii instituţii publice. │ 3.582│ │ │ │
│ 37 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
│ │beneficiarii alţii decât instituţii publice. │ 1.925│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 524.030│ 524.467│ 545.873│ 568.556│
│ 04 │Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând │ 85.685│ │ │ │
│ │minorităţilor naţionale altele decât cele care │ │ │ │ │
│ │primesc subvenţii de la bugetul de stat │ │ │ │ │
│ 05 │Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi │ 3.915│ │ │ │
│ │combatere a intoleranţei │ │ │ │ │
│ 07 │Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni │ 10.000│ │ │ │
│ │şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora │ │ │ │ │
│ 08 │Programe pentru tineret │ 9.312│ │ │ │
│ 12 │Susţinerea cultelor │ 30.000│ │ │ │
│ 13 │Contribuţia statului, pentru sprijinirea Bisericii │ │ │ │ │
│ │Ortodoxe Române din afara graniţelor │ 12.880│ │ │ │
│ 14 │Contribuţia statului la salarizarea personalului │ │ │ │ │
│ │de cult │ 270.016│ │ │ │
│ 16 │Proiecte de comunicare, informare publică şi │ │ │ │ │
│ │promovarea imaginii şi intereselor româneşti │ │ │ │ │
│ │peste hotare │ 1.440│ │ │ │
│ 19 │Indemnizaţia de merit │ 19.132│ │ │ │
│ 20 │Sume destinate finanţării programelor sportive │ │ │ │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ 75.000│ │ │ │
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 3.500│ │ │ │
│ 23 │Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor │ │ │ │ │
│ │Comunismului şi al Rezistenţei Sighet │ 1.100│ │ │ │
│ 24 │Finanţarea Ansamblului Memorialul Revoluţiei - │ │ │ │ │
│ │Decembrie 1989 din Municipiul Timişoara │ 800│ │ │ │
│ 28 │Finanţarea Schitului românesc Prodromu de la │ │ │ │ │
│ │Muntele Athos │ 1.250│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 140.000│ 192.061│ 98.140│ 69.200│
│ │RAMBURSABILĂ │ │ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 140.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.784│ 1.901│ 1.924│ 1.947│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.784│ 1.901│ 1.924│ 1.947│
│ 01 │Active fixe │ 3.784│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.640│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 464│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 1.680│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 40.303│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 11.288│ │ │ │
│ 03 │Servicii culturale │ 315.322│ │ │ │
│ 03 │Muzee │ 74.441│ │ │ │
│ 04 │Instituţii publice de spectacole şi concerte │ 214.772│ │ │ │
│ 11 │Edituri │ 1.956│ │ │ │
│ 12 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice │ 20.000│ │ │ │
│ 14 │Centre culturale │ 3.153│ │ │ │
│ 16 │Târguri, saloane şi expoziţii de carte şi de │ │ │ │ │
│ │publicaţii culturale │ 1.000│ │ │ │
│ 05 │Servicii recreative şi sportive │ 296.094│ │ │ │
│ 01 │Sport │ 285.282│ │ │ │
│ 02 │Tineret │ 10.812│ │ │ │
│ 50 │Alte servicii în domeniile culturii, recreerii │ │ │ │ │
│ │şi religiei │ 1.078.564│ │ │ │
│6801 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 17.816.956│ 18.286.863│ 18.514.651│ 18.869.822│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 17.810.175│ 18.280.619│ 18.508.355│ 18.863.399│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 218.921│ 225.268│ 230.882│ 236.145│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 173.052│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 170.650│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 710│ │ │ │
│ 06│Alte sporuri │ 150│ │ │ │
│ 10│Fond pentru posturi ocupate prin cumul │ 35│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 50│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 403│ │ │ │
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 10│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 1.044│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 279│ │ │ │
│ 02│Norme de hrană │ 153│ │ │ │
│ 04│Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia │ 116│ │ │ │
│ │sa │ │ │ │ │
│ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 4│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în natură │ 6│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 45.590│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 35.105│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 806│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 8.067│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ 201│ │ │ │
│ │boli profesionale │ │ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 1.411│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 150.510│ 175.840│ 177.126│ 178.337│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 35.647│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 2.441│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 210│ │ │ │
│ 03│Incălzit, iluminat şi forţa motrică │ 8.286│ │ │ │
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 1.017│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 3.120│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 369│ │ │ │
│ 07│Transport │ 50│ │ │ │
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 5.669│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 268│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 14.217│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 669│ │ │ │
│ 03 │Hrana │ 15│ │ │ │
│ 01│Hrana pentru oameni │ 15│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 209│ │ │ │
│ 01│Medicamente │ 157│ │ │ │
│ 02│Materiale sanitare │ 26│ │ │ │
│ 03│Reactivi │ 11│ │ │ │
│ 04│Dezinfectanţi │ 15│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 660│ │ │ │
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 62│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 598│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 2.726│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.726│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străinătate │ 1.000│ │ │ │
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 2.600│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 147│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 27│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 218│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 307│ │ │ │
│ 16 │Studii şi cercetări │ 4│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ 500│ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 106.781│ │ │ │
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 10│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 101│ │ │ │
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 916│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 5.500│ │ │ │
│ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 97.355│ │ │ │
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │ │
│ │publice │ 12│ │ │ │
│ 09│Executarea silită a creanţelor bugetare │ 90│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 2.797│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ 3.288.669│ 3.293.841│ 3.256.545│ 3.248.806│
│ │PUBLICE │ │ │ │ │
│ 01 │Transferuri curente │ 3.261.669│ │ │ │
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 11.115│ │ │ │
│ 04│Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu │ │ │ │ │
│ │handicap │ 2.178.510│ │ │ │
│ 26│Transferuri privind contribuţia de asigurări de │ │ │ │ │
│ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru │ │ │ │ │
│ │creşterea copilului │ 87.391│ │ │ │
│ 30│Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │ │
│ │pensionari │ 800.000│ │ │ │
│ 31│Transferuri privind contribuţia de sănătate pentru │ │ │ │ │
│ │persoane beneficiare de ajutorul social │ 40.253│ │ │ │
│ 37│Transferuri pentru acordarea ajutorului pentru │ │ │ │ │
│ │încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili │ │ │ │ │
│ │petrolieri │ 124.400│ │ │ │
│ 54│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
│ │destinate finanţării unor programe de interes naţional│ 20.000│ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 27.000│ │ │ │
│ 31│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
│ │pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor │ │ │ │ │
│ │de interes naţional │ 7.000│ │ │ │
│ 32│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
│ │pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii │ │ │ │ │
│ │publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă │ │ │ │ │
│ │medico-sociale │ 20.000│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 3.257│ 3.348│ 3.432│ 3.511│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 3.257│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 3.257│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 328.399│ 337.663│ 345.612│ 353.561│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 468│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 18│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 406│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 44│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European(FSE) │ 62.304│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 12.786│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 38.119│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 11.399│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 30│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 30│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 600│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 97│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 386│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 117│ │ │ │
│ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 1.412│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 1.412│ │ │ │
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 400│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 60│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 340│ │ │ │
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţa Tehnică │ 150.000│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 57.000│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 93.000│ │ │ │
│ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 15.000│ │ │ │
│ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ │
│ │societăţi comerciale, instituţii publice finanţate │ │ │ │ │
│ │parţial sau integral din venituri proprii şi alţi │ │ │ │ │
│ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ │
│ │susţinerii derulării proiectelor finanţate din │ │ │ │ │
│ │FEN postaderare │ 93.185│ │ │ │
│ 01│Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ │ │ │ │
│ │publice finanţate parţial sau integral din venituri │ │ │ │ │
│ │proprii necesare susţinerii derulării proiectelor │ │ │ │ │
│ │finanţate din FEN postaderare │ 93.185│ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 5.000│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 13.742.597│ 14.134.615│ 14.479.485│ 14.827.766│
│ 01 │Asigurări sociale │ 7.500.672│ │ │ │
│ 02 │Ajutoare sociale │ 6.241.925│ │ │ │
│ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 6.028.707│ │ │ │
│ 02│Ajutoare sociale în natură │ 213.218│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 46.322│ 19.130│ 15.273│ 15.273│
│ 11 │Asociaţii şi fundaţii │ 44.951│ │ │ │
│ 17 │Despăgubiri civile │ 1.371│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ 31.500│ 90.914│ │ │
│ │RAMBURSABILĂ │ │ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 31.500│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.781│ 6.244│ 6.296│ 6.423│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.781│ 6.244│ 6.296│ 6.423│
│ 01 │Active fixe │ 5.081│ │ │ │
│ 01│Construcţii │ 2.355│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 2.306│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 10│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 410│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.700│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 374.145│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 226.545│ │ │ │
│ 03 │Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe │ 8.376.278│ │ │ │
│ 05 │Asistenţa socială în caz de boli şi invalidităţi │ 2.223.607│ │ │ │
│ 02 │Asistenta socială în caz de invaliditate │ 2.223.607│ │ │ │
│ 06 │Asistenţa socială pentru familie şi copii │ 4.989.726│ │ │ │
│ 08 │Ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau │ │ │ │ │
│ │pensionare │ 6.174│ │ │ │
│ 09 │Ajutoare pentru urmaşi │ 800│ │ │ │
│ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 1.227.952│ │ │ │
│ 01 │Ajutor social │ 1.176.943│ │ │ │
│ 03 │Centre de primire şi cazare a persoanelor solicitante │ │ │ │ │
│ │a statutului de refugiat │ 3.100│ │ │ │
│ 04 │Servicii sociale │ 1.000│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ │
│ │sociale │ 46.909│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi │ │ │ │ │
│ │asistenţei sociale │ 391.729│ │ │ │
│7001 │LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ │ 2.589.584│ 1.543.146│ 1.276.464│ 2.931.842│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.424.584│ 1.463.060│ 1.196.369│ 2.849.399│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.000│ 7.168│ 7.383│ 7.627│
│ 22 │Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor │ 6.800│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 200│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 200│ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 137.224│ 133.801│ 151.147│ 154.623│
│ 30 │Alte subvenţii │ 137.224│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.591.981│ 849.271│ 905.685│ 940.501│
│ 01 │Transferuri curente │ 21.100│ │ │ │
│ 13│Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar │ 100│ │ │ │
│ 32│Reabilitarea termică a clădirilor de locuit │ 21.000│ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 1.570.881│ │ │ │
│ 04│Programul pentru construcţii de locuinţe şi săli │ │ │ │ │
│ │de sport │ 30.000│ │ │ │
│ 05│Finanţarea elaborării şi/sau actualizării planurilor │ │ │ │ │
│ │urbanistice generale şi a regulamentelor locale │ │ │ │ │
│ │de urbanism │ 200│ │ │ │
│ 06│Retehnologizarea centralelor termice şi electrice │ │ │ │ │
│ │de termoficare │ 35.000│ │ │ │
│ 09│Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului │ │ │ │ │
│ │seismic al construcţiilor existente cu destinaţie │ │ │ │ │
│ │de locuinţă │ 5.000│ │ │ │
│ 35│Subprogramul Modernizarea satului românesc │ 800.000│ │ │ │
│ 36│Subprogramul Regenerarea urbana a municipiilor şi │ │ │ │ │
│ │oraşelor │ 200.681│ │ │ │
│ 37│Subprogramul Infrastructură la nivel judeţean │ 500.000│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 256.650│ 94.013│ 94.982│ 95.887│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 256.650│ │ │ │
│ 03│Programe cu finanţare rambursabilă │ 5.650│ │ │ │
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 241.000│ │ │ │
│ 26│Sprijin financiar pentru construirea de locuinţe, │ │ │ │ │
│ │reabilitarea, consolidarea şi extinderea locuinţelor │ │ │ │ │
│ │existente │ 10.000│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 200.000│ 291.658│ │ 1.638.589│
│ 03 │Programe din Fondul de Coeziune(FC) │ 200.000│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 25.754│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 148.226│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 26.020│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE │ │ │ │ │
│ │PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILĂ │ 231.729│ 87.149│ 37.172│ 12.172│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 231.729│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 165.000│ 80.086│ 80.095│ 82.443│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 165.000│ 80.086│ 80.095│ 82.443│
│ 01 │Active fixe │ 165.000│ │ │ │
│ 01│Construcţii │ 164.950│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 50│ │ │ │
│ 03 │Locuinţe │ 752.276│ │ │ │
│ 01 │Dezvoltarea sistemului de locuinţe │ 752.276│ │ │ │
│ 05 │Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice │ 326.327│ │ │ │
│ 02 │Amenajări hidrotehnice │ 326.327│ │ │ │
│ 50 │Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi│ │ │ │ │
│ │dezvoltării comunale │ 1.510.981│ │ │ │
│7401 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 2.124.309│ 2.114.885│ 2.106.988│ 1.967.146│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.045.709│ 2.050.515│ 2.027.425│ 1.888.519│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 130.310│ 142.608│ 146.618│ 150.137│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 102.421│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 95.396│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 5.068│ │ │ │
│ 06│Alte sporuri │ 80│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 42│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 536│ │ │ │
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 30│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 1.269│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 27.889│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 21.211│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 508│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.305│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de munca │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 198│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 667│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 38.389│ 39.310│ 40.488│ 41.825│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 23.957│ │ │ │
│ 01 │Furnituri de birou │ 932│ │ │ │
│ 02 │Materiale pentru curăţenie │ 19│ │ │ │
│ 03 │Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 6.777│ │ │ │
│ 04 │Apă, canal şi salubritate │ 524│ │ │ │
│ 05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 3.810│ │ │ │
│ 06 │Piese de schimb │ 345│ │ │ │
│ 07 │Transport │ 7│ │ │ │
│ 08 │Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 2.565│ │ │ │
│ 09 │Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 3.949│ │ │ │
│ 30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 5.029│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 546│ │ │ │
│ 03 │Hrană │ 60│ │ │ │
│ 01 │Hrană pentru oameni │ 60│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 40│ │ │ │
│ 03 │Reactivi │ 40│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 337│ │ │ │
│ 01 │Uniforme şi echipament │ 25│ │ │ │
│ 30 │Alte obiecte de inventar │ 312│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 3.571│ │ │ │
│ 01 │Deplasări interne, detaşări, transferări │ 1.773│ │ │ │
│ 02 │Deplasări în străinătate │ 1.798│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 5│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 89│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 2.490│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 140│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 247│ │ │ │
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 45│ │ │ │
│ 01 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │externe │ 45│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 121│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 6.741│ │ │ │
│ 02 │Protocol şi reprezentare │ 349│ │ │ │
│ 03 │Prime de asigurare non-viaţă │ 811│ │ │ │
│ 04 │Chirii │ 1.350│ │ │ │
│ 07 │Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ │ │ │ │
│ │publice │ 15│ │ │ │
│ 09 │Executarea silită a creanţelor bugetare │ 5│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 4.211│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 11.160│ 12.839│ 16.400│ 16.400│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 11.160│ │ │ │
│ 02 │Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 11.160│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 15.550│ 50.415│ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 15.550│ │ │ │
│ 14 │Programe multianuale de mediu şi gospodăria apelor │ 15.550│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 40.918│ 37.884│ 45.175│ 45.732│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 24.818│ │ │ │
│ 08 │Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 2.818│ │ │ │
│ 12 │Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 5.900│ │ │ │
│ 48 │Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
│ │şi inovare │ 16.100│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate │ │ │ │ │
│ │(către organizaţii internaţionale) │ 16.100│ │ │ │
│ 01 │Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 16.100│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.807.382│ 1.765.411│ 1.776.635│ 1.632.246│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 123.968│ │ │ │
│ 01 │Finanţare naţională │ 14.144│ │ │ │
│ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 107.576│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.248│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 41.687│ │ │ │
│ 01 │Finanţare naţională │ 4.982│ │ │ │
│ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 28.605│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 8.100│ │ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 121│ │ │ │
│ 01 │Finanţare naţională │ 121│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 3.175│ │ │ │
│ 01 │Finanţare naţională │ 984│ │ │ │
│ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 2.131│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 60│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 22.272│ │ │ │
│ 01 │Finanţare naţională │ 6.763│ │ │ │
│ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 13.376│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 2.133│ │ │ │
│ 17 │Mecanismul financiar SEE │ 9.733│ │ │ │
│ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 9.733│ │ │ │
│ 19 │Asistenţă tehnică în cadrul Programului Operaţional │ │ │ │ │
│ │Asistenţă Tehnică │ 18.860│ │ │ │
│ 01 │Finanţare naţională │ 2.824│ │ │ │
│ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 16.005│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 31│ │ │ │
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 47.500│ │ │ │
│ 01 │Finanţare naţională │ 4.650│ │ │ │
│ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 41.850│ │ │ │
│ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 1.000│ │ │ │
│ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 662.678│ │ │ │
│ 22 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │ONG-uri, societăţi comerciale, instituţii publice │ │ │ │ │
│ │finanţate parţial sau integral din venituri proprii │ │ │ │ │
│ │şi alţi beneficiari de drept public sau privat │ │ │ │ │
│ │necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate │ │ │ │ │
│ │din FEN postaderare │ 787.388│ │ │ │
│ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ │ │ │ │
│ │publice finanţate parţial sau integral din venituri │ │ │ │ │
│ │proprii necesare susţinerii derulării proiectelor │ │ │ │ │
│ │finanţate din FEN postaderare │ 14.763│ │ │ │
│ 02 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de │ │ │ │ │
│ │drept public sau privat necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 772.625│ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 35.000│ │ │ │
│ 39 │Sume aferente corecţiilor financiare suportate din │ │ │ │ │
│ │bugetul de stat │ 55.000│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 2.000│ 2.048│ 2.109│ 2.179│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 2.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 33.600│ 17.870│ 33.063│ 32.127│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 33.600│ 17.870│ 33.063│ 32.127│
│ 01 │Active fixe │ 28.021│ │ │ │
│ 01 │Construcţii │ 3.740│ │ │ │
│ 02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 3.533│ │ │ │
│ 03 │Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 2.976│ │ │ │
│ 30 │Alte active fixe │ 17.772│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 5.579│ │ │ │
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 45.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 45.000│ 46.500│ 46.500│ 46.500│
│ 01 │Rambursări de credite externe │ 45.000│ │ │ │
│ 01 │Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 45.000│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 48.075│ │ │ │
│ 03 │Reducerea şi controlul poluării │ 2.050.534│ │ │ │
│ 04 │Protecţia biosferei şi a mediului natural │ 3.800│ │ │ │
│ 25 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul mediului │ 16.000│ │ │ │
│ 50 │Alte servicii în domeniul protecţiei mediului │ 5.900│ │ │ │
│8001 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 2.961.312│ 1.842.670│ 2.289.998│ 2.689.217│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.870.466│ 1.833.022│ 2.278.241│ 2.678.460│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 6.974│ 7.711│ 7.928│ 8.118│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 5.167│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 5.145│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 2│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 20│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 1.807│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.366│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 33│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 342│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 10│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 56│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 51.579│ 52.811│ 54.239│ 55.846│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 5.989│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 20│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 5│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 130│ │ │ │
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 30│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 150│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 20│ │ │ │
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 150│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 1.235│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 4.249│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 5│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 3│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 3│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 80│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 50│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străinătate │ 30│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 5│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 35│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 5│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 10│ │ │ │
│ 21 │Meteorologie │ 44.195│ │ │ │
│ 23 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor │ 800│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 10│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 442│ │ │ │
│ 01│Reclama şi publicitate │ 10│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 5│ │ │ │
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 30│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 347│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 50│ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 194.110│ 204.206│ 205.534│ 206.786│
│ 08 │Subvenţii pentru dobânzi la credite bancare │ 10.000│ │ │ │
│ 13 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │ │
│ │tranzacţiilor internaţionale │ 184.110│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 555.639│ 562.466│ 561.653│ 1.203.299│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 555.639│ │ │ │
│ 05│Programul de realizare a sistemului naţional │ │ │ │ │
│ │antigrindină │ 8.000│ │ │ │
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 900│ │ │ │
│ 16│Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi │ │ │ │ │
│ │susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi │ │ │ │ │
│ │mijlocii │ 60.039│ │ │ │
│ 46│Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor │ │ │ │ │
│ │de ajutor de stat │ 483.100│ │ │ │
│ 53│Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de pază şi │ │ │ │ │
│ │întreţinere la combinatul minier KrivoiRog Ucraina │ 3.600│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 2.062.164│ 1.005.828│ 1.448.887│ 1.204.411│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 30.730│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 4.620│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 25.588│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neelegibile │ 522│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European(FSE) │ 18.666│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 2.341│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 13.536│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neelegibile │ 2.789│ │ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 24.298│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 17.000│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 7.298│ │ │ │
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 106.836│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 23.582│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 77.850│ │ │ │
│ 21 │Transferuri de fonduri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │bugetele locale necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 1.364.384│ │ │ │
│ 22 │Transferuri din bugetul de stat către ONG-uri, │ │ │ │ │
│ │societăţi comerciale, instituţii publice finanţate │ │ │ │ │
│ │parţial sau integral din venituri proprii şi alţi │ │ │ │ │
│ │beneficiari de drept public sau privat necesare │ │ │ │ │
│ │susţinerii derulării proiectelor finanţate din │ │ │ │ │
│ │FEN postaderare │ 216.735│ │ │ │
│ 01 │Transferuri din bugetul de stat către instituţii │ │ │ │ │
│ │publice finanţate parţial sau integral din venituri │ │ │ │ │
│ │proprii necesare susţinerii derulării proiectelor │ │ │ │ │
│ │finanţate din FEN postaderare │ 10.837│ │ │ │
│ 02 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │ │
│ │ONG-uri, societăţi comerciale şi alţi beneficiari de │ │ │ │ │
│ │drept public sau privat necesare susţinerii derulării │ │ │ │ │
│ │proiectelor finanţate din FEN postaderare │ 205.898│ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea │ │ │ │ │
│ │programelor cu finanţare din FEN │ 50.515│ │ │ │
│ 39 │Sume aferente corecţiilor financiare suportate din │ │ │ │ │
│ │bugetul de stat │ 250.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 90.846│ 9.648│ 11.757│ 10.757│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 90.846│ 9.648│ 11.757│ 10.757│
│ 01 │Active fixe │ 100│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 100│ │ │ │
│ 02 │Stocuri │ 90.000│ │ │ │
│ 01│Rezerve de stat şi de mobilizare │ 90.000│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 746│ │ │ │
│ 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 2.961.312│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 35.964│ │ │ │
│ 03 │Meteorologie │ 39.602│ │ │ │
│ 05 │Sistemul naţional antigrindină │ 8.000│ │ │ │
│ 06 │Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri │ 6.293│ │ │ │
│ 07 │Susţinerea exportului, a mediului de afaceri şi a │ │ │ │ │
│ │tranzacţiilor internaţionale │ 194.110│ │ │ │
│ 10 │Programe de dezvoltare regională şi socială │ 2.034.824│ │ │ │
│ 11 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 95.780│ │ │ │
│ 12 │Ajutoare de stat │ 483.100│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi │ │ │ │ │
│ │comerciale │ 63.639│ │ │ │
│8101 │COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE │ 174.977│ 143.475│ 97.504│ 58.191│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 174.977│ 143.475│ 97.504│ 58.191│
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 173.977│ 143.475│ 97.504│ 58.191│
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 173.977│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.000│ │ │ │
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.000│ │ │ │
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.000│ │ │ │
│ 02 │Cărbune şi alţi combustibili minerali solizi │ 173.977│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli privind combustibili şi energia │ 1.000│ │ │ │
│8201 │INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ŞI CONSTRUCŢII │ 171.650│ 195.595│ 194.078│ 243.814│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 115.826│ 139.771│ 193.124│ 242.860│
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 4.291│ 1.959│ 202│ 202│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 4.291│ │ │ │
│ 02│Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ 4.291│ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ │ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 73.035│ 102.012│ 157.122│ 204.158│
│ 03 │Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi │ │ │ │ │
│ │tarif │ 500│ │ │ │
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 72.535│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 38.500│ 35.800│ 35.800│ 38.500│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 38.500│ │ │ │
│ 01│Restructurarea industriei de apărare │ 38.500│ │ │ │
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 55.824│ 55.824│ 954│ 954│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 55.824│ 55.824│ 954│ 954│
│ 01 │Rambursări de credite externe │ 55.824│ │ │ │
│ 01│Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 55.824│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 171.650│ │ │ │
│8301 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 6.398.091│ 7.197.950│ 7.253.311│ 7.370.813│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.247.791│ 7.046.511│ 7.067.256│ 7.204.007│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 368.772│ 389.374│ 400.321│ 409.928│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 288.726│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 270.571│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 17.255│ │ │ │
│ 06│Alte sporuri │ 336│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 33│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 491│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 40│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 80.046│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 60.023│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 1.442│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 15.007│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 1.132│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 2.442│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 124.600│ 144.233│ 147.882│ 151.375│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 94.124│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 2.299│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 435│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 11.546│ │ │ │
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 1.196│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 8.974│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 831│ │ │ │
│ 07│Transport │ 68│ │ │ │
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 14.355│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 30.296│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 24.124│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 2.173│ │ │ │
│ 03 │Hrană │ 2│ │ │ │
│ 01│Hrană pentru oameni │ 2│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 44│ │ │ │
│ 01│Medicamente │ 4│ │ │ │
│ 02│Materiale sanitare │ 9│ │ │ │
│ 03│Reactivi │ 31│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 995│ │ │ │
│ 01│Uniforme şi echipament │ 141│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 854│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 4.030│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 2.747│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străinătate │ 1.283│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 45│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 388│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 580│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 886│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 229│ │ │ │
│ 18 │Plăţi pentru finanţarea patrimoniului genetic al │ │ │ │ │
│ │animalelor │ 3.000│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 42│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 17.522│ │ │ │
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 60│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 29│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 4.233│ │ │ │
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 20│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 13.180│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 400│ 450│ │ │
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 400│ │ │ │
│ 02│Dobânzi aferente creditelor externe contractate de │ │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 400│ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 1.528.046│ 1.539.675│ 1.513.489│ 1.596.264│
│ 06 │Acţiuni de ecologizare │ 1.453│ │ │ │
│ 15 │Sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.526.593│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 778.416│ 833.834│ 848.230│ 861.948│
│ 01 │Transferuri curente │ 778.416│ │ │ │
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 749.416│ │ │ │
│ 48│Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale │ │ │ │ │
│ │pentru finanţarea camerelor agricole │ 29.000│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 684.118│ 766.580│ 786.773│ 813.145│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 678.518│ │ │ │
│ 06│Sprijinirea proprietarilor de păduri │ 2.000│ │ │ │
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 4.818│ │ │ │
│ 10│Programe SAPARD │ 3.500│ │ │ │
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 5.000│ │ │ │
│ 18│Alte transferuri curente interne │ 663.200│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 5.600│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 5.600│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 2.665.919│ 3.302.782│ 3.302.782│ 3.302.782│
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 15.615│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 1.901│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 10.769│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 2.945│ │ │ │
│ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Rurală(FEADR) │ 2.257.187│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 2.257.187│ │ │ │
│ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) │ 141.400│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 85.555│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 44.798│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 11.047│ │ │ │
│ 06 │Programe din Fondul European de Garantare Agricolă │ │ │ │ │
│ │(FEGA) │ 244.322│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 63.312│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 181.010│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 7.292│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 1.940│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 3.940│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 1.412│ │ │ │
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 103│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 103│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 71.520│ 67.583│ 67.779│ 68.565│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 2.520│ │ │ │
│ 27 │Renta viageră agricolă │ 69.000│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │ │ │ │
│ │RAMBURSABILĂ │ 26.000│ 2.000│ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 26.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 46.700│ 47.839│ 70.854│ 72.514│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 46.700│ 47.839│ 70.854│ 72.514│
│ 01 │Active fixe │ 45.600│ │ │ │
│ 01│Construcţii │ 11.769│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 1.600│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 246│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 31.985│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 1.100│ │ │ │
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 103.600│ 100.000│ 115.201│ 94.292│
│ 80 │TITLUL XV ÎMPRUMUTURI │ 100.000│ 100.000│ 115.201│ 94.292│
│ 30 │Alte împrumuturi │ 100.000│ │ │ │
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.600│ 3.600│ │ │
│ 01 │Rambursări de credite externe │ 3.600│ │ │ │
│ 01│Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 3.600│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 98.218│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 534.776│ │ │ │
│ 03 │Agricultură │ 1.850.161│ │ │ │
│ 02 │Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi │ │ │ │ │
│ │combaterea eroziunii solului │ 170.543│ │ │ │
│ 03 │Protecţia plantelor şi carantină fitosanitară │ 11.961│ │ │ │
│ 04 │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli │ 1.528.046│ │ │ │
│ 05 │Reproducţia şi selecţia animalelor │ 25.594│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii │ 114.017│ │ │ │
│ 04 │Silvicultură │ 114.194│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, │ │ │ │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 3.800.742│ │ │ │
│8401 │TRANSPORTURI │ 12.503.267│ 13.782.790│ 14.919.228│ 15.171.025│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 12.189.570│ 13.532.525│ 14.715.483│ 15.000.456│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 22.001│ 22.551│ 23.070│ 23.578│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 17.310│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 15.315│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 1.464│ │ │ │
│ 06│Alte sporuri │ 30│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 4│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 295│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 202│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 4.691│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 3.540│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 85│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 886│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 36│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 144│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 7.997│ 8.197│ 8.386│ 8.571│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 5.536│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 111│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 16│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţa motrică │ 1.681│ │ │ │
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 227│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 498│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 15│ │ │ │
│ 07│Transport │ 5│ │ │ │
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 496│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 1.172│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 1.315│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 200│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 4│ │ │ │
│ 02│Materiale sanitare │ 4│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 91│ │ │ │
│ 01│Uniforme şi echipament │ 11│ │ │ │
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 10│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 70│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 1.023│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 333│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străinătate │ 690│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 37│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 42│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 79│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 38│ │ │ │
│ 24 │Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ 41│ │ │ │
│ 01│Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │externe │ 41│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 100│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 806│ │ │ │
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 10│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 69│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 153│ │ │ │
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 17│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 557│ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 75.779│ 63.975│ 55.756│ 50.000│
│ 02 │Dobânzi aferente datoriei publice externe │ 75.779│ │ │ │
│ 02│Dobânzi aferente creditelor externe contractate │ │ │ │ │
│ │de ordonatorii de credite │ 75.779│ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 2.016.444│ 2.157.767│ 2.279.562│ 2.353.570│
│ 02 │Subvenţii pe activităţi │ 8.000│ │ │ │
│ 04 │Subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar │ │ │ │ │
│ │public de călători │ 1.627.000│ │ │ │
│ 05 │Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul │ 328.444│ │ │ │
│ 14 │Susţinerea infrastructurii de transport │ 53.000│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 1.306.596│ 1.475.678│ 1.453.279│ 1.427.069│
│ 01 │Transferuri curente │ 1.246.122│ │ │ │
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 30.665│ │ │ │
│ 28│Întreţinerea infrastructurii rutiere │ 365.457│ │ │ │
│ 55│Întreţinerea infrastructurii feroviare publice │ 850.000│ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 60.474│ │ │ │
│ 13│Dezvoltarea infrastructurii rutiere │ 60.474│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.498.646│ 1.739.391│ 1.871.295│ 2.038.017│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.496.896│ │ │ │
│ 03│Programe cu finanţare rambursabilă │ 4.171│ │ │ │
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 3.600│ │ │ │
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 1.096.569│ │ │ │
│ 28│Cheltuieli neeligibile ISPA │ 242.556│ │ │ │
│ 29│Reparaţii curente aferente infrastructurii feroviare │ │ │ │ │
│ │publice │ 150.000│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 1.750│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 1.750│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 5.707.800│ 7.361.154│ 8.312.976│ 8.372.064│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională │ │ │ │ │
│ │(FEDR) │ 2.847.487│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 337.071│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 1.866.021│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 644.395│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European(FSE) │ 11.260│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 1.499│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 8.647│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 1.114│ │ │ │
│ 03 │Programe din Fondul de Coeziune(FC) │ 2.770.150│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 338.479│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 1.918.055│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 513.616│ │ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 2.045│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 1.027│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 1.018│ │ │ │
│ 16 │Alte facilitaţi şi instrumente postaderare │ 33.415│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 21.475│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 6.382│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 5.458│ │ │ │
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │
│ │altele decât Programul Operaţional Asistenţă Tehnică │ 43.543│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 7.148│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 27.969│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 8.426│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 16.489│ 17.467│ 18.453│ 19.052│
│ 01 │Burse │ 5.650│ │ │ │
│ 33 │Sume destinate menţinerii navigabilităţii aeronavelor │ │ │ │ │
│ │pentru zboruri speciale │ 861│ │ │ │
│ 34 │Sume alocate pentru întocmirea documentaţiilor │ │ │ │ │
│ │cadastrale şi a publicităţii imobiliare pentru bunuri │ │ │ │ │
│ │imobiliare aflate în concesiunea companiei care │ │ │ │ │
│ │administrează infrastructura feroviară │ 9.978│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │ │ │ │
│ │RAMBURSABILĂ │ 1.537.818│ 686.345│ 692.706│ 708.535│
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 1.537.818│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.834│ 3.002│ 3.172│ 3.275│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 2.834│ 3.002│ 3.172│ 3.275│
│ 01 │Active fixe │ 2.834│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 2.053│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 555│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 226│ │ │ │
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 310.863│ 247.263│ 200.573│ 167.294│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 310.863│ 247.263│ 200.573│ 167.294│
│ 01 │Rambursări de credite externe │ 310.863│ │ │ │
│ 01│Rambursări de credite externe contractate de │ │ │ │ │
│ │ordonatorii de credite │ 310.863│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 105.104│ │ │ │
│ 03 │Transport rutier │ 6.262.876│ │ │ │
│ 01 │Drumuri şi poduri │ 6.262.876│ │ │ │
│ 04 │Transport feroviar │ 5.249.641│ │ │ │
│ 01 │Transport pe cale ferată │ 4.215.498│ │ │ │
│ 02 │Transport cu metroul │ 1.034.143│ │ │ │
│ 05 │Transport pe apă │ 757.122│ │ │ │
│ 06 │Transport aerian │ 114.622│ │ │ │
│ 02 │Aviaţia civilă │ 114.622│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul transporturilor │ 13.902│ │ │ │
│8501 │COMUNICAŢII │ 136.821│ 116.620│ 67.443│ 68.162│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 71.842│ 51.222│ 51.661│ 52.017│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 8.142│ 8.908│ 9.159│ 9.378│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 6.534│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 6.025│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 5│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 128│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 376│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 1.608│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 1.200│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 29│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 319│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 7│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 53│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 5.714│ 5.883│ 6.034│ 6.168│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 2.950│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 150│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 60│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 1.150│ │ │ │
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 80│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 130│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 130│ │ │ │
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 500│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 750│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 383│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 160│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 160│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 700│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 100│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străinătate │ 600│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 90│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 1.000│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 40│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 80│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │ │
│ │acţiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ │
│ │potrivit dispoziţiilor legale │ 110│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 201│ │ │ │
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 28│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 49│ │ │ │
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului │ │ │ │ │
│ │instituţiei publice │ 4│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 120│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.343│ 1.381│ 1.415│ 1.415│
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 1.343│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 1.343│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 56.540│ 34.944│ 34.944│ 34.944│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 48.193│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 6.964│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 40.438│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 791│ │ │ │
│ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 3.999│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 484│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 2.741│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 774│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în │ │ │ │ │
│ │perioada 2007-2013 │ 1.348│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 860│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 339│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 149│ │ │ │
│ 20 │Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale, │ │ │ │ │
│ │altele decât Programul │ │ │ │ │
│ │Operaţional Asistenţă Tehnică │ 3.000│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 750│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 2.250│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 103│ 106│ 109│ 112│
│ 17 │Despăgubiri civile │ 103│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 64.979│ 65.398│ 15.782│ 16.145│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 64.979│ 65.398│ 15.782│ 16.145│
│ 01 │Active fixe │ 64.979│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 14.969│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 50.010│ │ │ │
│ 01 │Comunicaţii │ 136.821│ │ │ │
│8601 │CERCETARE ŞI DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL ECONOMIC │ 108.155│ 110.165│ 113.029│ 115.704│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 108.155│ 110.165│ 113.029│ 115.704│
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI│ │ │ │ │
│ │PUBLICE │ 36.376│ 36.376│ 37.395│ 38.330│
│ 01 │Transferuri curente │ 36.376│ │ │ │
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 20.861│ │ │ │
│ 56│Finanţarea planului sectorial de cercetare din dome- │ │ │ │ │
│ │niul agricol şi de dezvoltare rurală │ 15.515│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 71.779│ 73.789│ 75.634│ 77.374│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 71.779│ │ │ │
│ 48│Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi │ │ │ │ │
│ │inovare │ 4.000│ │ │ │
│ 49│Transferuri pentru finanţarea cercetării în │ │ │ │ │
│ │domeniul economic │ 67.779│ │ │ │
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul agriculturii, │ │ │ │ │
│ │silviculturii, pisciculturii şi vânătorii │ 36.376│ │ │ │
│ 03 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul combustibilului │ │ │ │ │
│ │şi energiei │ 67.279│ │ │ │
│ 04 │Cercetare şi dezvoltare în domeniul industriei │ │ │ │ │
│ │extractive, prelucrătoare şi construcţiilor │ 4.500│ │ │ │
│8701 │ALTE ACŢIUNI ECONOMICE │ 67.559│ 435.834│ 8.614│ 3.735│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 67.559│ 435.834│ 8.614│ 3.735│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.162│ 3.110│ 3.288│ 3.364│
│ 30 │Alte cheltuieli │ 1.162│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 1.162│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 65.697│ 432.724│ 5.326│ 371│
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Regională (FEDR) │ 52.500│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 9.075│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 49.752│ │ │ │
│ 03│Cheltuieli neeligibile │ 673│ │ │ │
│ 23 │Alte cheltuieli ocazionate de implementarea programe- │ │ │ │ │
│ │lor cu finanţare din FEN │ 501│ │ │ │
│ 37 │Transferuri reprezentând cofinanţarea publică în │ │ │ │ │
│ │cadrul mecanismului SEE, pentru promotorii de proiect/│ │ │ │ │
│ │beneficiarii alţii decât instituţii publice │ 5.696│ │ │ │
│ 65 │TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE│ │ │ │ │
│ │RAMBURSABILĂ │ 700│ │ │ │
│ 01 │Cheltuieli aferente programelor cu finanţare │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ 700│ │ │ │
│ 01 │Fondul Român de Dezvoltare Socială │ 6.897│ │ │ │
│ 04 │Turism │ 60.662│ │ │ │
│5006 │CREDITE EXTERNE │ 10.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.000│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.000│ │ │ │
│ 01 │Active fixe │ 10.000│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 10.000│ │ │ │
│6106 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 10.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 10.000│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 10.000│ │ │ │
│ 01 │Active fixe │ 10.000│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 10.000│ │ │ │
│ 03 │Ordine publică │ 10.000│ │ │ │
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 10.000│ │ │ │
│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 13.955.162│ 14.006.416│ 13.711.097│ 14.076.809│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.949.023│ 14.006.251│ 13.711.097│ 14.076.809│
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.170│ 795│ │ │
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 10│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 10│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 30│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 30│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 450│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 150│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străinătate │ 300│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 2.287│ │ │ │
│ 16 │Studii şi cercetări │ 500│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 893│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 893│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 4.286│ 1.273│ 1.273│ 1.266│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 4.286│ │ │ │
│ 07│Programe comunitare │ 984│ │ │ │
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 3.302│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 13.940.567│ 14.004.183│ 13.709.824│ 14.075.543│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Rurală(FEADR) │ 6.947.169│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 6.947.169│ │ │ │
│ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit(FEP) │ 256.666│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 256.666│ │ │ │
│ 06 │Programe din Fondul European de Garantare Agricolă │ │ │ │ │
│ │(FEGA) │ 6.300.000│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 6.300.000│ │ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 230.822│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 230.822│ │ │ │
│ 09 │Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi │ 4.000│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 4.000│ │ │ │
│ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 8.000│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 8.000│ │ │ │
│ 11 │Sume aferente Fondului European de Integrare a │ │ │ │ │
│ │resortisanţilor ţărilor terţe │ 8.000│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 8.000│ │ │ │
│ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 106.823│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 106.823│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 16.639│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 16.639│ │ │ │
│ 16 │Alte facilitaţi şi instrumente postaderare │ 28.225│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 28.225│ │ │ │
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 25.728│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 3.364│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 22.364│ │ │ │
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 8.495│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 8.495│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.139│ 165│ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 6.139│ 165│ │ │
│ 01 │Active fixe │ 6.139│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 5.809│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 230│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 100│ │ │ │
│5108 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 50.098│ 25.477│ 2.245│ 1.266│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 50.098│ 25.477│ 2.245│ 1.266│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.284│ 1.273│ 1.273│ 1.266│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.284│ │ │ │
│ 07│Programe comunitare │ 984│ │ │ │
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 300│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 48.814│ 24.204│ 972│ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 7.490│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 7.490│ │ │ │
│ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 21.323│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 21.323│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 268│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 268│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 13.269│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 13.269│ │ │ │
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 2.604│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 2.604│ │ │ │
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 3.860│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 3.860│ │ │ │
│ 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 50.098│ │ │ │
│ 03 │Autorităţi executive │ 50.098│ │ │ │
│5308 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 841│ 23│ │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 841│ 23│ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 800│ │ │ │
│ 01 │A. Transferuri interne │ 800│ │ │ │
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 800│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 41│ 23│ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 41│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 41│ │ │ │
│ 02 │Cercetare şi dezvoltare pentru servicii publice │ │ │ │ │
│ │generale │ 841│ │ │ │
│6108 │ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ │ 165.979│ 111.682│ 106.905│ 106.605│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 165.979│ 111.682│ 106.905│ 106.605│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 165.979│ 111.682│ 106.905│ 106.605│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 9.000│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 9.000│ │ │ │
│ 09 │Sume aferente Fondului European pentru Refugiaţi │ 4.000│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 4.000│ │ │ │
│ 10 │Sume aferente Fondului European de Returnare │ 8.000│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 8.000│ │ │ │
│ 11 │Sume aferente Fondului European de Integrare a │ │ │ │ │
│ │resortisanţilor ţărilor terţe │ 8.000│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 8.000│ │ │ │
│ 12 │Sume aferente Fondului Frontierelor Externe │ 85.500│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 85.500│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ 16.230│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 16.230│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 8.190│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 8.190│ │ │ │
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 22.424│ │ │ │
│ 01│Finanţare naţională │ 3.364│ │ │ │
│ 02│Finanţare externă nerambursabilă │ 19.060│ │ │ │
│ 25 │Programul de cooperare elveţiano-român vizând │ │ │ │ │
│ │reducerea disparităţilor economice şi sociale în │ │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii Europene extinse │ 4.635│ │ │ │
│ 02 │Finanţare externă nerambursabilă │ 4.635│ │ │ │
│ 01 │Administraţia centrală │ 4.078│ │ │ │
│ 03 │Ordine publică │ 116.728│ │ │ │
│ 01 │Poliţie │ 29.518│ │ │ │
│ 02 │Jandarmerie │ 1.600│ │ │ │
│ 03 │Paza şi supravegherea frontierei │ 85.610│ │ │ │
│ 05 │Servicii de protecţie contra incendiilor │ 1.010│ │ │ │
│ 06 │Autorităţi judecătoreşti │ 2.112│ │ │ │
│ 07 │Penitenciare │ 862│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi │ │ │ │ │
│ │siguranţei naţionale │ 41.189│ │ │ │
│6508 │ÎNVĂŢĂMÂNT │ 1.027│ │ │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.027│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 1.027│ │ │ │
│ 15 │Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007- │ │ │ │ │
│ │2013 │ 100│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 100│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 927│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 927│ │ │ │
│ 06 │Învăţământ superior │ 1.000│ │ │ │
│ 01 │Învăţământ universitar │ 1.000│ │ │ │
│ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învăţământului │ 27│ │ │ │
│6608 │SĂNĂTATE │ 5.809│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 5.809│ │ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 5.809│ │ │ │
│ 01 │Active fixe │ 5.809│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 5.809│ │ │ │
│ 02 │Servicii publice descentralizate │ 5.809│ │ │ │
│6808 │ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 4.500│ 960│ │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.170│ 795│ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 4.170│ 795│ │ │
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 10│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 10│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 30│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 30│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 450│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 150│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străinătate │ 300│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 2.287│ │ │ │
│ 16 │Studii şi cercetări │ 500│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 893│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 893│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 330│ 165│ │ │
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 330│ 165│ │ │
│ 01 │Active fixe │ 330│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 230│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 100│ │ │ │
│ 01 │Administraţie centrală │ 4.500│ │ │ │
│7408 │PROTECŢIA MEDIULUI │ 1.267│ 207│ │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.267│ 207│ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.060│ │ │ │
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.060│ │ │ │
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ │ │ │ │
│ │nerambursabilă │ 1.060│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 207│ 207│ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 207│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 207│ │ │ │
│ 03 │Reducerea şi controlul poluării │ 1.267│ │ │ │
│8008 │ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ │ 221.475│ 74.520│ 1.982│ 1.982│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 221.475│ 74.520│ 1.982│ 1.982│
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.142│ │ │ │
│ 01 │A. Transferuri interne │ 1.142│ │ │ │
│ 08│Programe PHARE şi alte programe cu finanţare │ 1.142│ │ │ │
│ │nerambursabilă │ │ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 220.333│ 74.520│ 1.982│ 1.982│
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 214.125│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 214.125│ │ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 5.508│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 5.508│ │ │ │
│ 18 │Mecanismul financiar norvegian │ 700│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 700│ │ │ │
│ 01 │Acţiuni generale economice şi comerciale │ 221.475│ │ │ │
│ 10 │Programe de dezvoltare regională şi socială │ 221.475│ │ │ │
│8308 │AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE │ 13.503.835│ 13.793.382│ 13.599.965│ 13.966.956│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.503.835│ 13.793.382│ 13.599.965│ 13.966.956│
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 13.503.835│ 13.793.382│ 13.599.965│ 13.966.956│
│ 04 │Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Rurală (FEADR) │ 6.947.169│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 6.947.169│ │ │ │
│ 05 │Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) │ 256.666│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 256.666│ │ │ │
│ 06 │Programe din Fondul European de Garantare │ │ │ │ │
│ │Agricolă (FEGA) │ 6.300.000│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 6.300.000│ │ │ │
│ 03 │Agricultura │ 13.503.835│ │ │ │
│ 04 │Programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli │ 13.503.835│ │ │ │
│8508 │COMUNICAŢII │ 331│ 165│ │ │
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 331│ 165│ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ 331│ 165│ │ │
│ 16 │Alte facilităţi şi instrumente postaderare │ 331│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 331│ │ │ │
│ 01 │Comunicaţii │ 331│ │ │ │
│5010 │VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI │ 6.338.321│ 5.470.387│ 5.377.273│ 5.439.338│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 4.802.906│ 4.582.633│ 4.593.087│ 4.627.624│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 983.106│ 975.454│ 978.745│ 982.899│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 941.781│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 894.811│ │ │ │
│ 03│Indemnizaţie de conducere │ 50│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 1.723│ │ │ │
│ 06│Alte sporuri │ 320│ │ │ │
│ 11│Fond aferent plăţii cu ora │ 14.233│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 17.824│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 3.083│ │ │ │
│ 14│Indemnizaţii de detaşare │ 5│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariate în bani │ 9.732│ │ │ │
│ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 11.123│ │ │ │
│ 02│Norme de hrană │ 8.110│ │ │ │
│ 03│Uniforme şi echipament obligatoriu │ 1.827│ │ │ │
│ 05│Transportul la şi de la locul de muncă │ 208│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în natură │ 978│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 27.527│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 20.778│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 565│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 5.282│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă │ │ │ │ │
│ │şi boli profesionale │ 189│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 713│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 1.180.625│ 1.361.880│ 1.360.287│ 1.368.265│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 826.149│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 607.831│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 2.642│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 31.719│ │ │ │
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 7.468│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 15.341│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 15.988│ │ │ │
│ 07│Transport │ 2.085│ │ │ │
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 4.747│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 89.113│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 49.215│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 22.537│ │ │ │
│ 03 │Hrană │ 10.188│ │ │ │
│ 01│Hrană pentru oameni │ 10.113│ │ │ │
│ 02│Hrana pentru animale │ 75│ │ │ │
│ 04 │Medicamente şi materiale sanitare │ 37.081│ │ │ │
│ 01│Medicamente │ 29.075│ │ │ │
│ 02│Materiale sanitare │ 2.418│ │ │ │
│ 03│Reactivi │ 3.861│ │ │ │
│ 04│Dezinfectanţi │ 1.727│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 11.630│ │ │ │
│ 01│Uniforme şi echipament │ 2.299│ │ │ │
│ 03│Lenjerie şi accesorii de pat │ 715│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 8.616│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 13.066│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 5.271│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străinătate │ 7.795│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 4.594│ │ │ │
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 3.521│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 3.205│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 477│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 1.917│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 474│ │ │ │
│ 15 │Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor │ 107│ │ │ │
│ │fixe pentru armată │ │ │ │ │
│ 16 │Studii şi cercetări │ 207│ │ │ │
│ 17 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural │ 100│ │ │ │
│ 25 │Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate │ │ │ │ │
│ │din acţiuni în reprezentarea intereselor │ 77│ │ │ │
│ │statului, potrivit dispoziţiilor legale │ │ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 149.110│ │ │ │
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 267│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 418│ │ │ │
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 167│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 11.710│ │ │ │
│ 07│Fondul Preşedintelui/Fondul conducătorului instituţiei│ 15│ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 136.533│ │ │ │
│ 35 │Finanţarea din venituri proprii ale Ministerului │ │ │ │ │
│ │Sănătăţii pentru programele naţionale de sănătate │ 92.000│ │ │ │
│ │derulate de unităţile sanitare din reţeaua │ │ │ │ │
│ │administraţiei publice locale │ │ │ │ │
│ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 6.886│ 4.164│ 4.164│ 4.164│
│ 01 │Dobânzi aferente datoriei publice interne │ 6.886│ │ │ │
│ 01│Dobânzi aferente datoriei publice interne directe │ 6.886│ │ │ │
│ 40 │TITLUL IV SUBVENŢII │ 100.000│ │ │ │
│ 16 │Programe de conservare sau de închidere a minelor │ 100.000│ │ │ │
│ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE │ │ │ │ │
│ │ADMINISTRAŢIEI PUBLICE │ 952.039│ 976.581│ 999.107│ 1.020.349│
│ 01 │Transferuri curente │ 670.763│ │ │ │
│ 01│Transferuri către instituţii publice │ 20.000│ │ │ │
│ 03│Acţiuni de sănătate │ 7.612│ │ │ │
│ 25│Programe pentru sănătate │ 245.000│ │ │ │
│ 35│Transferuri din veniturile proprii ale │ │ │ │ │
│ │Ministerului Sănătăţii Publice către │ 398.151│ │ │ │
│ │fondul de asigurări sociale de sănătate │ │ │ │ │
│ 02 │Transferuri de capital │ 281.276│ │ │ │
│ 08│Aparatura medicală şi echipamente de │ │ │ │ │
│ │comunicaţii în urgenţă │ 80.964│ │ │ │
│ 11│Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale │ 50.000│ │ │ │
│ 12│Transferuri pentru finanţarea investiţiilor │ │ │ │ │
│ │la spitale │ 50.000│ │ │ │
│ 25│Transferuri din veniturile proprii ale │ │ │ │ │
│ │Ministerului Sănătăţii către bugetele locale │ 43.146│ │ │ │
│ │pentru finanţarea aparaturii medicale şi │ │ │ │ │
│ │echipamentelor de comunicaţii în urgenţă în sănătate │ │ │ │ │
│ 26│Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului │ │ │ │ │
│ │Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea │ 20.000│ │ │ │
│ │reparaţiilor capitale în sănătate │ │ │ │ │
│ 27│Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului │ │ │ │ │
│ │Sănătăţii către bugetele locale pentru finanţarea │ 37.166│ │ │ │
│ │altor investiţii în sănătate │ │ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 95.615│ 80.200│ 65.759│ 66.287│
│ 01 │A. Transferuri interne │ 76.440│ │ │ │
│ 02│Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului │ │ │ │ │
│ │Olimpic şi Sportiv Român │ 21.775│ │ │ │
│ 12│Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat │ 10.000│ │ │ │
│ 18│Alte transferuri curente interne │ 35.000│ │ │ │
│ 48│Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare │ │ │ │ │
│ │şi inovare │ 9.665│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către organiza-│ │ │ │ │
│ │ţii internaţionale) │ 19.175│ │ │ │
│ 01│Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale │ 18.175│ │ │ │
│ 04│Alte transferuri curente în străinătate │ 1.000│ │ │ │
│ 56 │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE │ 1.395.906│ 1.096.138│ 1.096.138│ 1.096.138│
│ │NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ │
│ 01 │Programe din Fondul European de Dezvoltare │ │ │ │ │
│ │Regională(FEDR) │ 1.395.346│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 1.395.346│ │ │ │
│ 08 │Programe Instrumentul European de Vecinătate şi │ │ │ │ │
│ │Parteneriat (ENPI) │ 560│ │ │ │
│ 01│Finanţarea naţională │ 80│ │ │ │
│ 02│Finanţarea externă nerambursabilă │ 480│ │ │ │
│ 57 │TITLUL IX ASISTENŢA SOCIALĂ │ 14.550│ 13.258│ 13.261│ 13.265│
│ 02 │Ajutoare sociale │ 14.550│ │ │ │
│ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 14.530│ │ │ │
│ 02│Ajutoare sociale în natură │ 20│ │ │ │
│ 59 │TITLUL X ALTE CHELTUIELI │ 74.179│ 74.958│ 75.626│ 76.257│
│ 01 │Burse │ 48.062│ │ │ │
│ 17 │Despăgubiri civile │ 17│ │ │ │
│ 20 │Sume destinate finanţării programelor sportive │ 25.400│ │ │ │
│ │realizate de structurile sportive de drept privat │ │ │ │ │
│ 22 │Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural │ 700│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.531.815│ 868.054│ 764.486│ 792.014│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 1.526.190│ 868.054│ 764.486│ 792.014│
│ 01 │Active fixe │ 1.431.748│ │ │ │
│ 01│Construcţii │ 224.330│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 129.446│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 224.345│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 853.627│ │ │ │
│ 02 │Stocuri │ 55.000│ │ │ │
│ 01│Rezerve de stat şi de mobilizare │ 55.000│ │ │ │
│ 03 │Reparaţii capitale aferente activelor fixe │ 39.442│ │ │ │
│ 72 │TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE │ 5.625│ │ │ │
│ 01 │Active financiare │ 5.625│ │ │ │
│ 01│Participare la capitalul social al societăţilor │ │ │ │ │
│ │comerciale │ 5.625│ │ │ │
│ 79 │OPERAŢIUNI FINANCIARE │ 3.600│ 19.700│ 19.700│ 19.700│
│ 81 │TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE │ 3.600│ 19.700│ 19.700│ 19.700│
│ 02 │Rambursări de credite interne │ 3.600│ │ │ │
│ 01│Rambursări de credite interne garantate │ 3.600│ │ │ │
│5110 │AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE │ 78.053│ 69.243│ 69.982│ 70.830│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 77.528│ 68.750│ 69.513│ 70.354│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 33.088│ 30.330│ 30.739│ 31.187│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 29.245│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 5.400│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 346│ │ │ │
│ 11│Fond aferent plaţii cu ora │ 4.510│ │ │ │
│ 12│Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii │ 16.091│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 395│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 2.503│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 3.843│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 2.905│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 70│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 726│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ 23│ │ │ │
│ │boli profesionale │ │ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 119│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 43.440│ 38.420│ 38.774│ 39.167│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 16.957│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 738│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 340│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 5.641│ │ │ │
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 940│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.030│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 30│ │ │ │
│ 07│Transport │ 15│ │ │ │
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.073│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 3.866│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 3.284│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 627│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 256│ │ │ │
│ 01│Uniforme şi echipament │ 3│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 253│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 4.182│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 812│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străinătate │ 3.370│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 56│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 5│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 49│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 34│ │ │ │
│ 30 │Alte cheltuieli │ 21.274│ │ │ │
│ 01│Reclamă şi publicitate │ 72│ │ │ │
│ 02│Protocol şi reprezentare │ 205│ │ │ │
│ 03│Prime de asigurare non-viaţă │ 4│ │ │ │
│ 04│Chirii │ 11.250│ │ │ │
│ 30│Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 9.743│ │ │ │
│ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 1.000│ │ │ │
│ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ │
│ │organizaţii internaţionale) │ 1.000│ │ │ │
│ 04│Alte transferuri curente în străinătate │ 1.000│ │ │ │
│ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 525│ 493│ 469│ 476│
│ 71 │TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE │ 525│ 493│ 469│ 476│
│ 01 │Active fixe │ 525│ │ │ │
│ 02│Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 191│ │ │ │
│ 03│Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale │ 220│ │ │ │
│ 30│Alte active fixe │ 114│ │ │ │
│ 01 │Autorităţi executive şi legislative │ 78.053│ │ │ │
│ 02 │Autorităţi legislative │ 17.450│ │ │ │
│ 03 │Autorităţi executive │ 60.603│ │ │ │
│5310 │CERCETARE FUNDAMENTALĂ ŞI CERCETARE DEZVOLTARE │ 100.678│ 99.018│ 99.018│ 99.018│
│ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 88.866│ 87.556│ 87.556│ 87.556│
│ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 44.054│ 43.754│ 43.754│ 43.754│
│ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 34.845│ │ │ │
│ 01│Salarii de bază │ 33.729│ │ │ │
│ 05│Sporuri pentru condiţii de muncă │ 1│ │ │ │
│ 13│Indemnizaţii de delegare │ 1.100│ │ │ │
│ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 15│ │ │ │
│ 03 │Contribuţii │ 9.209│ │ │ │
│ 01│Contribuţii de asigurări sociale de stat │ 6.957│ │ │ │
│ 02│Contribuţii de asigurări de şomaj │ 183│ │ │ │
│ 03│Contribuţii de asigurări sociale de sănătate │ 1.683│ │ │ │
│ 04│Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi │ │ │ │ │
│ │boli profesionale │ 103│ │ │ │
│ 06│Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 283│ │ │ │
│ 20 │TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII │ 44.662│ 43.652│ 43.652│ 43.652│
│ 01 │Bunuri şi servicii │ 20.027│ │ │ │
│ 01│Furnituri de birou │ 650│ │ │ │
│ 02│Materiale pentru curăţenie │ 305│ │ │ │
│ 03│Încălzit, iluminat şi forţă motrică │ 2.350│ │ │ │
│ 04│Apă, canal şi salubritate │ 350│ │ │ │
│ 05│Carburanţi şi lubrifianţi │ 200│ │ │ │
│ 06│Piese de schimb │ 100│ │ │ │
│ 08│Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 850│ │ │ │
│ 09│Materiale şi prestări de servicii cu caracter │ │ │ │ │
│ │funcţional │ 7.450│ │ │ │
│ 30│Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ │ │ │ │
│ │funcţionare │ 7.772│ │ │ │
│ 02 │Reparaţii curente │ 826│ │ │ │
│ 03 │Hrana │ 10│ │ │ │
│ 02│Hrana pentru animale │ 10│ │ │ │
│ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.020│ │ │ │
│ 01│Uniforme şi echipament │ 20│ │ │ │
│ 30│Alte obiecte de inventar │ 1.000│ │ │ │
│ 06 │Deplasări, detaşări, transferări │ 4.050│ │ │ │
│ 01│Deplasări interne, detaşări, transferări │ 860│ │ │ │
│ 02│Deplasări în străinătate │ 3.190│ │ │ │
│ 09 │Materiale de laborator │ 3.800│ │ │ │
│ 10 │Cercetare-dezvoltare │ 50│ │ │ │
│ 11 │Cărţi, publicaţii şi materiale documentare │ 650│ │ │ │
│ 12 │Consultanţă şi expertiză │ 60│ │ │ │
│ 13 │Pregătire profesională │ 95│ │ │ │
│ 14 │Protecţia muncii │ 75│ │ &